Novosti

10.01.2018 Obavijest porezne uprave - istek certifikata

Ponavljamo obavijest sa stranica Porezne uprave od 11/2017 godine vezanu za istek korisničkog aplikacijskog certifikata potrebnog za fiskalizaciju maloprodajnih računa:

"Certifikate za fiskalizaciju  potrebne za izdavanje fiskaliziranih računa izdaje Financijska agencija ( FINA ) na rok od pet (5) godina. Obzirom da je fiskalizacija uvedena po etapama tijekom 2013. godine, neki  su obveznici preuzeli certifikate za izdavanje računa krajem 2012. godine, te će shodno navedenom i činjenici da je sada 2017. godina, prvi certifikati isteći krajem 2017. godine. Kako bi  se obveza izdavanja fiskaliziranih računa provodila bez zastoja, obveznici  fiskalizacije trebaju provjeriti kada su preuzeli prvi certifikat za fiskalizaciju, odnosno kada isti ističu.
Fina će obveznicima fiskalizacije slati obavijesti o isteku cerifikata za fiskalizaciju  45, 30 i 15 dana prije datuma isteka trenutno aktivnog certifikata.
Obveznicima koji su  putem elektroničke pošte prijavljeni u Finin sustav, ista će se dostavljati elektroničkom poštom, odnosno, obveznicima koji nisu prijavili elektroničku poštu, putem poštanske službe.
Kako bi obveznici na vrijeme preuzeli novi certifikat za fiskalizaciju mogu se javiti u najbližu poslovnicu Fine, kontaktirati putem telefona  0800 0080 ili mail-om certifikati-fiskalizacija@fina.hr .Sve obavijesti vezane uz certifikate za fiskalizaciju Fina objavljuje na svojim stranicama www.fina.hr/fiskalizacija i http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1798 ."

Datum isteka prikazan je u programu EskulapWin pod opcijom "Pomoć -> O Eskulapu" u polju "Fiskal certifikat istječe:" :

Ukoliko ste od strane FINA-e dobili gore navedenu obavijest ili ste provjerom kroz program EskulapWin ustanovili da Vam certifikat potreban za fiskalizaciju maloprodajnih računa uskoro ističe, obavezno postupite prema propisanoj uputi: Postupak izdavanja korisničkog certifikata

Važno je da postupite prema gore navedenoj uputi kako bi na vrijeme osigurali izdavanje novog certifikata te mogučnost fiskalizacije maloprodajnih računa. Nema određen period dana koliko prije isteka certifikata možete zatražiti izdavanje novog, stoga savjetujemo da u postupak krenete nakon obavijesti FINA-e ili 30 dana prije isteka!

28.12.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.11.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Obavezno učitajte novu verziju programa 1.11.11.0 jer je bitna za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu. Prijelaz se radi zadnji radni dan u tekućoj godini, nakon knjiženja svih dokumenata, završno s inventurom robe i repromaterijala. Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu privremeno zadržava podatke "stare" godine, to znači:

27.12.2017. Nova Lista ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Upravno vijeće je na svojoj sjednici 20. prosinca .2017. donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima čiji je sastavni dio Popis pomagala sa novim usklađenim cijenama pomagala koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Pravilnik će biti objavljen u NN u četvrtak, 28.12.2018.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 01. siječnja 2018. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena "

22.12.2017 (12:02) Problemi na sustavu CEZIH

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno se promet sporije obrađuje. Radimo na otklanjanju problema.

22.12.2017. Sretan i blagoslovljen Božić

13.12.2017 Wiener dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Prenosimo Vam obavijest Wiener-a:

Poštovani,
u posljednje vrijeme imamo sve više upita naših osiguranika koji su dosegli limit potrošnje za doplatu za lijekove s dopunske liste lijekova (1.000,00 kn), a kojima magistre u ljekarnama uz doplatu naplaćuju i sudjelovanje od 10,00 kn po receptu. Molim Vas još jednom obavijestite magistre u ljekarnama koji je način rada u ljekarničkoj aplikaciji u slučaju kada se dosegne limit potrošnje za doplatu, odnosno kada se pojavi poruka da je dosegnut limiti. Limit od 1.000,00 kn se odnosi isključivo na doplatu, te se iznos sudjelovanja od 10,00 kn ni u kojem slučaju ne naplaćuje od osiguranika ako je polica osiguranja važeća (bez obzira na limit potrošnje za doplatu). U slučaju dostizanja limita za doplatu, te kada se pojavi poruka da je dosegnut limit, samo iznos za doplatu se naplaćuje od osiguranika (umjesto od osiguratelja). Iznos sudjelovanja od 10,00 kn se evidentira u sustavu i ne naplaćuje se od osiguranika. Obzirom da se ovaj problem pojavljuje sve češće, molim Vas da tome pristupite s punom pažnjom kako bismo smanjili reputacijski rizik kojem se Društvo izlaže.

