Nevažeće kartice dopunskog osiguranja HZZO

Instalacija s interneta

•  U EskulapWin programu pokrenite opciju Sistem -> Nevažeće kartice

•  Lijevom tipkom miša pritisnite na Internet

•  Otvara se program za spajanje na internet. Kliknite mišom na Connect

•  kad se spojite na internet prikazat će se dijalog za učitavanje podataka s interneta

•  Kliknite mišom na Start za početak učitavanja.

•  kad je datoteka s nevažećim karticama učitana program prikazuje obavijest : « Nevažeće kartice DO učitane », pritisnite U redu za nastavak, nakon čega će se obrisati stari podaci i upisati novi u bazu podataka.

•  nevažeće kartice mijenjaju se svakih 30 dana, a ispravnost kartice možete provjeriti i na stranicama HZZO-a
pritiskom na link :

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082