DNEVNIK ROKOVA

Uvod

Opcija Dnevnik rokova omogućuje kontrolu rokova trajanja za odabrane artikle. Artikle kojima želite voditi evidenciju rokova možete definirati prilikom unosa primke robe ili u opciji Evidencije -> Rokovi -> Dnevnik rokova. U trenutku definiranja artikla kojem želite voditi evidenciju rokova potrebno je upisati rokove postojećih zaliha. Svaki naknadni ulaz artikla kojem je definirano vođenje evidencija zaliha (primka robe, međuskladišnica robe) zahtjeva upis rokova. Za ispravno vođenje rokova potrebno je prilikom izdavanja paziti da se najprije izdaju artikli s najkraćim rokom trajanja.

Dnevnik rokova

U opciji Evidencije -> Rokovi -> Dnevnik rokova inicijalno su prikazani svi artikli koji vode rokove, a podjeljena je na tri dodatne opcije:

Nakon što ste definirali artikle kojima želite voditi evidenciju rokova i upisali rokove za postojeće zalihe, prilikom svakog sljedećeg unosa robe (putem primke ili međuskladišnice) upisuju se rokovi. Program neće dozvoliti proknjižavanje primke ili međuskladišnice ako nisu upisani rokovi za sve artikle kojima je definirano vođenje rokova.

Evidencija rokova prilikom obrade primke dobavljača


Pojedini dobavljači imaju upisane rokove na račun te će ih program automatski upisati prilikom učitavanja primke s interneta.
Bez obzira što su na računu dobavljača upisani rokovi za sve ili većinu artikala, program će u vašu bazu podataka upisati rokove samo onim artiklima kojima ste definirali vođenje rokova.
Ako je na jednoj primci došao neki artikl iz dva različita lota (s dva različita roka trajanja), taj artikl će se pojaviti kao dvije različite stavke.

1. Artikli kojima je definirano vođenje rokova imat će u pojedinačnom prikazu primke, u stupcu "Rok" upisan podatak "Da":

2. Dodavanje novog artikla na evidenciju rokova izvodi se u pojedinačnom prikazu primke robe na način da na artikl kojem želite voditi rokove kliknite desni klik miša, a zatim lijevom na "Vodi rokove trajanja"
(ili odabirom opcije " Vodi rokove" u dnu tablice):3. U slučaju da odabrani artikl ima zalihe, otvorit će se prozor s trenutnim zalihama4. Upišite rok za trenutne zalihe, a ako na zalihama imate artikl s različitim rokovima, u prikazanoj tablici upišite mu za svaki od rokova pripadajuću količinu.
5. Ponavljajte postupak od točke 1. dok ne odredite vođenje rokova za sve artikle koje želite

6. Za ručni unos ili izmjenu rokova na primci dobavljača, nakon unosa stavaka računa, odaberite opciju "Rokovi trajanja" te upišite rokove i lot (upis lota nije obvezan) za sve artikle u prikazanoj tablici rokova:


Evidencija rokova prilikom obrade međuskladišnice

Bez obzira radi li se o međuskladišnici ulaz ili izlaz, u pojedinačnom prikazu opcije Dokumenti -> Međuskladišnice -> Roba odabirom opcije "Rokovi trajanja" moguć je upis roka trajanja za svaki artikl pojedinačno.
Ako se radi o ulazu ili izlazu različitih rokova istoimenog artikla, potrebno je dva puta unjeti isti artikl s željenim količinama, a zatim odabirom opcije "Rokovi trajanja" upisati željene rokove za pojedinu količinu:Pregled artikala s istekom roka u zadanom periodu

Pregled artikala s istekom roka izvodi se u opciji Evidencije -> Rokovi -> Istek roka:

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082