Ako Vam se u trenutku naplate računa pojavi poruka "Recept/Doznaka nije uspješno autorizirana - Prekoračen je limit ili nije moguće izravno teretiti karticu.":


Pacijent je dužan platiti doplatu lijeka ili sudjelovanje na doznaci. U ovome slučaju potrebno je ponovo otvoriti recept (tipka F6) te samo u polju "Kart. doplate" obrisati podatak "Wiener" (polje Kartica sudjelovanja i broj dopunskog ostaje).

Kompletne upute za rad s Wiener osiguranjem pogledajte na:
Upute za rad s Wiener dopunskim osiguranjem

08.12.2017 Nacionalni preventivni program - Izdavanje Moviprep

Zbog čestih upita vezanih za dohvat i obradu recepata propisanih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (recept za lijek Moviprep) prenosimo Vam kompletne upute za obradu:
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva - Moviprep

06.12.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.10.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa napravljeno je sljedeće:

01.12.2017 (11:52) Obavijest HZZO II

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

01.12.2017 (09:14) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo malo preopterećenje u sustavu. Očekujemo brzo stabiliziranje sustava.

29.11.2017. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a


U "Narodnim novinama broj "116/2017" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 24.11.2017. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 9. prosinca 2017. godine.

Listu lijekova LL09122017 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 9. prosinca 2017 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Od strane HZZO-a dobili smo informaciju da se radi se o manjim izmjenama i to u osnovnoj listi:

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.

27.11.2017 (10:06) Obavijest HZZO - ne radi provjera osiguranja!

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo preopterećenje na osigInfo servisu, analiziramo problem.

24.11.2017. Priprema za inventure

Inventura je postupak kojim se utvrđuje stvarno stanje zaliha. U programu EskulapWin zalihe robe i repromaterijala vode se zasebno što uvjetuje i zasebne inventure.
Prije inventure potrebno je izvršiti određene predradnje. U prvoj fazi štampa se popisna (inventurna) lista prema kojoj se utvrđuje stvarno stanje. Utvrđeno stvarno (inventurno) stanje unosi se u računalo koje je potrebno proknjižiti što je ujedno i zadnja faza inventure. Prije proknjižavanja moguć je uvid u listu manjka i listu viška. Lista manjka i lista viška služe za brzo pronalaženje eventualnih grešaka nastalih prilikom unosa stvarnog stanja.

Savjeti za izradu inventure:

Detaljne upute za izradu kompletne inventure pogledajte na:
Postupak izrade inveture

21.11.2017 Registracija nove verzije programa

Ponavljamo važnu obavijest vezanu za instalaciju nove verzije programa:

Zbog registracije nove komponente za izdavanje eRecepata molimo Vas da nakon učitavanja nove verzije programa "prvo" pokretanje programa na svim računalima napravite kao Administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Pokreni kao Administrator"). Ako ne pokrenete program kao Administrator spajanje na sustav CEZIH neće biti moguće!

Ako niste prvi put pokrenuli program kao Administrator (registracija se radi samo kod prvog pokretanja programa s novom verzijom, svako drugo pokretanje kao administrator više nema smisla), registraciju nove verzije možete napraviti ponovnim pokretanjem programa kao Administrator, a zatim otvaranjem opcije Sistem -> Opcije i parametri - eRecepti.

21.11.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.9.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa dodan je prikaz isteka korisničkog aplikacijskog certifikata potrebnog za fiskalizaciju maloprodajnih računa.
Datum isteka prikazan je pod opcijom "Pomoć -> O Eskulapu" u polju "Fiskal certifikat istječe": :

Datum isteka certifikata dodan je zbog obavijesti sa stranica Porezne uprave koju Vam prenosimo u cijelosti:

"Certifikate za fiskalizaciju  potrebne za izdavanje fiskaliziranih računa izdaje Financijska agencija ( FINA ) na rok od pet (5) godina. Obzirom da je fiskalizacija uvedena po etapama tijekom 2013. godine, neki  su obveznici preuzeli certifikate za izdavanje računa krajem 2012. godine, te će shodno navedenom i činjenici da je sada 2017. godina, prvi certifikati isteći krajem 2017. godine. Kako bi  se obveza izdavanja fiskaliziranih računa provodila bez zastoja, obveznici  fiskalizacije trebaju provjeriti kada su preuzeli prvi certifikat za fiskalizaciju, odnosno kada isti ističu.
Fina će obveznicima fiskalizacije slati obavijesti o isteku cerifikata za fiskalizaciju  45, 30 i 15 dana prije datuma isteka trenutno aktivnog certifikata.
Obveznicima koji su  putem elektroničke pošte prijavljeni u Finin sustav, ista će se dostavljati elektroničkom poštom, odnosno, obveznicima koji nisu prijavili elektroničku poštu, putem poštanske službe.
Kako bi obveznici na vrijeme preuzeli novi certifikat za fiskalizaciju mogu se javiti u najbližu poslovnicu Fine, kontaktirati putem telefona  0800 0080 ili mail-om certifikati-fiskalizacija@fina.hr .Sve obavijesti vezane uz certifikate za fiskalizaciju Fina objavljuje na svojim stranicama www.fina.hr/fiskalizacija i http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=1798 ."

