Novosti

30.12.2013. Priprema za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Ako ste nedavno napravili kompletnu inventuru tada je prije samog prijelaza u novu godinu dovoljno otvoriti novu inventuru, izjednačiti knjigovodstveno stanje s inventurnim, spremiti promjene i proknjižiti inventuru robe i repromaterijala. Nakon inventure izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu".

Dežurnim ljekarnama savjetujemo da ne mijenjaju datum i vrijeme na računalima zbog prelaska u novu knjigovodstvenu godinu iz razloga što se svakom naplatom računa u poreznu upravu šalje točan datum i vrijeme. Preporuka je da nešto prije kraja dana (31.12.2013. npr. 23:30) zaključe blagajne, proknjiže svi dokumenti s time da posljedni proknjiženi dokument bude inventura robe i repromaterijala, pokrene prijelaz u novu godinu, a nakon uspješnog prelaska (01.01.2014. npr 00:01) pokrene program na svim računalima i nastavi s radom.

Nakon prelaska podaci u prethodnim godinama pregledavaju se tako da u novoj knjigovodstvenoj godini pokrenete opciju Sistem -> Prethodna godina , a promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine u opciji Receptura -> Kontrolna traka -> Prethodna godina

Više o tome pogledajte klikom na :
Upute za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

NAPOMENA: Svakako obratite pozornost na prethodnu obavijest, tj. učitajte novu verziju programa, liste lijekova i listu ortopedskih pomagala...

27.12.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.6.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Nova stopa PDV-a od 13%

1.siječnja 2014.
ukida se stopa PDV-a od 10% i uvodi nova stopa PDV-a od 13% stoga molimo ljekarne da izmjene naprave prvi radni dan u knjigovodstvenoj godini (2.siječnja 2014.) prije početka rada.
Nikako nemojte mijenjati tarifu PDV-a prije prelaska u novu godinu! Promjena tarife izvršava se pokretanjem opcije "Prebaci tarifu" u novoj verziji programa EskulapWin 1.9.6.0.
Više o postupku promjene tarife pogledajte ovdje

Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "154/2013" od 19. prosinca 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 01. siječnja 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 01. siječnja 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 01. siječnja 2014. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").


Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "154/2013" od 19.12.2013. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 19. prosinca 2013. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 03. siječnja 2014. godine.

Listu lijekova LL03012014 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 03. siječnja 2014
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

24.12.2013. Sretan i blagoslovljen Boži?

18.12.2013. Obavijest od Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja

Prenosimo obavijest od Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja vezano za probleme sa slanje faktura CZO:

"Imali smo nekih problema sa učitavanjem transakcija od PBZa od 06.12.2013 pa nadalje. Sad bi sve trebalo biti ok. Fakture iz proteklog perioda koje su imale problema pokušajte propustiti ponovo."

17.12.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.5.17).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Od HZZO-a dobili smo informaciju da na doznaci u polje "Broj bolesničkog lista INO osig. osobe" možete upisati "Broj europske karte pacijenta" bez obzira što na stranicama HZZO-a na objavljenom slogu skupnog računa pomagala ljekarne stoji da u polju 19 može biti samo "Broj bolesničkog lista INO osig. osobe".

Stoga u novoj verziji programa EskulapWin prilikom obrade doznake INO osiguranika u polje "Broj bolesničkog lista ili Broj europske karte" možete upisati podatak koji Vam je dostupan.


16.12.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "149/2013" od 12.12.2013. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 12. prosinca 2013. godine, a stupa na snagu 8 dana od objave tj. 20. prosinac 2013. godine.

Listu lijekova LL20122013 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 20.12.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

06.12.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Mogući su manji problemi u radu CEZIH sustava. O daljnjem radu sustava i eventualnim većim problemima bit ćete obaviješteni.

03.12.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.5.12).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa EskulapWin promjenjeno je generiranje izvještaja potrebnih za knjigovodstvo stoga Vas molimo da novu verziju učitate što prije.

27.11.2013. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "136/2013" od 13. studenog 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 29. studenog 2013. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 29. studenog 2013. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 29. studenog 2013. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

22.11.2013. Priprema za inventure

Inventura je postupak kojim se utvrđuje stvarno stanje zaliha. U programu EskulapWin zalihe robe i repromaterijala vode se zasebno što uvjetuje i zasebne inventure.

Prije inventure potrebno je izvršiti određene predradnje. U prvoj fazi štampa se popisna (inventurna) lista prema kojoj se utvrđuje stvarno stanje. Utvrđeno stvarno (inventurno) stanje unosi se u računalo koje je potrebno proknjižiti što je ujedno i zadnja faza inventure. Prije proknjižavanja mogu?je uvid u listu manjka i listu viška. Lista manjka i lista viška služe za brzo pronalaženje eventualnih grešaka nastalih prilikom unosa stvarnog stanja.

Detaljne upute pogledajte na linku:
Postupak izrade inveture

19.11.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Središnji dio CEZIH-a trenutno nije dostupan za korisnike. Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

14.11.2013. Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.5.7).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa dodana je opcija "Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom" za ljekarničke ustanove koje koriste program Centralni registar.
Više o tome pogledajte na : Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom

13.11.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Od srijede 13.11.2013. pored postojećih kapaciteta za obradu recepata, pzz lab uputnica i crvenih uputinica uvodi se nova hw komponenta preko koje će ići navedene funkcionalnosti. Molimo vas ukoliko se pojave problemi ili teškoće u radu vaših korisnika da se javite čim prije HZZO Helpdesku.

12.11.2013. Glaxo Smith Kline (GSK) - NARANČASTA KARTICA

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.5.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U suradnji s firmom GlaxoSmithKline d.o.o. i IN2 d.o.o. omogućili smo Vam da se pridružite društveno odgovornom programu „Narančasta kartica? Pilot projekt koji se provodio u ograničenom broju ljekarni, uspješno je priveden kraju i svim korisnicima programa EskulapWin na području Republike Hrvatske je omogućeno priključivanje programu.

Svrha programa „Narančaste kartica?je učiniti dostupnijima određene GlaxoSmithKline lijekove na dopunskoj listi lijekova na način da tvrtka GlaxoSmithKline d.o.o. snosio dio troška nadoplate za lijekove u programu.

Aktivna uloga ljekarništva je od izuzetna važnosti za organizaciju zdravstvene zaštite u Hrvatskoj te stoga Hrvatska ljekarnička komora podržava društveno odgovorni program „Narančasta kartica?smatrajući da nema zapreka da se u Program uključe ljekarne / ustanove koje to žele, pod uvjetima iz ugovora o suradnji sa tvrtkom GlaxoSmithKline d.o.o. i tvrtkom IN2 d.o.o. te na taj način pacijentima omoguće pristup Programu putem ljekarni.

Pridruživanje programu ne zahtijeva nikakvu dodatnu naknadu, u potpunosti je integriran u program EskulapWin te zahtijeva minimalan angažman ljekarnika. Za detaljnije informacije o mogućnosti pridruženja programu Narančaste kartice kontaktirajte 01 55 80 600 . Popis ljekarni uključenih u pilot program kao i onih koje će se pridružiti Programu, dostupan je na službenoj internetskoj stranici www.narancastakartica.hr

Na linku Upute za rad s narančastom karticom možete vidjeti detaljne upute.

12.11.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Povremeno postoje poteškoće oko korištenja hzzo webservisa osiginfo. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća.

Ova poruka je objavljena jučer na stranicama CEZIH-a ali i danas u telefonskom razgovoru s HZZO-om smo dobili informaciju da je usporen rad s eReceptima.

