Eskulap - faq

FAQ

Pitanja i odgovori

Tražilica za lijekove sa stranica HZZO-a:Provjera valjanosti iskaznice zdravstvenog osiguranja:

KOMPLETNE UPUTE ZA RAD
ESKULAPWIN HELP - WIKI

01. Prijelaz ljekarne u ustanovu
02. Učitavanje nove verzije programa
03. Učitavanje nove liste lijekova
04. Arhiviranje podataka
05. Naručivanje robe preko interneta - Medika-registracija
06. Parametri dobavljača za unos primke s diskete
07. Učitavanje računa dobavljača s interneta
08. Upute za rad s Croatia osiguranjem
09. Postupak umanjenja fakture recepata i doznaka
11. Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu i razdvajanje godina
12. Štampanje cijena (naljepnica) iz primki i međuskladišnica
13. Specijalisti
14. Parcijalna inventura
15. Slanje izvješća agenciji za lijekove
16. Diferencirana marža
17. Evidencija rokova
18. Fakturiranje recepata i doznaka
19. Štampanje signatura za magistralne pripravke
20. Ponude/Račun/Izdatnice
21. Izračun usluge doznake
22. Prijenos podataka u knjigovodstvo
23. Centralni registar
24. Inventura robe
25. Izračun utrošaka vode
26. Ponovljivi recepti
27. Podjela praška u kapsule
28. Izdavanje dvodjelnog sustav pomagala
29. Izdavanje pomagala na grame
30. Upute za rad s E-RECEPTOM
30. Upute za rad s E-DOZNAKAMA
31. Promjena PIN-a na "smart" kartici
32. Pravila za rad s pametnom karticom
33. HZZO Help desk
34. Izdavanje eRecepata u izvanrednoj situaciji
35. Ulaz/Izlaz međuskladišnice preko Centralnog registra

36. Evidencija plaćanja računa HZZO-a
37. Promjena PDV-a (25%)

38. Oslobađanja od sudjelovanja
39. Slanje skupnih računa na portal HZZO-a
40. Interakcije lijekova Lexicomp
41. Povezivanje POS uređaja banke s računalom
42. Fiskalizacija
43. Promjena PDV-a (5%)
44. Promjena PDV-a (13%)
45. Posudbe
46. Storno maloprodajnog računa
47. Obrazac za povrat robe u maloprodaji
48. Obrada recepata neosiguranih osoba - migranti, azilanti
49. Interna razmjena artikala ljekarni
50. Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom
51. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva - Moviprep
52. Slanje podataka IMS
53. Kartice vjernosti
54. Bodovna kartica vjernosti
55. Narančasta kartica
56. Program vjernosti - "Adiva ljekarni"
57. Program vjernosti - "Adiva ljekarni"- Slanje podataka PhoenixBI
58. Program vjernosti - "Atlantic grupe - DietPharm"
59. Program vjernosti - "OktalPharme - Zdravlje plus"

60. Fokus grupe - Ciljano izdavanje artikala
61. Štampanje upotrebe lijekova na naljepnice
62. Promjena datuma na računalu
63. Promjena razlučivosti ekrana (promjena veličine ikona i slova)
64. Izrada izvještaja o utrošku ambalaže
65. Izvještaj po ustanovama
66. Natječaji - definiranje cijene za kupca
67. Pitaj Mediku - Informacije o artiklu dobavljača Medike
68. Upute za rad s Wiener osiguranjem
69. Upute za rad s Triglav osiguranjem
70. Sandoz - terapija
71. Korisnički favoriti - izrada osobnih prečaca u programu EskulapWin
72. Korisničke razine - postavljanje ovlasti za korisnike programa
73. GDPR - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
74. Digitalno potpisivanje i slanje faktura recepata HZZO
75. Promjena PDV-a za bezreceptne OTC lijekove
76. Serijalizacija lijekova
77. Upis korisničkih podataka za pristup serijalizaciji lijekova
78. Evidencija o primljenim PTD-ima (trošarine alkohola)
79. Pripremne radnje za izdavanje eRačuna
80. Izdavanje eRačuna

Komentari i pitanja

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082