Ukoliko ste od strane FINA-e dobili gore navedenu obavijest ili ste provjerom kroz program EskulapWin ustanovili da Vam certifikat potreban za fiskalizaciju maloprodajnih računa uskoro ističe, obavezno postupite prema propisanoj uputi: Postupak izdavanja korisničkog certifikata

Prema našoj evidenciji, kod većine certifikat ističe početkom 2018. godine ali kod nekih već sljedećeg mjeseca! Iz tog razloga vrlo je važno da postupite prema gore navedenoj uputi kako bi na vrijeme osigurali izdavanje novog certifikata te mogučnost fiskalizacije maloprodajnih računa. Nema određen period dana koliko prije isteka certifikata možete zatražiti izdavanje novog, stoga savjetujemo da u postupak krenete nakon obavijesti FINA-e ili 30 dana prije isteka!

Osim gore navedenih promjena u novoj verziji programa na zahtjev naših korisnika dodano je sljedeće:

NAPOMENA: Zbog registracije nove komponente za izdavanje eRecepata molimo Vas da nakon učitavanja nove verzije prvo pokretanje programa na svim računalima napravite kao Administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Pokreni kao Administrator")

09.11.2017 (16:11) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo problema u radu sustava Cezih, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

02.11.2017. Obavijest HZZO-a - Ispravak liste ortopedskih pomagala

Zbog uočenih grešaka na prethodno objavljenoj listi ortopedskih pomagala molimo Vas da ponovo učitate listu! Radi se o pomagalima pod nazivom "Elastično-kompresivna terapijska odjeća za ostale dijelove tijela, ili terapijski komplet" koja su imala upisanu pogrešnu cijenu. Ispravna cijena je 535,69 kn.
Ispravljenu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu) u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet". Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

31.10.2017. eDoznaka - Nije uspješno poslana

Imamo dosta upita vezanih za grešku prilikom slanja elektronske doznake. Radi se o doznakama na kojima se nalazi pomagalo s ISO šifrom 0324120807006, a poruka je da šifra pomagala ne postoji na aktivnoj listi!
Pošto navedeno pomagalo postoji na aktivnoj listi, poslali smo upit HZZO-u, a odgovor koji smo dobili je: "analiziramo problem"!
Ako eDoznaka nije uspješno poslana u polju "G1 Result" prikazat će se poruka "Nije uspješno poslano". Pozicioniranjem miša na poruku "Nije uspješno poslano" program će prikazati razlog ne slanja:

Za rješenje gore navedenog problema Vas molimo da ili kontaktirate help desk HZZO-a na 072 11 22 33 ili da obrišete problematičnu doznaku, a zatim je provedete kao papirnatu!

30.10.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.8.24).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa napravljene su sljedeće promjene:

27.10.2017 (14:40) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjeni su svi problemi na sustavu ePomagala. Molimo Vas da obavijestite svoje korisnike.

27.10.2017 (13:34) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo tehničkih problema sa propuštanjem E-pomagala na Cezih sustav. Intenzivno radimo na otklanjanju.

27.10.2017. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "102/2017" od 18. listopada 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 02. studenoga 2017. godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 02. studenoga 2017. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

16.10.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.8.20).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Na temelju zahtjeva naših korisnika u novoj verziji programa napravljene su sljedeće promjene:

10.10.2017. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "99/2017" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 06.10.2017. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 21. listopada 2017. godine.