05.11.2013. Usporen rad s eReceptima

Prenosimo Vam odgovor od strane HZZO-a vezano za usporen rad s eReceptima:

Provjerili smo stanje sustava, provukli smoke test i mozemo zakljuciti da generalno nema problema u radu sustava. Jedan gate je imao problema, pa je moguce da se upravo radi o korisnicima koji su isli preko njega. Za provjeru, molim vas da nam posaljete appl id ljekarni koje su prijavile probleme. Sto se tice broja poruka takodjer je sve u redu, podaci iz notifikacije za zadnji sat 14:00-14:59 se odnose na period do slanja notifikacije (radi se o cca 10tak minuta, a ne cijelom satu).

Stoga molimo ljekarne koje i dalje imaju problema s dohvaćanjem i obradom eRecepata da nam pošalju poruku s podatkom "AID-a" blagajne na kojoj je nastao problem. AID blagajne možete vidjeti u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> e-Recepti u polju "AID" (vidi sliku)

AID blagajne, šifru ljekarne i naziv pošaljite klikom na mario@edborel.hr


05.11.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.5.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa sukladno naputku direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje promjenjen je ispis rekapitulacije skupnih računa pomagala i recepata.

29.10.2013. Oslobođenje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite

Na stranicama CEZIH-a objavljena je obavijest vezana za šifru oslobođenja od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, tj. šifre 52 koja oslobađa od sudjelovanja u trškovima zdravstvene zaštite osiguranike koji su nesposobni za samostalan život i rad i nemaju sredstva za izdržavanje.

Više o tome pogledajte na stranicama CEZIH-a:
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13).

Šifru oslobađanja upišite u opciji Registri -> Oslobađanja od sudjelovanja klikom na gumb "Novi"

17.10.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "125/2013" od 11.10.2013. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 11. listopada 2013. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 26. listopada 2013. godine.

Listu lijekova LL26102013 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 26.10.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

Prije nego što učitate listu lijekova obavezno učitajte novu verziju programa EskulapWin (1.9.5.0). Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa.

U novoj verziji programa dodana je promjena u fakturiranju konvencija prema naputku novog sloga skupnog računa ljekarne za magnetski medij objavljenom na internetskim stranicama HZZO-a.
Promjena se odnosi na recepte za inoosiguranike iz država s kojima se obračunava paušalna naknada zdravstvene zaštite (primjerice, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija), a koji imaju osnovu osiguranja 421, izdvajaju se u posebnim računima za svaku osobu.

Osim toga u novoj verziji programa napravili smo male izmjene u postupku arhiviranja podataka. Više o tome pogledajte na: Postupak arhiviranja podataka

09.10.2013. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "119/2013" od 25. rujna 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 10. listopada 2013. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 10. listopada 2013. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 10. listopada 2013. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

13.09.2013. Obavijest sa stranica Hrvatske ljekarničke komore

Priopćenje Hrvatske ljekarničke komore za medije vezano uz preporuku HZZOa za propisivanje najjeftinijeg lijeka možete vidjeti klikom na sljedeći link:
Priopćenje za medije

11.09.2013. Često postavljana pitanja vezana za propisivanje i izdavanje najjeftinijih lijekova

Na stranicama CEZIH-a objavljena su često postavljana pitanja unutar kojih smo izvukli neka vezana za propisivanje i izdavanje najjeftinijih lijekova:

Mora li pacijent nadoplatiti skuplji lijek u slučaju da najjeftinijeg, propisanog na receptu, nema u ljekarni? Smije li u takvom slučaju PZZ doktor koji zna da lijeka nema u ljekarni (primjerice u manjoj ruralnoj sredini gdje je samo jedna ljekarna) odmah propisati prvi sljedeći najjeftiniji lijek uz napomenu u sustavu da najjeftinijeg nema u ljekarni?
U ovom trenutku nema mogućnosti nadoplate osim ukoliko se ne propiše lijek s dopunske (B) liste. Preporuka je da liječnik kad ima saznanje kako je lijek nedostupan na tržištu propiše prvi sljedeći najjeftiniji uz napomenu kako je "lijek nedostupan na tržištu", što će se svakodnevno informatički pratiti.

Poštovani, zanima me jeli propisivanje najjeftinijeg lijeka po novom modelu propisivanja preporuka ili obveza liječnika PZZ?
Za sada preporuka

Vrijedi li obveza propisivanja najjeftinijeg lijeka samo za novopropisane terapije ili i za terapije kroničnih bolesnika koji ve?dulji niz godina koriste isti lijek koji nije najjeftiniji?
Vrijedi za sva izdavanja lijekova na recept.

Ukoliko pacijent inzistira na skupljem lijeku bez potrebe, može li mu se dati bijeli recept s obzirom da za sad nemamo model doplate za osnovnu listu.
Lijekovi s osnovne i dopunske liste su pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ne izdaju se na biheli recept. Indikaciju za lijek utvrđuje doktor medicine.

Moramo li propisivati generiku u specijalističkoj ambulanti ili je to samo preporuka? Ako moramo, po kojemu je to propisu kojega zakona?
Radi se o preporuci.

Više o tome pogledajte na stranicama CEZIHA:
Često postavljana pitanja pod opcijom više.

03.09.2013. Propisivanje i izdavanje najjeftinijih lijekova - Obavijest HLJK

HZZO je na www.cezih.hr 30.08.'13. stavio obavijest za liječnike da će se do 30.09.'13. riješiti pitanje propisivanja najjeftinijeg lijeka.
U međuvremenu, HLJK intenzivno surađuje s HZZOom kako bi se uskladili svi propisi i sve pripremilo za primjenu od 01.10.'13.
Također napominjemo, u slučaju da liječnik na recept HZZOa propiše lijek koji nije dostupan na tržištu RH, sukladno propisima, ljekarnik može izdati paralelu, iste cijene ili jeftiniju. Ukoliko takva nije dostupna, pacijenta se treba uputiti natrag liječniku.

03.09.2013. Propisivanje i izdavanje najjeftinijih lijekova - Obavijest CEZIH-a

Obavijest liječnicima - propisivanje najjeftinijeg lijeka

Prema novom modelu upućivanja preporučuje se bolničkim specijalistima preporučiti terapiju prema generičkom nazivu lijeka, gdje god je to moguće. Također, preporuka je liječnicima primarne zdravstvene zaštite propisati najjeftiniju paralelu s osnovne liste lijekova, gdje god je to moguće ili uz suglasnost pacijenta s dopunske liste lijekova.

Tijekom 9. mjeseca a najkasnije do 30.09.2013., Gx proizvođači programske podrške u PZZ-u, ugraditi će u programe nove tražilice lijekova. Upisom zaštićenog ili nezaštićenog imena lijeka pregledno će se ponuditi najjeftinije paralele iz iste grupe usporedivih pakiranja. Informacije o defekturi i/ili nepostojanju/nedostupnosti pojedinih najjeftinijih lijekova biti će objavljene na CEZIH portalu.

U narednom razdoblju planira se nadogradnja programskih rješenja kojom će se u slučaju propisivanja skupljeg lijeka od ponuđenih paralela omogućiti bilježenje razloga propisivanja skupljeg lijeka. U tijeku je izrada šifranika s predefiniranim opcijama.

Va?HZZO

20.08.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "103/2013" od 09.08.2013. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 09. kolovoza 2013. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 24. kolovoza 2013. godine.

