DNEVNIK ROKOVA

Opcija Dnevnik rokova omogućuje kontrolu rokova trajanja za odabrane artikle. Artikle kojima želite voditi evidenciju rokova možete definirati prilikom unosa primke robe ili u opciji "Evidencije" -> "Dnevnik rokova" -> "Artikli". U trenutku definiranja artikla kojem želite voditi evidenciju rokova potrebno je upisati rokove postojećih zaliha. Svaki naknadni ulaz artikla kojem je definirano vođenje evidencija zaliha (primka robe, međuskladišnica robe) zahtjeva upis rokova. Za ispravno vođenje rokova potrebno je prilikom izdavanja paziti da se najprije izdaju artikli s najkraćim rokom trajanja.

Definiranje artikala kojima želite voditi evidenciju rokova i upis rokova za postojeće zalihe

Definiranje artikala kojima želite voditi evidenciju rokova u Primci robe

1. Desnom tipkom miša kliknite na artikl kojem želite voditi evidenciju rokova, a zatim lijevom na "Vodi rokove trajanja"
(ili lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Vodi rokove” u dnu tablice)U slučaju da odabrani artikl ima zalihe, otvorit će se prozor s trenutnim zalihama


2. Upišite rok za trenutne zalihe, a ako na zalihama imate artikl s različitim rokovima, u prikazanoj tablici upišite mu za svaki od rokova pripadajuću količinu.Artikli kojima je definirano vođenje rokova imat će u stupcu "Rok" upisano Da3. Ponavljajte postupak od točke 1. dok ne odredite vođenje rokova za sve artikle koje želite

Definiranje artikala kojima želite voditi evidenciju rokova u podizboru “Evidencije”=>”Dnevnik rokova”

1. U opciji “Evidencije”=>”Dnevnik rokova”=> ”Artikli” postavite filter na artikle za koje se ne vode rokovi (parametar “Artikli koji ne vode rokove”)
Program će prikazati artikle kojima nije definirano vođenje rokova2. Pozicionirajte se na artikl kojem želite voditi evidenciju rokova i lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Vodi rokove”
U slučaju da odabrani artikl ima zalihe, otvorit će se prozor s trenutnim zalihama3. Upišite rok za trenutne zalihe, a ako na zalihama imate artikl s različitim rokovima, u prikazanoj tablici upišite mu za svaki od rokova pripadajuću količinu.4. Ponavljajte postupak od točke 2. dok ne odredite vođenje rokova za sve artikle koje želite

Upis rokova prilikom unosa primke

Nakon što ste definirali artikle kojima želite voditi evidenciju rokova i upisali rokove za postojeće zalihe, prilikom svakog sljedećeg unosa primke upisuju se rokovi (program neće dozvoliti proknjižavanje primke ako nisu upisani rokovi za sve artikle kojima je definirano vođenje rokova).

Učitavanje rokova s diskete ili interneta
Medika i Phoenix Farmacija na disketama imaju upisane rokove te će ih program automatski upisati prilikom učitavanja primke (s diskete ili interneta).
Bez obzira što su na disketi dobavljača upisani rokovi za sve ili većinu artikala, program će u vašu bazu podataka upisati rokove samo onim artiklima kojima ste definirali vođenje rokova.
Ako je na jednoj primci došao neki artikl iz dva različita lota (s dva različita roka trajanja), taj artikl će se pojaviti kao dvije različite stavke.

Ručni upis rokova s diskete dobavljača

1. Nakon što ste definirali artikle kojima želite voditi evidenciju rokova i upisali rokove za postojeće zalihe, lijevom tipkom miša kliknite na gumb ”Rokovi trajanja”2. Upišite rokove i lot (upis lota nije obvezan) za sve artikle u tablici i lijevom tipkom miša klinite na gumb ”U redu”

Pregled artikala kojima istječe rok

Pregled rokova kojima ističe rok trajanja izvodi se u podizboru “Evidencije”=>”Dnevnik rokova”

Upišite broj dana ili datum do kojeg ističu rokovi i lijevom tipkom miša kliknite na gumb “Osvježi prikaz”
Program će prikazati tablicu s artiklima kojima ističe rok u odabranom periodu.Pregled kartice rokova za pojedini artikl

U opciji "Evidencije" -> "Dnevnik rokova" pozicionirajte se na artikl čiji karticu rokova želite vidjeti i lijevom tipkom miša kliknite na gumb "Kartica"
U kartici rokova možete promjeniti datum roka za svaku količinu.


 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082