Novosti

15.10.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 7. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odluke su objavljenje 9. listopada 2020. godine u NN 110/20 te stupaju na snagu 1. studenoga 2020. godine. Napominjemo da je u eksportu uključen i Ispravak OLL, čiju objavu očekujemo u NN, a odnosi se na ispravke ATK šifri novouvrštenih lijekova N04BA03 164 i V03AC03 191.

Listu lijekova LL01112020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. studenog 2020

NAPOMENA:

13.10.2020 Obavijest HZZO-a (16:35)

Prenosimo Vam obavijest dobavljača Medika:
Poštovani, radi pada sustava nismo bili u mogućnosti preuzeti Vaše narudžbe. Zahvaljujemo na razumijevanju, molim da se obratite našoj prodaji u vezi Vaših narudžbi 0800288
S poštovanjem, Vaša Medika.

Zbog pada sustava može se dogoditi da prilikom slanja narudžbenice stigne odgovor da narudžba pod tim brojem već postoji u sustavu:

U tome slučaju provjerite s dobavljačem da li je potrebno ponoviti narudžbu pod novim brojem.
Kopiranje postojeće narudžbenice u novu izvodi se na način da na željenu narudžbenicu desnim klikom miša kliknete na naziv dobavljača, a zatim odabirom opcije "Kopiraj" napravite novu narudžbenicu:

05.10.2020 Obavijest HZZO-a (09:23)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, zbog nevremena došlo je do ispada jednog dijela mrežne infrastrukture, pa je moguće da nekim korisnicima nisu dostupni neki dijelovi sustava CEZIH-a, CUS-a, (eNaručivanja, NPP-a, eNovorođenče…). Tehničke ekipe su na terenu i intenzivno se radi na otklanjanju.

02.10.2020 Obavijest HZZO-a (10:22)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, mogući su povremeni prekidi u radu sustava CEZIH, u dijelu dohvata, rezervacije eRecepta i eUputnica. Intenzivno radimo na otklanjanju smetnji.

01.10.2020 Obavijest HZZO-a (08:25)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, korisnička podrška Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trenutno ne može pružati korisničku podršku zbog tehničkih problema na aplikativnim rješenjima sustava CEZIH. Intenzivno radimo na otklanjanju kvara.

29.09.2020. Ispravak liste ortopedskih pomagala od 15.08.2020

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, izmijenjene su datoteke liste pomagala koja vrijedi od 15.08, dio pomagala koja vrijede od tog datuma imala su pogrešnu šifru u polju eDoznaka

Izmjenu liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

08.09.2020 Obavijest HZZO-a (15:26)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavam Vas da su otklonjene nepravilnosti u radu CEZIH-a, na funkcionalnosti ePomagala (PROD3).

08.09.2020 Obavijest HZZO-a (12:29)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, molimo da obavijestite svoje korisnike da trenutno ima problema u radu ePomagala (PROD3). Radi se intenzivno na otklanjanju problema.

28.08.2020 Obavijest HZZO-a (16:00)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, CEZIH sustav je u potpunosti oporavljen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2020 godina
Novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082