Listu lijekova LL24082013 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 24.08.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


09.08.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.4.18).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Sukladno Naputku Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, od 01. srpnja 2013. obvezni ste račune za lijekove na recept i ortopedska pomagala za osiguranike kategorije H ispostavljati kao osobne račune.
Stoga je u novoj verziji programa prilikom dohvata recepata na blagajni osim dosadašnjih podataka osiguranja pacijenata dodan i podatak konvencija za osiguranike kategorije H.

Navedena obveza odnosi se samo na osiguranike kategorije H čiji su nositelji zdravstvenog osiguranja iz država članice Europske unije. Za osiguranike kategorije H čiji su nositelji osiguranja iz država s kojima se i nadalje obračunava paušalna naknada zdravstvene zaštite (Bosna i hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) možete i nadalje dostavljati skupne račune.

Osobne račune za osiguranike kategorije H čiji su nositelji zdravstvenog osiguranja iz država članice Europske unije program će odvajati prilikom automatskog fakturiranja.

Postupak ispravka umanjenih recepata od strane HZZO-a

 

06.08.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Dopuna naputka HZZO-a u vezi povrata računa kategorije H:

Sukladno Naputku Direkcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje KLASA: 430-02/12-01/6, URBROJ: 338-01-14-13-8 od 25. srpnja 2013. , od 01. srpnja 2013. obvezni ste račune za lijekove na recept i ortopedska pomagala za osiguranike kategorije H ispostavljati kao osobne račune. Ovime pojašnjavamo da se navedena obveza odnosi samo na osiguranike kategorije H čiji su nositelji zdravstvenog osiguranja iz država članice Europske unije. Za osiguranike kategorije H čiji su nositelji osiguranja iz država s kojima se i nadalje obračunava paušalna naknada zdravstvene zaštite (Bosna i hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) možete i nadalje dostavljati skupne račune. S obzirom da Vam jo?nije u potpunosti informatički omogućeno ispostavljanje osobnih računa, iz svih ispostavljenih skupnih računa koje ste dostavili HZZO-u, a koji su sadržavali i recepte kategorije H (za države članice EU ?stvarni trošak), stavke (recepte) s navedenom kategorijom nadležni regionalni uredi, odnosno područne službe HZZO-a vratit će Vam na ponovno fakturiranje, sa zamolbom da takve stavke ispostavite HZZO-u kao skupne račune na kojima može biti više recepata samo za jednu osobu. Nakon što se navedeni skupni računi na taj način umanje, biti će likvidirani. Od 01. rujna 2013. u sustavu ZOROH-a bit će na produkciji nova aplikacija koja će podržavati dostavljanje i likvidiranje osobnih računa ljekarni za lijekove i ortopedska pomagala za kategoriju H iz Europske unije. Ispričavamo se na ovakvom postupanju te Vas molimo za strpljenje i razumijevanje. Vjerujemo da ćemo nastale poteškoće, kao i uvijek do sada svladati zajedno, te nastaviti našu dosadašnju uspješnu suradnju.?

Naputak možete preuzeti sa stranica CEZIH-a klikom na link:
Računi za ljekarne kategorije H -naputak

Molimo Vas da i dalje pratite naše novosti gdje ćemo Vas uskoro obavijestiti o postupku ispravka umanjenih recepata.

02.08.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Centralni zdravstveni informacijski sustav neće biti dostupan za korisnike od subote 03.08.2013. od 15.00h do utorka ujutro 06.08.2013. do 05.00h radi radova na središnjem dijelu.

02.08.2013. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "93/2013" od 19. srpnja 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i nova Lista ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 03. kolovoza 2013. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 03.kolovoza 2013. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 03. kolovoza 2013. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

NAPOMENA: Na listi objavljenoj u Narodnim novinama cijena pomagala pod ISO šifrom 021203111001 (Hidrofiber obloga za rane s dodatkom srebra) je 0,69 kn s PDV-om, dok je kod HZZO-a cijena 0,68 kn s PDV-om.
Pošto do danas nismo dobili odgovor koji je podatak točan molim Vas da pričekate s obradom navedenog pomagala do utorka 06.08.2013.

31.07.2013. Obavijest HLJK - Povrat računa kategorija H

Prenosimo Vam obavijest sa stranica Hrvatske ljekarničke komore:

Obavještavamo Vas da je HLJK upoznata s naputkom HZZO-a prema kojem se svi računi za lijekove na recept i ortopedska pomagala koja se odnose na kategoriju H, ispostavljaju kao osobni računi. U ovom trenutku HZZO nije osigurao da se ti recepti mogu fakturirati po novom sustavu jer kod H recepata za domaće osiguranike nema polja za kategoriju, kao ni kriterija po kojem se recepti mogu razdvajati. Kako se radi o e-receptima, najveći je problem što za H-domaće državljane koji imaju strano osiguranje ne dolazi podatak o državi osiguranja i broju konvencije, te se ne može utvrditi je li rije?o H kategoriji. Takve podatke je nemoguće naknadno povući iz sustava. Komora je zatražila da HZZO najprije promijeni sadržaj poruke, uvede promjenu sloga, pa tek onda novim naputkom upozna ljekarne s promjenama, i krene s novim načinom fakturiranja i dostave podataka. Do tada HZZO ne smije vraćati navedene recepte, ve?ih treba priznati ljekarnama jer ljekarne ne mogu mijenjati podatke na e-receptu kao što ne mogu i naknadno povlačiti podatke. O daljnjem dogovoru HZZO-a i Komore o rješavanju gore navedenog problema odmah ćemo Vas obavijestiti.

30.07.2013. Naputak HZZO-a - Računi ljekarne za kategorije H

Prenosimo Vam odgovor na pitanje upučeno HZZO-u vezano uz naputak HZZO za račune ljekarne kategorije H u kojem stoji da svi elektronski recepti na kojima nije bio naznačen podatak o kategoriji H će biti vračen ljekarni.

Ed Borel :
Molimo Vas za pojašnjenje naputka - računi ljekarni za kategoriju H. Naime prema dopisu HZZO Klasa: 530-02/10-01/141 Ur. Broj 338-01-12-10-7 od 27. prosinca 2010 godine na papirnati recept se među ostalim moraju propisivati svi lijekovi za inozemne pacijente koji nisu osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U e-receptu ne postoji podatak o kategoriji osiguranika, a osiguranik ima uredno osnovno i dopunsko osiguranje HZZO. Na web servisu za provjeru statusa osiguranika za ljekarne također ne postoji podatak o kategoriji osiguranika . Molimo za pojašnjenje.

Odgovor HZZO-a:
Misli se na sve države i sve kategorije H, prema tome PU će vratiti račune i H domaćih koji imaju HZZO MBO broj. U poruci recepta nema polja za kategoriju i osnov niti ljekarna dobivaj taj podatak kod provjere statusa preko osigInfo web servisa. Problem je prezentiran nadležnima i predloženo je moguće rješenje da se ljekarnama proširi osigInfoForPharmacy za podatak o kategoriji i osnovu kao što imaju ordinacije kod osigInfoForDoctor. Nemam jo?odluku, javit ću Vam kad budem znala više.

24.07.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.4.16).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

 1. Nova licenca za pristup Cezih-u
  - Vaša trenutna licenca za pristup e-receptima na CEZIH-u vrijedi do 31.08.2013. stoga svakako učitajte novu verziju programa EskulapWin s kojom će biti učitana i nova licenca tvrtke Ericsson Nikola Tesla. Ako te ne učinite od 01.09.2013 godine nećete moći pristupati e-receptima na CEZIH-u. Nakon instalacije nove verzije programa obavezno provjerite verziju programa na svim radnim mjestima.

