Novosti


24.12.2009. Sretan i blagoslovljen Boži?" Sve najbolje, puno sreće, zdravlja, blagostanja i ljubavi, da vam nadolazeći blagdani proteknu u miru i spokoju te Boži?bude blagoslovljen žele Vam djelatnici Ed Borela."

 

22.12.2009. POVRAT RECEPATA HZZO-a (odgovor HZZO-a)

Na stranicama Hrvatske ljekarničke komore objavljen je odgovor od strane HZZO-a na pitanje koje smo objavili na prethodnoj obavijesti vezano za povrat recepata :

" Predmet: Likvidacija skupnih računa ljekarni

Poštovani,
upoznati smo s činjenicom da Područni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nailaze na probleme u dijelu likvidacije računa ljekarnama, odnosno da se ljekarne prilikom ispostavljanja skupnog računa ne pridržavaju istog redosljeda recepata u privitku ali i slogu recepta u datoteci. Poradi toga Vas molimo da obavijestite sve ljekarne da nakon izdavanja lijeka, uz obezu ljekarnika da na recept upiše datum izdavanja lijeka, šifru ljekarnika, pečat ljekarnika, pečat ljekarne, svoj potpis i da nakon obrade (taksiranje) recepta sukladno "Ljekarničkim postupcima" iz popisa Dijagnostičko terapijskih postupaka (šifre postupaka : 70010, 71010, 71011, 71015, 71016, 72050, 72090, 72100) ljekarne poštuju slijed specifikacije recepata i slijed u slogu recepata u datoteci, u prilogu kako slijedi:
1. Redni broj određenog recepta (taksirani recept)
2. Nadnevak izdavanja recepta
3. Oznaka da li je recept ponovljiv ili nije
4. Serijski broj recepta
5. Naziv (zaštićeno ime) i ATK šifra lijeka
6. Izdana količina orginalnog pakiranja lijeka
7. Cijena orginalnog pakiranja lijeka
8. Iznos cijene lijeka koju plaća Zavod

Isto tako izvješćujemo Vas da smo izvjestili Područne urede da do kraja godine ljekarnama ne vraćaju skupne račune s greškama, ukoliko nisu nastale od strane ljekarnika, odnosno da se sustav ispostavljanja računa maksimalno prilagodi dosadašnjem načinu obrade računa, kako ljekarne ne bi trpjele štetu i kako bi se mogao poštovati rok obrade računa na kraju godine."

NAPOMENA : Obradom recepata u programu EskulapWin, nemoguće je napraviti greške koje spominje HZZO jer program ne dozvoljava fakturiranje recepata i snimanje sloga skupnog računa bez obveznih podataka koje je odredio HZZO, tako da se prvi dio odgovora (osim plavog teksta) ne odnosi na Vas.

Na pitanje koje smo uputili HZZO-u "Na koji način se obrađuju recepti pacijenata-izbjeglica?" dobili smo sljedeći odgovor :

" Više nema izbjeglica i takve osobe trebamo tretirati kao strance. Drugim riječima, umjesto izbjegličkog kartona oni bi trebali dobiti bolesnički list "

Iz navedenog odgovora može se zaključiti da ako "pacijent-izbjeglica" ima broj bolesničkog lista prilikom obrade recepta potrebno je upisati "Državu", "Konvenciju" (broj bolesničkog lista) i "Tip konvencije" (1- Broj bolesnočkog lista), a u protivnom tj. "pacijentu-izbjeglici" koji nema bolesnički list ne možete izdati recept jer Vam HZZO takav recept neće prihvatiti.

 

18.12.2009. POVRAT RECEPATA HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest s internetske stranice Hrvatske ljekarničke komore :

Hrvatska ljekarnička komora je prema HZZO-u zbog masovnih povrata recepata uputila dopis sljedećeg sadržaja:

