Novosti

24.05.2022. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.52.4)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.52.4) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

U novoj verziji programa napravljena je promjena sloga skupnog računa ljekarne prema naputku HZZO-a.
Promjene u slugu su sljedeće:

Novi slog primjenjuje se automatski od 01.lipnja 2022. od kada i HZZO ukida dostavu sloga skupnog računa i recepta ljekarne na magnetskom mediju.
Ubuduće se dostava podataka izvršava isključivo putem web portala. Podaci sadrže dvije datoteke - datoteka podataka računa u tekstualnom obliku (prema definiranom opisu sloga) i datoteku pripadnih PDF tiskanica računa. Datoteke (UNL, PDF) čine poslovnu cjelinu i biti će prihvaćene samo ako se šalju u paru i u digitalno potpisanom formatu.
Navedena odredba HZZO-a odnosi se i na recepte kategorije T, za koje je od 01. lipnja također omogućeno slanje digitalno potpisanih datoteka ali ne i za doznake koje se i dalje dostavljaju na trenutni način.

Iako smatramo da većina ljekarni već duže vrijeme koristi gore navedeni način digitalnog potpisivanja i slanja podataka putem web portala, u nastavku prenosimo upute za navedeno:
Slanje podataka računa recepata putem web portala

Osim gore navedenih promjena, u novoj verziji ispravljene su i prijavljene greške prethodne verzije.

03.05.2022. Obavijest Wiener osiguranja

Prenosimo Vam obavijest Wiener osiguranja:
Poštovani, ovim putem Vas obavještavamo da tijekom mjeseca svibnja 2022. Wiener osiguranje planira implementirati još jednu kontrolu na važenje/korištenje iskaznice u protokolu razmjene podataka za provedbu dopunskog zdravstvenog osiguranja i to za one osiguranike koji imaju dužnu, a neplaćenu premiju duže od 60 dana.
Naime, onim osiguranicima kojima je prošlo više od 60 dana od dospijeća plaćanja računa za premiju, a isti nije podmiren, bit će privremeno onemogućeno korištenje iskaznice kao sredstva plaćanja sudjelovanja (privremena blokada iskaznice). U protokolu razmjene podataka pojavit će se poruka „ Nije moguće izravno teretiti karticu “.
Važno je napomenuti da će Polica će i dalje biti aktivna te će osiguranici i dalje moći iskoristiti svoje pravo na uslugu putem refundacije, što znači da će račun za sudjelovanje u zdravstvenoj ustanovi morati podmiriti osobno te nam taj isti račun, sa osobnim podacima, dostaviti na refundaciju.
Po uplati dužne premije iskaznica će u sustavu razmjene podataka odmah biti aktivirana kao sredstvo plaćanja.

27.04.2022. (13:04) Obavijest HZZO-a:

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
Postoje problemi sa provjerom kod CZO servisa, ostale osig.kuće rade uredno.

12.04.2022. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.50.6)

Novu verziju programa EskulapWin (1.11.50.6) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

Novu verziju programa potrebno je učitati zbog promjena na centralnom sustavu serijalizacije lijekova.

12.04.2022. Problemi u radu serijalizacije lijekova

Trenutno postoje problemi u radu serijalizacije lijekova.

11.04.2022. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a - ISPRAVAK

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, šaljemo ispravljeni eksport listi koje stupaju na snagu 15.4.2022. godine.
Ispravak se odnosi na tekst indikacija NL112 i NL487 za lijekove pod nezaštićenim imenom trastuzumab, a isti će uskoro biti objavljen u „Narodnim novinama.“


Listu lijekova "Lista lijekova 15.04.2022." možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova Lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb " Ažuriraj " prije početka rada 15. travnja 2022

07.04.2022. Nova lista ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
U Narodnim novinama broj 39/2022 od 30.03. 2022. objavljene su:
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Iste stupaju na snagu 15. travnja 2022. godine.

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet" , a 15. travnja 2022. lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona " HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

07.04.2022. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
obavještavamo vas da su na 48. sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. ožujka 2022. godine donesene sljedeće odluke:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje .
Sve odluke stupaju na snagu 15. travnja 2022. godine ; odluke će uskoro biti objavljenje u „Narodnim novinama“.

