Stare obavijesti

28.12.2007. Prijelaz u novu godinu

Prije prijelaza u novu godinu obavezno instalirajte verziju EskulapWin 1.7.10.4.
Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Nakon inventure napravite potpunu arhivu podataka na CD, izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu" .

Program prvo provjerava završne radnje u tekućoj godini, nakon toga radi inicijalizaciju parametara ljekarne u kojoj možete upisati početni broj primke robe i repromaterijala, početni broj izlaznog računa, početni broj diskete HZZO-a i početni broj recepta u novoj godini.
Detaljne upute možete pogledati u programu tako da na tipkovnici pritisnete tipku "F1" i u lijevom prozoru kliknite na + ispred rječi :
EskulapWin pomoć -> Izbornici i opcije -> Sistem -> Opcije i parametri -> Prijelaz u novu godinu.

Listu lijekova ažurirajte prije početka rada u novoj knjigovodstvenoj godini (02.01.2008.) tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

21.12.2007. Nova verzija programa 1.7.10.4

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.10.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U dogovoru s Croatia osiguranjem promjenjeno je slanje faktura za ljekarne koje koriste Croatia dopunsko osiguranje, pa molimo ljekarne koje su imale poteškoće prilikom slanja faktura da učitaju novu verziju te ponovo pošalju fakture.
U opciji Receptura -> Blagajna dodan je gumb "Posudbe" koji omogućuje upis više artikala na posudbu za određenog pacijenta.

Tijekom ove godine dodali smo jako puno novih opcija u programu tako da je došlo do promijena pri prijelazu u novu knjigovodstvenu godinu, pa Vas molimo da obavezno prije prijelaza učitate novu verziju EskulapWin 1.7.10.4.
Pregled dodanih opcija u 2007. godini u programu EskulapWin možete pogledati pritiskom na :
www.edborel.hr/htm/Dodane opcije.htm

Sve najbolje, puno sreće, zdravlja, blagostanja i ljubavi, da vam nadolazeći blagdani proteknu u miru i spokoju, da vam Božić bude blagoslovljen, a cijela nova godina baš aman-taman, da vam ničega ne pofali, a posebno zdravlja i sreće želi Vam Ed Borel.

Video čestitku pogledajte klikom na slijedeći link : ČESTITKA (upalite zvučnike)

18.12.2007. Lista lijekova HZZO

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 51. sjednici održanoj 6. prosinca 2007. godine donijelo je odluku o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Nova lista lijekova primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Listu lijekova LL01012008 učitajte u programu EskulapWin u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritiskom na gumb "Internet". Prilikom prijelaza u novu godinu Lista lijekova LL01012008 automatski će se prenijeti u 2008. godinu te je tamo nije potrebno ponovo učitavati.

Listu ažurirajte prije početka rada u novoj knjigovodstvenoj godini (02.01.2008.) tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".
Više o unosu liste lijekova pogledajte pritiskom na slijedeći link : www.edborel.hr/htm/ListaLijekova.htm

5.12.2007. Nova verzija programa 1.7.10.3

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.10.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :

Nažalost u prošloj verziji programa prilikom snimanja diskete HZZO korištenjem opcije "Automatsko fakturiranje" program nije snimao disketu s novim slogom. Ispričavamo se zbog neugodnosti i molimo Vas da za te fakture ponovo snimite diskete u opciji Dokomenti -> Fakture HZZO -> Fakture kako bi disketa odgovarala novom slogu HZZO koji vrijedi od 01.12.2007.
Ispravnost diskete možete provjeriti u fakturama pritiskom na gumb "Čitanje diskete". Novi slog diskete sadrži jednu datoteku čiji naziv završava sa .l07.
Ako još niste fakturirali recepte molimo Vas da prvo skinete novu verziju 1.7.10.3, a zatim fakturirate.

Dodan pregled obrisanih posudbi.
- u opciji Dokumenti -> Posudbe nakon što obrišete posudbe pritiskom na dnu ekrana na opciju "Prikaži obrisane posudbe" program sivom bojom prikazuje obrisane posudbe.

Štampanje naljepnica artikala koji mijenjaju cijenu
- u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena odaberite zapisnik i pritisnite na gumb "Štampanje naljepnica".

