Novosti

31.12.2008. Obavijest o primjeni odredbe o naplati sudjelovanja osigurane osobe za izdavanje lijeka na recept

Na službenim stranicama HZZO-a još ne postoje odluke Upravnog vijeća sa sastanka održanog 30.12.2008., pa Vam prenosimo kompletnu obavijest s web stranica Hrvatske ljekarničke komore :

Obavijest o primjeni odredbe o naplati sudjelovanja osigurane osobe za izdavanje lijeka na recept

Od 01.siječnja 2009. stupa na snagu novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranja (NN 150 od 22.12.2008.).
Sukladno ovim zakonima Upravno vijeće HZZO-a je na sjednici održanoj 30.prosinca 2008. usvojilo odluke o provedbi zdravstvenog osiguranja.
Ključna novina za ljekarne je uvođenje obveze osiguranim osobama za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite za izdavanje lijeka na recept u iznosu od 15,00 kuna. Iznos od 15,00 kuna naplaćuje se po receptu na koji su propisani lijekovi s Osnovne i Dopunske liste lijekova, a prilikom njegova izdavanja u ljekarni ( Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.16.st.4).

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA:

U slijedećim slučajevima osigurane osobe su oslobođene od plaćanja sudjelovanja od 15,00 kuna po
receptu:
1. Djeca do navršene 18. godine života (datum rođenja svi ispod 18.godine – «roza» zdravstvena iskaznica)
2. Djeca osiguranika iznad 18. godine života koja su potpuno i trajno nesposobna za život – «crvena» zdravstvena iskaznica, osnova osiguranja 212. (Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranjo članka 10. stavka 5. i 6.).
3. Školska djeca iznad 18.godine života i redoviti studenti koji posjeduju važeću potvrdu o oslobađanju od doplate do isteka važenja potvrde, a najduže do 30. lipnja 2009. godine
4. Osigurane osobe koje posjeduju važeću potvrdu o oslobađanju od doplate do isteka važenja potvrde, a najduže do 30. lipnja 2009. godine
5. Žene koje koriste zdravstvenu zaštiti u svezi s praćenjem trudnoće i poroda (na receptu upisana dijagnoza prema MKB od O00 do O99)
6. Provođenje preventivne i kurativne zdravstvene zaštite u svezi s HIV infekcijama i ostalim zaraznim bolestima za koje je zakonom određeno provođenje mjera za sprečavanje njihova širenja (na receptu upisana dijagnoza prema MKB: A15-A19, A06, G37.3, G61, G81.0, G82.0, A40.0, A40.1, A40.2, A40.8, A40.9, A41.0, A41.1, A41.2, A41.4, A41.5, A41.8, A41.9, A82, A05.1, A75.1, A23, A81.0, A22, B08, P35.0, A38, A03, A08.0, A80, A04.3, B87, A04.1, A04.2, A04.4, A04.8, A04.8-9, A08.0, A08.3, A08.2, A85.0, A87.0, B08.4, B08.5, B30.3, A48, A79.8, B66.3, J10-J11, B87-B83, A98.5, A37, B27, A41.3, G00.0, M00.8&B96.3, M86.0&B96.3, A40.3 i G00.1, A04.6, A04.5, A54, A07.2, A56, A80, A83, A00, Z22.1, B01-B02, A84.1, A20, A07.1, A48.1, A27, A32, B55.1, B55.0, A69.2, A55, B50-B58, A77.1, A39.0-A39.2, G00.2, G00.3, G00.8, G00.9, A75.2, B05, A70, A93.1, A75.0, A88, A78, A01.1, A01.2, A02.0, A02 i A02.9, U049.90, U049.91, A50-A53.9, B20-B24, Z21, J02.0, J03.0, A38, B88, A35, A33, B58, A01.0, Z22.0, B75, A05.0, A05.2, A05.8, A05.3, A05.9, A21, J12-J19, B85.0, B85.1, B15, B18, B17.1, B17.0, B17.2, B19, Z22.5, Z22.8, A98.0, A98.1, A98.2, A98.3, A98.4, A98.8, A91, A92.0, A87.0, B00.3, A87.2, A87.9, A08.1, A08.4, B28.2, B08.0, B01.0, B05.0, G04.8, B28, A95, A92.3.)
7. Obvezno cijepljenje, imunoprofilaksa i kemoprofilaksa ( propisani lijekovi na recept sa ATK šifrom: J07AG51, J07CA06, J07BF02, J07BF03, J07AJ52, J07AM51, J07AN01, V04CF01, J07BC01, J07AM01, J07AL01, J07AL02, J07BG01, J07BB02, J07BD52, J07BE01, J07BD01, J07BJ01, J07AR01, J06BB02, J06BB04, J06BB05, J06BB16.)
8. Cjelokupno liječenje zloćudnih bolesti (na receptu upisana dijagnoza prema MKB od C00 – C97, D00 – D09.9)
9. Hemodijaliza i peritonejska dijaliza (na receptu upisana dijagnoza prema MKB: N18, N18.0, N18.8, N18.9)
10. Zdravstvena zaštita u svezi s uzimanjem i presađivanjem dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja (na receptu upisana dijagnoza prema MKB: Z52 )

