Usklađivanje podataka artikala s Centralnim registrom

 

U opciji Registri -> Artikli omogućeno je usklađivanje podataka o artiklima u ljekarni s Centralnim registrom.
Podaci se, osim za magistralne pripravke, mogu uskladiti za sve ili samo za odabrane artikle. Usklađuju se samo povezani artikli.


Podaci koji se mogu usklađivati su:

Za svaki od ovih podataka korisnik može izbrati da li se usklađuje ili ne.

Naziv artikla
Ako se usklađuje naziv artikla program će zapamtiti stari naziv tj. naziv koji je bio u Eskulapu do tog trenutka,
NAPOMENA: U opciji Receptura -> Blagajna artikl se može potražiti po starom imenu tako da se nakon upisa početnih slova naziva istovremeno pritisne na tipkovnici tipke CTRL i S.

U opciji Centralni registar -> Povijest usklađivanja podataka u tabličnom pregledu usporedno su prikazani stari i novi naziv artikala i vrijeme zadnjeg usklađivanja. U pojedinačno pregledu kronološki su prikazna od najnovijeg do najstarijeg sva usklađivanja za odabrani artikl i svi podaci koje su se u tom usklađivanju promijenjeni.

ATK šifra
ATK šifra bit će usklađena samo ako je šifra na aktivnoj listi lijekova. kod usklađivanja ATK šifre automatski će biti upisana Cijena HZZO i Iznos nadoplate prema važećoj listi lijekova. Režim izdavanja, tj. oznaka da li se taj lijek može izdavati na recept ili ne, kao i tarifa PDV-a neće biti mijenjana.

ISO šifra
Kod usklađivanja ISO šifre automatski se usklađuje i šifra obloge za ranu.

Barkod
Barkod se usklađuje s barkodom upisanim na Centralnom registru.

Proizvođač
Ako se izabere usklađivanje proizvođača s Centralnim registrom prvo će svi podaci u Registru proizvođača bit zamijenjeni s podacima s Centralnog registra, a onda će se uskladiti proizvođači pojedinih artikala.

Preferirani dobavljači
Preferirani dobavljači bit će usklađeni samo za dobavljače koji su za tu ljekarnu povezani na Centralnom registru.

Tarifa PDV-a
Ako se izabere ova opcija prvo se provjerava da li postoje sve tarife PDV-a kao na Centralnom registru.
Artiklima koji mijenjaju tarifu preračunava se maloprodajna vrijednost tako da se zadržava stara nabavna cijena i stari postotak marže na koje se dodaje novoizračunani PDV.
Za artikle koji prilikom usklađiivanja mijenjaju tarifu PDV-a automatski se generiraju nivelacije cijena.

Postupak usklađivanja:

1. U opciji Registri -> Artikli označite artikle koje želite uskladiti. Ako želite uskladiti podatke za sve artikle ne morate ništa označiti.

2. Pritisnite na gumb "Centralni registar" i u prikazanom prozoru označite koje podatke želite uskladiti3. Pritisnite na gumb "U redu " i čekajte da uskađivanje podataka zavriši. Usklađivanje podataka može trajati nekoliko minuta.

Povijest usklađivanja artikala s Centralnim registrom

Povijest usklađivanja podataka artikala ljekarne s Centralnim registrom možete vidjeti u opciji Centralni registar -> Povijest usklađivanja artikala s Centralnim registrom. U navedenoj opciji vidljiv je Trenutni naziv artikla, Stari naziv artikla te vrijeme zadnje promjene.

Ulaskom u pojedinačni prikaz željenog artikla prikazan je detaljan opis promjena podataka artikala

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082