Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Uvod

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom odnosi se na poslovne subjekte koji robu i/ili usluge naplaćuju gotovinom, bez obzira na djelatnost kojom se bave. Ljekarne su poslovni subjekt koji robu i usluge naplaćuje gotovinom te su obveznici fiskalizacije.
Konačni prijedlog zakona možete vidjeti ovdje .

Nastanak obveze fiskalizacije

Članak 37. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom propisuje vrijeme nastanka obveze fiskalizacije za pojedine poslovne subjekte.

Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije i to za velike i srednje poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I područja NKD 2007.).

Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za obveznike fiskalizacije, koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovoga članka, i to obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G područja NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak.

Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.

Po navedenom članku obveza fiskalizacije za ljekarne nastaje 1. travnja 2013. godine, osim za ljekarničke ustanove koje se po Zakonu o računovodstvu smatraju srednjim ili velikim poduzetnicima te ljekarne koje su u sastavu poslovnog subjekta koji osim ljekarničkog obavlja djelatnost Pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Pripremne radnje

Iako većina ljekarni postaje obveznik fiskalizacije 1. travnja 2013. godine, obveza numeriranja računa u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji nastaje 01. siječnja 2013.!

Prije početka rada u 2013. godini, ljekarna ili ljekarnička ustanova, kao obveznik fiskalizacije, treba donijeti interni akt u kojem mora:

  1. Opisati vlastito pravilo numeriranja izlaznih računa
  2. Popisati sve poslovne prostore, radna vremena i oznake tih poslovnih prostora

Interni akt zadržava se kod obveznika fiskalizacije, ne nosi u Poreznu upravu, ali se predočuje za potrebe nadzora.

Primjer Internog akta možete vidjeti ovdje.
U Internom aktu kojeg smo stavili kao primjer, žutom su bojom naznačene stavke koje su jedinstvene za ljekarnu/ljekarničku ustanovu i koje treba promjeniti.
Sugeriramo da u interni akt kao oznaku poslovnog prostora stavite broj ljekarne koji je već definiran u opciji "Sistem"=>"Opcije i parametri"=>"Ljekarna":


U programu EskulapWin potrebno je, sukladno Internom aktu kojeg donesete, postaviti parametre fiskalizacije. Većina parametara će biti automatski prenešena iz drugih opcije te ih je potrebno samo provjeriti.

1. U opciji "Sistem" -> "Opcije i parametri" -> "Fiskalizacija" obvezno provjeriti parametre

Nakon upsivanja parametara fiskalizacije obavezno kliknite na gumb „Spremi“.

2. U opciji "Registri" -> "Odgovorne osobe" odgovornim osobama koje će raditi na blagajni upisati OIB

NAPOMENA: Osobama koje nemaju upisan OIB bit će onemogućen ulazak u opciju "Blagajna".

Izdavanje certifikata

Certifikate za fiskalizaciju  potrebne za izdavanje fiskaliziranih računa izdaje Financijska agencija ( FINA ) na rok od pet (5) godina. Obzirom da je fiskalizacija uvedena po etapama tijekom 2013. godine, neki  su obveznici preuzeli certifikate za izdavanje računa krajem 2012. godine, te će shodno navedenom i činjenici da je sada 2017. godina, prvi certifikati isteći krajem 2017. godine. Kako bi  se obveza izdavanja fiskaliziranih računa provodila bez zastoja, obveznici  fiskalizacije trebaju provjeriti kada su preuzeli prvi certifikat za fiskalizaciju, odnosno kada isti ističu.
Fina će obveznicima fiskalizacije slati obavijesti o isteku cerifikata za fiskalizaciju  45, 30 i 15 dana prije datuma isteka trenutno aktivnog certifikata.
Obveznicima koji su  putem elektroničke pošte prijavljeni u Finin sustav, ista će se dostavljati elektroničkom poštom, odnosno, obveznicima koji nisu prijavili elektroničku poštu, putem poštanske službe.
Kako bi obveznici na vrijeme preuzeli novi certifikat za fiskalizaciju mogu se javiti u najbližu poslovnicu Fine, kontaktirati putem telefona  0800 0080 ili mail-om certifikati-fiskalizacija@fina.hr .Sve obavijesti vezane uz certifikate za fiskalizaciju Fina objavljuje na svojim stranicama www.fina.hr/fiskalizacija i http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1798 .