„Vezano za na?jučerašnji razgovor o povratu recepata ili kompletnih računa za isporučene lijekove ljekarnama, dostavljamo Vam popis grešaka radi kojih je učinjen povrat:
- osoba je izgubila status osigurane osobe u HZZO-u a) u obveznom osiguranju b) u dopunskom osiguranju c) čak i kada se radi o osobama koje imaju nove iskaznice zdravstvenog osiguranja s matičnim brojem osigurane osobe
- pogrešna šifra oslobođenja od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ( utvrđuje liječnik) ovo se odnosi i na šifru 70
–djeca do 18 godina - pogrešan broj police dopunskog osiguranja
- pogrešan broj osigurane osobe o obveznom osiguranju
- ispis šifre specijaliste ( kada je potrebno) npr. dr. ginekolog u primarnoj zdravstvenoj zaštiti propiše lijek sukladno smjernicama za lijek ( RS) ,ako se u rubriku ?šifra specijaliste?upiše šifra ginekologa koji je ordinirao lijek
?recept se vraća s napomenom da ne mogu biti iste šifre u rubrici propisivača i rubrici „šifra specijalista? ako se u rubriku „šifra specijalista?ne upiše šifra ginekologa koji je propisao lijek, recept se opet vraća jer nedostaje šifra specijaliste
- zavojni materijal propisan na recept radi netočnih iznosa na računu, što nije točno Ovo nisu pogreške nastale u ljekarni prilikom izdavanja nego prilikom propisivanja lijekova i za njih nije odgovoran magistar farmacije koji izdaje lijek, dapače on ih ne može niti ispraviti.

Nedopustivo je da se takvi recepti i kompletni računi vraćaju ljekarnama. Ljekarne ve?16 godina šalju recepte složene prema datumu izdavanja, ljekarni ili ljekarničkoj jedinici u kojoj je lijek izdan, oznakom radnog mjesta i brojem recepta na mjestu izdavanja i do sada nije bilo problema izdvojiti pogrešno obračunat recept i nije bilo potrebno vraćati kompletne račune, osim u slučaju da iznos vraćenih recepata bude viši od 3% od ukupne vrijednosti računa.

Pritužbe na rad HZZO-vih Područnih ureda, radi vraćanja recepata i računa pristižu u Komoru bez prestanka. Molimo Vas da žurno poduzmete potrebne mjere kako bi se ovi problemi riješili.?Dr. Veronika Laušin odmah je odgovorila da će problem žurno riješiti, možda jo?tijekom današnjeg dana kako ljekarne ne bi trpjele štetu.

 

17.12.2009. Prijenos podataka u knjigovodstvo

Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu pa molimo ljekarne koje koriste program "Prijenos" da učitaju novu verziju programa.

Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Na desktopu pokrenite program "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija ili u gornji lijevi ugao na ikonu
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.8.5.0)

Molimo Vas da učitate novu verziju prije nego što pošaljete podatke u knjigovodstvo.

14.12.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.9.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa dodano je :

09.12.2009. Prijenos podataka u knjigovodstvo

Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu pa molimo ljekarne koje koriste program "Prijenos" da učitaju novu verziju programa.

Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Na desktopu pokrenite program "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija ili u gornji lijevi ugao na ikonu
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.8.4.0)

Molimo Vas da učitate novu verziju prije nego što pošaljete podatke u knjigovodstvo.

30.11.2009. Novi slog skupnog računa ljekarne

Na stranicama HZZO-a objavljen je novi slog računa ljekarne za magnetski medij s primjenom od 01. prosinca 2009.
Izmjene su sljedeće:

NAPOMENA : Sukladno gore navedenoj odluci recepti se više neće razvrstavati po ispostavama i kategorijama osiguranika nego samo na obične, sanitet, sanitet u tarifnoj skupini 23% i konvencije. Nije greška ako nakon 01. prosinca 2009. HZZO-u ispostavite fakture razvrstane po kategorijama i ispostavama. Unos, obrada i fakturiranje doznaka ostaje isto kao i do sad, tj. kategorija i ispostava osiguranika ostaju obvezni podaci.

Molimo Vas da postupite na sljedeći način:

02.11.2009. Objavljena nova lista nevažećih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a

HZZO je objavio nove nevažeće kartice dopunskog osiguranja stoga Vas molimo da ih učitate u program.
Kartice učitavate u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO pritiskom na gumb "Internet", a zatim na "Start" (popis se ažurira početkom svakog mjeseca).

Prilikom upisa broja kartice dopunskog osiguranja na recept ili doznaku program će automatski provjeriti da li je kartica na popisu nevažećih kartica i o tome Vas obavijestiti.
Pozor: kartice koje su nevažeće jer im je istekao datum do kojeg vrijede (piše na kartici) ne nalaze se na popisu nevažećih kartica i morate sami utvrditi da kartica više ne vrijedi.

Nakon uspješnog spremanja provjerite ukupan broj nevažećih kartica. Trenutno popis nevažećih kartica dopunskog osiguranja sadrži 159.093 nevažeće kartice (vidljivo u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO)
.