 2. Postupanje s osiguranicima Croatia zdravstvenog osiguranja u ljekarnama
  -
  HZZO je omogućio da se kod izdavanja lijekova na recept za pokriće sudjelovanja (10,00 kn) može prihvatiti i kartica Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja.
  Osiguranik se identificira iskaznicom Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja narančaste ili bijele boje.
  Iskaznica se smatra važećom ukoliko je zdravstvena zaštita pružena unutar roka naznačenog na kartici uključivši početni i završni datum.
  Kartica se može prihvatiti u svim ljekarnama bez obzira imaju li ili ne Ugovor s Croatia zdravstvenim osiguranjem.

  2.1 Postupak u ljekarnama koje nemaju potpisan ugovor s Croatia zdravstvenim osiguranjem
  Kartica Croatia zdravstvenog osiguranja može se koristiti samo za pokriće troškova sudjelovanja kod izdavanja na recept.

  Ako pacijent posjeduje važeću karticu Croatia zdravstvenog osiguranja, kod unosa recepta potrebno je odabrati Karticu sudjelovanja CZO, a u polje "Broj kartice sudjelovanja" upisati PAN broj od 19 znamenki koji je naznačen na svakoj kartici. Ovi podaci biti će automatski upisani, ako ih je liječnik stavio na e-recept.
  2.2 Postupak u ljekarnama koje imaju potpisan ugovor s Croatia zdravstvenim osiguranjem
  Osim dosadašnjeg pokrića za doplatu za lijekove s dopunske Liste lijekova, kartica dopunskog zdravstvenog osiguranja kod izdavanja na recept pokriva i troškove sudjelovanja (10,00 kn).

  Ako pacijent posjeduje važeću karticu Croatia zdravstvenog osiguranja, kod unosa recepta potrebno je odabrati Karticu sudjelovanja CZO , a u polje "Broj kartice sudjelovanja" upisati PAN broj od 19 znamenki koji je naznačen na svakoj kartici. Ovi podaci biti će automatski upisani, ako ih je liječnik stavio na e-recept.
  Ako je lijek s dopunske liste lijekova onda u polje doplata treba izabrati CZO.  Ako se kartica Croatia zdravstvenog osiguranja koristi samo za pokriće sudjelovanja onda takvu transakciju nije potrebno autorizirati putem POS uređaja.
  Ako se kartica Croatia zdravstvenog osiguranja koristi za pokriće sudjelovanja i doplatu onda se takva transakcija za iznos doplate mora autorizirati putem POS uređaja.
  Budući da pacijenti imaju mjesečne limite potrošnje po kartici, može se dogoditi da je autorizacija odbijena. U tom slučaju karica ne vrijedi za pokriće doplate, ali vrijedi za pokriće sudjelovanja.  Više o Croatia zdravstvenom osiguranju pogledajte na:
  Croatia zdravstveno osiguranje u ljekarnama

 3. Ostale promjene u novoj verziji programa :

18.07.2013. Obavijest s CEZIHA-a II (10:40)

Trenutno postoje problemi u radu CEZIH sustava, intezivno radimo na otklanjanju istih.

18.07.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Došlo je do kratkog prekida u radu sustava ali nakon ponovne prijave bi sve trebalo biti u redu.

12.07.2013. Države s kojima RH ima ugovor o socijalnom osiguranju.

Na stranicama HZZO-a objavljen je novi šifrarnik Država s kojima RH ima ugovor o socijalnom osiguranju.

Nove države (države koje nedostaju u Vašem šifrarniku) unosite u opciji Registri -> Države osiguranika odabirom opcije "Novi".
Potrebno je upisati "Šifru države" i "Naziv države" te za spremanje odabrati "U redu"

Popis država: ALB Albanija, AUT Austrija, BEL Belgija, BGR Bugarska, BIH Bosna i Hercegovina, BLR Bjelorusija, CUB Kuba, CZE Češka, CYP Cipar, DEU Njemačka, DNK Danska, ESP Španjolska, EST Estonija, FIN Finska, FRA Francuska, GBR Velika Britanija, GRC Grčka, HUN Mađarska, IRL Irska, ITA Italija, LUX Luksemburg, LTU Litva, LVA Latvija, MKD Makedonija, MLT Malta, MNG Mongolija, NLD Nizozemska, POL Poljska, PRK DNR Koreja, PRT Portugal, ROM Rumunjska, RUS Rusija, SRB Srbija, MNE Crna Gora, SVK Slovačka, SVN Slovenija, SWE Švedska, TUR Turska, UKR Ukrajina.

12.06.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "67/2013" od 05.06.2013. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 05. lipnja 2013. godine, a stupa na snagu 8 dana od objave tj. 13. lipnja 2013. godine.

Listu lijekova LL13062013 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 13.06.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

Bitne izmjene na novoj dopuni liste lijekova su:

Vermox i Eutizion su do sad bili na listi po zaštićenom imenu, a od 13.06.2013. su na listi kao generici (mebendazol i izoniazid+piridoksin).
To znači da neposredno prije ažuriranja nove Liste lijekova u Registru artikala Vermoxu i Eutizionu morate ručno promjeniti ATK šifre .

27.05.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.4.8).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

NAPOMENA: Zbog sve manjeg broja plaćanja čekovima u novoj verziji programa u trenutku naplate maloprodajnog računa zamjenili smo poziciju kartice i čeka!

 

17.05.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Obavijest o prekidu rada CEZIH sustava:
Zbog implementacije novih certifikata sustav neće biti dostupan za korisnike od subote 18.05.2013 15:00 do ponedjeljka 20.05.2013 05:00.

13.05.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "54/2013" od 07.05.2013. objavljena je odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 7. svibnja 2013. godine, a stupa na snagu 8 dana od objave tj. 15. svibnja 2013. godine.

Listu lijekova LL15052013 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 15.05.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


NAPOMENA :

10.05.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.4.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa dodana je opcija za automatsku provjeru i slanje "nefiskaliziranih računa". Nefiskalizirani računi su računi koji nisu dobili jedinstveni identifikator računa (JIR) od Porezne uprave.

Da bi program automatski provjeravao i slao nefiskalizirane račune u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Pozadinski procesi upišite period pokretanja procesa u minutama. Minimalni period pokretanja procesa je 10 minuta. Automatsko slanje nefiskaliziranih računa uključuje se aktiviranjem opcije "Ponavljati slanje nefiskaliziranih računa" te klikom na "Spremi".

Parametar pozadinskih procesa za slanje nefiskaliziranih računa dovoljno je aktivirati na jednom računalu na kojem želite da program vrši provjeru i slanje.


Parametar "Primaj poruke s Centralnog registra" aktiviraju samo ljekarne koje koriste program "Centralni registar".

Osim gore navedenih promjena u novoj verziji programa promjenjen je unos računa s interneta dobavljača Belupo koji je promjenio format broja računa.

