Novosti

17.05.2024. (09:07) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu sustava CEZIH (funkcionalnosti eRecepta, eUputnica i ePomagala…). Intenzivno se radi na otklanjanju.

14.05.2024. Obavijest Wiener osiguranja: Nije moguće izravno teretiti karticu

Poštovani, vezano za česte upite korisnika za nemogućnost autorizacije doplate za pojedine korisnike Wiener dopunskog osiguranja sa porukom Recept nije uspješno autoriziran - Nije moguće izravno teretiti karticu, u nastavku pojašnjenje osiguravajućeg društva Wiener:

Naši osiguranici koji su putem iskaznice imali plaćanje doplate za lijek sa B liste (a isto više nemaju) dobili su na kućnu adresu dobili obavijest da im iskaznica u tom djelu prestaje važiti kao sredstvo plaćanja a da svoje pravo mogu ostvariti putem refundacije (pokriće im je i dalje ostalo). Za sada je svakako primjenjivo za sve kojima ne prođe autorizacija da doplatu plate osobno i pošalju nama račun koji glasi na ime osiguranika na refundaciju (aplikacija 'Moj Wiener', web prijava šteta ili poštom)

10.05.2024. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.85.2)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.85.2) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

U novoj verziji dorađena je opcija ažuriranja usluge recepta na način da se na recept osim izračuna usluge upisuje i vrijednost koeficjenta koji HZZO traži u slogu skupnog računa. Cijena prema HZZO-u, kao i ljekarnička usluga ispravno je fakturirana ali HZZO pojedinim ljekarnama umanjuje takve fakture. Iz ljekarne smo zaprimili informaciju da su takve fakture umanjene s razlogom "za stavku postupka LJ100 ( LJ101) netočna jedinična cijena".

Postupak ispravka takvih umanjenja je sljedeći:
- umanjite recepte za koje je HZZO poslao obavijest
- u pregledu recepata HZZO označite umanjene recepte
- odaberite opciju "Ažuriraj uslugu" te za potvrdu odaberite "U redu"
- nakon kratkog vremena navedeni postupak ponovo će obračunati vrijednost usluge označenih recepata te za potrebe fakturiranja postaviti novu vrijednost koeficjenata

Osim navedenog, u novoj verziji odrađene su sljedeće promjene:

 

10.05.2024. Obavijest HZZO-a: Izdavanje lijeka Ipratropijev bromid/salbutamol

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,obzirom na učestale nestašice lijeka pod zaštićenim imenom, lijek Ipratropijev bromid/salbutamol u obliku otopine za atomizator stavljen je na Dopunsku listu lijekova pod nezaštićenim imenom s ATK šifrom R03AL02 351, s podacima koji uključuju i cijene jediničnih oblika što se može vidjeti u Gx aplikacijama i samo po tim cijenama lijek se može obračunati HZZO-u. U slučaju nabave lijeka više cijene isti se ne može izdati na recept HZZO-a.

Pojašnjenje: Lijek u sustavu ima određenu cijenu za jedinične oblike (originalnog pakiranja, cijene za HZZO i cijene za doplatu) koje se obzirom na dostupan lijek iz interventnog uvoza moraju izračunati i unijeti u sustav u ljekarni koja izdaje lijek.

To znači da liječnik obiteljske medicine može propisati lijek na recept, a ljekarna na osnovu recepta može izdati lijek koji je trenutno dostupan na tržištu te ispostaviti račun samo na način da cijena bude na razini umnoška jedinične cijene navedene na listi x broj atomizatora u pakiranju što bi u konkretnom slučaju obzirom na pakiranje od 10 atomizatora iznosilo: (jedinična cijena za HZZO 0,3464 EUR x 10 = 3,4640 (3,46 EUR), a doplata: jedinična cijena doplate: 0,0263 x 10 = 0,2630 (0,27 EUR)).
Obzirom da je cijena nabavljenog lijeka viša, ne može se ispostaviti račun prema gore navedenom.
Potrebno je pacijenta uputiti izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite radi propisivanja zamjenske terapije (na listi lijekova Zavoda postoje monokomponente predmetnog lijeka).

