Novosti

21.10.2021. Nova lista ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
U Narodnim novinama broj 113/2021 od 20. listopada 2021. objavljene su:
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Iste stupaju na snagu 15. studenog 2021. godine.

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 15. studenog 2021. lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

15.10.2021. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a - ISPRAVAK II

Primjetili smo još jednu grešku u trenutnoj listi lijekova, a radi se o lijekovima pod oznakom RSf - izdavanje pripravaka za potrebe liječenja fenilketonurije, po preporuci bolničkog specijalista.
Navedenim lijekovima nije bila postavljena oznaka izdavanja na recept kao ni oznaka specijalista kao obveznog podatka.

Listu lijekova LL15102021 možete učitati i ažurirati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova lista ", a zatim odabirom opcije Ažuriraj.

15.10.2021 (09:37) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,molimo Vas da obavijestite sve korisnike koji koriste sustav za izdavanje Covid digitalnih potvrda, da trenutno na sustavu postoje poteškoće u izdavanju. Intenzivno radimo na otklanjanju nastalog problema.

11.10.2021. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a - ISPRAVAK

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,U privitku vam šaljemo ispravljeni geksport. Ispravak se odnosi na cijenu originalnog pakiranja lijeka Sorafenib Pharmscience tbl. film obl. 112x200 mg ATK šifre L01EX02 177. Podaci objavljeni u NN su točni.

Listu lijekova LL15102021 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 15. listopada 2021

06.10.2021. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 35. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluke su objavljenje su 29. rujna 2021. godine u NN 106/21 te stupaju na snagu 15. listopada 2021. godine.

Listu lijekova LL15102021 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 15. listopada 2021

NAPOMENA:

09.09.2021 Nova verzija programa EskulapWin (1.11.46.0)

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.46.0) koju instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

U novoj verziji programa dodana je opcija evidencije cijepljenja u ljekarni. Prema informacijama dostupnim na stranica HLJK, cijepljenje u ljekarnama zajednički je projekt Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatske ljekarničke komore pod nazivom „Ljekarna kao mjesto cijepljenja protiv COVID-19 bolesti“.
Projekt je pokrenut kako bi se ostvarili zajednički ciljevi - ubrzalo cijepljenje što većeg udjela stanovništva i što prije obuzdala pandemija COVID-19. Ljekarne u kojima će se provoditi cijepljenje pravodobno će obavijestiti građane (putem obavijesti na ulaznim vratima, službenoj stranici ljekarne ili društvenim mrežama) o načinu prijave i terminima u kojima će se provoditi cijepljenje u pojedinoj ljekarni.

S programske strane napravljena je tehnička priprema, tj. omogućen je pregled evidentiranih cijepljenja, unos i slanje obavijesti za nova te pregled cijepnog kartona pacijenta. Za sve ostale detalje o provedbi i organizaciji cijepljenja u ljekarni potrebno je obratiti se Hrvatskoj ljekarničkoj komori ili HZZO-u.

Detaljne upute za evidenciju cijepljenja u programu EskulapWin pogledajte na: Postupak evidencije cijepljenja u ljekarnama
Molimo ljekarne koje su odlučile provoditi cijepljenje da nas svakako kontaktiraju nakon učitavanja nove verzije programa.

NAPOMENA: Zbog promjena u tablicama liste lijekova i liste ortopedskih pomagala, može se dogoditi da Vam nakon učitavanja nove verzije program prikaže poruku da postoji nova lista.
U tome slučaju potrebno je učitati listu ortopedskih pomagala i listu lijekova te ponovo ažurirati listu lijekova.

03.09.2021 (15:01) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Danas od 16:00 do 20:00 sati očekuju se povremeni problemi sa radom aplikacije za izdavanje Covid potvrda zbog nadogradnje i rješavanja problema sa novim verzijama preglednika.

02.09.2021 (14:43) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Jučer je uočen problem s prijavom na sustav za izdavanje COVID potvrda ( https://dgc.portal.zdravlje.hr ) kod korisnika koji koriste Google Chrome. Nakon nadogradnje tog preglednika na verziju 93.*, kod pokušaja prijave javi se greška tipa: "web-lokacija ne može pružiti sigurnu vezu"
Privremeno rješenje problema je pristup putem novog Microsoft Edge preglednika verzije 85 ili novije (tzv. Edge Chromium).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2021 godina
Novosti - 2020 godina
Novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082