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HZZO-a

Osiguranici u dopunskom zdravstvenom osiguranju HZZO-a koji posjeduju važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a (iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja) ne plaćaju sudjelovanje u iznosu od 15,00 kuna po receptu.

Iznimno od 01.do 31.siječnja 2009. pravo iz dopunskog zdravstvenog osiguranja o neplaćanju sudjelovanja od 15,00 kuna po receptu moći će se ostvariti osnovom naloga za plaćanje premije (uplatnice) iz kojeg je vidljivo da je osiguranik uplatio mjesečni obrok premije za siječanj 2009 dopunskom zdravstvenom osiguranju koje provodi Zavod.

Doplatu za lijekove propisane na recept s Dopunske liste lijekova plaćaju osigurane osobe (polica dopunskog osiguranja HZZO ne pokriva plaćanje ovog troška)

Nova vrijednost boda: od 01.siječnja 2009. nova vrijednost boda iznosi 7,30 kuna. (Vrijednost boda postavite u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti -> Vrijednost boda)

Ljekarne naplaćena sredstva u gotovini, po osnovi sudjelovanja osiguranih osoba Zavoda u troškovima za lijekove izdate na recept u iznosu od 15,00 kuna ( prihod HZZO-a), uplaćuju na račun Državnog proračuna: 10001005-1863000160, model 65, poziv na broj: 7005-361-26362-šifra uplatitelja (najviše 7 znakova). Šifra uplatitelja je isključivo šifra voditelja ljekarne.
Prikupljena sredstva od osiguranih osoba, uplaćuju se po naplati, a najkasnije jednom mjesečno putem FINA-e. Trošak provizije snosi HZZO.

Na web stranici HZZO-a nalazi se novi Opis sloga skupnog računa i recepta ljekarne za magnetski medij prema kojem će Vaši informatičari napraviti izmjene u programu poslovanja ljekarni.

Odredbe novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, o naplati 15,00 kuna po receptu prilikom izdavanja lijeka, primjenjuju se od 01. siječnja 2009. godine i na sve valjane recepte propisane u 2008. godini (nema prijelaznog razdoblja).

O ostalim promjenama i dopunama vezanim za primjenu novih zakona redovito ćemo vas obavješćivati putem ove stranice. Molimo vas da nam dostavljate podatke o svim poteškoćama u provedbi ovih zakona.
Dodatne obavijesti o svim promjenama možete dobiti na besplatne telefone HZZO-a koji su namijenjeni i svim osiguranim osobama:
Za obvezno osiguranje 0800 7979
Za dopunsko osiguranje 0800 8989

MOLIMO VAS DA PRATITE NAŠE NOVOSTI NA KOJIMA ĆEMO OBJAVITI PROMJENE U PROGRAMU

 

30.12.2008. Prijelaz u novu godinu

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Nakon inventure napravite potpunu arhivu podataka na CD, izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu" .