Listu lijekova "Lista lijekova 15.04.2022." možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Nova Lista ", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb " Ažuriraj " prije početka rada 15. travnja 2022

NAPOMENA:

31.03.2022. Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine

U Narodnim novinama 39/2022 objavljena je odluka o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost.
U izmjenama je popis proizvoda kojima se mijenja stopa PDV-a. Odluka stupa na snagu 01.04.2022.
Svakako o navedenom kontaktirajte Vaše knjigovodstvo.

Postupak promjene artikala u novu stopu PDV-a izvodi se u opciji "Cjenik -> Promjena tarifnih grupa".
Označite sve artikle koji prelaze u tarifu T5 i pritisnite tipku "Enter" ili kliknite na gumb "Promijeni" u alatnoj traci. Na novootvorenom dijalogu odaberite novu tarifnu grupu "T5", a ovisno o poslovnoj odluci ljekarne, odaberite želite li promijeniti ili zadržati maloprodajne cijene.
U slučaju zadržavanja maloprodajnih cijena povećava se postotak marže, a u slučaju rekalkuliranja maloprodajnih cijena postotak marže ostaje isti, a smanjuje se maloprodajna cijena. Odabir načina prebacivanja tarifa ovisi isključivo o Vašoj odluci!

Odabirom opcije " U redu " program će odabranim artiklima promijeniti tarifnu grupu, stvoriti zapisnik o promjeni cijene te ispisati poruku " Artikli uspješno prebačeni u novu tarifu ".
Iako se u zapisniku o promjeni cijena nalaze svi artikli koji su mijenjali tarifu, program će štampati naljepnice samo za artikle kojima se promijenila maloprodajna cijena.
1. Označite ZOPC koji je nastao iz promjene tarife PDV-a
2. Kliknite na gumb " Štampanje naljepnica " (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

Za korisnike programa Centralni registar, promjena tarifne grupe može se izvesti u dogovoru s odgovornom osobom na način da se promjena učita iz centralnog registra.
Više o tome pogledajte na: Učitavanje promjena tarifa s Centralnog registra

23.03.2022. (13:59) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
sustav CEZIH-a je dostupan za rad. Uklonjene su sve poteškoće. Molimo da o navedenom obavijestite sve ugovorne ustanove, ordinacije, laboratorije i ljekarne.

23.03.2022. (08:20) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno postoje poteškoće u radu sustava CEZIH. Molimo da o navedenom obavijestite sve ugovorne ustanove, ordinacije, laboratorije i ljekarne. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća.

22.03.2022. (17:07) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
Sustav je oporavljen te moguć rad.

22.03.2022. (08:24) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno ima problema u dohvatu i realizaciji eRecepata, eUputnica PZZ/SKZZ sa CEZIH-a. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.  

16.03.2022. Obavijest HZZO-a: Računi za pružanje zdrastvene zaštite osobama iz Ukrajine

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
zbog izvještavanja MIZ-a o troškovima za pružanje zdravstvene zaštite osobama izbjeglim iz UKRAJINE potrebno je dostavljati HZZO-u račune odmah po realizaciji.

14.03.2022. Nova verzija programa EskulapWin (1.11.50.2)

Dostupna je nova verzija programa u kojoj je ispravljen automatski unos podataka osiguranika Croatia dopunskog osiguranja.
Novu verziju programa EskulapWin (1.11.50.2) instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

10.03.2022. Ispravak nove verzije programa EskulapWin

Zbog prijavljene greške u obradi elektronkog recepta molimo Vas da učitate ispravak danas objavljene verzije programa EskulapWin. Greška je bila ukoliko se nakon obrađenog eRecepta ne realizira naplata već se otvori ponovni prikaz eRecepta te ENTEROM potvrdi zatvaranje prikaza.
Novu verziju programa EskulapWin (1.11.50.0) instalirate na način da
u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2022 godina
Novosti - 2021 godina
Novosti - 2020 godina
Novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: podrska@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082