Stare obavijesti

29.12.2006. Nova vrijednosti boda

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 40. sjednici od 20. prosinca 2006. godine (NN 142/2006) donijelo je odluku o povećanju vrijednosti boda za ljekarništvo na 6,74 kn s primjenom od 1. prosinca 2006. godine.

Budući da je odluka donesena retroaktivno, prema informaciji gđe Dunje Durut, HZZO će sam obračunati razliku vrijednosti boda te nije potrebno ispostavljati račune za razliku vrijednosti boda.

Savjetujemo Vam da vrijednost boda promijeniti odmah nakon "Prijelaza u novu godinu". Vrijednost boda mijenja se u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti upisom u polje Vrijednost boda i klikom na gumb "Spremi".

27.12.2006. Prijelaz u novu godinu

Molimo Vas da zbog eventualnih problema (npr. preopterećenost servera, problema s internetom...) odmah instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.1.0).
U novoj verziji programa dodane su promjene vezane uz prijelaz u novu godinu.


Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.


Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Nakon inventure napravite potpunu arhivu podataka na CD, izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu" .

Program prvo provjerava završne radnje u tekućoj godini, nakon toga radi inicijalizaciju parametara ljekarne u kojoj možete upisati početni broj primke robe i repromaterijala, početni broj izlaznog računa, početni broj diskete HZZO-a i početni broj recepta u novoj godini.
Detaljne upute možete pogledati u programu tako da na tipkovnici pritisnete tipku "F1" i u lijevom prozoru kliknite na + ispred rječi :
EskulapWin pomo?br /> Izbornici i opcije
Sistem
Opcije i parametri
Prijelaz u novu godinu.
Kao na ispod prikazanoj slici


26.12.2006. Nova verzija programa EskulapWin (1.7.1.0)

Molimo Vas da obavezno instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.1.0).
U novoj verziji programa dodane su promjene vezane uz prijelaz u novu godinu.

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.

Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

21.12.2006. Sretan Boži?i Nova godina

Sve najbolje, puno sreće, zdravlja, blagostanja i ljubavi, da vam nadolazeći blagdani proteknu u miru i spokoju, da vam Boži?bude blagoslovljen, a cijela nova godina ba?aman-taman, da vam ničega ne pofali, a posebno zdravlja i sreće želi Vam Ed Borel.

11.12.2006. Važna obavijest o izdavanju lijekova

Hrvatska ljekarnička komora uputila je Hrvatskom zavodu za obvezno zdravstveno osiguranje dopis u kojem traži pojašnjenje Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept-postupanje prema članku 12.st. 1. i 2.

Predmet: Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova
na recept ?postupanje prema članku 12.st. 1. i 2.
-daje se pojašnjenje

Poštovani,
primili smo Va?dopis s upitima o propisivanju i izdavanju lijekova prema stavcima 1. i 2. članka 12.predmetnog Pravilnika, te dajemo traženo pojašnjenje:
Ad 1. Ako originalno pakiranje lijeka sadrži 28 jediničnih komada (tbl., kaps.) koje osigurana osoba troši u dozi od jedan jedinični komad dnevno, liječnik može osiguranoj osobi receptom propisati jedno pakiranje, pa slijedom toga ljekarnik može izdati samo jedno pakiranje lijeka dostatno za 28 dana liječenja.
Ad 2. Ako najveće originalno pakiranje lijeka za kroničnu bolest sadrži 30 jediničnih komada može se osiguranoj osobi propisati i izdati jedno pakiranje lijeka, ako je dnevna doza lijeka jedan jedinični komad, odnosno dva pakiranja lijeka ako je dnevna doza dva ili više jediničnih komada.

S poštovanjem,
D i r e k t o r
dr.sc. Većeslav Bergman,dr.stom.

Usmeno smo dobili pojašnjenje vezano za izdavanje lijekova Flixotide 50 inholer i ono glasi:

Flixotide 50 inholer je na Osnovnoj listi lijekova samo za djecu do 6 godina starosti. Prema tome za sve ostale bolesnike HZZO ne plaća ovaj lijek i njega bolesnik treba platiti u iznosu pune cijene.

08.12.2006. Plaketa informatika

U četvrtak, 7. prosinca 2006. u Vijećnici Hrvatske gospodarske komore na izbornoj i svečanoj skupštini Hrvatskog informatičkog zbora Ed Borelu je dodjeljena "Plaketa informatika".

Plaketa se dodjeljuje jednom godišnje pojedincima i organizacijama za postignute zapažene rezultate u širenju i unapređenju informatike, znanstveni i stručni doprinos razvoju informatike, uspješne rezultate postignute u obrazovanju informatičkih kadrova, značajna dostignuća u proizvodnji, i publicističku i propagandnu djelatnost u afirmaciji informatike.

Ponosni smo da je Ed Borel jedna od tri tvrtke kojima je ta nagrada dodijeljena za 2006. godinu. Također koristimo ovu priliku da se zahvalimo Vama, farmaceutima, farmaceutskim tehničarima, knjigovođama, revizorima, djelatnicima HZZO-a, poreznim inspektorima i svima drugima koji su nam na bilo koji način pomogli da dobijemo ovu nagradu.