08.05.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO III

U "Narodnim novinama broj "54/2013" od 08.05.2013. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Na Osnovnu listu lijekova dodaju se:

B01AC04 145 - Klopidogrel PharmaS tbl. film obl. 28x75 mg - cijena HZZO: 77,53
B01AC04 165 - Monel tbl. film obl. 28x75 mg - cijena HZZO: 86,14

08.05.2013. Promjena ATK šifre Wellbutrina

Ponavljamo obavijest koju smo objavili 23.04.2013.:

U "Narodnim novinama broj "47/2013" od 22.04.2013. pogrešno je objavljena ATK šifra za dva lijeka:

Wellbutrin XR150 mg - nova atk šifra N06AX12 161, cijena HZZO:58,56, cijena doplate:21,94
Wellbutrin XR300 mg - nova atk šifra N06AX12 162, cijena HZZO:102,90, cijena doplate:34,87

Ako tada, tj. prije ažuriranja liste niste promjenili ATK šifre navedenim lijekovima tada program nije mogao ažurirati promjene te ih je sada potrebno ručno promjeniti.

07.05.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.4.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Uputili smo pitanje HZZO-u na koji način ljekarna treba obraditi recepte koji su propisani prije stupanja na snagu nove liste lijekova, a u međuvremenu su promjenili cijenu, vrstu ili bilo koji drugi podatak.
Do sada jo?nismo dobili službeni odgovor.

Nova verzija programa izdaje recepte u skladu s trenutno važećom listom lijekova bez obzira kada je lijek propisan od strane liječnika.

06.05.2013. Ispravak cijene doplate za lijek Evista

Cijena doplate za lijek Evista tbl. 28x60 mg (ATK: G03XC01 161) objavljen na stranicama HZZO-a razlikuje od one objavljene u "Narodnim novinama broj "47/2013" od 22.04.2013. stoga Vas molimo da navedenom lijeku promjenite cijenu doplate na 78,32.


03.05.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Poruke se sporije obrađuju i intenzivno se prati stanje sustava. Ukoliko se preopterećenje ne smanji, zamoliti ćemo MCS da isključi svoje korisnike, drugi mogući korak je gašenje sustava.

02.05.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.4.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

 • Promjenjen izgled liste lijekova
  - u opciji Cjenik -> Lista lijekova HZZO dodane su nove opcije koje će Vam olakšati pripremu i ažuriranje liste lijekova. Više o tome pogledajte na:
  Postupak ažuriranja liste lijekova • Pregleda zaliha roba na dan
  u opciji Izvještaji -> Pregled zaliha -> Roba dodan je odabir datuma prilikom izrade izvještaja o stanju zaliha po tarifama ili po artiklima
  Inicijalno su prikazani podaci za trenutni datum, a ako želite izvještaj na određeni dan, nakon odabira datuma kliknite "Osvježi prikaz". Prikazani podaci se mogu filtrirati po proizvođaču (desnim klikom miša na željenog proizvođača te odabirom opcije filtriraj), a zatim štampati ili slati preko emaila.

 

26.04.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Obavijest o prekidu rada CEZIH sustava zbog radova:
U subotu 27.04.2013. od 15.00 h do ponedjeljka 29.04.2013. do 05.00 h, CEZIH sustav neće biti dostupan za korisnike.

24.04.2013. Problem sa spajanjem na Cezih

Postoje poteškoće prilikom prijave na sustav Cezih stoga ako Vam se prilikom prijave prikaže obavijest:

odspojite se s VPN veze (izvadite karticu iz čitača), a zatim se ponovo pokušajte spojiti na sustav.

23.04.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO II

U "Narodnim novinama broj "47/2013" od 22.04.2013. pogrešno je objavljena ATK šifra za dva lijeka:

N06AX12 161 - Wellbutrin XR150 mg
N06AX12 162 - Wellbutrin XR300 mg

Molimo ljekarne da jo?jednom učitaju listu lijekova zbog naknadnih promjena od strane HZZO-a
Za spremanje navedenih promjena potrebno je učitati listu lijekova u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Ako ste ve?jednom učitali listu LL04052013 prilikom novog učitavanja program će Vas upozoriti da ve?postoji neproknjižena te da je postojeću potrebno obrisati na što slobodno kliknete "DA".

22.04.2013. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "47/2013" od 22.04.2013. objavljena je odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 19. travnja 2013. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 04. svibnja 2013. godine.

Listu lijekova LL04052013 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 04.05.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


NAPOMENA :

 • prije ažuriranja Liste lijekova nije potrebno fakturirati recepte
 • ažuriranjem liste lijekova HZZO-a program će automatski stvoriti novi zapisnik o promjeni cijena te u pojedinačnom prikazu popuniti kolonu "Proizvođa?/strong>" prema listi lijekova ukoliko proizvođa?nije upisan u registru artikala (zbog štampanja izvještaja proizvođaču)
 • štampanje "Izvještaja za prizvođače" (zbog nivelacijskih razlika nastalih ažuriranjem liste):
  - u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena -> Roba u pojedinačnom prikazu zapisnika sortirajte kolonu "Proizvođa?/strong>"
  - označite artikle željenog proizvođača i kliknite na "Štampaj"
 • nakon ažuriranja nove liste lijekova obratite pozornost na izdavanje "Ponovljivih recepata". Ljekarna je dužna izdati lijek sukladno statusu lijeka na važećim listama. To znači da, ako osigurana osoba npr. kod prvog izdavanja lijeka nije bila obvezna sudjelovati u plaćanju cijene lijeka, a lijek u međuvremenu prijeđe na Dopunsku listu lijekova, osigurana osoba kod sljedećeg podizanja lijeka obvezna je platiti propisani iznos doplate i vice versa. Isto vrijedi i ako je lijek ostao na Dopunskoj listi, a došlo je do promjene iznosa doplate ili lijek više nije na listi lijekova.

 

10.04.2013. Pitanja vezana uz zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Prenosimo Vam odgovore sa stranica Porezne uprave na neka od najčešćih pitanja vezana za fiskalizaciju u prometu gotovinom:

 • Koja je definicija storno računa?
 • Koja je razlika između storno računa i računa kojim je napravljen povrat (negativne stavke su u oba slučaja)?

Odgovor: Za provođenje fiskalizacije nije bitno razlikovati storno račun od računa kojim je napravljen povrat, bitno je da se moraju poštivati pravila sljednosti, a račun može doći sa negativnim predznakom. Zakonska pravila koja vrijede za izdavanje računa, na odgovarajući način se primjenjuju i kod izdavanja računa za storniranje računa.

 • Koristi li storno račun isti broja?kao redovni račun?

Odgovor: Da, storno račun koristi isti broja?kao redovni račun.

 • Smije li račun sadržavati pozitivne i negativne stavke?

Odgovor: Da, račun smije sadržavati pozitivne i negativne stavke.


Ostala pitanja i odgovore možete vidjeti na stranicama Porezne uprave klikom na link:
Pitanja vezana uz zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

05.04.2013. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "38/2013" od 29. ožujka 2013. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i nova Lista ortopedskih i drugih pomagala koja vrijedi od 01. travnja 2013. godine.

Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".
U opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala cijene pomagala prikazane su bez PDV-a. Prilikom obrade doznake na blagajni na cijenu s liste program automatski dodaje PDV.

Na listi je došlo do promjene cijene na samo par pomagala u odnosu na prethodnu, a to su:

032112080801 Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi 174
032412080501 Set za brzo očitavanje količine šečera u krvi 172
032412080705 Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi uređajem 174
214506150301 Digitalno zaušno slušno pomagalo 260
091812092902 Prijenosna pumpa za enteralnu prehranu 192

NAPOMENA: Budući da lista vrijedi od 01. travnja 2013. program će odmah nakon učitavanja aktivirati listu i preuzimati nove cijene (kolona "C. Doznake") prilikom obrade doznake u blagajni.
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje te aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.

