Naručivanje cjepiva

Uvod

U dijelu zaprimanja, distribucije i praćenja potrošnje i lagera cjepiva, uvodi se centralno programsko rješenje koje će pratiti svaku jedinicu cjepiva od trenutka ulaska u centralnu ustanovu za distribuciju – Hrvatski zavod za javno zdravstvo, pratiti distribuciju istog putem standardnih kanala distribucije preko županijskih zavoda za javno zdravstvo ili izvanrednih kanala distribucije, do krajnjih standardnih točaka distribucije, cijepitelja: pedijatara, školske medicine, epidemioloških službi županijskih zavoda za javno zdravstvo, obiteljske medicine, rodilišta, bolnica te izvanrednih točaka distribucije.

Na ovaj način moći će se pratiti slijedivost cjepiva na teritoriju RH što je posebno važno u slučaju opoziva neke serije cjepiva ili masovne pojave nuspojava cijepljenja. Osim toga, moći će se u svakom trenutku vidjeti koliko kojeg cjepiva u svojim zalihama imaju pojedini cijepitelji.

Uvođenjem ovog projekta unapređuje se zaprimanja, distribucije i praćenja potrošnje i lagera cjepiva.

Priprema računala za naručivanje cjepiva

Na računalima koji će se koristiti za naručivanje potrebno je instalirati sljedeće:

1. Program za čitanje certifikata s pametne kartice AkdSHCard

2. Certifikate:

Certifikat se instalira na lokalno računalo u "Trusted Root Certification":

Osim certifikata, na računalu je potrebno instalirati čitač kartice u koji će se prilikom svakog slanja obavezno umetnuti "smart-kartica" (iskaznicu zdravstvenog osiguranja)
Certifikat s pametne kartice se instalira automatski prilikom umetanja u čitač, a u trenutku slanja narudžbe potrebno je samo upisati tajni pin i pritisnite "U redu"

Predradnje potrebne za naručivanje cjepiva

Za kompletan proces obrade cjepiva, postupak od naručivanja do zaprimanja, potrebni su sljedeći parametri programa:


Slanje stanja zaliha cjepiva

Stanje zaliha šalje se Zavodu za javno zdravstvo inicijalno sa startanjem projekta eCjepih.
Slanje se izvodi u opciji Zalihe -> Slanje skladišta cjepiva:

Za slanje stanja zaliha cjepiva potrebno je imati upisane rokove i serije. Rok i serija prenosi se s primke dobavljača, a moguće ih je upisati i pozicioniranjem na željeno cjepivo te odabirom opcije "Promjena roka ili serije".
Trenutne zalihe cjepiva šalju se odabirom željenih cjepiva, a zatim odabirom opcije "Pošalji stanje u CEZDLIH":


Izrada narudžbe

Narudžbenice cjepiva nalaze se u opciji "Naručivanje -> Narudžbenica za cjepiva" s oznakama:
1. Broj - automatski generirani broj narudžbe
2. Status - neproknjižen - u pripremi ili proknjižen - spreman za slanje
3. Narudžbenica - oznaka da li je narudžbenica poslana
4. Primke - oznaka da li je zaprimljena primka za odabranu narudžbenicu
5. Datum - datum izrade narudžbenice
6. Dobavljač - naziv dobavljača

Izrada narudžbenice izvodi se u gore navedenoj opciji odabirom opcije "Novi" u alatnoj traci programa. Bitno je napomenuti da se na narudžbu unosi Grupa cjepiva, a ne određeno cjepivo.
Nakon upisa dobavljača, grupe cjepiva i broja doza odabirom opcije izlaz spremite promjene:

Spremljene narudžbenice nalaze se u tabličnom prikazu gore navedene opcije u statusu "Neproknjižen".
Prije ispostave, narudžbe je potrebno proknjižiti odabirom opcije "Knjiži" u alatnoj traci programa.

Slanje narudžbenica prema sustavu eCEZDLIH označava početak procesa distribucije cjepiva stoga je obavezno nakon knjiženja narudžbenice odraditi slanje.
Narudžbenicu prema sustavu eCEZDLIH šalje ovlaštena osoba ljekarne odabirom opcije "Pošalji narudžbu":

Neposredno prije slanja prikazat će se opcija za autentikaciju na kojoj je potrebno upisati tajni PIN pametne kartice

Narudžbenicu koja se šalje na CEZDLIH sadrži sljedeće podatke:
•  podaci o naručitelju (HZZO šifra ustanove)
•  podaci o skladištu na koje se naručuje (tekst naziva org. jedinice/ naziv ordinacije)
•  podaci o lokaciji skladišta za koje se naručuje (adresa za dostavu pošiljke)
•  podatak o ZJZ-u od kojeg se naručuje (HZZO šifra lokalnog ZJZ-a – obavezno pripadajući ZJZ)
•  broj narudžbenice
•  datum kreiranja narudžbenice (datum slanja dokumenta)
•  cjepiva
•  šifra vrste cjepiva
•  tražena količina
•  napomena

Ukoliko je poruka uredno zaprimljena sustav vraća potvrdan odgovor u koloni "Narudžbenica", a ukoliko poruka nije uredno zaprimljena sustav vraća poruku s greškama.

Učitavanje primke

Nakon obrade zaprimljene narudžbenice, na CEZDLIH-u se kreira primka za Vašu ustanovu.
Primke cjepiva učitavaju se na način da u opciji "Naručivanje -> Narudžbenica za cjepiva" se pozicionirate na željenu narudžbenicu, a zatim odaberete opciju "Stvori primku":

Neposredno prije stvaranja primke prikazat će se opcija za autentikaciju na kojoj je potrebno upisati tajni PIN pametne kartice

Primka je prikazana u opciji Dokumenti -> Primke sa statusom "Neproknjižen"
Prilikom izrade primke moguće je ažurirati podatke s pripadajuće narudžbenice u smislu bilježenja koliko cjepiva je stvarno zaprimljeno ukoliko se količina razlikuje od naručene količine. Također, moguće je napraviti više primki na temelju jedne narudžbenice:

Pregledane i po potrebi ispravljene primke potrebno je spremiti, proknjižiti te za potvrdu o preuzetim količinama poslati potvrdu u CEZDLIH.
Slanje potvrde izvodi se pozicioniranjem na željenu primku, a zatim odabirom opcije "Pošalji potvrdu u CEZDLIH:

Neposredno prije slanja potvrde prikazat će se opcija za autentikaciju na kojoj je potrebno upisati tajni PIN pametne kartice

Ukoliko je poruka uredno zaprimljena, sustav vraća potvrdan odgovor u zadnjoj koloni primke "Poslano", a ukoliko poruka nije uredno zaprimljena sustav vraća poruku s greškama.

Otpis cjepiva

Otpis cjepiva izvodi se u opciji Zalihe -> Otpis cjepiva odabirom opcije "Novi " u alatnoj traci programa.
Obvezni podaci za otpis su:
1. Dobavljač cjepiva
2. Razlog
3. Naziv cjepiva
4. Količina

Unešene stavke otpisa potrebno je spremiti, proknjižiti te za potvrdu o otpisanim količinama poslati potvrdu u CEZDLIH.
Slanje potvrde izvodi se pozicioniranjem na željeni otpis, a zatim odabirom opcije "Pošalji otpis":

Ukoliko je poruka uredno zaprimljena, sustav vraća potvrdan odgovor u zadnjoj koloni otpisa "Poslano", a ukoliko poruka nije uredno zaprimljena sustav vraća poruku s greškama.

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082