Nova verzija programa

Obavijest za novu verziju programa EskulapWin

Obavijest o novoj verziji programa EskulapWin objavljuje se na stranicama tvrtke Ed Borel. U programu EskulapWin postoji parametar koji svakih nekoliko minuta provjerava da li na stranicama Ed Borel-a postoji verzija programa novija od trenutno učitane verzije u ljekarni. Parametar se aktivira/deaktivira u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Pozadinski procesi pod opcijom "Nova verzija programa EskulapWin ". Program izvršava provjeru u periodu koji ste upisali u opciji "Pokreni pozadinske procese svakih (minuta):"

Obavijest o novoj verziji programa prikazati će se u zaglavlju ekrana ukoliko se na internetskoj stranici Ed Borel-a pojavi verzija novija od trenutne verzije u ljekarni:

Postupak učitavanja nove verzije programa EskulapWin

 1. U EskulapWin programu pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa
 2. Otvara se program za provjeru Vaše verzije s trenutno dostupnom verzijom na internetu:


 3. Odabirom opcije "Nastavi" pokrenuti će se preuzimanje nove verzije programa
  Preuzimanje nove verzije traje nekoliko sekundi (ovisno o brzini interneta), pa dok to traje možete na ostalim računalima zaključiti blagajne te izaći iz EskulapWin program. Računala obavezno ostavite upaljena (na radnoj površini).
 4. Nakon preuzimanja nove verzije na ekranu će se prikazati kopiranje EskulapWin datoteka

  NAPOMENA : sva računala obavezno moraju biti izvan programa EskulapWin (na radnoj površini - ne ugasiti)
 5. Za pokretanje kopiranja EskulapWin datoteka pritisnite na "Kreni"
  Pričekajte do program završi s kopiranjem svih datoteka i ažuriranja baza, a tek kad se pojavi poruka "Kraj" odaberite opciju "Izlaz"

 6. Na svim računalima treba biti ista verzija programa
  Verziju programa možete vidjeti prilikom pokretanja programa:  ili odabirom opcije Pomoć -> O Eskulap-u (Client version):


NAPOMENA: Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator":

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082