PharmacyHospital - • Informacijski sustav za rad bolničke ljekarne

Uvod

Program za financijsko i materijalno vođenje poslovanja bolničke ljekarne, praćenje i naručivanje narudžbi s odjela, internet naručivanja od veledrogerija,
izvještajima i analizama za voditelje ljekarni te izvještajima za računovodstvo.

Upute za rad programa

Osnovna funkcionalnosti rada bolničke ljekarne:

 1. Organizacija odjelnog skladišta
  - definiranje dnevnih potreba, tj. minimalnih zaliha artikala na odjelima
  - definiranje minimalnih pakiranja
  - ovisno o definiciji gore navedenih elemenata, automatski se generiraju rezervacije količine na narudžbi
  - u svakom trenutku vidljivo je stanje artikala po depoima ali i stanje depoa po artiklima
 2. Definiranje narudžbenice na odjelu za pojedinog pacijenta
  - narudžbenica se radi za svakog pacijenta pojedinačno
  - narudžbenica se za nove pacijente unosi ručno, dok odabirom postojećeg pacijenta program automatski upisuje posljednju terapiju pacijenta.
  Ako terapija ne postoji na odabranom odjelu, prenjeti će se s prethodnog odjela.
  Detaljnije o tome
 3. Izrada narudžbenica za odjel iz narudžbenica pacijenata
  - narudžbenica za odjel je rezervacija željenih artikala iz skladišta ljekarne
  - na narudžbenici za odjel su posebno naznačeni narkotici i rezervni antibiotici
  - za navedene artikle, knjiženjem narudžbenice automatski se ispisuje zahtjev za narkoticima i rezervnim antibioticima
  - narudžbenica za posebno skupe lijekove i potrošni materijal se izrađuju zasebno
  - ako je na odjelu dovoljna količina traženog artikla, količina za artikl s narudžbenice se preuzima iz skladišta na odjelu
  Detaljnije o tome
 4. Obrada izdatnice s odjela u ljekarni
  - proknjižena narudžbenica za odjel automatski generira izdatnicu u ljekarni
  - obrada izdatnice u ljekarni koristi napredni algoritam za izdavanje robe na odjele:
  a) minimalne zalihe odjela - osim tražene količine s odjela, program automatski dodaje količinu potrebnu za minimalne zalihe odjela
  b) orginalno pakiranje lijeka - tražena količina se automatski dopunjuje kako bi ispunila uvjete minimalnog pakiranja koje se isporučuje na odjel za naručeni artikl
  - knjiženjem izdatnice, briše se rezervacija odjela te skida stanje sa skladišta ljekarne
  - knjiženjem izdatnice prikazat će se upozorenje za sve artikle za koje rezervirana količina ne postoji na skladištu ljekarne.
  Za takve artikle će program prikazati upit da li se tražena količina želi preuzeti s drugog odjela ili staviti na narudžbu dobavljača
  Detaljnije o tome
 5. Izrada narudžbenice dobavljača
  - narudžbenica se za pojedinog dobavljača izvodi prvenstveno iz postavljenih minimalnih zaliha ljekarne, a zatim nadodaje količinama iz prethodno kreirane liste za naručiti i ručnim unosom artikala
  - narudžbe je moguće slati putem interneta (za dobavljače koji to podržavaju)
  Detaljnije o tome
 6. Unos robe na skladište ljekarne
  - roba se unosi ručno ili učitavanjem podataka računa dobavljača s inteneta.
  - unosom računa s interneta učitava se nabavna cijena artikla ali pri kalkulaciji maloprodajne cijene koristi se postotak marže iz Registra artikala.
  - nepovezanim artiklima naziv će biti prikazan crvenom bojom te je iste potrebno povezati za odabranog dobavljača
  - cijena artikala je posebno naznačena za artikle kojima se promjenila cijena. Artiklima kojima se cijena povećala, cijena će biti prikazana zelenom bojom, a kojima se smanjila crvenom bojom.
  - prilikom proknjižavanja primke program automatski nivelira artikle kojima se promijenila cijena, a kojih ima na zalihi.
  Detaljnije o tome

Ostale funkcionalnost programa:

1. Korisnici programa i dodjela prava pristupa

2. Registri podataka

3. Laboratorij

4. Ljekarničke evidencije

5. Izvješća

6. EVIDENCIJE

7. REVERSI (posebno ili privremeno skladište)

8 . INVENTURA

9. POMOĆNI PROGRAMI

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082