Listu lijekova LL21102017 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 21. listopada 2017 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA:
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Za neke lijekove se mijenjaju i ATK šifre te im je potrebno neposredno prije ažuriranja upisati nove ATK šifre:

Stara ATK Nova ATK Nezaštićeno ime Zaštićeno ime Oblik lijeka
A10BX04 061 A10BJ01 061 eksenatid Byetta otop. za inj., brzig. napunj. 1x1,2 ml, 5 mcg/20 mcl (0,25 mg/ml)
A10BX04 062 A10BJ01 062 eksenatid Byetta otop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)
A10BX04 064 A10BJ01 064 eksenatid Bydureon praš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg
A10BX07 061 A10BJ02 061 liraglutid Victoza otop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)
A10BX10 061 A10BJ03 061 liksisenatid Lyxumia otop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)
A10BX10 062 A10BJ03 062 liksisenatid Lyxumia otop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)
A10BX12 161 A10BK03 161 empagliflozin Jardiance tbl. film obl. 30x10 mg
A10BX12 162 A10BK03 162 empagliflozin Jardiance tbl. film obl. 30x25 mg
A10BX09 161 A10BK01 161 dapagliflozin Forxiga tbl. film obl. 28x10 mg

 

28.09.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.8.16).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin dodana je podrška za rad s Wiener i Triglav dopunskim zdravstvenim osiguranjem. Napravljena je autorizacija putem interneta za iznose doplate lijeka i sudjelovanja za doznake (kao što trenutno radi Croatia dopunsko) te slanje faktura u elektronskom obliku.
Ako ste sklopili ugovor s navedenim osiguranjima, nakon učitavanja nove verzije programa postupite prema dolje navedenim uputama:

NAPOMENA: Kod Wiener osiguranja dovoljno je aktivirati opciju prema gore navedenim uputama, dok je Triglav osiguranje za aktivaciju rada, svakoj ljekarni dodjelio korisničko ime i lozinku koju je potrebno upisati u program. Ako niste dobili navedene podatke od strane Triglava, a sklopili ste ugovor, slobodno nas kontaktirajte. Također je bitno napomenuti da je za oba osiguranja obavezno da se fakture pošalju u elektronskom obliku najkasnije 50 dana, od dana autorizacije.

15.09.2017 (15:07) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjeni su svi problemi u radu sustava Cezih.

15.09.2017 (13:23) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo problema u radu sustavu Cezih, intenzivno radimo na otklanjanju problema. Molim da obavijestite svoje korisnike.

08.09.2017 Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, zbog radova na sustavu Cezih , sustav će biti nedostupan za korisnike. Radovi će se odvijati dana 9.9.2017.(subota) sa početkom u 21:00h, očekivano trajanje 5-6 sati.

28.08.2017 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.8.14).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

 

16.08.2017 (18:18) Problemi na sustavu CEZIH

Poštovani, primjetili smo da sustav CEZIH ne radi ali od strane HZZO-a nismo dobili nikakvu obavijest.
Više informacija możete dobiti od HZZO na telefonu 072 11 22 33.

10.08.2017 Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje

Zbog čestih upita naših korisnika vezanih za obradu recepata (s dopunske liste lijekova HZZO) korisnika Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja prenosimo Vam obavijest sa njihove stranice:

"Svi koji ugovore dopunsko zdravstveno osiguranje do 31. kolovoza na dar dobivaju besplatnu B listu lijekova za prvu godinu korištenja ... *Dodatno pokriće: uz policu dopunskog zdravstvenog osiguranja možete ugovoriti osiguranje doplata za Dopunsku listu lijekova (B listu lijekova – 2 pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu) već od 29 kn mjesečno."
Kompletan tekst možete vidjeti na: https://www.czo.hr/dopunsko-osiguranje/

Bitno je naglasiti da se za korisnike "besplatne B liste lijekova" oslobađanje od plaćanja doplate lijeka odnosi samo na 2 pakiranja lijeka godišnje!
U programu EskulapWin, informaciju o dopunskom osiguranju dobivamo putem web servisa HZZO-a. Servis za gore navedene korisnike pošalje informaciju "DOPB", tj. da je kartica važeća i da pokriva dopunsku listu lijekova ali ne i da ima limit!

Limit se provjerava putem Croatia web servisa u trenutku naplate računa jer Croatia dopunsko zdravstveno osiguranje traži autorizaciju za ukupan račun, a ne po receptu. Zbog toga se tek u trenutku naplate može dobiti informacija da li korisnik dopunskog osiguranja ima dovoljan iznos za autorizaciju.

Iz gore navedenih razloga bitno je da ako dobijete poruku "Ne može se autorizirati lijek jer bi se probio limit na količinu lijekova.", tj ako niste dobili autorizaciju od strane dopunskog osiguranja, doplatu lijeka potrebno je naplatiti pacijentu!

09.08.2017 Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
u subotu 12.08.2017. u 21h počinju radovi nadogradnje IT sustava, te su mogući kratkotrajni prekidi CEZIH sustava. Planirano trajanje radova je 1 sat.

04.08.2017 (12:14) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Sustav radi pod povećanim opterećenjem, neke poruke se ne obrade u predviđenom vremenu pa dolazi do greške.