06.12.2006. Inventura

Vrijeme je godišnjih inventura. Postupak inventure nije promjenjen u odnosu na prethodne godine, a upute za inventuru možete pročitati i/ili štampati tako da u opciji Dokumenti -> Inventure roba na tipkovnici pritisnete tipku "F1".

Na ekranu će se prikazati upute koje možete štampati pritiskom na gumb "Print" koji se nalazi na vrhu ekrana.

24.11.2006. Vraćanje disketa od strane HZZO-a

Zbog pogreške u funkcioniranju programa HZZO-a koja odbija diskete koje u polju "Iznos naplaćenog sudjelovanja od pacijenta" imaju upisan "Iznos doplate" za recepte s Dopunske liste lijekova HZZO (kao što je i objavljeno u slogu skupnog računa od 26.10.2006. godine) neki područni uredi HZZO-a vratili su fakture.

Budući da u tri dana nismo uspjeli "nagovoriti" HZZO da popravi pogrešku objavljujemo novu verziju EskulapWin-a 1.7.0.11 u kojoj je u navedeno polje "Iznos naplaćenog sudjelovanja" upisano 0,00 kn.

Ljekarne kojima nije prihvaćena disketa neka instaliraju novu verziju programa i ponovo snime diskete.

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

21.11.2006. SORTIS II

Prenosimo Vam u cijelosti obavijest koju je od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje primila Hrvatska Ljekarnička Komora

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
PODRUČNI URED
-svima-

Predmet: Dopunska lista lijekova ?plaćanje doplate
-obavijest, daje se

Obavještavamo vas da prema obavijesti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: 530-07/06-09/42, ur.broj: 534-07-06-1 od 17. studenog 2006. godine postoje indicije da se u određenom broju ljekarni ne naplaćuje doplata za lijekove s Dopunske liste lijekova u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 85/06., 105/06. i 118/06.) i Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept ("Narodne novine" broj 120/06.)
Ističemo da je za lijekove s Dopunske liste lijekova obvezno naplaćivanje doplate i ista se može naplatiti isključivo direktno od osiguranika ili od osiguravatelja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ljekarnici nisu ovlašteni oslobađati osiguranike od plaćanja doplate te se upozorava da je navedeni čin nenaplaćivanja doplate u protivnosti s citiranim propisima, i ima osobito negativan utjecaj na ljekarničku djelatnost općenito, te posebno napominjemo da bi se na taj način pospješilo razvijanje sive ekonomije.
Slijedom rečeno, molimo da odmah obavijestite sve ljekarne na području Vašeg područnog ureda kao i sve izabrane doktore opće/obiteljske medicine da će navedene radnje nenaplaćivanja doplate za lijekove s Dopunske liste lijekova i time grubo kršenje zakonskih i podzakonskih propisa, imati za posljedicu poduzimanje propisanih sankcija, što uključuje i raskid ugovornih odnosa.

S poštovanjem,

Direktor
Većeslav Bergman, dr.stom.

17.11.2006. Nova verzija programa 1.7.0.9

Izmjene u verziji programa 1.7.0.9 su:

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

17.11.2006. SORTIS

U vezi izdavanja Sortisa koji se nalazi na Dopunskoj listi lijekova HZZO upućujemo Vas na članke "Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept" te "Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja"

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 19.

Osiguranoj osobi kojoj je na recept propisan lijek s Dopunske liste lijekova, ljekarnik je prilikom izdavanja lijeka obvezan naplatiti doplatu u visini propisanoj Dopunskom listom lijekova.
Za lijek iz stavka 1. ovog članka ljekarna može ispostaviti račun Zavodu samo do visine cijene koja tereti sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja kako je to utvrđeno u Dopunskoj listi lijekova.

Članak 20.

Ako je ljekarna izdala lijek na recept propisan suprotno odred­bama Zakona , Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova, ovog Pravilnika, odnosno drugih općih akata Zavoda, Zavod ima pravo odbiti zahtjev za plaćanje tako izdanog lijeka.

 

PRAVILNIK
O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 19.


Osigurana osoba obvezna je sudjelovati u pokriću razlike do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz članka 15. stavka 2. točke 2. do 5. Zakona (u daljnjem tekstu: doplata) neposredno ili putem dopunskog zdravstvenog osiguranja na koje se osigurala kod Zavoda ili osiguravatelja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, ako te obveze nije oslobođena prema odredbama Zakona, što dokazuje ispravom koju izdaje Zavod.
Osigurana osoba obvezna je snositi doplatu za lijekove s dopunske liste lijekova Zavoda iz članka 16. stavka 5. Zakona neposredno ili putem dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provode osiguravatelji u skladu sa Zakonom o dobrovoljom zdravstvenom osiguranju.

U razgovoru s predsjednikom Hrvatske ljekarničke komore mr. pharm. Matom Portolanom došli smo do zaključka da izdavanje Sortisa na način da proizvođa?"plaća" doplatu umjesto pacijenta ne bi bilo u skladu s Zakonom te stoga nismo ugradili takvu mogućnost u programu.