Više o unosu nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NevazeceKartice.htm

27.10.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.8.5).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje provodi nadzor i kontrolu vođenja financijskog i materijalnog knjigovodstva u ugovorenim ljekarničkim ustanovama/ljekarnama privatne prakse. U kontroli uspoređuju recepte i doznake fakturirane prema HZZO-u od strane ljekarne s podacima iz informatike HZZO-a. U programu EskulapWin sve podatke možete dobiti u materijalnim karticama artikala, a zbog lakšeg i bržeg pregleda podataka u EskulapWin-u dodan je pregled izlaza doznaka.

Izdane doznake pregledavate u opciji : Izvještaji -> Pregled izlaza roba -> Doznake odabirom željenog perioda. U prikazanoj tablici vidljivi su svi podaci s fakture određene doznake. Podaci su sortirani abecednim redom naziva artikla, a mogu se sortirati i po bilo kojem drugom podatku.
Pošto HZZO traži pregled izlaza samo određenih doznaka predlažemo Vam da napravite sljedeće:

Osim toga u materijalnim karticama robe za svaku doznaku u pojedinačnom prikazu dodan je broj doznake tj. broj potvrde ili broj odobrenja.

HZZO također vrši i kontrolu fakturiranih recepata tj. uspoređuju se podaci u ljekarni s podacima dobivenim iz informatike HZZO-a. Najviše ih zanimaju pojedini lijekovi koji su tijekom godine mijenjali cijene prilikom ažuriranja liste lijekova HZZO-a.
Te podatke možete prikazati na sljedeći način:

FAKTURIRANI RECEPTI

MATERIJALNA KARTICA

 • otvorite opciju Izvještaji -> Matrijalne kartice -> Roba
 • pozicionirajte se na željeni lijek te pritiskom na tipku Enter otvorite pojedinačni prikaz
 • označite željene retke (period koji želi kontola HZZO-a)
 • pritiskom na gumb "Štampaj" odštampajte željene podatke

 

13.10.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.8.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin dodano je :

 • istekli ponovljivi recepti prikazani crvenom bojom
  - u opciji Receptura -> Blagajna -> Ponovljivi recepti crvenom bojom prikazani su ponovljivi recepti kojima je prošao zakonski rok za izdavanje (180 + 15 dana). Crveno prikazane recepte ne smijete izdati pacijentu ve?ih je potrebno poništiti u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Ponovljivi tako da se pozicionirate na željeni recept te u polje ukupni broj ponavljanja upišete broj zadnjeg ponavljanja.
  Ako u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Ponovljivi kliknite na gumb "Istekla ponavljanja" program će prikazati sve ponovljive recepte kojima je od prvog izdavanja prošlo više od 195 dana. Za poništavanje prvo označite prikazane recete, a zatim pritisnite na "U redu"

 • unos cijene doznake s četri decimale
  - izračun prodajne cijene uvijek se vrši sa zaokruživanjem do druge decimale ali zbog povrata doznaka od pojedinih ispostava HZZO-a omogućili smo na blagajni prilikom unosa podataka doznake u polje C. doznaka unos cijene s četri decimale. Ako imate uključen parametar "PDV na cijenu" program će automatski na nabavnu cijenu s liste ortopedskih pomagala dodati PDV te neće zaokružiti iznos tako da npr. za podloške koji su u tarifnoj skupini T23 više neće biti cijena 2,68 koliko iznosi kada se na nabavnu cijenu od 2,18 kn doda PDV ve?2,6814 kako računa HZZO.

 • preskok izdavanja na ponovljivom receptu
  -
  ako pacijent ne preuzme ponovljivi recept u navedenom roku terapije te dođe u vrijeme kada bi ve?trebao preuzeti drugo ponavljanje potrebno je napraviti "preskok" izdavanja. Preskok izdavanja se radi prilikom unosa ponovljivog recepta na blagajni iz opcije "Ponovljivi recepti" klikom na gumb "Promijeni" (vidi sliku). Klikom na "Promijeni" program omogućuje promijenu broja izdavanja.