Upute za prijelaz u novu godinu :

1. Pokretanje opcije Prijelaz u novu godinu

2. Provjera završnih radnji u tekućoj godini

U ovom koraku provjerava se:

Ako prijelaz u novu godinu radite zadnji dan u kalendarskoj godini program će ispisati upozorenje:
"Nova fiskalna godina je veća od trenutne (kalendarske). Nastaviti?"
Za nastavak kliknite mišem na "Da".
Ako su sve provjere prošle bez greške (sve stavke označene zelenom bojom) kliknite mišem na gumb "Nastavi".

3. Inicijalizacija parametara

4. Inicijalizacija baze podataka

5. Pregled podataka u prethodnim godinama

24.12.2008. Sretan Božić i Nova godina

18.12.2008. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.4.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U verziji 1.8.4.0 EskulapWin-a dodana je opcija "Utrošak vode" koja služi za evidenciju potrošnje vode prilikom otapanja antibiotskih pripravaka.
Za detaljne upute vezane za Utrošak vode kliknite na :
Upute za izračun utroška vodeDobavljač lijekova "Tomi pharm" uveo je slanje disketa za unos primke robe. Parametri za disketu su 6-14, a unesite ih u pojedinačnom prikazu registra dobavljača.
Više o tome pogledajte klikom na :
Upute za upis parametara dobavljača

17.12.2008. Brisanje nepotrebnih artikala

Bliži se kraj godine pa je idealno vrijeme da uklonite sve nepotrebne stavke u registru artikala, repromaterijala te magistralnim i galenskim pripravcima. Artikle koji su imali transakcije nije moguće obrisati, nego samo proglasiti neaktivnim. Neaktivni artikli (repromaterijal, galenski i magistralni pripravci) neće biti prenešeni prilikom prijelaza u novu knjigovodstvenu godinu.

Postupak brisanja/deaktiviranja artikala (repromaterijala,...) je sljedeći :

15.12.2008. Medika - promjena adrese za internetsko naručivanje

Zbog uvođenja backup providera Medika će promijeniti adresu za internetsko naručivanje.
Molimo Vas da što prije promijenite parametre kako je prikazano na slikama :

1. u opciji Registri->Dobavljači u tabličnom pregledu pozicionirajte se na 'Medika' i pritisnite na gumb 'Postavke za internet naručivanje'

2. u otvorenom prozoru u parametre 'Katalog url' i 'Server url' upišite: internet.medika.hr kako je prikazano na slici i kliknite na gumb 'U redu'
Nakon što ste promjenili parametre molimo Vas još i da ovdje na "Novostima" kliknete na MEDIKA-REGISTRACIJA.
Nakon pritiska na link Medika na ekranu će se otvoriti prozor na kojem pritisnite na "Run" ili "Open".

Ukoliko se pojavi antivirusni program koji pokušava spriječiti promjene, iznimno samo u ovom slučaju pritisnite na "Da" tj. dozvolite promjenu.

24.11.2008. Izmjena na osnovnoj listi lijekova HZZO-a

Na listi lijekova koju smo objavili 21.11.2008. nedostaju :
B01AA03 161 - Martefarin 3 mg tbl. 30x3 mg (varfarin 7,5 mg 0,75 O Orion Corporation) s cijenom HZZO - 8,90 kn
B01AA03 162 - Martefarin 3 mg tbl. 100x3 mg (varfarin 7,5 mg 0,75 O Orion Corporation) s cijenom HZZO - 29,66 kn

Sve ljekarne koje učitale listu prije 24.11.2008. 11:00 sati molimo da ponovo učitaju listu.

21.11.2008. Liste lijekova HZZO

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 61. sjednici održanoj 29. listopada 2008. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju osnovne i dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 19. studenog 2008. godine u "Narodnim novinama broj 134/08", a stupa na snagu osmog dana od objave tj. 27. studenog 2008. godine.
Više o tome pogledajte na sljedećem linku :
Osnovna lista : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/315228.html
Dopunska lista : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/315229.html

Listu lijekova LL27112008 možete učitati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritiskom na gumb "Internet".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na : www.edborel.hr/htm/ListaLijekova.htm

Listu ažurirajte prije početka rada 27.11.2008. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA : U Narodnim novinama pogrešno su objavljeni podaci za ATK šifru V08AB11061 Xenetix 250 boč. 50 ml jer se prvo spominje promjena proizvođača na Osnovnoj listi lijekova, a zatim da se ta ATK šifra u potpunosti briše.
Poslali smo upit HZZO-u, pa Vas molimo da pratite novosti gdje ćemo objaviti točne podatke kad ih saznamo.