15.11.2006. Nova verzija programa

Molimo Vas da obavezno instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.0.8) u kojoj smo uklonili nedostatke iz prošle verzije.
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

10.11.2006. Nova verzija programa EskulapWin

Nova verzija programa EskulapWin 1.7.0.0 i upute poslali smo Vam na CD-u poštom.
Odmah po primitku CD-a instalirajte novu verziju programa prema uputama priloženim uz CD.

Nakon instalacije nove verzije programa (1.7.0.0) prema priloženim uputama učitajte novu Listu lijekova (koja stupa na snagu 15.11.2006.) s naše internetske stranice. Molimo Vas da nas obavijestite o uspješnoj instalaciji programa i učitavanju liste lijekova HZZO-a tako da pošaljete poruku pritiskom na slijedeći link : pošalji poruku ili telefonom.

Do 15.11.2006. napravite pripremne radnje za ažuriranje liste prema priloženim uputama.

15.11.2006. prije početka rada ažurirajte Listu lijekova.

Prema naputku HZZO-a "Izmjene i dopune općih akata Zavoda vezanih uz ugovaranje zdravstrvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja" klasa 500-01/06-01/32 ur.broj 338-01-04-06-1 paragraf

"Posebno ukazujemno na potrebu upućivanja ljekarni na postupanje u skladu s općim aktima Zavoda. što znači da se lijekovi koji su propisani na recept zaključno sa 14. studenim 2006. godine. mogu izdati u ljekarni do zaključno 29. studenog 2006. godine (ovisno o propisanom roku valjanosti recepta, kako je pojašnjeno u naputku Direkcije Zavoda od 25 listopada 2006. godine) tj. i nakon početka primjene Osnovne i Dopunske liste lijekova Zavoda. U tom se slučaju cijena lijeka obračunava u skladu s novim listama, što znači da se i sudjelovanje osigurane osobe obračunava u skladu s tom cijenom, a pod uvjetima koji su vrijedili u vrijeme propisivanja lijeka ovisno o postotku označenom uz slovnu oznaku "R" (10, 25, 50 i 75)."

Detaljne upute o načinu izdavanja lijekova u periodu od 15.11.2006.-29.11.2006. priložene su uz CD koji smo Vam poslali.

U nastavku Vam donosimo daljna pojašnjenja naputka iz telefonskog razgovora dr. Laušin pomoćnice direktora HZZO-a i Katice Vugrinči?Tomiči?mr.pharm.

1.Ako pacijent ima staru tiskanicu recepta i iskaznicu dopunskog osiguranja tada se nadoplata iza 15.11.2006. fakturira HZZO-u na «starim?obrascima faktura i računom s dodatnom uslugom obrade recepta za dopunsko osiguranje Da

2.Ako pacijent ima staru tiskanicu recepta i oslobođen je od sudjelovanja u plaćanju do punog iznosa cijene lijeka (Šifra 05, 06 ... ili je osoba do 18. godine starosti) tada se puna cijena lijeka fakturira HZZO-u na "starim" obrascima fakture, Da

3.Moraju li se "stari" recepti fakturirati odvojeno od "novih" recepata Da

4.Mora li ljekarna vratiti pacijenta liječniku ako ima staru tiskanicu recepta , a datum izdavanja recepta je veći ili jednak 15.11.2006. Da

Što se tiče Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova, odnosno spornog članka koji kaže da magistar farmacije smije na recept izdati samo propisani lijek te ne smije izdati generički, uputili smo ministru dr. Nevenu Ljubičiću zahtjev za izmjenu istog. Očekujemo termin sastanka u ministarstvu, a obavijest o postignutim dogovorima moći ćete pročitati na ovim stranicama.

KOMENTAR : U novoj verziji programa EskulapWin 1.7.0.0 stari i novi recepti automatski će se razdvajati prilikom fakturiranja (prema serijskom broju recepta). Za stare recepte ispostavljat će se stare fakture i snimat će se stari slog recepta na disketu. Za stare recepte vrijedi dopunsko osiguranje HZZO-a do 29.studenog 2006.

Budući da program automatski prati promjene vezane uz novu Listu lijekova HZZO-a i nove tiskanice recepta, za Vas nema nikakvih promjena u radu.

02.11.2006. Nova lista lijekova, nova tiskanica i slog recepta

HZZO je objavio novu listu lijekova (koja se sastoji od osnovne i dopunske liste), nove tiskanice recepta (plava i crvena) i novi slog recepta.
Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova tiskana je na bijelom papiru sa sadržajem otisnutim u plavoj boji.
Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Dopunske liste lijekova tiskana je na bijelom papiru sa sadržajem otisnutim u crvenoj boji.

Više o tome pogledajte na linku sa službenih stranica HZZO-a :

ODLUKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT
ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HZZO-a
ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HZZO-a

17.10.2006. Pravilnik o načini provođenja dopunskog osiguranja, Pravilnik o načini provođenja dopunskog osiguranja, Pravilnik o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova

Narodne novine 112/2006 objavile su pravilnik o načini provođenja dopunskog i dodatnog osiguranja :

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU PROVOĐENJA DODATNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Pravilnik o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova donosimo u cjelosti.

Članak 1.

