Eskulap - faq

FAQ

Pitanja i odgovori

KOMPLETNE UPUTE ZA RAD
ESKULAPWIN HELP - WIKI

01. Učitavanje nove verzije programa
02. Učitavanje nove liste lijekova

Tražilica za lijekove sa stranica HZZO-a

03.
Provjera valjanosti iskaznice zdravstvenog osiguranja04. Arhiviranje podataka
05. Naručivanje robe preko interneta - Medika-registracija
06. Parametri dobavljača za unos primke s diskete
07. Učitavanje računa dobavljača s interneta
08. Upute za rad s Croatia osiguranjem
09. Postupak umanjenja fakture recepata i doznaka
11. Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu i razdvajanje godina
12. Štampanje cijena (naljepnica) iz primki i međuskladišnica
13. Specijalisti
14. Parcijalna inventura
15. Slanje izvješća agenciji za lijekove
16. Diferencirana marža
17. Evidencija rokova
18. Fakturiranje recepata i doznaka
19. Štampanje signatura za magistralne pripravke
20. Ponude/Račun/Izdatnice
21. Izračun usluge doznake
22. Prijenos podataka u knjigovodstvo
23. Centralni registar
24. Inventura robe
25. Izračun utrošaka vode
26. Ponovljivi recepti
27. Podjela praška u kapsule
28. Izdavanje dvodjelnog sustav pomagala
29. Izdavanje pomagala na grame
30. Upute za rad s E-RECEPTOM
30. Upute za rad s E-DOZNAKAMA
31. Promjena PIN-a na "smart" kartici
32. Pravila za rad s pametnom karticom
33. HZZO Help desk
34. Izdavanje eRecepata u izvanrednoj situaciji
35. Ulaz/Izlaz međuskladišnice preko Centralnog registra

36. Evidencija plaćanja računa HZZO-a
37. Promjena PDV-a (25%)

38. Oslobađanja od sudjelovanja
39. Slanje skupnih računa na portal HZZO-a
40. Interakcije lijekova Lexicomp
41. Povezivanje POS uređaja banke s računalom
42. Fiskalizacija
43. Promjena PDV-a (5%)
44. Promjena PDV-a (13%)
45. Posudbe
46. Storno maloprodajnog računa
47. Obrazac za povrat robe u maloprodaji
48. Obrada recepata neosiguranih osoba - stranaca
49. Obrada recepata neosiguranih osoba - Izbjeglice-migranti

50. Interna razmjena artikala ljekarni
51. Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom
52. Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva - Moviprep
53. Slanje podataka IMS
54. Kartice vjernosti
55. Bodovna kartica vjernosti
56. Narančasta kartica
57. Program vjernosti - "Adiva ljekarni"
58. Program vjernosti - "Atlantic grupe - DietPharm"
59. Program vjernosti - "OktalPharme - Zdravlje plus"

60. Fokus grupe - Ciljano izdavanje artikala
61. Štampanje upotrebe lijekova na naljepnice
62. Promjena datuma na računalu
63. Izrada izvještaja o utrošku ambalaže
64. Izvještaj po ustanovama
65. Natječaji - definiranje cijene za kupca
66. Pitaj Mediku - Informacije o artiklu dobavljača Medike
67. Upute za rad s Wiener osiguranjem
68. Upute za rad s Triglav osiguranjem
69. Sandoz - terapija
70. Korisnički favoriti - izrada osobnih prečaca u programu EskulapWin
71. Korisničke razine - postavljanje ovlasti za korisnike programa
72. GDPR - Opća uredba o zaštiti osobnih podataka
73. Digitalno potpisivanje i slanje faktura recepata HZZO
74. Promjena PDV-a za bezreceptne OTC lijekove
75. Serijalizacija lijekova
76. Upis korisničkih podataka za pristup serijalizaciji lijekova
77. Evidencija o primljenim PTD-ima (trošarine alkohola)

Komentari i pitanja

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082