20.11.2008. Nova verzija EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.3.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji EskulapWin-a dodano je sljedeće :

20.10.2008. HZZO specifikacije plaćenih računa

HZZO je poslao ljekarnama obavijest da mogu dobivati specifikacije plaćenih računa u excel tablicama ili UNL formatu.

Naš knjigovodstveni program (General Ledger) za automatsko knjiženje i zatvaranje uplata HZZO-a koristi excel format te ljekarne koje ga koriste trebaju zatražiti specifikaciju uplata u excel-u.
Ostalim ljekarnama preporučamo da i one preuzmu specifikaciju računa u excel formatu, jer je pogodniji za pregledavanje.

15.10.2008.Nova verzija EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.2.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji EskulapWin-a dodano je sljedeće :

10.09.2008. Učitavanje kataloga dobavaljača

Primjetili smo da se kod ljekarni koje koriste internet naručivanje u defekturama narudžbi nalazi dosta artikala zbog toga što imaju krivu šifru, tj. staru šifru dobavljača. Razlog tome je što dobavljači često mijenjaju svoje kataloge artikala, stoga Vas molimo da katalog željenog dobavljača učitate jednom tjedno ili i češće ako u defekturi primjetite artikle s napomenom "Kriva šifra" ili "Storno artikl - ne koristi se".

Postupak učitavanja kataloga dobavljača je sljedeći :

05.08.2008. Dopuna na osnovnoj listi lijekova HZZO-a

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u skupini lijekova B dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sa sljedećim podacima :

B01AA03 161 - Martefarin 3 mg tbl. 30x3 mg (varfarin 7,5 mg 0,75 O Orion Corporation) s cijenom HZZO - 8,90 kn
B01AA03 162 - Martefarin 3 mg tbl. 100x3 mg (varfarin 7,5 mg 0,75 O Orion Corporation) s cijenom HZZO - 29,66 kn

Više o tome pogledajte na : http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/2890.htm

04.08.2008. Izvješće o prometu gotovih lijekova za Agenciju za lijekove

Molimo Vas da za slanje Izvješća o prometu gotovih lijekova za 2007. godinu Agenciji za lijekove slijedite sljedeću proceduru:

1. Instalirajte novu verziju programa EskulapWin (1.8.1.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Instalacija nove verzije programa trajat će nešto duže nego obično (par minuta) jer će se automatski povezivati artikli iz šifrarnika AZL s Vašim Registrom artikala (preko ATK šifre) pa Vas molimo za strpljenje.

2. U opciji Izvještaji -> Agencija za lijekove u polje Šifra isporučitelja upišite "Korisničko ime" koje Vam je dodijelila Agencija za lijekove.
"Korisničko ime" nalazi se na instalacijskom CD-u koji Vam je poslala Agencija za lijekove u datoteci ReadMe.txt. Nakon što ste umetnuli CD u računalo prvo prekinite instalaciju, a zatim na desktopu kliknite "desnom" tipkom miša na ikonu "My Computer" pa lijevom na "Explore". Nakon toga otvara se novi prozor u kojem s lijeve strane ekrana pronađite "lip 20.2008" ili "srpanj 20.2008." (instalacijski cd agencije) te lijevom tipkom miša jednom kliknite i s desne strane ekrana pojavit će se ikona "ReadMe.txt" ili kod nekih "Login" koju otvarate dvostrukim klikom lijeve tipke miša. Na dnu te datoteke nalazi se podatak "Korisničko ime". Ljekarne koje nisu dobile instalacijski CD, korisničko ime je slano u obliku dopisa poštom. Ukoliko iz nekog razloga niste dobili svoju šifru, možete je saznati slanjem upita na e-mail info.potrosnja@almp.hr (kliknite lijevom tipkom miša na e-mail adresu).

