Korisnici i korisničke razine

Uvod

U registru odgovornih osoba definiraju se osobe kojima je dozvoljen pristup programu kao i njihove ovlasti. Korisničke razine se koriste za zabranu pristupa osobnim podacima neovlaštenim korisnicima. Ovlasti se definiraju na način da se svaka odgovorna osoba svrsta u neku grupu (npr. voditelj ljekarne, framaceut1, farmacetu 2, tehničar1, knjigovođa etc), a u opciji Sistem->Korisničke razine za svaku rolu definiraju se ovlasti tj pravo pristupa pojedinim opcijama u programu.

Unos novog korisnika

Novi korisnici za rad u programu PharmacyHospital dodaju se odabirom opcije "Novi" u opciji Registri -> Registar korisnika.
Obvezni podaci korisnika su "Ime i prezime", "Korisnička razina" i "Korisnička šifra"

Korisničke Razine podjeljene su na: Farmaceut, Tehničar, Knjigovođa i Voditelj ljekarne (ima sve ovlasti), Odjelna sestra, Nabava.... Postoji više grupa "Farmaceut" i "Tehničar" ne iz razloga da svaki farmaceut ima svoju grupu već da možete napraviti različite ovlasti za farmaceute. Na primjer korisničku grupu "Farmaceut 1" dodjelite farmaceuta koji ima više ovlasti od ostalih farmaceuta kojima ste dodjelili korisničku grupu "Farmaceut 2"

Podatak "Odjelno skladište" nije obvezan podatak ali se može koristiti za prikaz podataka unutar opcija programa samo odabranog skladišta:

Na primjer ako odaberete odjelno skladište "Odjel za vaskularnu kirurgiju", korisnik će vidjeti samo dokumente vezane za navedeni odjel.
Spremanje novog korisnika ili njegovih promjena izvršava se odabirom opcije "Spremi"

Ako se u ljekarni koristi opcija razdvajanja artikala po mjestu izdavanja, potrebno je novododanim artiklima dodjeliti pravo pristupa za određenu skupinu:


*Na navedenom primjer korisnik Ed Borel ima pravo rada samo s artiklima u skupini lijekovi, PSL i PSL u limitu!

Postupak dodavanja ovlasti

 1. Ovlasti korisnika određuju se u opciji Registri -> Registar korisnika prema postavljenoj "Korisničkoj razini":  Korisničke Razine podjeljene su na: Farmaceut, Tehničar, Knjigovođa i Voditelj ljekarne (ima sve ovlasti). Postoji više grupa "Farmaceut" i "Tehničar" ne iz razloga da svaki farmaceut ima svoju grupu već da možete napraviti različite ovlasti za farmaceute. Na primjer korisničku grupu "Farmaceut 1" dodjelite farmaceuta koji ima više ovlasti od ostalih farmaceuta kojima ste dodjelili korisničku grupu "Farmaceut 2"

 2. U opciji Sistem -> Korisničke razine gore navedene razine se uređuju, tj. postavljaju ovlasti pristupa željenim opcijama programa za svaku korisničku grupu pojedinačno.
  Postavljanje ili upravljanje ovlastima izvodi se na način da odaberete željenu korisničku razinu (program će u prozoru ispod prikazati sve korisnike unutar te razine),  a zatim odabirom opcija po programu postavljate, tj. zabranjujete ulazak u željene opcije:


  *Na slici je primjer u kojoj korisnička razina "Farmaceut 1", u opciji Zalihe imaju dozvoljen ulaz samo u podopcije "Stanje skladišta na dan" i "Stanje zaliha po artiklu "

 3. Za spremanje podešenih ovlasti obavezno prije izlaza odaberite opciju "Spremi"

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082