Novosti

23.08.2019 (15:17) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, na okolinu PROD1 je pušten u promet.
Time je CEZIH sustav dostupan za eRecept, PZZ i SKZZ eUputnica. Okolina PROD3 (ePomagala, eNjega, e Fizikalna) je u fazi podizanja.

23.08.2019 (12:45) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

14.08.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
"U novoj listi lijekova uklonjena je zamjenjivost za lijekove B01AB04 071 do B01AB06 024, lijeku Venclyxto L01XX52 161, L01XX52 162, L01XX52 163, L01XX52 164 ispravljena je oznaka ograničenja primjene lijeka iz ''KL'' u ''DS'' te je lijeku Suliqua A10AE54 071 i A10AE54 072 ispravljena cijena za DDD i cijena za DDD s PDV-om. Slijedi objava ispravaka u NN. Primjena liste je od 19.08.2019.godine."

Listu lijekova LL19082019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 19. kolovoza 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

30.07.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "69/2019" objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 03. kolovoza 2019 godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 03. kolovoza 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

25.07.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "69/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 19. srpnja 2019. godine, a primjena liste je 03. kolovoza 2019. godine.

Listu lijekova LL03082019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 03. kolovoza 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Dodatno bi htjeli naglasiti da je došlo do izmjene statusa 4 pakiranja lijeka:

04.07.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.27.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa omogućeno je slanje e-Računa.
Postupak slanja je sljedeći:

26.06.2019 Fina - e-Račun za poslovne subjekte

Dana 1. srpnja 2019. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa u javnoj nabavi. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je usvojen 12.10.2018. godine. Njime se u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva 2014/55/EU o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi. Ova obveza primjenjuje se na sve ugovore za nabavu robe, radova i usluga koje sklapaju naručitelji u smislu Zakona o javnoj nabavi (uključujući i jednostavnu nabavu tj. nabavu do 200.000/500.000 kn). Prema tome, svi poduzetnici koji obveznicima javne nabave isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom. Ova odluka se za sad ne odnosi na izdavanje računa prema HZZO-u.

Najčešća pitanja i odgovori - e-Račun za državu - B2G

Mogučnosti ispostave e-Računa:

 1. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu
 2. Putem informacijskog posrednika
  - informacijski posrednik je pravna osoba koja pruža usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa, odnosno koja obavlja elektroničku razmjenu računa između izdavatelja eRačuna i primatelja.

U programu EskulapWin biti će omogućeno potpisivanje i slanje računa preko centralne informacijske platforme koju u Hrvatskoj čini FINA.
Potpisivanje računa izvršavat će se lokalno, a zatim se račun šalje na FINA web servis, tj. internetski servis za elektroničku razmjenu računa između poslovnih subjekata (dobavljača i kupaca).

Pripremne radnje za izdavanje e-Računa:

 1. Zahtjev za izdavanje certifikata za aplikaciju
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je odabrati razinu sigurnosti "Preuzimanje certifikata u obliku p12 datoteke".
  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i)

 2. Zahtjev za registraciju sa servisom e-Račun za državu
  NAPOMENA: pod točkom 3. potrebno je upisati podatke softverskog rješenja, tj. podatke tvrtke Ed Borel:


  (Za sve ostale nejasnoće obratite se FINA-i )

Napomena: Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata mora osobno predati osoba koja će biti skrbnik certifikata zbog fizičke identifikacije.
Podaci dobiveni od strane FINA-e trebaju sadržavati referentni broj (dobiven putem e-pošte) i autorizacijski broj (dobiven na sms). Postupak preuzimanja certifikata opisan je na: Preuzimanje aplikativnog korisničkog certifikata.
Preporuka je da nam prosljedite dobivene podatke za aktivaciju na edborel@edborel.hr kako bi preuzeli certifikat i pripremili Vas za izdavanje e-Računa u programu.

NAPOMENA: Ukoliko ne poslujete s tvrtkama koje su obveznici javne nabave (ne odnosi se na HZZO), nema obveze za pokretanjem gore navedenog postupka izdavanja certifikata.

17.06.2019 Obavijest HZZO-a - Podizanje lijeka temeljem elektroničnog recepta propisanog u Finskoj

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Hrvatska se pridružuje elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezuje nacionalne usluge e - Zdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. Usluge u eHDSI koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine su eRecept (ePrescription) uključujući elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary). U ovom trenutku, u sklopu eHDSI Finska omogućuje dohvat njihovih recepata u inozemstvu, Estonija prihvaća eRecepte iz drugih europskih zemalja. Hrvatska počevši od 17. lipnja prihvaća recepte propisane u Finskoj.

Pristup prekograničnim eReceptima u programu EskulapWin izvodi se na način da na blagajni pod opcijom "Dodatno" odaberete opciju "NCP Portal".
Više o samom procesu i radu s prekograničnim eReceptima pogledajte na:
Proces rada NCP portala

 

 

 

 

Prethodne novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
Novosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082