Povezivanje POS uređaja banke s računalom

 

U programu EskulapWin podešavanje rada za spoj s blagajnom POS uređaja Privredne banke, Zagrebačke banke i Erste banke izvršava se u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Priključni uređaji pod opcijom "POS terminal" na svim računalima na kojima je spojen POS uređaj

Podesite sljedeće parametre:

U pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Kreditne kartice za svaku kreditnu karticu koju želite da koristi spoj blagajne s POS uređajem samo omogućite opciju "Naplata preko POS-a"

NAPOMENA: Ako postoji više POS uređaja na jednom računalu (npr. Privredna i Zagrebačka banka) tada uvijek pod opcijom "Tip terminala" u opcijama i parametrima postavljate "PBZ" (Pos uređaj Privredne banke), a POS uređaj Zagrebačke banke ili Erste banke se zasebno podešava na određenom računalu u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Kreditne kartice za određenu kreditnu karticu.

U pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Kreditne kartice na svakom računalu posebno za određenu kreditnu karticu koja se provodi na POS uređaju podesite sljedeće parametre:


Promjena postavki POS uređaja

Promjena podataka POS uređaja za određenu karticu izvršava se na način da na svakoj blagajni posebno:

 1. otvorite opciju Registri -> Kreditne kartice
 2. pojedinačno otvorite karticu koja je već podešena za rad na Erste pos , npr. Maestro kartica
 3. zapišete podatke "Pos terminala" (šifra posa, tip terminala i port):


 4. zapisane podatke pos terminala upišite na sve ostale kartice koje želite da koriste ERSTE pos uređaj, npr. VISA i MASTER kartica.

NAPOMENA: Ako postoji potreba da se određena kartica treba autorizirati na dva različita POS uređaja, ovisno o vrsti naplate (jednokratno/na rate) tada je potrebno definirati dvije kartice, npr Master i Master na rate na način da svakoj kartici odredite željeni tip POS uređaja.

Dodatne postavke za POS uređaj Erste banke ICT250

Pos uređaj Erste banke ICT 250 je potrebno instalirati (preuzmi driver za ICT 250) na način da se nakon spajanja uređaja na računalo u Computer management -> Device Manager pokrene "Update driver"

Na samom terminalu se koristi USB Slave port, a serijski port na blagajni treba inicijalizirati s handshake=none. Inicijalizacija ECR veze na terminalima F4, zaporka 1111, Enter, ECR-Uključi (Na terminalu mora pisati ECR CONNECTED)

Na kartice koje se koristiti na POS uređaju Erste banke potrebno je odrediti "Tip kartice" ovisno o ugovoru s Bankom (za ispravan tip kartice kontaktirajte Vašu upravu ili Erste banku). Tip kartice unosite u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Kreditne kartice posebno za svaku karticu (na primjer DINERS kartica je "Trgovačka", a MAESTRO kartica "Financijska"):

Ako želite iznos računa na blagajni naplatiti na više rata preko POS uređaja Erste banke u trenutku naplate potrebno je u polje "Obročna otplata" upisati broj rata:

Storno računa izvodi u programu EskulapWin u opciji Blagajna na sljedeći način

 1. Odaberite opciju "Pregled računa"
 2. Odaberite račun koji želite stornirat, a zatim odaberite opciju "Storno"


 3. Na pitanje "Stornirati račun?" potvrdite odabirom opcije "U redu"
 4. Program postavlja sve stavke računa u blagajnu s negativnim količinama
  NAPOMENA: ako su se na računu nalazili recepti, program ih neće postaviti u račun, nego ih je potrebno zasebno stornirati u pregledu recepata
 5. Napravite ručni storno računa na POS uređaju
 6. U programu naplatite prikazani račun na karticu koja je bila na orginalnom računu

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082