28.11.2007. Promjena sloga skupnog računa i recepata ljekarne za magnetski medij (disketu)

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.10.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm :

U verziji 1.7.10.2 ugrađene su promjene objavljene u dopisu Direkcije Zavoda od 23.11.2007. godine:

Novu verziju programa učitajte odmah, a novi slog recepta automatski će se aktivirati 1. prosinca 2007. godine.

Izmjene u unosu podataka recepta od 1. prosinca 2007. godine su :
- na receptu obavezno upisujete šifru zdravstvene ustanove za svakog doktora (jednom unešenu šifru program pamti i automatski upisuje na sljedećim receptima tog doktora).
- na receptu morate upisati ili "Broj osigurane osobe" ili "Matični broj" (nije pogreška ako upišete i jedan i drugi podatak).

15.11.2007. Nova verzija programa 1.7.10.0

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.10.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm :

Važnije novosti u verziji 1.7.10.0

Novi slog recepta
Najvažnija novost je promjena sloga recepta HZZO koji stupa na snagu 1. prosinca 2007. godine. U slogu recepta HZZO obvezan podatak postaje šifra zdravstvene ustanove - ordinacije privatne prakse, a umjesto broja osigurane osobe može se upisati matični broj osigurane osobe (matični broj osigurane osobe je 9-znamenkasti broj koji dodjeljuje HZZO).
Novu verziju programa učitajte odmah, a novi slog recepta automatski će se aktivirati 1. prosinca 2007. godine.

Izmjene u unosu podataka recepta od 1. prosinca 2007. godine su :
- na receptu obavezno upisujete šifru zdravstvene ustanove za svakog doktora (jednom unešenu šifru program pamti i automatski upisuje na sljedećim receptima tog doktora).
- na receptu morate upisati ili "Broj osigurane osobe" ili "Matični broj" (nije pogreška ako upišete i jedan i drugi podatak).

Diferencirana marža
Radi lakšeg postavljanja diferencirane marže u opciji Cjenik -> Kalkulacija prodajne cijene dodan je filter po ATK šifri
Više o postavljanju diferencirane marže možete vidjeti klikom na sljedeći link : Uputa za postavljanje diferencirane maržu

Dnevnik rokova
Pri unosu primke roba omogućeno automatsko učitavanje roka trajanja i lota (šarže) s diskete/interneta (za sada Medika, Phoenix Farmacija) ili njihov ručni upis. Da bi koristili opciju automatskog učitavanja morate od dobavljača zatražiti slanje disketa s rokovima.

Više o vođenju "Dnevnika rokova" možete vidjeti klikom na sljedeći link : Uputa za dnevnik rokova

04.10.2007. Nova verzija programa 1.7.9.1

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.9.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :
- popravljen unos novog artikla u primkama robe
- u opciji Evidencije -> Evidencije plaćanja dodane su dvije nove kolone "Broj računa" i "Broj primke".

01.10.2007. Lista lijekova HZZO

U razgovoru s HZZO-om rečeno nam je da je u Narodnim novinama greškom objavljeno da se Lubor caps. 20x20 mg skida s liste. Da bi ga vratili na listu napravite slijedeće :

- u opciji Registri -> Artikli -> Pojedinačno upišite :
Režim izdavanja : R
ATK šifra : M01AC01 112
Cijena HZZO : 22,43

- u opciji Cjenik -> Promjena tarifnih grupa promjenite mu tarifu u T0

28.09.2007. Nova verzija programa 1.7.9.0

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.9.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :

28.09.2007. Izmjena i dopuna liste lijekova HZZO

13. rujna 2007. na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne (nn br.96/2007)) i dopunske Liste lijekova (nn br.96/2007) HZZO-a.

Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, osim za lijekove koji se propisuju na recept čija će primjena započeti 01.10.2007.godine.

