Storno maloprodajnog računa

Uvod

Prema Zakonu o zaštiti potrošača u slučajevima u kojima roba koja se kupuje nema nedostatke, prodavatelj nema obvezu vraćanja i zamjene robe, već je to postupanje po dobroj volji prodavatelja.
Prodavatelj u svakom slučaju mora pojedinačno procijeniti postupanje. Ako kupac nije zadovoljan uvijek može uputiti Prigovor potrošača.

U programu EskulapWin postoji opcija za evidenciju storno računa kroz obrazac koji se štampa na blagajni. Obrazac nije obavezan ali je koristan jer sadrži podatke o kupcu, razlogu storna, orginalnom broju računa i drugo. Detaljne upute pogledajte na Obrazac za povrat robe.

Ukoliko je zahtjev za povrat proizvoda odobren, provjerava se način plaćanja računa koji se stornira te odabire jedan od navedenih postupaka za storniranje:

RAČUN PLAĆEN GOTOVINOM

STORNO DJELOMIČNOG IZNOSA ILI UKUPNOG RAČUNA PLAĆENOG GOTOVINOM, KUPCU SE VRAĆA GOTOVINA U IZNOSU STORNO RAČUNA.

RAČUN PLAĆEN KARTICOM

NAPOMENA: Na POS uređaju PBZ-a može se stornirati isključivo cjelokupni iznos posljednje transakcije, a na POS uređaju Erste banke mogu se stornirati isključivo cjelokupni iznosi za one transakcije za koje nije napravljen prijenos podataka. Za beskontaktno provedene transakcije i kupovinu na rate nije moguće napraviti storno na POS uređaju.

1. ERSTE POS - STORNO CJELOKUPNOG IZNOSA TRANSAKCIJE, A NIJE PROVEDEN PRIJENOS PODATAKA NA POS UREĐAJU ILI PBZ POS – STORNO CIJELOKUPNOG IZNOSA ZADNJE TRANSAKCIJE NA POS UREĐAJU

2. ERSTE POS – STORNO CJELOKUPANOG IZNOSA TRANSAKCIJE ZA KOJU JE IZVRŠEN PRIJENOS PODATAKA NA POS UREĐAJU ILI PBZ POS - STORNO CJELOKUPANOG IZNOSA TRANSAKCIJE KOJA NIJE ZADNJA NA POS UREĐAJU ILI ERSTE I PBZ POS – STORNO CJELOKUPNIH IZNOSA BESKONTAKTNO ILI OBROČNO PROVEDENIH TRANSAKCIJA

3. ERSTE I PBZ POS - STORNO DJELOMIČNOG IZNOSA TRANSAKCIJE PROVEDENE NA POS UREĐAJU

4. RAČUN KOJI SE STORNIRA PLAĆEN JE KARTICOM, KUPAC ŽELI KUPITI NOVU ROBU U VRIJEDNOSTI NAJMANJE 100% IZNOSA STORNIRANOG RAČUNA

U blagajni u opciji „Pregled računa“ odabrati račun koji želimo stornirati i zatim odabrati opciju „Storno“. Na upit „Stornirati račun broj XXXX?“ odabrati „U redu“. Na ekranu će se pojaviti u minusu sve stavke s izabranog računa osim recepata, koje program automatski uklanja s računa, jer se ne mogu stornirati (recepti i doznake brišu se u pregledu recepata ili doznaka). Ako nije potrebno stornirati cijeli račun brišu se sve stavke osim one koju storniramo. Tipkom F5 potvrditi naplatu računa, sredstvo plaćanja gotovina. Na prvi idući račun upisati druge proizvode koje kupac želi kupiti. Razliku iznosa kupac može platiti gotovinom ili karticom.

5. STORNO NAPLATE PREKO MREŽNIH POS UREĐAJA (MONRI/M2PAY)

Za razliku od ostalih POS uređaja, na navedenim mrežnim pos uređajima moguće je napraviti storno računa samo jednom (nije moguće više puta parcijalno stornirati račun).
Postupak je isti kao i kod ostalih POS uređaja: U blagajni u opciji „Pregled računa“ odabrati račun koji želimo stornirati i zatim odabrati opciju „Storno“. Na upit „Stornirati račun broj XXXX?“ odabrati „U redu“. Ako se radi o slobodnoj prodaji, stavke odabranog računa prenjet će se u blagajnu s negativnim količinama kao novi maloprodajni račun. Na novom maloprodajnom računu potrebno je iznos za naplatu prebaciti na karticu te odabrati tip kartici.

Ako se na računu nalaze recepti ili doznake, isto neće neće biti prenešeno kao negativna stavka računa već ih je po potrebi moguće zasebno stornirati u pregledu recepata ili doznaka. Pojedinačni storno recepata ili doznaka koji ima evidentiran iznos naplaćen preko kartice izvodi se isključivo na način da se storno izvodi na gotovinu.

NAPOMENA: Za sve gore navedene postupke storna računa, ljekarne koje koriste opciju "Obrazac za povrat robe", u trenutku naplate obavezno upisuju podatke kupca i razlog povrata robe. Kupac se potpisuje na za to predviđeno mjesto na računu.

Storno transakcija na POS uređaju

Postupak za storno transakcije na POS uređaju ERSTE banke:
-
na ekranu POS uređaja stoji oznaka ECR CONNECTED. Pritisnuti tipku F4, unijeti zaporku 1111 i potvrditi unos pritiskom na zelenu tipku . Odabrati ECR, potvrditi zelenom tipkom, odabrati ISKLJUČI i potvrditi zelenom tikom. Na ekranu se javlja poruka ECR ONEMOGUĆEN, pritisnuti crvenu tipku. Na ekranu piše PRODAJA, strelicom prema gore doći do opcije STORNO i slijediti upute na uređaju. POS uređaj ispisuje dva slipa. Pritiskom na tipku F4 i unosom zaporke ponovno uključiti opciju ECR, poruka na ekranu je ECR-CONNECTED.

Postupak za storno transkacije na POS uređaju PBZ-a:
- odabrati MENI i unijeti zaporku 0000, zatim odabrati TRANSAKCIJE, STORNO, opet unijeti zaporku 0000, potvrditi zelenom tipkom i slijediti upute na POS uređaju.

NAPOMENA: Na POS uređaju PBZ-a može se stornirati isključivo cjelokupni iznos posljednje transakcije, a na POS uređaju Erste banke mogu se stornirati isključivo cjelokupni iznosi za one transakcije za koje nije napravljen prijenos podataka. Za beskontaktno provedene transakcije i kupovinu na rate nije moguće napraviti storno na POS uređaju.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
www.edborel.hr podrska@edborel.hr