03.08.2017 (15:40) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Svi problemi sa Hakom funkcionalnostima (ePomagala, eFizikalna i eNjega) su otklonjeni.

03.08.2017 (12:20) Obavijest HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sa Hakom funkcionalnostima (ePomagala, eFizikalna i eNjega). Ostale funkcionalnosti uredno rade.

03.08.2017 (10:18) Problemi na sustavu CEZIH

Poštovani, primjetili smo da sustav CEZIH radi usporeno ali od strane HZZO-a nismo dobili nikakvu obavijest.
Upit prema HZZO je poslan u 09:00 ali do sad nije došao odgovor. Molimo Vas da pratite naše obavijesti.

14.07.2017. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a


U "Narodnim novinama broj "66/2017" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 10.07.2017. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 25. srpnja 2017. godine.

Listu lijekova LL25072017 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 25. srpnja 2017 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

VAŽNO:

Za 2 lijeka se mijenjaju i ATK šifre te im je potrebno neposredno prije ažuriranja upisati nove ATK šifre:
1. Betadine grgljača 1%, 1x100 ml, stara ATK šifra: D08AG02 442, nova ATK šifra: R02AA15442
2. Xalacom, kapi za oči boč. 1x2,5 ml (50 mcg/ml + 5 mg/ml), stara ATK šifra S01ED52 781, nova ATK šifra S01ED51783

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.

05.07.2017. Obavijest HZZO-a - Ispravak liste lijekova HZZO

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a koja je objavljena u Narodnim novinama broj 53 od 7. lipnja 2017. godine te je ispravak gore navedene liste u tijeku. Natrij - valproat pod ATK šifrom N03AG01 251 u obliku oralna otopina/granule je na osnovnoj listi lijekova pod nezaštićenim imenom.

Iz tog razloga potrebno je ponovo učitati i ažurirati Listu lijekova LL23062017. Listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a zatim ažurirajte promjene klikom na gumb "Ažuriraj".
Ispravak možete napraviti i u registru artikala na način da lijeku Natrij - valproat pod ATK šifrom N03AG01 251 postavite režim izdavanja "R"

26.06.2017. Ispravak liste ortopedskih pomagala

Zbog uočenih grešaka na prethodno objavljenoj listi ortopedskih pomagala molimo Vas da ponovo učitate listu!
Ispravljenu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu) u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet". Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

23.06.2017. OBAVIJEST OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE - puštanje u produkciju aplikacije za unos poslovnih prostora putem sustava ePorezne

Prenosimo Vam obavijest Porezne uprave:
Obavještavamo vas da je 20.06.2017. godine puštena u produkciju aplikacija za unos poslovnih prostora.
Obveznik fiskalizacije koji je podatke o poslovnim prostorima dostavio putem XML poruke,
dužan je, putem servisa e-Porezna, iste potvrditi do 31. srpnja 2017. godine te dostaviti podatak o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja.
Naime, Porezna uprava je sve aktivne, odnosno sve otvorene poslovne prostore obveznika fiskalizacije „prebacila“ iz postojećeg sustava fiskalizacije u aplikaciju koja je omogućena kroz sustav ePorezne. Pristup navedenoj aplikaciji
dostupan je svim obveznicima fiskalizacije koji posjeduju certifikat za pristup sustavu ePorezna te njihovim opunomoćenicima.

Napominjemo kako su
od 1. srpnja 2017. godine do 31. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije dužni dostaviti podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave e-Porezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).
Obveznici fiskalizacije koji nisu korisnici e-Porezne, navedene podatke dostavljaju putem propisanog obrasca u nadležnu ispostavu Porezne uprave.
Korisničke upute možete preuzeti ovdje - Korisničke upute.


Pošto prijava i promjena podataka fiskalizacije (na primjer promjena radnog vremena ljekarne) od 01. srpnja 2017 više nije moguća kroz programska rješenja ljekarne, potrebno je postupiti prema gore navedenim uputama Porezne uprave. Za sve daljnje upite vezane za prijavu i provjeru podataka fiskalizacije molimo Vas da se obratite Vašem knjigovodstvenom servisu.

Podaci o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja EskulapWin su:
OIB: 69486461901
Ime i prezime/Naziv: Ed Borel d.o.o.
Adresa: Marina Držića 83, 10000 Zagreb

19.06.2017. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "55/2017" od 09. lipnja 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 24. lipnja 2017. godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 24. lipnja 2017. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

09.06.2017. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:

Poštovani,
prethodno smo Vas obavijestili da je primjena Odluka 15. dan nakon objave, odnosno 22. lipnja 2017. Obzirom da se radi o neradnom danu primjena treba biti od 23. lipnja 2017., sukladno važećem Zakonu o općem upravnom postupku člankom 81. cit: „Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.“
Molim uvažite isprike. Hvala na razumijevanju.

