Pripremne radnje za izdavanje eRačuna

Uvod

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je usvojen 12.10.2018. godine. Njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom. Ova odluka se za sad ne odnosi na izdavanje računa prema HZZO-u.

Najčešća pitanja i odgovori - e-Račun za državu - B2G

Mogučnosti ispostave e-Računa:

 1. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu
 2. Putem informacijskog posrednika
  - informacijski posrednik je pravna osoba koja pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja.

U programu EskulapWin omogućeno je potpisivanje i slanje računa preko centralne informacijske platforme koju u Hrvatskoj čini FINA.
Potpisivanje računa izvršavat se lokalno, a zatim se račun šalje na FINA web servis, tj. internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača i kupaca).

Pripremne radnje za izdavanje e-Računa:

 1. Kompletna uputa za preuzimanje sa stracie FINA-e
 2. Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je odabrati razinu sigurnosti "Preuzimanje certifikata u obliku p12 datoteke" i naziv aplikacije "e-racun-EskulapWin":  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i)

 3. Zahtjev za registraciju sa servisom e-Račun za državu
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je upisati podatke softverskog rješenja, tj. podatke tvrtke Ed Borel:


  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i )

Napomena: Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata mora osobno predati osoba koja će biti skrbnik certifikata zbog fizičke identifikacije.
Podaci dobiveni od strane FINA-e trebaju sadržavati referentni broj (dobiven putem e-pošte) i autorizacijski broj (dobiven na sms). Postupak preuzimanja certifikata opisan je na: Preuzimanje aplikativnog korisničkog certifikata.
Preporuka je da nam prosljedite dobivene podatke za aktivaciju na edborel@edborel.hr kako bi preuzeli certifikat i pripremili Vas za izdavanje e-Računa u programu.

NAPOMENA: Ukoliko ne poslujete s tvrtkama koje su obveznici javne nabave (ne odnosi se na HZZO), nema obveze za pokretanjem gore navedenog postupka izdavanja certifikata.

 

 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082