Instalacija računala

Prije promjene računala molimo Vas da provjerite našu Preporučenu konfiguraciju računala.

Postupak prije zamjene računala u ljekarni:

Prije postavljanja novog računala ili reinstalacije starog potrebno je kopirati na prijenosni disk sljedeće podatke:

GLAVNO RAČUNALO (sql-server):

RADNA STANICA (kasa):

Podešavanje operativnog sistema

1. Definirati ime računala:

Glavno računalo (server) Računala na recepturi
Computer name = SQL-SERVER Computer name = KASAx (x=broj kase)
Workgroup = LJEKARNA Workgroup = LJEKARNA

2. Definirati novog korisnika
- na svim računalima definirati usera Ljekarna s lozinkom „l“ (malo slovo L, Administrator, Password never expires)


3. Podesiti user control
- u regedit HKEY_LOCAL_MACHINE_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System:
ConsentPromptBehaviorAdmin, Value: 0
EnableLUA, Value: 1
dodati REG_DWORD - LocalAccountTokenFilterPolicy, Value: 1
win10_Uac&LocalAccountTokenFilterPolicy (pokrenuti klikom na link za automatsko podešavanje)
win7_Uac&LocalAccountTokenFilterPolicy

4. Podesiti adrese računala
- podesiti statičke IP adrese ovisno o postojećem modemu u ljekarni, npr.: 192.168.1 .X ( za server X=2 , a za radne stanice X=3,4,5,...). a Default gateway i DNS server - postaviti od internet operatera ( na svim računalima )

5. Podesiti Regional Options locale i keyboard računala na Croatian

6. U Windows Firewall-u dodati Exceptions :

7. Instalacija laserskog printera

Programi potrebni za rad ljekarne

Dodatni programi za računalo na koje je spojen čitač smart kartice (eRecept):

Instalacija programa za ljekarnu

Promjena računala u ljekarni

SERVER RAČUNALO :

S backup uređaja na kojem ste snimili podatke sa starog računala (vidi upute "Postupak prije zamjene računala") kopirajte slijedeće :

Priprema za pokretanje programa EskulapWin:


RADNA STANICA:

-
s backup uređaja na kojem ste snimili podatke sa starog računala kopirajte slijedeće :

 - pokretanje programa „EskulapWin“

 

Korisni programi i skripteEd Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082