Također molimo ljekarne da prije učitavanja liste učitaju novu verziju programa EskulapWin (1.9.3.10).

02.04.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.3.8).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

 • Novi slog recepata HZZO-a
  -
  promjenjen slog recepata HZZO-a s primjenom od 01. travnja 2013. godine. Ako ste ve?fakturirali recepte u periodu od 01.04.2013. potrebno je samo ponovo snimiti diskete.
 • Definiranje popusta po artiklu na blagajni
  - u opciji Receptura -> Blagajna u trenutku naplate klikom na gumb "Popust" omogućen je unos popusta po stavkama  - u novootvorenom prozoru prikazuju se sve stavke računa s maloprodajnim iznosom, iznosom maksimalnog popusta po artiklu (do nabavne vrijednosti), eventualni postojeći popust na artiklu (definiran u opciji Cjenik -> Definicija popusta), kartica vjernosti (za ljekarne koje koriste karticu vjernosti kupaca) te ukupni popust.
  - popust za svaku stavku posebno možete definirati u postotku (kolona "Ukupni popust- %") ili u iznosu (kolona "Ukupni popust- Iznos")
  - ako želite definirati isti popust na sve stavke računa (popust na račun) kliknite na gumb "Popust" i upišite vrijednost popusta  NAPOMENA: Popust se može odobriti na blagajni ukoliko je uključen parametar "Omogući odobravanje popusta na blagajni" u opciji Opcije i parametri -> Blagajna - Popust.

02.04.2013. Nova vrijednost boda II

Receptima koji su na dan s 01.04.2013 unešeni sa starom vrijednosti boda (7,15), a nisu fakturirani potrebno je promjeniti vrijednost boda. Nefakturiranim receptima mijenjate vrijednost boda na sljedeći način :

 • u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno odaberite period u kojem se nalaze nefakturirani recepti (od 01.04.2013)
 • označite sve recepte koji u odabranom periodu imaju staru vrijednost boda (7,15)
 • kliknite na gumb "Vrijednost boda" (dolje desno)
 • u novootvorenom prozoru upišite novu vrijednost boda 7,11
 • kliknite na gumb "U redu" i program će promjeniti vrijednost boda na odabranim receptima

30.03.2013.Nova vrijednost boda

U NN broj 38/2013 od 29.03.2013 godine objavljena je "Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja".

U članku 29. definirana je nova vrijednost boda za ljekarništvo u iznosu od 7,11 kn.

Odlika stupa na snagu 01. travnja 2013. godine.

1. travnja 2013 prije početka izdavanja na recept u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti u polje Vrijednost boda upišite 7,11 umjesto 7,15.

29.03.2013. Fiskalizacija u prometu gotovinom

Sve ljekarne od 01. travnja 2013. počinju s fiskalizacijom računa. Da bi bili sigurni da ste uključeni u proces fiskalizacije molimo sve korisnike programa da na maloprodajnim računima provjere podatke obvezne za fiskalizaciju te ukoliko neki ne postoje da nas obavijeste.

Na svakom maloprodajnom računu osim dosadašnjih podataka obvezan podatak postaje:

 • format računa (npr. 34/1/7)
  - sastoji se od rednog broja računa tijekom godine (34), oznake poslovnog prostora (1), oznake naplatnog uređaja - kase (7)
 • vrijeme
  - vrijeme izdavanja računa
 • ljekarnik
  - ispisuje se ime i prezime ili OIB ili šifra osobe prijavljene u program ovisno o parametru postavljenom u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna - "Štampanje odgovorne osobe na maloprodajnom računu"
 • ZK
  - zaštitni kod koji se izračunava prema naputku porezne uprave
 • JIR
  - jedinstveni identifikator računa koji se dobiva prilikom naplate računa od porezne uprave

NAPOMENA: ZK i JIR se ne ispisuje ako je iznos računa 0,00kn tj. ako se na računu nalaze recepti s osnovne liste HZZO-a bez obzira na sudjelovanje od 10,00kn

Ispravnost fiskaliziranih računa možete provjeriti na stranicama porezne uprave klikom na link
Provjera računa

Ako se iz nekog razloga račun nefiskalizira prepoznat ćete ga po tome što na računu neće biti ispisan podatak JIR.
Za takve račune program će prilikom zaključenja blagajne i ulaza u program prikazati upozorenje " Postoje x nefiskalizirana računa. Računi moraju biti fiskalizirani u roku 48 sati."
Naknadno slanje takvih računa izvodi se u opciji Receptura -> Kontrolna traka - Nefiskalizirani tako da označite sve nefiskalizirane račune i kliknete na opciju "Preuzmi JIR".

Sve bitno za fiskalizaciju pogledajte na našim stranicama klikom na link:
Fiskalizacija

25.03.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Centralni sustav trenutno nije dostupan za korisnike, intenzivno se radi na otklanjanju istih. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama.

20.03.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Zbog podizanja na verziju 29, središnji dio sustava CEZIH neće biti dostupan za korisnike od subote 23.03.2013. od 15.00 h do ponedjeljka 25.03.2013. do 05.00 h. U vrijeme nedostupnosti sustava na snazi će biti postupanje u izvanrednim situacijama.

15.03.2013. Fiskalizacija u prometu gotovinom

Ponavljamo obavijest od 18.02.2013.:

Molimo ljekarne koje jo?nisu preuzele aplikativni certifikat potreban za fiskalizaciju da što prije podnesu zahtjev od strane FINA-e kako bismo Vam na vrijeme stigli uključiti fiskalizaciju računa u prometu gotovinom.
Detalje o podnošenju zahtjeva za dodjelu certifikata pogledajte ovdje .

Postupak preuzimanja produkcijskog aplikativnog certifikata pogledajte ovdje ili nas kontaktirajte nakon što Vas FINA izvjesti da Vam je omogućeno preuzimanje digitalnog certifikata za fiskalizaciju na portalu.
Poruku FINA-e možete nam i prosljediti na email mario@edborel.hr

12.03.2013. Fiskalizacija u prometu gotovinom

Vezano za česte upite ljekarni o stornu maloprodajnih računa prenosimo Vam naputak sa stranica Porezne uprave:

Kad je račun za promet u gotovini pogrešno ispostavljen putem elektroničkog naplatnog uređaja obveznik fiskalizacije dužan je taj račun stornirati putem istog elektroničkog naplatnog uređaja.
Dakle, u svim slučajevima kad je ispisan pogrešan broj računa, kad je odbijena kreditna kartica, ili u sličnim situacijama, potrebno je fiskalizirati 3 dokumenta: prvi račun, račun za storniranje računa s negativnom svotom prvog računa, te ispravni račun. Pri tome svaki račun ima novi redni broj, čija je slijednost utvrđena internim aktom.
Ako se po storniranju računa obavlja povrat plaćenih iznosa u gotovom novcu moguće je provesti postupak fiskalizacije izdavanja računa i po računima s iskazanim negativnim predznakom.
U slučaju naplate dijela usluge prije dolaska stranke potrebno je izdati i fiskalizirati račun za predujam. Nakon što se usluga obavi stranci treba ispostaviti konačni račun u kojemu se zaračunava cjelokupna usluga, a račun za predujam mora se stornirati na gore opisani račun.