Molimo ljekarne da još jednom učitaju listu lijekova na kojoj je ispravljeni datum primjene 23.06.2017!

09.06.2017. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "53/2017" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 07.06.2017. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 22. lipnja 2017. godine.

Listu lijekova LL22062017 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 22. lipnja 2017 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova
NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.

07.06.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.8.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin dodane su nove funkcionalnosti dobavljača Medika koje će Vam pružiti brzu i potpunu informaciju o artiklima u njihovom asortimanu, omogućiti dohvat Vaših faktura u pdf formatu, dati informaciju o financijskom stanju Vaše ljekarne u njihovim poslovnim knjigama te, zadnje ali ne najmanje važno, omogućiti znatno brži (praktično trenutni) odgovor na poslanu internetsku narudžbu.

Prije aktivacije nove funkcionalnosti potrebno je s Medikom provjeriti da li su za Vašu ljekarnu pristupni podaci ostali isti (korisničko ime, lozinka i šifra ljekarne i ustanove). Isto tako molimo ljekarne koje koriste centralni sustav naručivanja da svakako obavijeste centralnu nabavu kako bi promjena bila paralelno odrađena i na njihovoj strani.
Više o tome pogledajte na Nove funkcionalnosti dobavljača Medika

18.05.2017. Promjena radnog vremena ljekarne

Podsjetnik za ljekarne koje zbog sezone imaju potrebu za promjenom radnog vremena:
Informaciju o promjeni radnog vremena potrebno je prijaviti Poreznoj upravi zbog fiskalizacije računa. Promjena se izvodi u opciji "Sistem" -> "Opcije i parametri" -> "Fiskalizacija" na način da u polje "Radno vrijeme" upišete "novo" radno vrijeme, a u polje "Datum početka primjene" datum od kojeg se primjenjuje novo radno vrijeme. Za spremanje i slanje novog podataka o radnom vremenu na poreznu upravu potrebno je odabrati opciju "CIS prijava" u donjem desnom uglu ekrana.
Više o tome pogledajte na Prijava novog radnog vremena

17.05.2017. Obavijest HZZO-a (10:52)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, svi problemi u radu sustava Cezih su otklonjeni.

17.05.2017. Obavijest HZZO-a (08:56)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Intenzivno se radi na otklanjaju nastalih problema. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Molim da obavijestite Vaše korisnike.

12.05.2017. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo problema u radu sustava Cezih, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

08.05.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.8.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin promjenjen je način autorizacije Croatia dopunskog osiguranja. Pošto je Croatia uvela kartice dopunskog osiguranja s limitom potrošnje (za dopunsku listu lijekova – 2 pakiranja svakog lijeka po nezaštićenom imenu), sada prije naplate računa provjeravamo da li je autorizacija moguća, tj. da li osiguranik ima dovoljan iznos za pokriće. U slučaju nedovoljnog iznosa prikazat će se obavijest da autorizacija nije uspjela. U tome slučaju potrebno je odustati od naplate, a zatim maknuti oslobađanje od plaćanja doplate lijeka.

26.04.2017. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "36/2017" od 13. travnja 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 28. travnja 2017. godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 28. travnja 2017. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

25.04.2017. Obavijest HZZO-a (16:48)

Poštovani, svi problemi u radu OsigInfa su otklonjeni.

25.04.2017. Obavijest HZZO-a (15:20)

Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sa servisom OsigInfo („Info o pacijentu“ i „Info o pomagalima“), intenzivno se radi na otklanjanju nastalih problema.

21.04.2017. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, radi nadogradnje certifikata na produkcij skoj okolini, sustav CEZIH će biti nedostupan u terminu: subota 22.04.2017 od 21:00 h - nedjelje 23.04.2017 do 06:00h

18.04.2017. Nadogradnja windows operativnog sustava

Poštovani,
Microsoft je napravio nadogradnju windows programa koja stvara probleme u radu računala. Iz tog razloga Vas molimo da ne instalirate nadogradnje dok tvrtka Microsoft ne napravi izmjene. O tijeku izmjena obavijestit čemo Vas na našim novostima. Radi se o nadogradnjama za windows 10 -> KB4015217 i windows 7 -> KB4015549.

Ako Vam se na ekranu pojavi obavijest da su dostupna ažuriranja, odaberite opciju "Dohvati ažuriranja":

Nakon toga zatvorite novootvoreni prozor i nastavite s radom!

12.04.2017. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, radi CEZIH Implementacije Release-a 2.1.22 na produkcijsku okolinu, dana 12.04.2017 bit će nedostupan sustav (CEZIH web) u trajanju od 21:00-02:00h.