U Pravilniku o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova (»Narodne novine? broj 123/05) u članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
?span class="style3">Na jedan recept smije se propisati samo jedan lijek za jednu osobu u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju osobe i prirodi bolesti, a najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, s time da se na jedan recept može propisati najviše do dva pakiranja lijeka.?
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
?span class="style4">Iznimno u slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću, na jedan recept može se propisati jedno najveće pakiranje lijeka u količini koja je dostatna za liječenje osobe najduže 90 dana, ako prema procjeni ovlaštene osobe propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osobe i koje neće dovesti do ugrožavanja njezinoga zdravlja.?
Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:
»Ako ljekarna, odnosno depo lijekova nema propisani lijek, magistar farmacije obvezan je poduzeti mjere za nabavu tog lijeka, odnosno na zahtjev osobe odmah, a najkasnije u roku od tri dana pribaviti lijek ili njegovo izdavanje osigurati osobi u drugoj ljekarni, odnosno depou lijekova.
Magistar farmacije ne smije umjesto propisanog lijeka izdati lijek sličnog sastava, odnosno zamijeniti propisani lijek s istovrsnim lijekom.?

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama?
(objavljeno Zagreb, 12. listopada 2006.)

01.10.2006. Nevažeće kartice dopunskog osiguranja HZZO-a

HZZO je objavio nove nevažeće kartice dopunskog osiguranja stoga Vas molimo da ih učitate u program.
Kartice učitavate u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO pritiskom na gumb "Internet"
Ako je instalacija uspješno napravljena broj zapisa u novoj listi iznosi 17 321 .

Više o unosu nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NevazeceKartice.htm

14.09.2006. Prijedlog osnovne i dopunske liste lijekova HZZO-a

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je na svojim internet stranicama prijedlog osnovne i dopunske liste lijekova.

Prijedlog liste lijekova je u Word formatu i možete ga "skinuti" s naše stranice pritiskom na link :
PRIJEDLOG OSNOVNE I DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HZZO-a ili posjetite internet stranicu HZZO-a.

Prijedlog osnovne i dopunske liste lijekova ima 6.9 mb tako da ako koristite običnu internet vezu (ako nemate ADSL) "skidanje" može dugo trajati. Prijedlog je HZZO objavio u "Word" formatu. Za otvaranje "Word" dokumenta na računalu je potrebno imati instaliran Microsoft Office ili Open Office.

Za detaljne informacije vezane za brzinu interneta ili Microsoft Office paket kontaktirajte vašeg servisera računala.

02.08.2006. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

U Narodnim novinama 85/2006 objevljeni su "Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju" i "Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju" koji stupaju na snagu 2. kolovoza 2006.

U nastavku su Vam donosimo najinteresantnije članke:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Članak 16.

Osnovna i dopunska lista lijekova Zavoda iz članka 14. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona sadrži lijekove koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.
Liste lijekova Zavoda iz stavka 1. ovoga članka sadrže lijekove prema šifri anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, uobičajenom (nezaštićenom) imenu, (zaštićenom) nazivu lijeka, nazivu proizvođača, obliku lijeka i načinu primjene, cijeni lijeka za definiranu dnevnu dozu, cijeni pakovanja i jediničnog oblika lijeka, te pravila propisivanja lijekova koji se mogu primjenjivati u liječenju u okviru zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Osnovna lista lijekova Zavoda sadrži medikoekonomski najsvrsishodnije lijekove za liječenje svih bolesti. Referentna cijena lijekova (cijena koju Zavod plaća iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini najniže cijene koja garantira opskrbu osiguranih osoba Zavoda) utvrđuje se u postupku javnog nadmetanja prema posebnim propisima.
Dopunska lista lijekova sadrži lijekove s višom razinom cijene u odnosu na cijene iz osnovne liste lijekova pri čemu Zavod osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog lijeka određenog prema posebnom zakonu, s osnovne liste lijekova.
Dopunska lista lijekova Zavoda osim pune cijene lijeka obvezno sadrži iznos doplate koju osigurava osigurana osoba Zavoda neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja koje provode osiguravatelji sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.
Osnovnu i dopunsku listu lijekova, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore i Hrvatske stomatološke komore, donosi upravno vijeće Zavoda.
Ako komora iz stavka 6. ovoga članka u roku od 30 dana od dana kada je zatraženo Zavodu ne dostavi mišljenje o osnovnoj, odnosno dopunskoj listi lijekova, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.
Obrasce recepata za lijekove s osnovne i dopunske liste lijekova Zavoda propisat će općim aktom Zavod.

Članak 137.

U slučajevima kada ga ovlašćuje ovaj Zakon nadležni ministar donijet će pravilnike u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 138.

Zavod će opće akte na čije donošenje ga ovlašćuje ovaj Zakon donijeti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona

Članak 139.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 137. i 138. ovoga Zakona ostaju na snazi:

...
5. Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (»Narodne novine ? br. 155/05. i 24/06.),
6. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine? br. 25/05., 41/05., 88/05., 125/05., 155/05., 24/06., 36/06. i 46/06.),
...
13. Odluka o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine? br. 19/06.),
...