Ako je lijek kupljen vlastitim sredstvima može se za kupljeni lijek podnijeti zahtjev za naknadom troška u Područnoj službi HZZO-a prema mjestu stanovanja, sa zamolbom i s odgovarajućom dokumentacijom (medicinskom dokumentacijom iz koje će biti vidljivo tko Vam je preporučio lijek) te računom za kupljeni lijek na ime i prezime, a o kojem će zahtjevu HZZO donijeti odluku nakon provedenog upravnog postupka.''

07.05.2024. Obavijest dobavljača Phoenix farmacija: Nedostupnost servisa

Od dobavljača Phoenix farmacija zaprimili smo obavijest da postoje problemi sa slanjem narudžbi i zaprimanjem računa:
"Servis bi rebao biti ponovno dostupan kroz pola sata do sat vremena."

06.05.2024. Obavijest HZZO-a: Nedostupnost CEZIH-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi na PROD 2 okolini (dohvat statusa osiguranja osiguranika HZZO-a – web servis OsigInfo) Intenzivno radimo na otklanjanju. Sve ostale funkcionalnosti CEZIH-a su dostupne

04.05.2024. Greška u provjeri recepata prije fakturiranja

Poštovani,
Zaprimili smo nekoliko upita ljekarni s problemom u provjeri recepata prije fakturiranja. Radi se o receptima s šifrom 44 koji su oslobođeni doplate pa je prilikom ažuriranja na novu ljekarničku uslugu došlo do greške u provjeri recepata za fakturiranje. Takvi recepti u provjeri prikazuju crveni naziv lijeka. Dok ne analiziramo kako dolazi do pogreške, recepte možete ispraviti na sljedeći način:

  1. U pregledu recepata pojedinačno pokrenite opciju „Provjeri“
  2. Prikazane recepte s crvenim nazivom lijeka označite, a zatim na tipkovnici istovremeno odaberite tipke CTRL i F8
  3. Potvrdite popravak recepata

Recepti bi navedenim postupkom trebali biti ispravni za fakturiranje

03.05.2024. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.85.0)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.85.0) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

U novoj verziji programa napravljene su promjene vezane uz izmjene odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdrastvene zaštite iz obveznog zdrastvenog osiguranja. Izmjene zakona objavljene su u Narodnim Novinama 51/2024 s datumom primjene od 01. svibnja 2024 godine.
Riječ je o izmjeni vrijednosti koeficijenta usluge sa dosadašnjih 7,30 na 7,70.
Za ljekarnu to znači da će usluga LJ100 Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda (po receptu) iznositi 1,35 u odnosu na prijašnjih 1,28.

Pošto je odluka donešena iznenada, a vrijedi retrogradno, receptima koji su izdani i nefakturirani od dana 01.05.2024 do danas popravite vrijednost usluge na sljedeći način:
- u pregledu recepata HZZO označite sve recepte izdane s datumom od 01.05.2024 do danas
- odaberite opciju "Ažuriraj uslugu" te za potvrdu odaberite "U redu"
- nakon kratkog vremena navedeni postupak obračunati će vrijednost usluge označenih recepata na način da će uzeti nove vrijednosti koeficjenata
Kako bi bili sigurni da je postupak uspješno odrađen, na jednom receptu možete provjeriti cijenu usluge koja mora iznositi minimalno 1,35 €
- ako ste već fakturirali recepte s datumom izdavanja 01.05.2024, pričekajte umanjenje HZZO-a, a zatim postupite prema gore navedenom postupku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2024 godina,
Novosti - 2023 godina, Novosti - 2022 godina, Novosti - 2021 godina, Novosti - 2020 godina , Novosti - 2019 godina , Novosti - 2018 godina, Novosti - 2017 godina , Novosti - 2016 godina , Novosti - 2015 godina,
Novosti - 2014 godina
, Novosti - 2013 godina , Novosti - 2012 godina , Novosti - 2011 godina , Novosti - 2010 godina , Novosti - 2009 godina, Novosti - 2008 godina , Novosti - 2007 godina , Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica I 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
www.edborel.hr podrska@edborel.hr