Novosti

11.09.2019. Promjena veličine ikona i slova

Zbog čestih upita korisnika, u nastavku Vam donosimo postupak povećanja/smanjenje ikona i slova unutar windowsa:

1. Otvorite postavke prikaza ekrana
- postavke prikaza otvaraju se desnim klikom miša na slobodno mjesto radne površine windowsa, a zatim lijevom tipkom na opciju "Postavke prikaza":

2. Odaberite veličinu teksta i razlučivost
- na novo prikazanom ekranu, pod opcijom "Omjer i raspored" podesite "Veličina teksta" i "Razlučivost".


NAPOMENA: preporuka za veličinu slova je 100%, tj. realan prikaz dok različivost ekrana postavljate prema Vašim potebama. Što manji broj odaberete to će slova i ikone biti veće!
Najmanja rezolucija je 800 x 600 koju možete koristiti za rad u blagajni ali s navedenom rezolucijom nećete moći otvoriti pojedinačan prikaz artikala iz razloga što tada ne stanu svi parametri na ekran.

3. Napravite odjavu korisnika
- odjava korisnika potrebna je samo u slučaju promjene veličine slova. Ako je na ekranu prikazana poruka "Neke aplikacije neće reagirati na promjene skaliranja dok se ne odjavite", tada odaberite opciju "Odmah se odjavi":Odjavom, a zatim ponovnom prijavom windows korisnika nastupiti će prethodno odabrane promjene.

4. Povećanje ikona i slova unutar opcije "Blagajna"
- ako Vam nakon gore navedenog postupka i dalje unutar opcije blagajne slova nisu dovoljno velika, možete aktivirati opciju povećanja prikaza blagajne.
Opcija povećanja odnosi se samo na opciju "Blagajna", što znaći da će samo unutar navedene opcije biti sve "povećano".
Parametar povećanja aktivirate u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Postavke pod parametrom "Veća rezolucija ekrana":NAPOMENA: nakon odabira parametra potrebno je odabrati opciju "Spremi", a za prikaz promjena zatvoriti opciju "Blagajna, a zatim ponovo otvoriti. Nije potrebno izlaziti iz programa.

06.09.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "83/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 05. rujna 2019. godine, a primjena liste je 23. rujna 2019. godine.

Listu lijekova LL23092019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 23. rujna 2019 ili na kraju zadnjeg radnog dana prije stupanja liste na snagu.
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

04.09.2019 (16:50) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, CEZIH sustav trenutno ima poteškoće u radu, nedostupna je Okolina PROD3 (ePomagala, eNjega, e Fizikalna). Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća i molimo da obavijestite svoje korisnike.

30.08.2019 (15:09) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

29.08.2019 Pojašnjenje HZZO-a vezano za fakturiranje ampuliranih lijekova

Od strane HZZO-a: dobili smo trenutno važeći popis ampuliranih lijekova:

Kako bi program ispravno izdvojio ampulirane lijekove na zasebnu fakturu, provjerite u registru artikala da li za gore navedene lijekove imate upisanu šifru aktivnosti "10014":


*Šifra aktivnosti unosi se u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Artikli

Objašnjenje HZZO-a vezano za postupak umanjenja faktura:
Recepti s ampuliranim lijekovima moraju se fakturirati u zasebnom računu. Prilikom ove kontrole skripta za učitavanje računa i recepata ljekarni polazi od prvog recepta, i to na sljedeći način: ako se prvi recept u računu odnosi na ampulirani lijek, tada svi sljedeći recepti također moraju sadržavati ampulirani lijek – ako neki recept sadrži lijek koji nije ampulirani, bit će odbijen. Vrijedi i obrnuto: ako prvi recept u računu NE sadrži ampulirani lijek, tada ga ne smije sadržavati niti jedan od sljedećih recepata – ako neki recept ipak sadrži ampulirani lijek, taj se recept odbija.

 

 

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082