3. U prikazanoj tablici prikazani su svi artikli čiju potrošnju treba dostaviti Agenciji. Automatski će se povezati artikli preko ATK šifri HZZO-a, a "blijedo" će biti prikazani nepovezani artikli. Kliknite u krug lijevo od natpisa Nepovezani (u gornjem desnom uglu iznad tablice) tako da Vam u tablici ostanu samo nepovezani artikli. Pregledajte tablicu i povežite artikle koje imate u Vašem Registru artikala. Artikli se povezuju tako da se pozicionirate na željeni artikl, pritisnete tipku Enter ili kliknete na gumb poveži i izaberete artikl s kojim ga želite povezati. (npr. kao u primci).

4. Kad ste povezali sve artikle stavite praznu disketu i kliknite na gumb Disketa.

5. Kad ste snimili disketu kliknite na "Dopis" i odštampajte dopis.

6. Diskete i dopis pošaljite do 15. kolovoza 2008. na adresu:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode,
Ksaverska cesta 4,
10000 Zagreb

s naznakom "Izvješće o prometu lijekova za 2007. godinu".

Napomena: Iako smo u programu omogućili slanja Izvješća putem e-maila Agencija za lijekove ga u ovom trenutku nije spremna prihvatiti.

Ostale promjene u Verziji 1.8.1.0

Dodana je opcija Dokumenti -> Narudžbe -> Defektura u kojoj je moguće dobiti prikaz defektura u zadanom periodu (i retroaktivno) za sve ili pojedninog dobavljača.

U primci roba za dobavljača Oktal pharma kod učitavanja s interneta dodani podaci o rokovima i lotovima. Time je za sva četiri veilka dobavljača (Medika, Phoneix Farmacija, Oktal Pharma i Medical Intertrade) omogućeno učitavanje primki s interneta s podacima o rokovima.

11.07.2008. Izvješće o prometu gotovih lijekova

Na sastanku s predstavnicima Agencije za lijekove dogovoreno je sljedeće :

Iako ste slanjem Izvješća (ako ste ga poslali za 2007. godinu) ispunili zakonsku obvezu, molimo Vas da izađete u susret Agenciji za lijekove i ponovo pošaljete izvješće za 2007. godinu čime će te njima olakšati stvaranje kompletnog izvješća za 2007. godinu.
Molimo Vas da pratite "Novosti" gdje ćemo objaviti upute o daljnjem postupanju.

04.07.2008.Izvješće o prometu gotovih lijekova

Agencija za lijekove i medicinske proizvode poslala je ljekarnama dopis u kojem Vas mole da im "još jednom" pošaljete izvješće o prometu gotovih lijekova za 2007. godinu. Do sada ste izvješće mogli poslati u nekoliko koraka iz programa EskulapWin ali sada je Agencija izradila vlastiti program u kojem od Vas traži samostalnu instalaciju programa te ručno upisivanje svakog lijeka koji ste izdali u 2007. godini. U razgovoru s Agencijom za lijekove rečeno nam je da su oni izračunali da u prosjeku treba jednoj osobi da u tri dana sastavi izvješće. U nadi da Vam olakšamo taj postupak pokušali smo kontaktirati tvrtku "MApro d.o.o". koja je izradila program te da u suradnji napravimo nekakvo jednostavnije rješenje ali nažalost na njihove telefone se nitko ne javlja.
Stoga smo zajedno s Hrvatskom ljekarničkom komorom dogovorili sastanak u Agenciji za lijekove 14. srpnja nakon čega ćemo u "Novostima" objaviti kako da dalje postupite.

19.06.2008.Izmjena na listi lijekova

Na Listi lijekova LL19062008 primjetili smo par grešaka, pa Vas molimo da u opciji Registri -> Artikli -> Pojedinačno provjerite podatke za sljedeće artikle:17.06.2008.Nova verzija programa EskulapWin

Primjetili smo kod nekih ljekarni nepotpune (prekratke) ATK šifre. Vjerovatno je došlo do upisa krivih ATK šifri prilikom sastavljanja izvješća za Agenciju za lijekove, kada su neke ljekarne upisivale samo početni dio ATK šifre.
Ljekarne koje u registru artikala imaju ATK šifre kraće od 10 znamenaka obavezno moraju instalirati novu verziju programa EskulapWin (1.8.0.11) prije ažuriranja liste lijekova 19.06.2008.


Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

16.06.2008. Liste lijekova HZZO

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju osnovne i dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 11. lipnja 2008. godine u "Narodnim novinama broj 68/08", a stupa na snagu 19. lipnja 2008. godine.
Više o tome pogledajte na sljedećem linku :
Osnovna lista : http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/2249.htm
Dopunska lista : http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/2250.htm

Listu lijekova LL19062008 možete učitati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritiskom na gumb "Internet".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na : www.edborel.hr/htm/ListaLijekova.htm

Listu ažurirajte prije početka rada 19.06.2008. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA : Na novoj listi za šifre N06AX21172 (Cymbalta caps 28x60mg) i V06DX01372 (Allernova limenka 1x400) zbroj iznosa koji plaća HZZO i doplate ne daju ukupnu cijenu lijeka. Molimo Vas pratite novosti gdje ćemo objaviti točne iznose kad ih saznamo.

12.05.2008. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.0.8).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U verziji 1.8.0.8 ugrađene su sljedeće promjene :

24.04.2008. Recepti H kategorije (konvencije)

HZZO je počeo kontrolirati podatke sloga recepata H kategorije (konvencije).

Ukoliko Vam je HZZO vratio recepte H kategorije (konvencije), najvjerojatniji razlog je u neispravno upisanom broju konvencije (na receptu polje "Konvencija").

HZZO vraća recepte koji za tip konvencije 5 u polju "Konvencija" imaju upisano bilo što drugo osim "414", "417" ili "411".

28.03.2008. Nova vrijednosti boda i dopuna liste lijekova

Nova vrijednost boda
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici od 18. ožujka 2008. godine (NN 34/2008) donijelo je odluku o povećanju vrijednosti boda za ljekarništvo na 7,07 kn s primjenom od 1. travnja 2008. godine.

Vrijednost boda promjenite 31. ožujka navečer (nakon fakturiranja recepata) ili 1. travnja prije taksiranja prvog recepta.
Vrijednost boda mijenja se
u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti upisom u polje "Vrijednost boda" i klikom na gumb "Spremi".

Dopuna liste lijekova
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 18. ožujka 2008. godine donijelo je odluku o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju osnovne liste lijekova hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. travnja 2008. godine.
Više o tome pogledajte na sljedećem linku : http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1088.htm

Listu lijekova LL01042008 učitajte u programu EskulapWin u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritiskom na gumb "Internet".
Listu ažurirajte prije početka rada 01.04.2008. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".
Više o učitavanju i ažuriranju liste lijekova pogledajte na : www.edborel.hr/htm/ListaLijekova.htm

Pošto se odlukom samo dodaju novi lijekovi preporučamo da prilikom ažuriranja ne rekalkulirate maloprodajnu cijenu.26.03.2008. Promjena sloga skupnog računa doznaka za magnetski medij (disketu)

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.0.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U verziji 1.8.0.3 ugrađene su sljedeće promjene :

03.03.2008. Unos i obrada recepata za HZZZO ZZR

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.0.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je taksiranje i fakturiranje recepata za ozljede na radu i profesionalne bolesti propisane od liječnika specijaliste medicine rada (recepti HZZOZZR). Recepti HZZOZZR zelene su boje i imaju seriju oznake "K".

Unos recepta - kod unosa recepta HZZOZZR na blagajni u polje "VP" upisuje se "ZR".

Unos podataka - osim osnovnih podataka na receptu HZZOZZR obvezan podatak je i Broj evidencijske prijave, članak ZZO (profesionalno oboljenje, ozljeda na radu...) te evidencijski broj i godinu OR/PB.
Za lijekove s Dopunske liste lijekova ne naplaćuje se doplata ako je recept ovjeren od ovlaštenog liječnika HZZOZZR-a. "Odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda za korištenje lijeka s dopunske liste lijekova" nalazi se na dnu recepta te kod lijekova s dopunske liste lijekova piše DA ili NE. Ako na receptu piše"DA" pacijent je oslobođen plaćanja doplate.