10.04.2017. (09:25) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu ePomagala, radi se na otklanjanju problema.

07.04.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.7.15).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator")
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa dodana je opcija "Natječaji" koja služi za definiranje "stalne" cijene željenih artikala za određenog kupca. Natječaji se koriste za izradu veleprodajnih računa. Prilikom izrade računa iz natječaja program koristi cijene definirane u natječaju, bez obzira na trenutne cijena artikala u ljekarni. Više o tome pogledajte na Upute za rad s natječajima

31.03.2017. Slanje podataka za tvrtku IMS

Molimo ljekarne koje mjesečno šalju podatke o prodaji za tvrtku IMS, a napravile su razdvajanje godina u programu EskulapWin da obavezno prije slanja podataka provjere parametre programa.
Na početku mjeseca, nakon pokretanja programa IMS odaberite opciju "Parametri" te ukoliko u polju "Baza podataka->Database" nije upisan podatak "EskulapWin", upišite ga, spremite podtake odaberom opcije "Spremi", a zatim pošaljite podatke za 3/2017:

27.03.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Nova verzija programa EskulapWin
- m
olimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.7.11).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"

Promjene u novoj verziji programa:

01.03.2017 Ispravak Liste lijekova HZZO-a

Dobili smo obavijest od HZZO-a da je ponovo došlo do promjene podataka na listi lijekova koja vrijedi od 23.02.2017, a promjene se odnose na lijek:

Iz tog razloga potrebno je ponovo učitati i ažurirati Listu lijekova LL23022017. Listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a zatim ažurirajte promjene klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Prenosimo Vam i obavijest HZZO-a:
Ispravak liste lijekova: lijek pod atk šifrom G04CA53 161, na staroj listi su krivi podaci u koloni "Cijena U Kn Za Orig Pak Koju Placa Zavod" piše 295,68, a u koloni "Cijena U Kn Za Jed Obl Koju Placa Zavod s PDV-om" 281,60!

23.02.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Nova verzija programa EskulapWin
- m
olimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.7.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"

Prema naputku HZZO-a u novoj verziji napravljene su promjene vezane za fakturiranje lijeka "Prolia". Od sutra će na produkciji HZZO-a biti uvedena provjera da li je navedeni lijek fakturiran u posebnu fakturu, tj. da li je fakturiran kao ampulirani lijek. Promjena se odnosi samo na recept koji liječnik propiše pod atk šifrom M05BX04961, tj. na osnovnu listu.
Iz tog razloga je nakon učitavanja nove verzije programa potrebno u pojedinačnom prikazu artikla Prolia, u opciji Registri -> Artikli, upisati šifru aktivnosti "A6900018":

Prenosimo Vam i obavijest HZZO-a:
Nakon konzultiranja naše Službe za lijekove zaključak je da se lijek Prolia tretira kao ampulirani lijek samo sa šifrom M05BX04961 koja se nalazi na osnovnoj listi. U tom slučaju takav recept može biti samo dio računa u kojem ostali recepti također sadrže ampulirani lijek. Ukoliko je propisana Prolia sa šifrom M05BX04061 (sa dopunske liste), tada se lijek NE tretira kao ampulirani i ne može biti dio računa u kojem ostali recepti sadrže ampulirani lijek (već treba biti fakturiran s ostalim lijekovima koji nisu ampulirani). Sve navedene promjene bit će na produkciji od sutra. I samo još napomena o aktivnosti – iako je ovo polje zadržano u vodećem slogu računa, nije ga potrebno popunjavati.

23.02.2017 Ispravak Liste lijekova HZZO-a

Dobili smo obavijest od HZZO-a da je došlo do promjene podataka na listi lijekova koja je danas stupila na snagu. Ispravak odluke očekuje se i u Narodnim novinama, a promjene se odnose na lijekove:

Iz tog razloga potrebno je ponovo učitati i ažurirati Listu lijekova LL23022017. Listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a zatim ažurirajte promjene klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Prenosimo Vam i obavijest HZZO-a:
Opet su izmijenjeni podaci na lijeku Vesomni – šifra G04CA53 161. Ispravili smo i ATK šifru sukladno Ispravku u prilogu, samo lijek Mitoren, (očekujemo svaki dan objavu U NN) Lijek Laribon sa istom ATK šifrom se nalazi i na osnovnoj i na dopunskoj listi, to je u redu. Ispričavamo se zbog problema sa novom listom lijekova.

20.02.2017. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "12/2017" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 08.02.2017. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 23. veljače 2017. godine.

Listu lijekova LL23022017 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 23. veljače 2017 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene. Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste
Sanitetskom materijalu koji silazi s liste potrebno je nakon ažuriranja liste lijekova promjeniti tarifu na T25. Promjena tarife izvodi se u opciji Cjenik -> Promjena tarifne grupe.