Članak 147.

Osigurane osobe Zavoda koje su zaključile ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju sukladno odredbi članka 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine? br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04. i 177/04.) nastavljaju koristiti prava na temelju toga ugovora u skladu s odredbama posebnog zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Članak 39.

Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje su društva za osiguranje sklopila na temelju članka 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine? br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) važe do isteka roka na koji su sklopljeni.
Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje je Zavod sklopio na temelju članka 78. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine? br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

30.07.2006. Izmjene i dopune liste lijekova HZZO

U Narodnim novinama 84/2006 objevljena je "Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju liste lijekova HZZO-a" koja se primjenjuje od 1. kolovoza 2006. godine.

Budući da se izmjene većinom odnose na smjernice, promjene u programu EskulapWin napravite na sljedeći način:

NOVI ARTIKLI NA LISTI

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik

Proizvođa?

ATK šifra

Cijena HZZO

Režim

amlodipin

Vilipin

tbl. 30x5 mg

Pliva

C08CA01101

45.69

R25

amlodipin

Vilipin

tbl. 30x10 mg

Pliva

C08CA01102

65,17

R25

lizinopril

Irumed

tbl. 30x2,5 mg

Belupo

C09AA03111

14,74

R25

lizinopril

Irumed

tbl. 60x2,5 mg

Belupo

C09AA03112

28,01

R25

lizinopril

Irumed

tbl. 60x5 mg

Belupo

C09AA03113

51,87

R25

lizinopril

Irumed

tbl. 60x10 mg

Belupo

C09AA03124

63,99

R25

lizinopril

Irumed

tbl. 60x20 mg

Belupo

C09AA03125

112,37

R25

cefaleskin

Cefalin

film tbl. 16x 1g

Pliva Krakov

J01DB01103

51,23

R

valganciklovir

Valcyte

film tbl. 60x450 mg

Hoffmann- LaRoche

J05AB14171

9.510,40

R

ipratropij-bromid

Atrovent N

aerosol za inh. 200 doza (20mcg/doza)

Boehringer Ingelheim

R03BB01761

31,05

R

montelukast

Singular mini

Alum. Vre? Granule 28x500 mg

Merck Sharp&Dohme

R03DC03183

235,20

R

+bisulfan

L01AB01051

1. U opciji «Registri => Artikli?artiklima koji dolaze na listu upišite ATK šifru, Cijenu HZZO i režim izdavanja
2. U opciji «Cjenik => Promjena tarifnih gupa?promjenite tarifnu grupu iz T22 u T0

ARTIKLI KOJI SILAZE S LISTE

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik

Proizvođa?

ATK šifra

Cijena HZZO

Režim

+ ritodrin

Pre-Par

amp.1x50 mg

Belupo

G02CA01012

9,30

Bolnička

ganciklovir

Cymevene

caps. 84x250 mg

Hoffmann-

La Roche

J05AB06172

1.976,10

R

ipratropij-bromid

Atrovent

aerosol za inh. 15ml/300

Boehringer Ingelheim

R03BB01761

46,32

R

+dobutamin

Dobuturex

lio bo? 1x250mg

Eli Lilly

C01CA07081

37,17

Bolnička

1. U opciji «Registri=>Artikli?artiklima obrišite režim izdavanja (Atroventu obrišite i ATK šifru)
2. U opciji «Cjenik=>Promjena tarifnih gupa?promjenite tarifnu grupu iz T0 u T22

ARTIKL KOJI MIJENJAJU CIJENU

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik

Proizvođa?

ATK šifra

Stara cijena

Nova cijena

+ ceftriakson36

Lendacin

bo? 10+1 g

Lek Ljubljana

J01DD04022

372,17

340,00

1. U opciji «Registri => Artikli?upišite novu Cijenu HZZO

ARTUKLI KOJI MIJENJAJU PROIZVOĐAČA

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik

ATK šifra

Stari proizvođa?

Novi proizvođa?

Cijena HZZO

(+) biperd

Akineton

amp. 5x5 mg/ml

N04AA02072

Knoll AG

Ebowe Pharma

13,05

1. U opciji «Registri => Artikli?upišite novog proizvođača

03.07.2006. Nevažeće kartice dopunskog osiguranja HZZO-a

HZZO je objavio nove nevažeće kartice dopunskog osiguranja stoga Vas molimo da ih učitate u program.
Kartice učitavate u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO pritiskom na gumb "Internet"
Ako je instalacija uspješno napravljena broj zapisa u novoj listi iznosi 29789.

Više o unosu nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NevazeceKartice.htm

31.05.2006. Pravilnik o izvješću o prometu lijekova

Na temelju "Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima" ministar zdravstva donio je "Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova" (NN 29/2005).
Ljekarne podatke za 2005. godinu dostavljaju Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb na disketi ili slanjem e-mail poruke direktno iz programa EskulapWin do 15. lipnja 2006. godine.