Više o tome pogledajte na stranicama Porezne uprave:
http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/index.asp

01.03.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Problemi s provjerom statusa osiguranika
Trenutno imamo problema u radu web servisa (info o pacijentu), radimo intenzivno na otklanjanju problema.
Molimo Vas da u međuvremenu koristite info o pacijentu na stranici http://www.hzzo.hr/status_osiguranja_NOVO.html"

26.02.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.3.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

 • Nekurentne zalihe
  - nekurentne zalihe su zalihe artikala koje nemaju zadovoljavajući koeficijent obrtaja, tj. koje se slabo prodaju. U novoj verziji programa dodana je opcija obilježavanja takvih artikala.
  Artikl se može pojedinačno ili skupno obilježiti da je nekurentan.
  Pojedinačno se artikl obilježava u opciji Registri -> Artikli - Pojedinačno odabirom opcije "Nekurentan"  Skupno se artikli obilježavaju kao nekurentni u opcjama Izvještaji -> Pregled zaliha -> Bez obrtaja ili Registri -> Artikli - Tablično tako da označite željene i kliknete na gumb "Nekurentne zalihe"  - artikli koji su obilježeni kao nekurentni prikazuju se crvenom bojom u sljedećim opcijama:
  • Blagajna - prilikom odabira artikla
  • Dokumenti -> Narudžbe -> Za naručiti
  • Izvještaji -> Pregled izlaza roba
  • Izvještaji -> Pregled zaliha -> Bez obrtaja
  • Registri -> Artikli
18.02.2013. Fiskalizacija u prometu gotovinom

Molimo ljekarne koje jo?nisu preuzele aplikativni certifikat potreban za fiskalizaciju da što prije podnesu zahtjev od strane FINA-e kako bismo na vrijeme stigli svima uključiti fiskalizaciju računa u prometu gotovinom.
Detalje o podnošenju zahtjeva za dodjelu certifikata pogledajte ovdje .

Postupak preuzimanja produkcijskog aplikativnog certifikata pogledajte ovdje ili nas kontaktirajte nakon što Vas FINA izvjesti da Vam je omogućeno preuzimanje digitalnog certifikata za fiskalizaciju na portalu.
Poruku FINA-e možete nam i prosljediti na email mario@edborel.hr

13.02.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.2.14).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

 • Nova licenca za pristup Cezih-u
  - Vaša trenutna licenca vrijedi do 28.02.2013. stoga je svakako potrebno učitati novu verziju programa s kojom će automatski biti učitana i nova licenca tvrtke Ericsson Nikola Tesla potrebna za izdavanje eRecepata.
 • Izrada izvješća o potrošnji lijekova za Agenciju za lijekove
  - ljekarne su dužne do 28. veljače dostaviti izvješće o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove
  - dodana opcija slanja izvješća o potrošnji lijekova za 2012. godinu putem interneta tj. web aplikacije Farmakoekonomika.
  Više o tome pogledajte na: Izrada izvješća o potrošnji lijekova
 • Omogućen paralelan rad na blagajni
  - zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom zahtjeva identifikaciju osobe koja je izdala maloprodajni račun. Prilikom fiskalizacije računa prema poreznoj upravi šalje se OIB osobe koja je izdala račun. Program će slati OIB osobe koja se prijavila kod ulaska u program EskulapWin. Ako više osoba rade na istoj blagajni tada "Odgovornu osobu", tj. osobu koja izdaje račun (i čiji OIB će biti poslan prema poreznoj upravi) možete mijenjati u zaglavlju blagajne pod opcijom "Ljekarnik" bez zaključenja ili izlaza iz blagajne.
  - navedena opcija može služiti i za evidenciju prodaje po "Prodavaču" koju možete pregledati u opciji Izvještaji -> Promet blagajne - "Po prodavaču"

  - prilikom spajanja na Cezih ugradili smo provjeru podatka osobe čija je karticu u čitaču s registrom odgovornih osoba u programu.
  Ako postoje različite osobe s istim matičnim brojem program će prilikom spajanja na Cezih prikazati o kome se radi.
  Odgovornoj osobi koja nema točan matični broj u opciji Registri Odgovorne osobe potrebno je obrisati.


01.02.2013. Izrada izvješća o prometu gotovih lijekova

U svrhu unapređenja i osuvremenjivanja sustava prikupljanja podataka, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) od 2013. godine uvodi izmjene u proces prijave potrošnje gotovih lijekova. Zbog toga će od ove godine biti omogućeno prijavljivanje potrošnje gotovih lijekova za 2012. godinu isključivo putem web aplikacije Farmakoekonomika .

Za pristup web aplikaciji Farmakoekonomika svaka ljekarna treba od HALMED-a, u slučaju da ih ve?ne posjeduje, zatražiti korisničko ime i lozinku upitom na e-adresu info.potrosnja@halmed.hr .

U slučaju da jo?niste, HALMED-u ste dužni dostaviti sljedeće podatke:

 1. matični broj (broj pod kojim je ljekarna registrirana na trgovačkom sudu)
 2. naziv i adresa ljekarne i svake ljekarničke jedinice posebno (grad, ulica, županija, telefonski broj)
 3. ime i prezime odgovorne osobe u ljekarni ili ljekarničkoj jedinici koja će unositi podatke o prometu ljekarne.

Pošto više nije moguće slanje putem emaila ili snimanjem na disketu radimo na promjeni u slanju izvještaja prema naputku Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

01.02.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.2.10).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom zahtjeva identifikaciju osobe koja je izdala maloprodajni račun.
Način na koji će se osoba koja izdaje račun identificirati možete izabrati postavljanjem parametra u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna - "Na maloprodajnom računu štampati ".

Ime i prezime, OIB i Barkod\Šifra koji će se ispisivati na maloprodajnom računu, za svaku osobu definiraju se u opciji Registri -> Odgovorne osobe.30.01.2013. Promjene na listi ortopedskih i drugih pomagala

Primjetili smo neke promjene na listi ortopedskih pomagala koja je nedavno objavljena na stranicama HZZO-a.

Za spremanje navedenih promjena potrebno je ponovo učitati listu ortopedskih pomagala u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet". Pošto ve?postoji učitana lista s primjenom od 01.01.2013. na upozorenje programa "Želite li ju obrisat?" obavezno odaberite "U redu".
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

28.01.2013. Nova verzija programa Prijenos

Ljekarne koje šalju podatke u knjgovodstvo prije slanja podataka obavezno moraju učitati novu verziju (1.9.2.1 ) programa za slanje podatka.
Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Pokrenite program "Prijenos"
2. Odaberite opciju Prijenos -> Nova verzija ili u gornji lijevi ugao na ikonu
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.9.2.1)

25.01.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Od ponedjeljka 28.01.2013. biti će dostupna nova verzija programa EskulapWin 1.9.2.8.

U novoj verziji programa EskulapWin novi je slog skupnog računa pomagala za magnetski medij.
Budući da novi slog vrijedi za pomagala izdana od ponedjeljka 28.01.2013., a da do tada vrijedi stari slog, NOVU VERZIJU PROGRAMA UČITAJTE U PONEDJELJAK PRIJE OBRADE PRVE DOZNAKE.
Prije instalacije nove verzije nije potrebno fakturirati "stare" doznake.

Ostale promjene u novoj verziji:

Umanjenje faktura iz prošle (zaključene) knjigovodstvene godine
- nakon otvaranja nove knjigovodstvene godine može se dogoditi da HZZO vrati recepte iz prošle knjigovodstvene godine. Budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) i u njoj ne smijemo mijenjati podatke, procedura vezana za ispravak recepata izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini (2013) .