Prije ažuriranja nove liste lijekova HZZO obavezno instalirati novu verziju EskulapWin-a (1.7.9.0)

Važnije izmjene na Osnovnoj Listi

Važnije izmjene na Dopunskoj Listi

24.08.2007. Nova verzija programa 1.7.8.4

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.8.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :

Molimo sve ljekarne koje su potpisale ugovor s Croatia dopunskim osiguranjem i kojima je postavljen POS uređaj Privredne banke a nemaju mogučnost odabira dopunskog osiguranja na receptu i doznaci neka nam se jave.
Upute za rad s Croatia osiguranjem

26.06.2007. Nova verzija programa 1.7.8.0

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.8.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :

13.06.2007. Medika - promjena parametara za internetsko naručivanje br.2

Medika je još jednom promijenila adresu za internetsko naručivanje. Molimo Vas da kliknete strelicom miša na link MEDIKA i program će automatski promjeniti postavke. Nakon pritiska na link Medika na ekranu će se otvoriti prozor na kojem pritisnite na "Run" ili "Open" kako biste otvorili program koji će promjeniti postavke. Neposredno prije pokretanja programa na ekranu se prikazuje poruka "Registracija parametara za internetsko naručivanje od Medike" na koju samo pritisnite na "Ok"

Ukoliko se pojavi antivirusni program koji pokušava spriječiti promjene, iznimno samo u ovom slučaju pritisnite na "Da" tj. dozvolite promjenu.

28.05.2007. Medika - promjena parametara za internetsko naručivanje

Sa četvrtka 31.05. na petak 01.06.2007 Medika će promijeniti adresu za internetsko naručivanje. Molimo Vas da u petak prije ispostavljanja internet narudžbe promijenite parametre kako je prikazano na slikama:

1. u opciji Registri->Dobavljači u tabličnom pregledu pozicionirajte se na 'Medika' i pritisnite na gumb 'Postavke za internet naručivanje'

2. u otvorenom prozoru u parametre 'Katalog url' i 'Server url' upišite: 89.201.163.246 kako je prikazano na slici i kliknite na gumb 'U redu'


30.04.2007. Prijenos podataka u knjigovodstvo

U prijenosu podataka prema knjigovodstvu dodano je slanje računa CZO te je promjenjeno slanje parcijalnih inventura.
Prije slanja podataka za travanj obavezno učitajte novu verziju programa "Prijenos".

Novu verziju programa "Prijenos" učitajte tako da :

1. Pokrenite program "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili u menu-ju pritisnite na Prijenos -> Nova verzija (gornji lijevi ugao)
3. Program će se spajiti na internet i skinuti novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.6.0.0 )

23.04.2007.Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-m

Na temelju članka 35. točke 12. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 2/03) Vijeće Hrvatske ljekarničke komore je na svojoj 23/80 sjednici dana 21.prosinca 2006. godine donijelo Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-m.

Prema spomenutoj odluci maloprodajna cijena za gotove lijekove i medicinske proizvode u slobodnoj prodaji kalkulira se primjenom diferencirane marže (pogledati tablicu). Više o tome pogledajte pritiskom na slijedeći link : http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/1271.htm

Cijena lijeka na veliko po
pakiranju (u kn)
I
MARŽA
0,00 – 100,00
35 %
100,01 – 200,00
30 %
200,01 – 300,00
25%
300,01 – 500,00
20%
500,01 – 1000,00
15%
Iznad 1000,01
10%

Tumačenje Odluke o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena
Kada proizvođač ljekarni odobrava maloprodajni rabat tada se maloprodajna cijena kalkulira na način da se fakturna cijena (veleprodajna cijena) umanji za iznos maloprodajnog rabata i dobivenoj cijeni (nabavnoj cijeni) obračunava marža utvrđena odlukom i iznos poreza na dodanu vrijednost ( za lijekove i medicinske proizvode iz tarifnog broja 2 porez iznosi 0%).
Više o tome pogledajte pritiskom na slijedeći link : http://www.hljk.hr/Lists/Announcements/DispForm.htm?ID=181

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.6.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa možete napraviti kalkulaciju u skladu s odlukom tako da prilikom kalkulacije cijene artikla s rabatom ukljućite parametar "Marža na nabavnu cijenu".

Test

 

05.04.2007. Nova verzija programa 1.7.5.0

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.5.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Molimo Vas da nas obavijestite o uspješno instalaciji pritiskom na link: Instalacija

U verziji 1.7.5.0 dodano je :
Croatia dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U programu EskulapWin ugrađen je modul za rad s Croatia dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem (CZO). Croatia dobrovoljno zdravstveno osiguranje autorizaciju kartica pacijenata radi isključivo preko POS uređaja Privredne banke Zagreb (PBZ). Ljekarne koje potpišu ugovor s CZO dobit će željeni broj POS uređaje PBZ-a. Budući da je doplata recepata s Croatia zdravstvenim osiguranjem moguća samo na računalima koji imaju spojen POS uređaj , naša je preporuka da instalirate POS uređaje na svim računalima na kojima unosite recepte. Osim autorizacije kartica CZO, POS uređaje PBZ-a možete koristiti i za autoirizaciju svih ostalih kreditnih kartica (American Express, Maestro, Master, Visa i Dinners), ako ste sklopili ugovor s PBZ-om.