Za izradu Izvješća o prometu lijekova instalirajte novu verziju programa EskulapWin (1.6.5.0)
gdje je u Izvještajima dodana opcija Agancija za lijekove. Više o izradi Izvješća pogledajte na linku : www.edborel.hr/htm/IzvjescePrometaLijekova

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Ostale promjene u programu EskulapWin (Verzija 1.6.5.0):

31.05.2006. Izmjene i dopune liste lijekova HZZO-a

U Odluci o utvrđivanju Liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lista lijekova iz članka 2. mijenja se i dopunjuje. Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 2006. godine.

Odluku možete pogledati na stranicama HZZO-a ili narodnih novina :
http://www.hzzo-net.hr/upravno_vijece/20060518/1.htm

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0595.htm
http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0910.htm

Novu listu lijekova možete učitati u programu EskulapWin tako da u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritisnete na gumb "Internet".
Više o unosu i dopunama liste lijekova pogledajte na : www.edborel.hr/htm/ListaLijekova.htm

29.05.2006. Prijenos podataka

Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu molimo Vas da učitate novu verziju programa "Prijenos".

Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Pokrenite "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija (gornji lijevi ugao)
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.4.1.3 )

Molimo Vas da učitate novu verziju prije nego što pošaljete podatke.


11.05.2006. MEDIKA - novi način naručivanja robe preko interneta

Veseli nas da Vas možemo obavijestiti da smo prvi implementirali novi način naručivanja robe preko interneta od Medike. Test faza novog naručivanja robe od Medike uspješno je završena i ljekarne koje žele korisiti novi način naručivanja (za sad samo od distribucijskog centra Medika Zagreb) molimo da nam se jave radi upisa potrebnih parametara.

Ljekarne koje naručuju robu od drugih Medikinih distribucijskih centara (Rijeka, Split) molimo za malo strpljenja dok nam Medika ne omogući spajanje na ostale distribucijske centre.

Novi postupak naručivanja robe brži je i jednostavniji za upotrebu od prethodnog, a najveća prednost je da ljekarna dobija brzi i točan odgovor o defekturama tj. o količinama koje će biti isporučene.

Za slanje internet narudžbenice u opciji Dokumenti-> Narudžbe-> Narudžbenice označite narudžbenicu i pritisnite na gumb "Internet" .
Više o postupku internet naručivanja od Medike pogledajte na : www.eborel.hr/htm/InternetMedika.htm
Više o postupcima kreiranja narudžbenice pogledajte na: www.eborel.hr/htm/InternetNarudžba.htm

03.05.2006. Novi opis sloga računa pomagala za disketu

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.6.4.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Verzija 1.6.4.6 usklađena je s "Opisom sloga osobnog računa pomagala za magnetni medij (disketu - verzija od 28.04.2006.) koja je objavljena na internetskim stranicama HZZO-a.

Budući da se promjena odnosi samo na snimanje diskete za ortpedska pomagala, za Vas nema nikakve razlike u postupku obrade doznaka, osim što Vam je na doznaci omogućen unos količine na decimale (možete izdati npr. 0,5 litara alkohola) i što je na doznake koje imaju dopunsko osiguranje obavezan upis "Broja police/iskaznice dopunskog osiguranja".

Ako ste fakturirali doznake, a niste upisali broj police/iskaznice dopunskog osiguranja u opciji Dokumenti -> Fakture Doznaka označite doznaku i pritiskom na gumb "Doznaka" možete upisati ili promjeniti broj police dopunskog osiguranja i snimiti disketu.

03.05.2006. Izdavanje ortopedskih pomagala na doznake

Naše pitanje upućeno HZZO-u:
"Što raditi u slučaju kad pacijent traži da mu se izda drugo pomagalo umjesto onog ovjerenog na doznaci, odnosno mora li se ljekarna strogo pridržavati broja i vrste pomagala ovjerenih na doznaci? Također imamo puno upita smije li se izdati manji broj pomagala ako je njihova nabavna vrijednost viša od cijene koju je ovjerio HZZO? "
Odgovor HZZO-a:
"Odgovor je NE. Račun mora biti u potpunosti isti kako i ovjerena doznaka , iznimno ako je pomagalo jeftinije, dozvoljeno je upisati nižu cijenu za pomagalo."

28.04.2006. Vijest s web stranica Hrvatske ljekarničke komore

Prenosimo vijest s web stranica Hrvatske ljekarničke komore :

"Prema posljednjem dogovoru s predstavnicima HZZO-a i Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi obavještavamo sve ljekarne da i dalje, nakon 1.5.2006., izdaju sva ortopedska pomagala serijske proizvodnje na doznake kao i do sada.
I dalje se obračunava naknada.
HZZO će prema ljekarnama u najkraćem roku dostaviti anexe ugovora."

28.04.2006. Nova verzija EskulapWin 1.6.4.4

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.6.4.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Najvažnija promjena u programu je parametar koji isključuje obračunavanje ljekarničke usluge kod izdavanja doznaka.
Za aktiviranje obrade doznake bez obračunavanja ljekarničke usluge nakon instalacije nove verzije u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti -> Doznake maknite parametar " Obračunati ljekarničku uslugu"

Do ovog trenutka ne znamo pouzdano na koji način će se u ljekarnama postupati s doznakama od 1. svibnja 2005. godine.
Čim budemo saznali pouzdanu informaciju objavit ćemo je na ovim stranicama.