*U razdoblju do potpisivanja ugovora i u slučaju da je izdan lijek s Dopunske liste a recept nije ovjeren, HZZOZZR će platiti puni iznos cijene propisanog lijeka.

Pregled recepta - recepti HZZOZZR odvojeni su od recepata HZZO-a i nalaze se u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO ZZR -> Recepti. U ovoj opciji pritiskom na gumb "Provjeri" možete provjeriti nedostaje li neki obavezan podatak na receptu. Pritiskom na tipku "Enter" možete otvoriti odabrani recept i upisati podatak koji nedostaje.

Fakturiranje recepata - recepti HZZOZZR fakturiraju se u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO ZZR -> Fakturiranje na isti način kao i recepti HZZO-a. Snimanje diskete, štampanje faktura i priloga fakturama izvodi se u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO ZZR -> Fakture.

Fakture HZZOZZR-u šaljete na područne službe :

Područna služba Zagreb:
HZZOZZR, Jukićeva 12/III, 10000 Zagreb
Tel i fax: 01/4882-927
Područna služba Osijek:
HZZOZZR, Kralja Zvonimira 1, 31000 Osijek
Tel: 031/220-839
Područna služba Rijeka:
HZZOZZR, Užarska 17, 51000 Rijeka
Tel: 051/317-974
Područna služba Split:
HZZOZZR, Obale kneza Branimira 14, 21000 Split
Tel: 021/408-924
   


13.02.2008. Izvješće o prometu lijekovima na malo u 2007. ( za Agenciju za lijekove)

Izvješće o prometu lijekova na malo za 2007. godinu za Agenciju za lijekove radi se na sljedeći način :

1. U programu EskulapWin u tekućoj (2008) godini pokrenite opciju Izvještaji -> Agencija za lijekove.

2. Popunite ili popravite podatke u zaglavlju izvješća (godina, broj izvješća, izvjestitelj...)

3. U prikazanoj tablici nalaze se prometi svih artikala u 2007-oj godini.

Izvješće Ageniciji za lijekove mora sadržavati samo registrirane gotove lijekove. Kod snimanja na disketu ili slanja e-maila lijekovi se prepoznaju po ATK šifri. Za svaki artikal koji nema upisanu ATK šifru, a nalazi se u Registru lijekova prije snimanja diskete morate mu upisati ATK šifru.

ATK šifra upisuje se na sljedeći način:


4. Nakon upisa nedostajućih ATK šifri potrebno je upisati "Naziv datoteke". Naziv datoteke dobije se od Agencije za lijekove tako da pritiskom na ikonu "povečalo" pokraj naziva datoteke na dnu ekrana otvorite stranicu na kojoj se nalazi program za pretvorbu vašeg matičnog broja u naziv datoteke. Dobiveni kod upisujete u polje "Naziv datoteke"

5. Umetnite disketu u računalo i pritiskom na gumb "Disketa" snimite izvješće i disketu pošaljite na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb.

Alternativno, Izvješće o prometu lijekova za 2006. godinu možete poslati preko interneta u gore navedenoj opciji pritiskom na gumb "E-mail".


NAPOMENA: Neke ljekarne dobile su dopis od Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba u kojem zavod traži od ljekarne "Izvješće o prometu gotovim lijekovima na malo u 2006. godini".
Napominjemo da ne postoji zakonska obveza ljekarne o slanju ovakvog izvješća Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba. Ukoliko ipak želite poslati izvješće snimite disketu na isti način kao i za agenciju za lijekove i pošaljite ga na adresu :
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
Odjel za farmakoepidemiologiju
10 000 Zagreb
Mirogojska cesta 16

 

24.01.2008. Postupanje s receptima i doznakama za ozljede na radu i profesionalne bolesti II

Na sastanku Hrvatske ljekarničke komore i HZZO ZZR-a 23. siječnja 2008 godine dogovoreno je:

- potpisat će se "Sporazum" između HLJK i HZZO ZZR-a vezan za izdavanje "zelenih" recepata
- HZZO ZZR će objaviti izgled računa i slog za magnetski medij na njihovim internetskim stranicama www.hzzozzr.hr
- HZZO ZZR će sklopiti "Ugovore" sa svim ljekarnama (kojim će se između ostalog definirati usluga i rokovi plaćanja računa)

Dok ovi uvjeti ne budu zadovoljeni ljekarne s "zelenim" receptima trebaju postupati na sljedeći način:

 

22.01.2008. Postupanje s receptima i doznakama za ozljede na radu i profesionalne bolesti

Prenosimo Vam vijesti sa stranica Hrvatske ljekarničke komore :

" Naslov : POSTUPANJE S RECEPTIMA I DOZNAKAMA ZA OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Datum : 18.1.2008.

Tekst : Obavještavamo Vas da sukladno dogovoru sa HZZO ZZR izdajete lijekove na recepte i doznake za ozljede na radu i profesionalne bolesti propisane od liječnika specijaliste medicine rada.
Također obavještavamo da takve recepte i doznake do daljnjega ne dostavljate prema HZZO ZZR, jer će sukladno postignutom dogovoru takvi recepti biti naknadno plaćeni.
Putem naše web stranice u najkraćem roku ćemo Vas obavijestiti o daljnjem postupanju s receptima i doznakama
"

23.01.2008. održat će se sastanak Hrvatske ljekarničke komore s HZZO ZZR-om na kome bi se trebao utvrditi postupak obrade recepata i doznaka za ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Molimo Vas da pratite naše novosti gdje ćemo Vas obavijestiti o dalnjem postupkom s "zelenim receptima"..

07.01.2008. Umanjenje faktura iz prethodne knjigovodstvene godine

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.10.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa dodana je opcija "Pregled faktura iz prethodne knjigovodstvene godine"
- ukoliko HZZO umanji fakturu iz prethodne godine postupak je sljedeći :

Dodana opcija brisanja neaktivnih artikala i repromaterijala
-
neaktivne artikle i repromaterijale koji u materijalnoj kartici imaju samo početno stanje, možete u potpunosti obrisati pritiskom na gumb "Briši".

Dodan pregled podataka iz prethodne godine (na svim radnim stanicama)
- za pregled prethodne godine u EskulapWin-u pokrenite opciju Sistem -> Prethodna godina

02.01.2008. Ispravak Liste lijekova i nova verzija EskulapWin 1.7.10.5

Na Listi lijekova LL01012008 za neke lijekove krivo je upisan iznos doplate, a lijek pod šifrom V06DX03380 naknadno je dodan je listu.
Molimo Vas da u opciji Registri -> Artikli -> Pojedinačno promjenite podatke za sljedeće artikle:

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.10.5).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm


Umanjenje faktura iz prošle (zaključene) knjigovodstvene godine
Nakon otvaranja nove knjigovodstvene godine može se dogoditi da HZZO vrati recepte iz prošle knjigovodstvene godine. Budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) i u njoj ne smijemo mijenjati podatke, procedura vezana za ispravak recepata izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini .
Procedura ispravka recepata:

  1. Ispravno taksirajte recepte kao da su prvi put ušli u ljekarnu
  2. Fakturirajte ih (u opciji «Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno» prije fakturiranja možete promjeniti datum, ako Fond to traži)
  3. Fakturu pošaljite Fondu
  4. U opciji «Dokumenti -> Fakture HZZO -> Prilozi» u prilogu nove (ispravne) fakture napraviti umanjenje za vraćene recepte
  5. U opciji «Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno» obrišite umanjene recepte

Podaci u prethodnim godinama pregledavaju se tako da pokrenete program EskulapWin za željenu godinu. Prethodno izađite iz programa EskulapWin u tekućoj godini. Program se pokreće klikom miša na :

->Programs->Ed Borel->2007->EskulapWin.


Stare obavijesti pogledajte pritiskom na slijedeći link : www.eborel.hr/htm/StareObavijesti.htm

 


Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082