Procedura ispravka recepata:

 1. otvorite opciju Dokumenti -> Fakture Rp. HZZO -> Prilozi prethodna godina
 2. odaberite period i pronađite prilog
 3. otvorite pojedinačni prikaz priloga i označite recepte koje treba umanjiti
 4. pritiskom na gumb "Umanjenje" program rasknjižava odabrane recepte i radi umanjenje u tekućoj knjigovodstvenoj godini (2013)
 5. recepte popravite u opciji Dokumenti -> Recepti -> Pojedinačno
 • Procedura ispravka eRecepata:

  U 2013. godini više ne postoji nulta stopa PDV-a stoga je potrebno sve vraćene eRecepte iz prethodne godine ažurirati na novu stopu PDV-a od 5% na način da svaki recept pojedinačno otvorite u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO-> Pojedinačno te odaberete opciju "Promjena cijene", a zatim postupite dalje ovisno o razlogu umanjenja:  Neaktivno osnovno osiguranje
  - u slučaju neaktivne police osnovnog osiguranja ne postoji mogućnost popravka eRecepta i jedino rješenje je brisanje eRecepta

  Neaktivno dopunsko osiguranje
  - obrišite ili upišite ispravan broj police dopunskog osiguranja (brisanjem broja police dopunskog osiguranja zadužujete blagajnu za iznos sudjelovanja 10,00 kn)

  Neispravna šifra oslobađanja
  - obrišite ili upišite ispravnu šifru oslobađanja od sudjelovanja (brisanjem šifre oslobađanja od sudjelovanja zadužujete blagajnu za iznos sudjelovanja 10,00 kn)

  Neispravna cijena HZZO
  - jedinična cijena i doplata HZZO-a mijenja se klikom na gumb "Promjena cijene" na odabranom receptu. Cijena HZZO i doplata ažurira se iz Registra artikala stoga prije promjene obavezno provjerite da li je cijena HZZO-a i doplata odabranog lijeka ispravno upisana u registru artikala.

 • Procedura ispravka papirnatog recepata:
  Ako je na receptu kriva količina, naziv ili bilo koji drugi podatak koji utjeće na financijsko stanje, tada je potrebno :
  - obrisati recept
  - taksirati recept na blagajni
  - u receptima pojedinačno promjeniti datum izdavanja na orginalni datum recepta

6. U opciji Dokumenti -> Fakture -> Fakturiranje postavite fakturiranje recepata do 01.01.2013 i fakturirajte recepte

NAPOMENA : Podaci iz prethodne godine mogu se pregledavati u opciju Sistem -> Prethodna godina ali ih nikako ne smijete mijenjati jer je 2012. godina zaključena i sve promjene rade se u tekućoj godini.

15.01.2013. Recepti i doznake vraćeni iz prošle godine II

Za sada jo?nismo dobili tumačenje HZZO-a za upit koji smo poslali dana 21. prosinca 2012. godine vezano za povrat recepata ili doznaka iz 2012. godine ali u današnjem razgovoru s direktoricom financija HZZO-a rečeno nam je da se čeka službena potvrda Porezne uprave koja bi trebala biti krajem tjedna.

Naime, problem je što su iznosi za recepte i doznake u 2012. godini bili obračunati po stopi PDV-a od 0% koja je ukinuta 01. siječnja 2013. godine.
U 2012. godini je napravljena godišnja inventura i ne smije biti novih knjiženja, a ispostavljanje računa s 0% PDV-a u 2013. godini bio bi porezni prekršaj.

Iz tog razloga naša je preporuka da prije bilo kakve akcije s vraćenim receptima i doznakama pričekate dok ne dobijemo odgovor HZZO-a.

11.01.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Na snazi je rad u izvanrednim situacijama. Intenzivno se radi na otklanjanju problema na centralnom sustavu.

09.01.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje poteškoće u funkcioniranju središnjeg dijela informacijskog sustava primarne zdravstvene zaštite.
Intenzivno se radi na otklanjanju problema na centralnom sustavu. Na snazi je rad u izvanrednim situacijama.

08.01.2013. Korisna opcija u programu EskulapWin

Primjetili smo da postoji dosta opcija u programu za koje mnogi ne znaju ili ne koriste pa smo odlučili objavljivati na našim Novostima podsjetnik na korisne opcije u programu.

EskulapWin podržava internetsko naručivanje robe i učitavanje računa s interneta za sve dobavljače koji to omogućavaju:

 • Medika
 • Phoenix
 • Oktal
 • Medical intertrade
 • Belupo
 • Pharmamed
 • Tomi pharm

Ako želte koristiti navedenu opciju kontaktirajte željenog dobavljača te zatražite pristupne šifre za korištenje naručivanja robe i lijekova te učitavanja računa s interneta.

Više o unosu računa s interneta i slanja narudžbi

04.01.2013. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.2.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjenjen je prikaz iznosa doplate lijeka s dopunske liste (prilikom izbora artikla na blagajni i na prikazu recepta) na način da se prikazuje iznos doplate s 5% PDV-a.

NAPOMENA: Prilikom unosa novog artikla s liste lijekova u polje "Cijena HZZO" program automatski upisuje cijenu lijeka bez PDV-a koja je i dalje na trenutno važećoj listi lijekova u opciji Cjenik -> Lista lijekova HZZO, a kasnije prilikom obrade recepta dodaje 5% PDV-a.

04.01.2013. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

Upravo su objavljene nove Narodne novine "147/2012" od 31. prosinca 2012. u kojima je objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i nova Lista ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Pošto lista vrijedi od 01. siječnja 2013. program će odmah nakon učitavanja aktivirati listu i preuzimati nove cijene (kolona "C. Doznake") prilikom obrade doznake u blagajni.

04.01.2013. Recepti i doznake vraćeni iz prošle godine i nova lista ortopedskih pomagala

Recepti i doznake vraćeni iz prošle godine
Dana 21. prosinca 2012. godine HZZO-u smo poslali upit kako ljekarne trebaju postupiti kad im u 2013. HZZO bude vraćao recepte ili doznake iz 2012. godine.

Naime, problem je što su iznosi za recepte i doznake u 2012. godini bili obračunati po stopi PDV-a od 0% koja je ukinuta 01. siječnja 2013. godine.
U 2012. godini je napravljena godišnja inventura i ne smije biti novih knjiženja, a ispostavljanje računa s 0% PDV-a u 2013. godini bio bi porezni prekršaj.

Do danas nismo dobili tumačenje HZZO-a te je naša preporuka da prije bilo kakve akcije s vraćenim receptima i doznakama pričekate dok ne dobijemo odgovor HZZO-a.

Nova lista ortopedskih pomagala
U Narodnim novinama jo?uvijek nije objavljena nova lista ortopeskih pomagala.
Područni uredi HZZO-a imaju različita tumačenja koju listu (novu ili staru) treba primjenjivati kod izdavanja doznaka.
Poslali smo upit Direkciji HZZO-a i čim dobijemo odgovor objaviti ćemo ga na našim Novostima.

04.01.2013. Obavijest s CEZIHA-a

Prema obavijesti HEP ODS. dana 04.01.2013. u vremenu od 9.00 do 14 .00 sati neće biti električne energije na lokaciji Margaretska 3 . S time u vezi, doći će do prekida rada na sljedećim sustavima:

 • www.hzzo.hr - internetske stranice za provjere statusa osiguranja pacijenata
 • www.cezih.hr
 • Internet link
 • Web servisi - provjera polica osiguranja pacijenata
 • Aplikacija e-Zdravstveno
 • IP telefonija za lokacija Mihanovićeva i Krapina
 • Moguće su poteškoće u radu i ostalih sustava.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082