26.04.2006. Izdavanje ortopedskih pomagala od 1. svibnja 2006. godine

Temeljem Pravila o izmjenama i dopunama Pravila i općih uvjeta ugovaranja primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene djelatnosti i razine zdravstvenih zavoda za 2006. godinu (NN 36/06, Članak 1.) , od 1.svibnja 2006. godine ljekarne na doznake mogu izdavati samo pomagala za šećernu bolest i pokrivala za rane koja su utvrđena Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala po cijenama utvrđenim u Popisu pomagala koji je sastavni dio istog Pravlnika .

To praktički znači da ljekarne od 1. svibnja 2005. godine na doznake mogu izdavati samo pomagala za šećernu bolest i pokrivala za rane ali nemaju pravo obračunavati i naplaćivati ljekarničku uslugu, a ostala pomagala ne mogu izdavati na doznake.

Budući da je navedena stavka Pravila u suprotnosti s odredbama Ugovora sklopljenog između ljekarne i HZZO-a, u razgovoru s mr. pharm. Katicom Vugrinči?Tomiči?doznali smo da Hrvatska ljekarnička komora pokušava u pregovorima s HZZO-om i Ministarstvom zdravstva doći do rješenja prihvatljivog za obje strane.

Molimo Vas da i dalje pratite novosti na našoj web stranici gdje ćemo Vas obavijestiti o konačnom rješenju.

21.04.2006. Nova verzija EskulapWin 1.6.4.3

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.6.4.3) koju smo postavili na internetu.
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Omogućena obrada doznake s pomagalima iz različitih tarifnih grupa.
Za aktiviranje obrada doznake s pomagalima iz različitih tarifnih grupa nakon instalacije nove verzije u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti -> Doznake postavite parametar "Stavke u različitim tarifama"

UPOZORENJE : Obrada doznaka napravljena je prema uputama HZZO iako smo ih više puta upozorili da takva faktura na kojima su pomagala iz različitih tarifnih grupa PDV-a nije u skladu sa Zakonom o PDV-u jer propisana tiskanica HZZO-a nema iskazan ukupan iznos po tarifnim grupama.

Osim navedenih izmjena u novoj verziji dodano je :

- ubrzano i pojednostavljeno internet naručivanje za dobavljača "Medika" (samo Medika Zagreb za sada)
Ako naručujete preko interneta robu od Medike molimo Vas da nam se javite kako bi Vam uključili novi način naručivanja.
Medika je izdala novi katalog stoga Vas molimo da u opciji Registri -> Usporedne šifre roba odaberete dobavljača Medika i pritiskom na gumb "Katalog" učitate novi katalog koji sadrži 22861 artikl (stari katalog 12225).
Više o postupku internet naručivanja pogledajte na : www.eborel.hr/htm/InternetMedika.htm

- na internetu postavljen novi katalog Phoenix farmacije za internet naručivanje
Ako naručujete preko interneta robu od Phoenixa molimo Vas da u opciji Registri -> Usporedne šifre roba odaberete dobavljača Phoenix i pritiskom na gumb "Katalog" učitate novi katalog koji sadrži 20491 artikl (stari katalog 20664).

- u opciji izvještaji dodan pregled izlaza i pregled zaliha repromaterijala

- u svim opcijama u programu dodano pamćenje selekcije (označenih redaka)

- u opciji izvještaji "Pregled izlaza" dodana štampanje odabranih kolona

- u opciji Dokumenti -> Fakture doznaka omogučena promjena broja potvrde doznake
Odaberite fakturu na kojoj se nalazi doznaka kojoj želite promjeniti neki podatak i pritiskom na gumb "Doznaka" na ekranu se prikazuje odabrana doznaka na kojoj se može mijenjati broj potvrde, broj osigurane osobe, područni ured i kategorija osiguranika.

 

13.04.2006. Obračun doznaka

Fakturiranje ljekarničke usluge prilikom izdavanja ortopedskih i drugih pomagala (po jednoj ovjerenoj potvrdi tj. računu)

Šifra i opis postupka

Broj post.

Vrijednost boda

Broj bodova

Ukupni iznos bez PDV-a

Ukupni iznos s PDV-om

70010

Izdavanje lijeka/pomagala

1,00

6,49

0,40

2,5960

3,1671

71010

Obrada Rp/potvrde

1,00

6,49

0,29

1,8821

2,2962

71015

Upis pod.na medij

1,00

6,49

0,12

0,7788

0,9501

72100

Razvrstavanje iz orig.omota

>=1,00

6,49

0,01

0,0649

0,0792

97421

Obrada rn.za dop.osig.

1,00

6,49

0,18

1,1682

1,4252


Najvažnija promjena vezana je na izračun bodova za izdavanje doznaka. HZZO je odredio da bez obzira koliko se pomagala nalazi na jednom računu, uvijek se računa samo jedno izdavanje i n razvrstavanja, gdje je n količina pomagala.
Znači ako imamo dva pomagala npr. jedan s količinom 10 i drugi s količinom 4, HZZO odobrava jedno izdavanje i 14 razvrstavanja.


