Novosti

05.12.2023. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
obavještavamo vas da su na 87. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. studenog 2023. godine donesene sljedeće odluke:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova, koje stupaju na snagu 12. prosinca 2023. godine.

Listu lijekova "Lista lijekova 12.12.2023." možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova Lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb " Ažuriraj " prije početka rada 12. prosinca 2023

NAPOMENA:

29.11.2023. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima problema u radu servisa za provjeru statusa osiguranja (OsigInfo). Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

28.11.2023. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima problema u radu aplikacije za dohvat, realizaciju ePomagala te propisivanje naloga za provođenje njege u kući (eNjega). Intenzivno radimo na otklanjanju.

24.11.2023. Obavijest HZZO-a

U nedavno zaprimljenoj obavijest od strane HZZO-a još jednom se podsjeća korisnike starijih operativnih sustava da u što skorije vrijeme nadograde svoja računala na minimalno Windows 10 operativni sustav zbog nepodržanosti nižih verzija od samog proizvođača tvrtke Microsoft koja više za njih nema podršku.
Osim HZZO-a, istu obavijest zaprimili smo i od strane osiguravajućih kuća koji koriste windows servise za razmjenu podataka s ljekarničkim sustav, konkretno Croatia dopunsko više ne može podržavati rad na starijim operativnim sustavima.
O nadogradnji operativnih sustava smo u proteklim godinama i mi obavještavali korisnike ali smo primjetili da i dalje postoji manji broj računala s starijom verzijom pa svakako molimo korisnike da provjere stanje.

Ukoliko niste sigurni koju verziju operativnog sustava koristite svakako možete kontaktirati tvrku koja je zadužena za informatičku opremu u ljekarni ili kliknite na link - provjera operativnog sustava
Odabirom navedene opcije program će prikazati dijalog na kojem je navedena verzija operativnog sustava (sve niže od verzije 10 nije zadovoljavajuće):

O navedenome se svakako konzultirajte s Vašim pružateljem informatičke opreme sa kojima dogovarate i daljnje radnje po pitanju nadogradnje ili zamjene računala.
Ovim putem također savjetujemo da sa navedenom tvrtkom provjerite sigurnost Vaših podataka kao i izrade arhiviranja podataka.

22.11.2023. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.74.7)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.74.7) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.


U novoj verziji programa ubrzan je način prikaza inicijalno ne preuzetih eRecepata u blagajni, odnosno omogućeno je direktno preuzimanje podataka iz baze bez ponovnog dohvata s CEZIH-a.
Na primjer, ako je za pacijenta propisano pet recepata, a odabrali ste za preuzimanje u blagajnu samo dva, ponovnim odabirom opcije eRecepti/eDoznake ili tipke F4, program će u izborniku za dohvat već predložiti matični broj zadnje obrađenog pacijenta, a odabirom opcije "U redu", bez ponovne provjere podataka na Cezih sustavu prikazati eRecepate koji inicijalno nisu bili preuzeti za pacijenta u blagajnu.

Za aktivaciju navedene funkcionalnosti potrebno je aktivirati parametar u opciji Sistem -> Opcije i parametri - eRecept: "Ponovni dohvat recepata lokalno"

Ako svejedno želite ponoviti dohvat svih podataka sa ceziha potrebno je na izborniku opcije eRecept/eDoznaka aktivirati parametar "Ponovni dohvat s Ceziha"

20.11.2023. Obavijest trošarinskim obveznicima o implementaciji e-PTD-a u okviru EMCS sustava

Prenosimo Vam obavijest Carine:
Obavještavamo vas ovim putem o uvođenju informatizacije nacionalnih kretanja trošarinskih proizvoda (iz kategorije alkohol i alkoholna pića te energenti ) između ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta i oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda u okviru nacionalne EMCS aplikacije uz primjenu elektroničkog pratećeg trošarinskog dokumenta (e-PTD- a) s primjenom od 2. studenog 2023.

Navedeno se izvodi putem web stranice Carine na sljedeći naćin:
Upute za registraciju i slanje potvrde

17.11.2023. Obavijest HZZO-a:

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
U prilogu dostavljamo novi šifarnik blokada za propisivanje eRecepta. Izmjene i dopune označene su crvenom bojom

Promjena se odnosi na sljedeće lijekove i smjernice:

ATK šifra Nezaštićeno ime lijeka Zasticeno ime lijeka R Oznaka smjernice BLOKADA s navršenih xx godina
N05CD08 261 midazolam Buccolam RS RN31 19 godina
N05CD08 262 midazolam Buccolam RS RN31 19 godina
N05CD08 263 midazolam Buccolam RS RN31 19 godina
N05CD08 264 midazolam Buccolam RS RN31 19 godina
R06AX29 163 bilastin Nixar R RR13 12 godina

Na zahtjev HZZO-a, početkom 2023 godine prilikom dohvata eRecepta ugrađena je provjera dobne granice smjernica upisnih na listi lijekova.
Ukoliko je na recept propisan lijek koji za smjernicu u listi lijekova ima upisanu dobnu granicu koja ne zadovoljava dob pacijenta, program će zabraniti izdavanje takvog recepta.
Više o navedenome pogledajte na uputama za rad sa smjernicama:
Postavljanje dobne granice na smjernice

17.11.2023. Obavijest HZZO-a:

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima problema u radu web servisa OsigInfo – provjera statusa osiguranja. Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