13.02.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Nova verzija programa EskulapWin
- m
olimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.7.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"

Promjene u novoj verziji programa:

12.01.2017. Države s kojima RH ima ugovor o socijalnom osiguranju

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
na http://www.hzzo.hr/hzzo-za-partnere/sifrarnici-hzzo-a/ objavljen je nadopunjeni šifrarnik Država.
Verzija od 10.01.2017, primjena od 01.01.2017. Dodana je Švicarska. Prema njima se postupa kao i sa računima za EU. Najtočnija je definicija fakturiraju se isto kao i računi za Island, Lihtenštajn i Norvešku.

Nove države (države koje nedostaju u Vašem šifrarniku) unosite u opciji Registri -> Države osiguranika odabirom opcije " Novi ". Potrebno je upisati "Šifru države" i "Naziv države" te za spremanje odabrati "U redu".
Za Švicarsku je šifra: CHE, a naziv: Švicarska.

10.01.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Nova verzija programa EskulapWin
-
molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.5.15).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa ( Upute za instalaciju nove verzije )

Ako imate problema s instalacijom nove verzije, izađite iz programa EskulapWin, pokrenite ga kao administrator (desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"), a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa. Nakon uspješne instalacije, prvo pokretanje programa EskulapWin odradite kao Administrator na svim računalima! Ako nova verzija nije kopirana na svim računalima ponovite postupak učitavanja na "problematičnom" računalu.

Zbog jučerašnjih nepravilnosti u radu središnjeg sustava CEZIH u novoj verziji programa napravili smo izmjene kod slanja recepata koji nisu ispravno poslani na sustav.
Takvi recepti nalaze se u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno pod opcijom " Problematični". Za naknadno slanje recepata potrebno je u navedenoj opciji na računalu koji je spojen na sustav CEZIH označiti prikazane recepte i kliknuti na gumb " Ponovno slanje ". Pošto naknadno slanje recepata može traje nekoliko sekundi, a i do par minuta ovisno o broju recepata, odabirom opcije "Osvježi prikaz" možete vidjeti da li je slanje uspješno prošlo.

U novoj verziji napravljene su i promjene vezane za slanje podataka za tvrtku IMS. Iz tog razloga molimo sve ljekarne koje šalju mjesečne podatke za tvrtku IMS, da ponovo pošalju podatke za period od 01.12.2016 do 31.12.2016!

09.01.2017. (13:05) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Intenzivno se radi na otklanjaju nastalih problema.

04.01.2017. Ispravak liste ortopedskih pomagala (brisanje neaktivnih ortopedskih pomagala)

Ispravak se odnosi na listu ortopedskih pomagala koja vrijedi od 03. prosinca 2016.
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.

04.01.2017. (10:26) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, svi problemi u radu sustava CEZIH su otklonjeni.

04.01.2017. (09:44)Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Intenzivno se radi na otklanjaju nastalih problema.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

03.01.2017. Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjeni su svi problemi sa pristupom sustavu ePomagala.

02.01.2017. Nova verzija programa EskulapWin

Zbog uočenih manjih grešaka koje mogu nastati u toku rada, molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin 1.11.5.11

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa ( Upute za instalaciju nove verzije )
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, izađite iz programa EskulapWin, pokrenite ga kao administrator (desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"), a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa. Nakon uspješne instalacije, prvo pokretanje programa EskulapWin odradite kao Administrator na svim računalima! Ako nova verzija nije kopirana na svim računalima ponovite postupak učitavanja na "problematičnom" računalu.

02.01.2017. Pregled podataka prethodne godine

Zbog učestalih poziva ponavljamo obavijest vezanu za prijelaz u novu godinu:

"Na temelju zahtjeva naših korisnika, a i vlastitog iskustva, odlučili smo da ove godine, a i u buduće, prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu privremeno zadrži podatke "stare" godine."
To znači da za pregled podataka 2016 godine nije potrebno otvarati opciju prethodne godine, nego je sve vidljivo u tekućoj godini.

02.01.2017. Problemi s dohvatom eDoznaka

Postoje problemi s dohvatom eDoznaka sa sustava CEZIH.
Ljekarne nam se javljaju s greškom: "Idetifikator ustanove u kojoj radi pošiljatelj ne postoji u šifrarniku zdravstvenih ustanova, ljekarničkih jedinica ili jedinica isporučitelja"
Dok ne dobijemo službenu informaciju od strane HZZO-a savjetujemo Vam da isključite parametar za dohvat eDoznaka te obradite doznaku na stari način, tj. obradite papirnatu doznaku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082