Plaćanje karticom bez upisa iznosa u POS uređaj
Za POS uređaje Privredne banke Zagreb moguće je prilikom naplate računa karticom automatski poslati iznos za naplatu u POS uređaj i učitati odgovor tj. autorizaciju iz POS uređaja. Ukoliko želite koristiti ovu opciju potrebno je POS uređaj spojiti s računalom. POS uređaj se spaja na mjesto na kojem sada vjerojatno imate spojen štampač za taksiranje recepata pa Vas molimo da nam se javite kako bismo mogli organizirati spajanje.

Izvještaji za knjigovodstvo
U opciji Izvještaji ->Knjigovodstvo –>Štampanje izvještaja omogućeno je štampanje svih knjigovodstvenih izvještaja za zadani period na jednom mjestu. Odaberite period i dokumente koje želite štampati, kraj svakog dokumenta upišite broj kopija i pritisnite na gumb štampaj.
Program ne štampa dokumente koji u odabranom periodu nemaju podatke.

Veleprodajni račun
U opciji Dokumenti->Računi omogućen upis veleprodajne cijene (maloprodajna cijena umanjena za PDV)

Maloprodajni račun s nazivom kupca
Ako Vas pacijent traži račun za koji služi za povrat poreza na dohodak, prilikom naplate (F5) kliknite na gumb "Kupac" i upišete podatke o pacijentu (Ime i prezime i adresa pacijenta).

Magistralni galenski pripravak
U neproknjiženim i proknjiženim laboratorijskim izradama pritiskom na ENTER možete pogledati recepturu odabranog pripravka u trenutku izrade.

Parcijalna inventura robe
U parcijalnoj inventuri robe potrebno je odabrati vrstu parcijalne inventure :
Višak/Manjak - ukoliko se za artikle ne može odrediti uzrok viška ili manjka
Zamjena - ukoliko se radi o zamjeni artikala, npr. izdali ste klavax umjesto klavocina

Primke roba
Nakon unosa artikala u primku u pojedinačnom prikazu pritiskom na gumb "Rekapitulacija" dodana mogućnost knjiženja i štampanja primke

Ostale promjene u programu :

 

05.04.2007. Izmjena i dopuna liste lijekova HZZO

15.03.2007 na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne i dopunske Liste lijekova HZZO-a.

Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, osim za lijekove koji se propisuju na recept čija će primjena započeti 15.4.2007.godine.

Izmjene su :

Izmjene na Osnovnoj Listi

Izmjene na Dopunskoj Listi

Novu listu lijekova učitajte u program EskulapWin u opciji Cjenik->Lista lijekova. Više o unosu liste lijekova pogledajte pritiskom na slijedeći link : www.edborel.hr/htm/ListaLijekova.htm

NAPOMENA : Listu lijekova nakon učitavanja u program ne ažurirati prije 15.04.2007.

27.02.2007. Izvješće o prometu lijekovima na malo u 2006. ( za Agenciju za lijekove)

Izvješće o prometu lijekova na malo za 2006. godinu za Agenciju za lijekove radi se na sljedeći način :

1. U programu EskulapWin u tekućoj (2007) godini pokrenite opciju Izvještaji -> Agencija za lijekove.

2. Popunite ili popravite podatke u zaglavlju izvješća (godina, broj izvješća, izvjestitelj...)

3. U prikazanoj tablici nalaze se prometi svih artikala u 2006-oj godini.

Izvješće Ageniciji za lijekove mora sadržavati samo registrirane gotove lijekove. Kod snimanja na disketu ili slanja e-maila lijekovi se prepoznaju po ATK šifri. Za svaki artikal koji nema upisanu ATK šifru, a nalazi se u Registru lijekova prije snimanja diskete morate mu upisati ATK šifru.