16.11.2023. Korištenje dopunskih osiguranja za oslobađanje plaćanja sudjelovanja i doplate

Zbog čestih pitanja korisnika ljekarničkog sustava vezanih za načine oslobađanje plaćanja sudjelovanja ili doplate prilikom obrade recepata i pomagala u nastavku donosimo pojašnjenje:

 1. Izdavanje recepata
  a) sudjelovanje
  – pacijentu se po izdavanju recepta naplaćuje 0,45% proračunske osnovice, odnosno 1,32 € po receptu
  - za navedeno pacijent može biti oslobođen po šifri oslobađanja ili po jednom od dopunskih osiguranja s kojim HZZO ima ugovor:
  Agram, Allianz, Croatia, Generali, HZZO, Merkur, Triglav, Uniqua, Wiener

  b) doplata lijeka
  - pacijentu se po izdavanju recepta s dopunske liste lijekova naplaćuje doplata definirana u listi lijekova HZZO
  - za navedeno pacijent može biti oslobođen po šifri oslobađanja 41 ili 44 (Ukrajina ili potresno područje) ili po jednom od dopunskih osiguranja koji imaju razvijen autorizacijski sustav za prihvat iznosa doplate lijeka:
  Croatia, Triglav, Wiener
 2. Izdavanje ortopedskih pomagala
  a) sudjelovanje
  - na stranicama HZZO-a ili Narodnim novinama  definiran je pravilnik o ortopedskim pomagalima u kojem pod člankom 16 stoji:
  Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u cijeni pomagala, rezervnog dijela pomagala i potrošnog materijala utvrđenih listama pomagala u iznosu propisanom zakonom kojim se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje .
  Iznos sudjelovanja u cijeni pomagala osigurana osoba plaća prilikom preuzimanja pomagala osobno ili putem dopunskog koji imaju razvijen autorizacijski sustav za prihvat iznosa doplate lijeka:
  Croatia, Triglav, Wiener

  b) razlika u cijeni - doplata pomagala
  - pacijentu se po izdavanju doznake s dopunske liste naplaćuje doplata (HZZO naziv: Razlika u cijeni)  definirana u listi ortopedskih pomagala HZZO
  Pacijent za navedeni iznos ne može biti oslobođen plaćanja ni po jednom uvjetu, na primjer po šifri oslobađanja od sudjelovanja ili po polici dopunskog osiguranja već je dužan doplatiti iznos razlike u cijeni!

MOLBA:
U posljednje vrijeme od pojedinih korisnika zaprimili smo upite vezane za ostala dopunska osiguranja pa Vas ovim putem molimo da izdvojite malo vremena za ispunjenje online ankete o potrebi za doradom sustava:
POKRENI ONLINE ANKETU
*Nije potrebna prijava na google, samo ispunite anketu i odaberite opciju "Podnesi"

16.11.2023. Obavijest HZZO-a:

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima problema u radu web servisa OsigInfo – provjera statusa osiguranja. Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

10.11.2023. Nova lista ortopedskih pomagala - ISPRAVAK

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 124/2023.) pogrešno je u članku 1. objavljen 15. stupac tablice: Jedinična vrijednost u EUR bez PDV-a

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a cijene će automatski vrijediti od 09. studenog 2023.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona " HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

08.11.2023. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.74.0)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.74.0) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.


Prema odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u novoj verziji programa ažurirane su vrijednosti ljekarničkih postupaka, tj. ljekarničkih usluga.
Objava u narodnim novinama te na web-u HZZO-a će biti naknadno. Promjene se odnose na ljekarničku uslugu te stupa na snagu 09. studenog 2023. godine.
Vrijednosti novih koeficjenata ažurirane su učitavanjem nove verzije programa i vidljive su u opciji Registri -> HZZO -> Laboratorijski rad:

Uzevši u obzir da je odluka donešena iznenada savjetujemo Vam da što prije učitate novu verziju programa kako bi spriječili povrate račune recepata od strane HZZO-a.
Navedeno nema utjecaj na fakturiranje recepata!

08.11.2023. Nova lista ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
u privitku je nova lista pomagala, primjena je 09.11.2023. godine

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 09. studenog 2023. lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona " HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

NAPOMENA:
Greškom je lista u jednom periodu bila dostupna s datumom primjene od 08.11.2023 pa molimo ljekarne koje su učitale listu ortopedskih koja vrijedi od 08.11.2023 umjesto 09.11.2023 da nam se svakako jave!

03.11.2023. Obavijest HZZO-a:

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a vezano uz rad sustava za provjeru statusa dopunskih osiguranja:
Poštovani,
sustav trenutno usporeno radi, ali se radi na otklanjanju. Probajte malo kasnije tokom dana. Hvala na strpljenju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2023 godina,
Novosti - 2022 godina, Novosti - 2021 godina, Novosti - 2020 godina , Novosti - 2019 godina , Novosti - 2018 godina, Novosti - 2017 godina , Novosti - 2016 godina , Novosti - 2015 godina,
Novosti - 2014 godina
, Novosti - 2013 godina , Novosti - 2012 godina , Novosti - 2011 godina , Novosti - 2010 godina , Novosti - 2009 godina, Novosti - 2008 godina , Novosti - 2007 godina , Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
www.edborel.hr podrska@edborel.hr