Parametri dobavljača

Parametri dobavljača za unos primke

Za unos primke preko interneta ili preko diskete potrebno je upisati parametre za disketu :
U opciji Registri - > Dobavljači -> Pojedinačno:


 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082