ATK šifra upisuje se na sljedeći način:


4. Nakon upisa nedostajućih ATK šifri umetnite disketu u računalo i pritiskom na gumb "Disketa" snimite izvješće i disketu pošaljite na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb.

Alternativno, Izvješće o prometu lijekova za 2006. godinu možete poslati preko interneta pritiskom na gumb "E-mail".


NAPOMENA: Neke ljekarne dobile su dopis od Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba u kojem zavod traži od ljekarne "Izvješće o prometu gotovim lijekovima na malo u 2006. godini".
Napominjemo da ne postoji zakonska obveza ljekarne o slanju ovakvog izvješća Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba. Ukoliko ipak želite poslati izvješće snimite disketu na isti način kao i za agenciju za lijekove i pošaljite ga na adresu :
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
Odjel za farmakoepidemiologiju
10 000 Zagreb
Mirogojska cesta 16

 

19.01.2007. Novi slog računa za ortopedska pomagala za magnetni medij

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.7.2.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

HZZO je objavio novi slog za magnetski medij (disketu) za osobne račune ortopedskih pomagala u kojem obvezni podatak postaje šifra proizvođača isporučenog pomagala.

Radi kontrole šifre proizvođača u novoj verziji EskulapWin-a dodan je Registar proizvođača. Prilikom učitavanja nove verzije programa u Registar proizvođača automatski će biti upisani svi proizvođači ortopedskih pomagala prema šifrarniku HZZO-a te proizvođači koje već imate upisane u Registru artikala.
Ukoliko Vam se pojave dupli proizvođači u Registru proizvođača (npr. DR.THEISS i samo THEISS) možete ih spojiti u jednog, tako da označite iste proizvođače i pritisnete na gumb "Spajanje proizvođača" (na dnu ekrana).
Za svakog proizvođača možete vidjeti artikle koji mu pripadaju tako da pritisnite na gumb "Roba" ili "Repro" (na dnu ekrana).

Kod unosa podataka na doznaci, program će automatski upisati šifru proizvođača za pomagala koja u Registru artikala imaju upisanog proizvođača. Ukoliko neko pomagalo nema upisanu šifru proizvođača u Registru artikala možete ju upisati i/ili promijeniti prilikom unošenja doznake na blagajni i ona će automatski biti zapamćena u Registru artikala.
Prilikom pregleda doznaka u opciji Dokumenti->Doznake i/ili na već fakturiranim doznakama (npr. ako je doznaka vraćena radi krive šifre proizvođača) u opciji Dokumenti->Fakture doznaka možete popraviti neispravno unešenu šifru proizvođača pritiskom na gumb "Doznaka" (fakturu ne morate stornirati).

12.01.2007. Novi slog računa za ortopedska pomagala

HZZO je objavio novi slog za magnetski medij (disketu) za osobne račune za ortopedska pomagala u kojem obvezni podatak postaje šifra proizvođača isporučenog pomagala. Preuzimanje podataka prema novom opisu sloga primjenjivat će se od 15. siječnja 2007. godine, a do 21. siječnja 2007. godine prihvaćat će se i računi ispostavljeni po starom zapisu.

Budući da je HZZO U međuvremenu promjenjenio i tiskanice doznaka i osobnih računa, a nije dao tumačenje kako se tiskanice ispravno popunjavaju, molimo Vas za još malo strpljena.

Čim dobijemo tumačenje omogući ćemo Vam učitavanje novu verziju programa s pripadajućim uputama pa Vas molimo da pratite novosti.

11.01.2007. Izmjena i dopuna osnovne i dopunske liste lijekova HZZO-a

U Narodnim novinama (4/2007) objevljene su izmjene i dopune osnovne i dopunske Liste lijekova HZZO-a koje se primjenjuju od 10. siječnja 2006. godine. Budući da HZZO nije najavio izmjenu na vrijeme tj. da ona vrijedi od jučer molimo Vas da kontaktirate područni ured HZZO ako imate recepata koje ste taksirali na "stari" način. Od trenutka kad pročitate ovu obavijest savjetujemo Vam da više ne primate crvene recepte za lijekove koji prelaze s dopunske na osnovnu listu.

