Novosti

08.08.2018. Nova Lista ortopedskih pomagala

Upravno vijeće Zavoda je na sjednici održanoj 1. kolovoza 2018. godine donijelo novi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, koji još nije objavljen u Narodnim novinama, ali isti stupa na snagu 16. kolovoza 2018. godine

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 16. kolovoza 2018. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena "

31.07.2018. Obavijest HZZO-a - Ispravak liste lijekova HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
imamo jednu grešku na osnovnoj listi lijekova, u privitku šaljemo novi G export i ispravak koji slijedi u NN.
Brisali smo lijek Laaven 60x5 mg ATK šifre C09AA03 135 umjesto lijeka Laaven 60x2,5 mg ATK šifre C09AA03 132.
Primjena 01.08.2018.


Iz tog razloga potrebno je ponovo učitati i Listu lijekova LL01082018 . Listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet"

20.07.2018. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "63/2018" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 17. srpnja 2018. godine, a primjena liste je 01. kolovoza 2018. godine.

Listu lijekova LL01082018 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 01. kolovoza 2018. klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova
NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.

10.07.2018 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.17.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa vezane su samo za korisnike dodatnog programa Centralni registar.

U novoj verziji dodatno je omogućena opcija slanja zahtjeva za internu razmjenu na dva mjesta u programu:

1. kod postavljanja artikla na listu za naručiti tj. prilikom provjere defekture dobavljača (podatak s centralnog registra):- opcija "Interna razmjena" provjerava da li artikl postoji na internoj razmjeni, a opcija "Druge ljekarne", postoji li artikl na stanju u drugoj ljekarni.
Ako postoji, ljekarna može poslati zahtjev za internu razmjenu artikla toj ljekarni bez obzira što ona navedeni artikl nije postavila na internu razmjenu.

2. na blagajni prilikom provjere stanja zaliha u drugim ljekarnama:- odabirom opcije "Interna razmjena" program šalje zahtjev za internu razmjenu artikla odabranoj ljekarni bez obzira što ona navedeni artikl nije postavila na internu razmjenu.

Osim gore navedenih izmjena, na blagajni je prilikom pregledavanja stanja zaliha u drugim ljekarnama dodana i opcija pretraživanja artikala koji ne postoje u lokalnoj ljekarni te je i takve moguće poslati u zahtjevu za internu razmjenu drugoj ljekarni:

 

 

 

 

 

 

Ostale novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082