Za izdavanje certifikata (prvi put ili obnova nakon obavijesti od strane FINA-e o isteku certifikata) potrebno je sljedeće:

1. Preuzmite i ispunite zahtjev za izdavanje produkcijskog aplikativnog certifikata za fiskalizaciju: http://rdc.fina.hr/obrasci/ZahtjevCertFiskal.pdf
NAPOMENA: Obavezno odaberite dostavu SMS-om i e-poštom

2. Preuzmite i ispunite dva primjerka ugovora o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte: http://rdc.fina.hr/obrasci/UgovorPoslovnieIDAS.pdf

3. Uplatite i dostavite dokaz o uplati na poslovni račun FINE:
Podaci za plaćanje naknade za izdavanje certifikata za fiskalizaciju su:
Poslovni račun Fine: HR4223900011100017042
Iznos: 375,00 kn
Model: HR05 
Poziv na broj odobrenja: 7544103- OIB obveznika fiskalizacije (P1 je fiksan, a u P2 upisujete OIB obveznika fiskalizacije)
Ako ste proceduru za izdavanje aplikativnih certifikata za fiskalizaciju u potpunosti obavili elektronički, odnosno, ako ste dokumentaciju potpisali elektronički putem aplikacije RDC obrasci on-line, potvrdu o plaćanju potrebno je dostaviti na adresu e-pošte: potvrdeuplata@fina.hr.

3. Dostavite gore navedeno u poslovnicu FINE uz presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata, te zatražite dostavu aktivacijskih podataka putem e-pošte i sms-a!
Napomena: Ako je došlo do statusnih promjena u ustanovi ili do promjena ovlaštenih osoba potrebno je dostaviti i rješenje Trgovačkog suda!

4. Prosljedite dobivene podatke za aktivaciju na podrska@edborel.hr
NAPOMENA: Podaci trebaju sadržavati referentni broj (dobiven putem e-pošte) i autorizacijski broj (dobiven na sms)

Ako želite sami preuzeti korisnički certifikat, postupak preuzimanja pogledajte na: Preuzimanje aplikativnog korisničkog certifikata.

Datum isteka certifikata fiskalizacije prikazan je u programu EskulapWin pod opcijom "Pomoć -> O Eskulapu" u polju "Fiskal certifikat istječe":


Rad na blagajni

Na svakom maloprodajnom računu od 01.01.2013. godine dodaje se:

NAPOMENA: ZK i JIR se ne ispisuje ako je iznos računa 0,00kn tj. ako se na računu nalaze recepti s osnovne liste HZZO-a

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom zahtjeva identifikaciju osobe koja je izdala maloprodajni račun.
Način na koji će se osoba koja izdaje račun identificirati možete izabrati postavljanjem parametra u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna - "Na maloprodajnom računu štampati ".

Ime i prezime, OIB i Barkod\Šifra koji će se ispisivati na maloprodajnom računu, za svaku osobu definiraju se u opciji Registri -> Odgovorne osobe.Primjer maloprodajnog računa:

Ako se iz nekog razloga račun nefiskalizira prepoznat ćete ga po tome što na računu neće biti ispisan podatak JIR.
Za takve račune program će prilikom zaključenja blagajne i ulaza u program prikazati upozorenje " Postoje x nefiskalizirana računa. Računi moraju biti fiskalizirani u roku 48 sati."
Naknadno slanje takvih računa izvodi se u opciji Receptura -> Kontrolna traka - Nefiskalizirani tako da označite sve nefiskalizirane račune i kliknete na opciju "Preuzmi JIR".

Opširnije upute možete preuzeti sa stranica porezne uprave klikom na link:
Sve o fiskalizaciji

Rad s veleprodajnim računima

Knjiženje veleprodajnih računa inicijalno je postavljeno na vrstu plaćanja "Trasakcijski račun" ali se po potrebi može promjeniti na "Gotovinu" ili "Kreditnu karticu", nakon čega se i automatski fiskalizira prema Poreznoj upravi:

Takve račune razlikujete po podatku u koloni "VP", gdje je prikazana je vrsta naplate (TR- transakcijski račun, G- gotovina, KK- kredtna kartica):

Promjena radnog vremena

Od 1. srpnja 2017 godine promjene vezane za radno vrijeme poslovnice izvode se isključivo elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna.
Obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Korisničke upute možete preuzeti ovdje - Korisničke upute.

Podaci o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja EskulapWin

OIB: 69486461901
Ime i prezime/Naziv: Ed Borel d.o.o.
Adresa: Savica I. 129, 10000 Zagreb

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. Savica I. 129, 10000 Zagreb
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082