Listu lijekova sa svim dopunama i promjenama možete učitati s naše internet stranice na sljedeći način :

  1. U programu EskulapWin otvorite opciju “ Cjenik -> Lista lijekova HZZO “
  2. Lijevom tipkom miša pritisnite na gumb "Internet"
  3. Ukoliko se pojavi prozor za spajanje na internet, lijevom tipkom tipkom miša kliknite na gumb «Connect»
  4. Pričekajte dok se ne pojavi obavijest «Lista lijekova učitana»


Učitanu listu lijekova (LL10012007) ažurirajte prema uputama koje ste dobili uz listu lijekova 15. studenog 2006 godine (postupak ažuriranja ostao je isti) ili je možete ažurirati ručno uz pomoć Narodnih novina (4/2007).

Prije ažuriranja liste nije potrebno fakturirati "stare" recepte.

Najvažnije (ali ne i sve) izmjene :

Lijekovi koji prelaze s Dopunske na Osnovnu listu su :
Carvelol tbl. 28x6,25mg
Carvelol tbl. 28x12,5mg
Carvelol tbl. 28x25mg
Cefixim tbl. 10 x 400 mg
Cefixim praš. za or. susp.100 ml (100mg/5ml)
Lubor caps. 20x20 mg
Lescol XL 80 tbl. s prod. djel. 28x80 mg

Lijekovi skinuti s Dopunske liste su :
Hiperdon retard drag. 20x(160mg+20mg)
Garasone mast za oči i uši 0,3% 5 g

Lijekovi skinuti s Osnovne liste su :
Tetrakain 0,5% kapi za oči 10 ml (5mg/ml)
Pilokarpin 1% kapi za oči 10 ml (20mg/ml)
Pilokarpin 2% kapi za oči 10 ml (20mg/ml)
Gnadion aerosol za nos 200 doza (50mcg/doza)
Becotide aerosol za inhal. 200 doza (50mcg/doza)
Aglurab film tbl. 60x500 mg
Aglurab film tbl. 36x850 mg

Lijekovi dodani na Osnovnu listu su :
Subutex subling. tbl. 7x0,4mg
Subutex subling. tbl. 7x2mg
Subutex subling. tbl. 7x8mg

Osim toga na Osnovnoj listi Nafazolin 0,05% zamjenjen je Nazolom 0,05%, a Nafazolin 0,01% zamjenjen je Nazolom 0,01%, Propafenon Alkaloid tbl. 40x150 mg zamjenjen je s Propafenon Alkaloid tbl. 50x150 mg

03.01.2007. Pregled podataka iz prošle godine

Podaci u prethodnim godinama pregledavaju se tako da pokrenete program EskulapWin za željenu godinu. Prethodno izađite iz programa EskulapWin u tekućoj godini. Program se pokreće klikom miša na Start->Programs->Ed Borel->2006->EskulapWin, kao što je prikazano na slici.

03.01.2007. Umanjenje faktura iz prošle (zaključene) knjigovodstvene godine

Nakon otvaranja nove knjigovodstvene godine može se dogoditi da HZZO vrati recepte iz prošle knjigovodstvene godine. Budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) i u njoj ne smijemo mijenjati podatke, procedura vezana za ispravak recepata izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini .

Procedura ispravka recepata:

  1. Ispravno taksirajte recepte kao da su prvi put ušli u ljekarnu
  2. Fakturirajte ih (u opciji «Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno» prije fakturiranja možete promjeniti datum, ako Fond to traži)
  3. Fakturu pošaljite Fondu
  4. U opciji «Dokumenti -> Fakture HZZO -> Prilozi» u prilogu nove (ispravne) fakture napraviti umanjenje za vraćene recepte
  5. U opciji «Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno» obrišite umanjene recepte

03.01.2007. Kriva cijena HZZO-a za lijek Coaxil tbl. 30x12,5 mg

Primjetili smo grešku na Listi lijekova LL15112006 pa Vas molimo da U Registru artikala promjenite cijenu HZZO-a za sljedeći artikl:

Šifra ATK: N06AX14 16
Zaštićeno ime lijeka: Coaxil
Oblik lijeka: tbl. 30x12,5 mg
Cijena u kn za orig. pakir.: 46,50
Iznos cijene u kn za orig. pakiranje koju plaća Zavod: 26,97 (na listi je bilo 26,00)
Iznos doplate u kn za orig. pakiranje: 19,53

 


Novosti - 2006 godina

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082