Novosti

04.07.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.27.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa omogućeno je slanje e-Računa.

Postupak slanja:

 

26.06.2019 Fina - e-Račun za poslovne subjekte

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je usvojen 12.10.2018. godine. Njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom. Ova odluka se za sad ne odnosi na izdavanje računa prema HZZO-u.

Najčešća pitanja i odgovori - e-Račun za državu - B2G

Mogučnosti ispostave e-Računa:

 1. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu
 2. Putem informacijskog posrednika
  - informacijski posrednik je pravna osoba koja pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja.

U programu EskulapWin biti će omogućeno potpisivanje i slanje računa preko centralne informacijske platforme koju u Hrvatskoj čini FINA.
Potpisivanje računa izvršavat će se lokalno, a zatim se račun šalje na FINA web servis, tj. internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača i kupaca).

Pripremne radnje za izdavanje e-Računa:

 1. Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je odabrati razinu sigurnosti "Preuzimanje certifikata u obliku p12 datoteke".
  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i)

 2. Zahtjev za registraciju sa servisom e-Račun za državu
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je upisati podatke softverskog rješenja, tj. podatke tvrtke Ed Borel:


  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i )

Napomena: Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata mora osobno predati osoba koja će biti skrbnik certifikata zbog fizičke identifikacije.
Podaci dobiveni od strane FINA-e trebaju sadržavati referentni broj (dobiven putem e-pošte) i autorizacijski broj (dobiven na sms). Postupak preuzimanja certifikata opisan je na: Preuzimanje aplikativnog korisničkog certifikata.
Preporuka je da nam prosljedite dobivene podatke za aktivaciju na edborel@edborel.hr kako bi preuzeli certifikat i pripremili Vas za izdavanje e-Računa u programu.

NAPOMENA: Ukoliko ne poslujete s tvrtkama koje su obveznici javne nabave (ne odnosi se na HZZO), nema obveze za pokretanjem gore navedenog postupka izdavanja certifikata.

17.06.2019 Obavijest HZZO-a - Podizanje lijeka temeljem elektroničnog recepta propisanog u Finskoj

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Hrvatska se pridružuje elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezuje nacionalne usluge e - Zdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. Usluge u eHDSI koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine su eRecept (ePrescription) uključujući elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary). U ovom trenutku, u sklopu eHDSI Finska omogućuje dohvat njihovih recepata u inozemstvu, Estonija prihvaća eRecepte iz drugih europskih zemalja. Hrvatska počevši od 17. lipnja prihvaća recepte propisane u Finskoj.

Pristup prekograničnim eReceptima u programu EskulapWin izvodi se na način da na blagajni pod opcijom "Dodatno" odaberete opciju "NCP Portal".
Više o samom procesu i radu s prekograničnim eReceptima pogledajte na:
Proces rada NCP portala

07.06.2019. Pojašnjenja za novu listu lijekova i promjene aktivnosti

Zbog čestih upita vezanih za novu listu lijekova i promjene šifri aktivnosti u nastavku donosimo postupke dobivene od strane HZZO-a:

 1. Šifra aktivnosti na slogu skupnog računa lijekova
  - HZZO je na razultatima faktura recepata postavio "Upozorenje: Nije upisan podatak aktivnosti". To je samo upozoravajuća poruka za do sad neobavezan podatak "Šifra aktivnosti" na slogu računa recepata.
  HZZO nas je jučer obavijestio da podatak postavimo na slog skupnog računa ljekarne te da nije greška ako ste već snimili i poslali fakture jer HZZO sigurno zbog toga neće umanjivati recepte.
  Učitavanjem nove verzije programa EskulapWin 1.11.26.1 navedeni podatak biti će snimljen u slog skupnog računa recepata ljekarne.

 2. Ponovljivi recept propisan na Enap
  - ako je lijek Enap propisan kao ponovljivi recept s "starom" ATK šifrom, potrebno je na eReceptu odabrati opciju "Promjeni", a zatim na prikazanom uzorku za prikaz lijekova promjeniti zadnju znamenku uzorka ATK šifre iz 1 u 2.
  Odabirom tipke Enter program će prikazati popis svih artikala s upisanim uzorkom na kojem je potrebno odabrati propisani lijek s novom ATK šifrom:



 3. Ampulirani lijekovi
  - prethodnom verzijom progama, postojećim ampuliranim lijekovima automatski je promjenjena šifra aktivnosti. Bitno je samo kod uvođenja novih ampuliranih lijekova upisivati šifru aktivnosti "10014":


  *Za unos novih ampuliranih lijekova, šifra aktivnosti unosi se u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Artikli

 4. Posebno skupi lijekovi na recept
  - s novom listom lijekova pojavili su se posebno skupi lijekovi koji se izdaju na recept. Recepti s posebno skupim lijekovima ne razlikuju se od ostalih recepata što znaći da im nije potrebno upisivati šifru aktivnosti (kao kod ampuliranih lijekova) te ih nije potrebno zasebno fakturirati.

04.06.2019. Popis lijekova koji su promjenili ATK šifru

Poštovani, od strane HZZO-a dobili smo popis lijekova koji su listom lijekova promjenili ATK šifru:

Stara ATK Nova ATK Nezaštićeno ime Zaštićeno ime
Oblik lijeka
C09BA01 131   C09BA02 131   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL tbl. 20x(10 mg +12,5 mg)
C09BA01 132 C09BA02 132 enalapril + hidroklorotiazid Enap H tbl. 20x(10 mg +25 mg)
C09BA01 133   C09BA02 133   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)
C09BA01 134   C09BA02 134   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)
C09BA01 135   C09BA02 135   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)

Navedenim artiklima potrebno je u pojedinačnom prikazu opcije Registar -> Artikala upišite novu atk šifru, režim izdavanja "R" i provjerite cijenu HZZO i iznos doplate.

30.05.2019 (18:00) Nova verzija programa EskulapWin

Poštovani, privremeno smo imali poteškoća u preuzimanju nove verzije programa EskulapWin 1.11.26.0.
Sve poteškoće su otklonjene te sad verziju možete preuzeti. Također molimo sve korisnike kojima se prikazuje greška prilikom ulaza u opciju "Primke roba" da još jednom učitaju novu verziju programa.
Hvala na razumjevanju.

30.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.26.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

 

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082