Novosti

22.01.2021 Obavijest HZZO-a (10:37) - Problemi na sustavu CEZIH

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sustav CEZIH (propisivanje, dohvat, realizacija eRecepta i eUputnica) kod većeg broja korisnika. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

18.01.2021 Nova verzija programa EskulapWin (1.11.43.0)

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.43.0) koju instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

Prema naputku HZZO-a, u novoj verziji programa napravljene su izmjene vezane za obradu i fakturiranje recepata osiguranika s potresno pogođenog područja.
Dopis HZZO-a u cjelosti pogledajte na poveznici: Provođenje zdravstvene zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja Sisačko-moslavačke županije- uputa.pdf

U slučaju dohvata eRecepata osiguranika s potresom pogođenog područja, na zaglavlju recepta prikazat će se status "PP". Status PP svim receptima pacijenta automatski postavlja šifru oslobađanja 44 po kojoj je pacijent oslobođen plaćanja sudjelovanja i doplate lijeka.


Navedena šifra oslobađanja ne vrijedi za pomagala kao i za pacijente s policom dopunskog osiguranja kojom je pokrivena dopunska listu lijekova.
Prema naputku HZZO-a, recepti sa šifrom 44 biti će odvojeni na zasebnu fakturu.

U međuvremenu smo dobili i dodatno objašnjenje od strane HZZO-a:
Šifra oslobođenja 44 se unosi u slučaju ako osigurana osoba koja ima prebivalište odnosno boravište na potresom razorenom području ima obvezu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, a nije dopunski osigurana ili za slučaj propisivanja lijeka s dopunske liste lijekova. Dakle, za zdravstvenu zaštitu koju HZZO pokriva u cijelosti iz članka 19. ZOZO-a se pišu šifre oslobođenja za tu zdravstvenu zaštitu, a ne šifra 44. Sudjelovanje za lijekove s dopunske liste lijekova obvezno je za sve osigurane osobe HZZO-a koje nisu za taj slučaj osigurane kod drugih osiguravatelja, međutim osigurane osobe koje imaju prebivalište odnosno boravište na potresom razorenom području nemaju obvezu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite temeljem naloga za postupanje MZ.

 

18.01.2021 Obavijest HZZO-a (13:26) - Nedostupnost sustava CEZIH

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu sustava CEZIH, u dohvatu i realizaciji eRecepta, eUputnica…Intenzivno radimo na otklanjanju. Molimo da o istome, obavijestite korisnike.

30.12.2020 Obveza ispisa QR koda na fiskaliziranim računima

Nastavno na novosti od 18.11.2020 podsjećamo Vas na izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine 70/2020) u kojima je postavljena obveza da se sa 01.01.2021 na svim maloprodajnim fiskaliziranim računima mora iskazati QR kod. QR kod će se koristiti kako bi kupac mogao izvršiti provjeru fiskaliziranog računa.

Opciju ispisa potrebno je s prvim radnim danom aktivirati i spremiti u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Fiskalizacija:
Ispis QR koda moguć je samo na termalnim printerima i ne ispisuje se na računima koji nemaju obvezu fiskalizacije (kao na primjer recepti bez doplate).
Ako se na fiskaliziranom računu ne prikazuje QR kod, znači da Vaš printer ne podržava ispis kodova te ga je potrebno zamjeniti.

30.12.2020 Postupak prijelaza u novu knjigovodstvenu godinu

Prije prijelaza u novu godinu obavezno provjerite da li je razdvojena trenutna godina od prethodne 2019. Iako je većina ljekarni tokom 2020 godine napravila razdvajanje, svakako provjerite da li u opciji Evidencije -> Knjiga popisa roba u periodu od 01.01.2019 do danas, ima prvi zapis "01.01.2020 - Početno stanje roba":- ako Vam prvi zapis nije iz 2020 godine, već "01.01.2019 - Početno stanje", znači da razdvajanje godina nije napravljeno te ga obavezno treba napraviti što prije, tj. svakako prije 01.01.2020
Više o tome pogledajte na "Upute za razdvajanje godina"

