PharmacyHospital - faq

Pitanja i odgovori

 

01. Postupak uvođenja sustava PharmacyHospital
02. Izrada narudžbenice za pacijenta
03. Izrada narudžbenice za odjel
04. Obrada izdatnica
05. Izrada narudžbenica dobavljača
06. Unos računa dobavljača

07. Serijalizacija lijekova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Komentari i pitanja

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082