Artikli bez PDV-a i pacijent nema dopunsko osiguranje

Ukupni iznos usluge za osnovno osiguranje u ovom primjeru iznosi :

1 izdavanje 70010 (bez obzira koliko je artikala na doznaci)-> 1 x 6,49 x 0,40 = 2,5960
1 obrada recepta 71010 -> 1 x 6,49 x 0,29 = 1,8821
1 upis podataka na medij 71015 -> 1 x 6,49 x 0,12 = 0,7788
14 razvrstavanja iz orig. omota 72100 -> 14 x 6,49 x 0,01 = 0,9086

Ukupno 2,5960+1,8821+0,7788+ 0,9086 = 6,1655

U slučaju da imate samo jedno pomagalo na računu, računa se 1 izdavanje,1 obrada, 1 upis i 1 razvrstavanje.

05.04.2006. Nevažeće kartice dopunskog osiguranja HZZO-a

HZZO je objavio nove nevažeće kartice dopunskog osiguranja stoga Vas molimo da ih učitate u program.
Kartice učitavate u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO pritiskom na gumb "Internet"
Ako je instalacija uspješno napravljena broj zapisa u novoj listi iznosi 32276.

Više o unosu nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NevazeceKartice.htm

03.04.2006. Novi slog osobnog računa pomagala

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.6.3.0) koju smo postavili na internetu.

Najvažnija novost vezana je uz novi slog osobnog računa pomagala za magnetski medij (disketu) koji je propisao HZZO (četvrta verzija ove godine), a koji se primjenjuje od 3. travnja 2006. godine. Za Vas praktično nema promjene u radu jer postupak obrade doznaka ostaje isti.

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o unosu nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Osim izmjena vezanih uz doznaku u novoj verziji programa dodano je i :

24.03.2006. Prijenos podataka

Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu molimo Vas da učitate novu verziju programa "Prijenos".

Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Pokrenite "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija (gornji lijevi ugao)
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.4.1.1 )
4. Pošaljite podatke u knjigovodstvo

13.03.2006. Nova vrijednost boda

Od 13.03.2006. vrijedi nova vrijednost boda 6,49

Vrijednost boda postavite u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti -> Vrijednost boda

08.03.2006. Lista lijekova

Kako bi Vam ubrzali unos nove liste lijekova, na slijedećem linku prikazani su lijekovi koji mijenjaju ATK šifru 13.03.2006. :
Lijekovi koji mijenjaju ATK šifru

05.03.2006. Vrijednost boda

U verziji 1.6.1.2 omogućena je promijena vrijednosti boda na receptu.
Detaljne upute za unos nove verzije možete skinuti na slijedećem linku :
Nova verzija

Vrijednost boda mijenja se u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno, tako da odaberete recepte s krivom vrijednosti boda, pritisnete na gumb Vrijednost boda i upišete novu vrijednost boda.

03.03.2006. Prijenos podataka

Zbog novog načina obrade doznaka u programu EskulapWin došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu, stoga Vas molimo da učitate novu verziju programa "Prijenos".
Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Pokrenite "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija (gornji lijevi ugao)
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju
4. Nakon skidanja nove verzije pokrenite program "Prijenos" i u odabiru dokumenata postavite novi parametar "Ortopedska pomagala" i pritisnite na "Zapamti označene"
5. Pošaljite podatke u knjigovodstvo

01.03.2006. Nove tiskanice doznaka

Dobili smo pozive iz ljekarni da EskulapWin ne štampa podatke pozicionirane točno u polja na doznaci. Problem je u tome što je HZZO tiskao tri različita obrasca doznake.
U programu EskulapWin ispis je u milimetar podešen tiskanici doznake koju je HZZO objavio na svojim službenim stranicama što možete i provjeriti ( www.hzzo-net.hr/obrasci/PotOrt.pdf)

24.02.2006. Lista lijekova HZZO

Nova lista lijekova HZZO dostupna je na internetu.
Rok za primjenu nove liste lijekova je pomaknut sa 01.03.2006. na 13.03.2006.
Detaljne upute za ažuriranje liste lijekova možete skinuti na slijedećem linku :

Upute za ažuriranje Liste lijekova HZZO

13.02.2006. Nova tiskanica doznake

Novi način izdavanja doznaka počinje 13.02.2006.
Kod unosa nove doznake na blagajni u polje VP (vrsta plaćanja) upišite slovo ?/strong>D?
Novost je da na jednoj doznaci mogu biti do tri pomagala.
U tablici za unos pomagala u stupcu "C. doznaka" inicijalno je prikazana Vaša maloprodajna cijena (prije je bila prikazana cijena HZZO koja je upisana u Registru artikala, a koja više nema nikakvo zančenje). Navedena izmjena napravljena je:

Ukoliko cijena u stupcu "C.doznaka" ne odgovara cijeni koju je obobrio HZZO, jednostavno umjesto nje upišite cijenu koju je odobrio HZZO.

Također je važno da kod unosa podataka doznake u polje „Iznos sudjelovanja?upišite iznos u kn (s PDV-om) koji plaća pacijent (na doznaci II. stupac „Iznos u kn (s PDV-om)).

Više o obradi doznaka pogledaj ovdje

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082