DIFERENCIRANA MARŽA

Postupak postavljanja diferencirane marže

Diferencirana marža postavlja se u opciji Cjenik -> Kalkulacija prodajne cijene na sljedeći način :

1. uključite filter "Samo s ATK šifrom"2. tablicu sortirajte po nabavnoj cijeni tako da lijevom tipkom miša kliknete na zaglavlje stupca "Nabavna c."3. označite artikle s nabavnom cijenom od 0,00 do 100,00 kn4. lijevom tipkom miša kliknite na gumb «Postavljanje marže»
5. upišite postotak (35) i lijevom tipkom miša kliknite na gumb "U redu"6. ponovite postupak od točke 3 do točke 5 za ostale «cjenovne razrede» (100,01 – 200,00kn, 200,01 – 300,00kn,...) prema priloženoj tablici.

7. za ostale artikle na koje se odnosi Odluka a koji nemaju upisanu ATK šifru, ručno postavite iznos marže.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082