Eskulap - faq

FAQ

Pitanja i odgovori

01. Učitavanje nove liste lijekova

Tražilica za lijekove sa stranica HZZO-a
02. Učitavanje nove verzije programa
03. Učitavanje i provjera nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a

Provjera valjanosti iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja04. Upute za rad s Croatia osiguranjem
05. Postupak umanjenja fakture
06. Parametri dobavljača za unos primke s diskete
07. Postavke antivirusnog programa (BitDefender)
08. Naručivanje robe preko interneta - Medika-registracija
09. Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu
10. Štampanje cijena (naljepnica) iz primki i međuskladišnica
11. Specijalisti
12. Parcijalna inventura

13. Slanje izvješća agenciji za lijekove
14. Diferencirana marža
15. Evidencija rokova
16. Automatsko fakturiranje recepata
17. Štampanje signatura za magistralne pripravke
18. Rad s izdatnicama
19. Izračun usluge doznake
20. Prijenos podataka u knjigovodstvo
21. Centralni registar
22. Inventura robe
23. Izračun utrošaka vode
24. Ponovljivi recepti
25. Podjela praška u kapsule
26. Izdavanje dvodjelnog sustav pomagala

Komentari i pitanja

Slanje komentara ili pitanja u Ed Borel


Naziv ljekarne
Ime i prezime
Komentar ili pitanje

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082