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radi se zadnji radni dan u tekućoj godini, nakon knjiženja svih dokumenata, završno s inventurom robe i repromaterijala.
Prijelaz privremeno zadržava podatke "stare" godine, to zapravo znači:

Razdvajanje godina je postupak kojim program arhivira podatke prethodne godine u novu bazu, a podatke iz tekuće godine ostavlja u trenutnoj bazi podataka.
Postupak razdvajanja godina izvodi se na server računalu u novoj knjigovodstvenoj godini nakon što se završi s poslovima vezanim za prethodnu godinu, tj. svaka ljekarna sama odlučuje kada želi napraviti razdvajanje. Više o tome obavijestit ćemo Vas u idućoj godini.

Budući da nema razdvajanja podataka, prijelaz u novu godinu traje vrlo kratko. Molimo Vas da prije prijelaza svakako pročitate detaljne upute za prijelaz:
Upute za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

Pregled podataka nakon prijelaza :

29.12.2020 Obavijest HZZO-a (09:26) - Nedostupnost portala za slanje računa ljekarne

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu s CEZIH portalom i radimo na otklanjanju problema.

25.12.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 14. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa Posebno skupih lijekova te Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova . Prve tri odluke će uskoro biti objavljene u NN te stupaju na snagu 25. prosinca 2020. godine . Šaljemo vam eksport liste. Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova se ne objavljuje u NN, primjenjuje se s danom stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju Popisa Posebno skupih lijekova, a to je 1. siječnja.2021 . Izmijenjena je cijena lijeka pod ATK šifrom N02AB03 804 na Dopunskoj listi lijekova, lijekovima pod ATK šiframa A10BA02 185, G04CB02 171, N02AA05 981, N02AA05 982, N02AA05 983 te N02AJ13 144 izmijenjena je cijena te su prešli s Osnovne na Dopunsku listu lijekova, dok je lijekovima pod ATK šiframa N05AX12 111, N05AX12 112, N05AX12 113 izmijenjena cijena i prešli su s Dopunske na Osnovnu listu lijekova.

Listu lijekova LL25122020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napraviti klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 25. prosinca 2020 ili na kraju radnog dana 24.12.2020

NAPOMENA: Do sada smo imali slučajeve da lijek ovisno o smjernici može biti propisan na atk šifru sa osnovne ili atk šifru s dopunske liste ali na novoobjavljenoj listi lijekova HZZO je napravio iznimku za lijekove Lantus, Tresiba i Matrifen. Navedeni lijekovi ovisno o smjernici mogu biti na različitim atk šiframa ali i sa različitom cijenom HZZO i doplatom.
Privremeno postoje dva rješenja za izdavanje takvih lijekova:

  1. promjena atk šifre i cijene - ako u registru artikala imate npr. Lantus pod atk šifrom A10AE04061, a liječnik propiše isti taj Lantus za smjernicu pa20 i atk šifru A10AE04961 tada ćete u pojedinačnom prikazu registra artikala pod Lantus odabrati učitavanje promjena s liste lijekova:    i odabrati Lantus s drugom atk šifrom i cijenom doplate:


    Program će na artiklu Lantus ažurirati atk šifru, cijenu HZZO i doplatu:    Nakon navedene promjene ponovo dohvatite eRecept i napravite izdavanje po ispravnoj ATK šifri i doplati lijeka.

  2. otvorite više različitih artikala ovisno o smjernici lijeka. Na primjer Lantus s nazivom RA08 i Lantus s nazivom pa20 svaki sa posebnom atk šifrom, cijenom hzzo i doplatom na način da preuzmete podatke u pojedinačnom prikazu artikala preko opcije "Lista lijekova"

Pošto druga opcija zahtjeva prijenos zaliha parcijalnom inventurom s jednog artikla na drugi, preporuka je da privremeno koristite prvo opisan način dok kroz program ne napravimo jednostavniji način promjene lijeka.

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2020 godina
Novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082