01.10.2009. Povrat doznaka od strane HZZO-a

Dobili smo naputak iz direkcije HZZO-a o postupanju s vraćenim računima za ortopedska pomagala na koja se plaća PDV a izdana su do 01.08.2009.(u tarifi od 22%) :

1. Ako se radi o promjeni koja utječe na financijsko ili materijalno stanje potrebno je stornirati fakturu doznake
2. Obrisati doznaku u pregledu doznaka
3. Na blagajni unjeti ispravljenu doznaku s tekućim datumom i važećom stopom PDV-a, tj. stopom od 23%.
4. Fakturirati doznaku, snimiti na disketu i odštampati fakturu

Ako se radi o promjeni koja ne utječe na financijsko ili materijalno stanje dovoljno je pozicionirati se na željenu fakturu, kliknuti na gumb "Doznaka", ispraviti pogrešne podatke i snimiti na disketu i odštampati fakturu

30.09.2009. Objavljena nova lista nevažećih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a

HZZO je objavio nove nevažeće kartice dopunskog osiguranja stoga Vas molimo da ih učitate u program.
Kartice učitavate u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO pritiskom na gumb "Internet", a zatim na "Start" (popis se ažurira početkom svakog mjeseca).

Prilikom upisa broja kartice dopunskog osiguranja na recept ili doznaku program će automatski provjeriti da li je kartica na popisu nevažećih kartica i o tome Vas obavijestiti.
Pozor: kartice koje su nevažeće jer im je istekao datum do kojeg vrijede (piše na kartici) ne nalaze se na popisu nevažećih kartica i morate sami utvrditi da kartica više ne vrijedi.

Nakon uspješnog spremanja provjerite ukupan broj nevažećih kartica. Trenutno popis nevažećih kartica dopunskog osiguranja sadrži 129.342 nevažeće kartice (vidljivo u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO)
.

Više o unosu nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NevazeceKartice.htm

28.09.2009. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 6. sjednici održanoj 7. rujna 2009. godine donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 21. rujna 2009. godine u "Narodnim novinama broj 113/2009", a stupa na snagu 8 dana od objave tj. 29. kolovoza 2009. godine.

Na objavljenoj Listi lijekova promjenjene su smjernice
na osnovnoj listi lijekova :
?u smjernicama upisanim pod oznakama: AK, AT, AU AV i AW riječi: "Liječničko povjerenstvo Područnog ureda Zavoda" zamjenjuju se riječima: "ovlašteni doktor Zavoda"
na dopunskoj listi lijekova :
?za lijekove pod šiframa : N04BA03 161, N04BA03 162, N04BA03 163, N04BC05 161, N04BC05 162 i N04BX02 161 smjernica upisana pod oznakom "Rak" mijenja se i glasi: "Indikacija: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti s razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija."
?za lijek pod šifrom : N04BD02 161 smjernica upisana pod oznakom: "Rak" zamjenjuje se oznakom: "Rat".
Iza smjernice: "Rak" dodaje se nova smjernica: "Rat"?koja glasi: Rat "Indikacija: 1. Kao monoterapija u ranoj fazi Parkinsonove bolesti; 2. Za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti s razvojem jenjavanja učinka levodope i/ili pojave oscilacija."

Pošto na objavljenoj Listi lijekova nema promjena bitnih za izdavanje lijekova u ljekarni listu nije potrebno ažurirati.

10.09.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.7.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin dodano je :

 • u Doznakama dodan parametar "PDV na cijenu"
  - na listi ortopedskih pomagala HZZO-a cijene pomagala su izražene bez PDV-a, a budući da program preko ATK šifre pomagala upisuje cijenu s liste uključenjem parametra "PDV na cijenu" program će za pomagala koja su u tarifi T23 automatski dodati iznos PDV-a na inicijalnu cijenu ortopedskog pomagala. Parametar možete uključiti na blagajni prilikom unosa podataka doznake postavljanjem kvačice u polje "PDV na cijenu". • pretraživanje ponovljivih recepata
  - u opciji "Blagajna", u pregledu ponovljivih recepata pretragu je moguće započeti sa znakom "%". Na taj način program pretražuje po sadržanoj riječi, npr. %PERO program će prikazati sve pacijente koji u nazivu (ime ili prezime) sadrže rije?PERO.

 • automatsko odobrenje
  -
  nakon što dobavlja?odobri povrat određene robe, umjesto unosa robe s negativnim količinama od sada je potrebno samo otvoriti primku u kojoj se nalaze navedeni artikli, označiti artikle i kliknuti na gumb "Odobrenje". Prednost automatskog odobrenja iz orginalne primke je što u slučaju promjene cijene ili tarifne grupe artikla nije potrebno ništa ručno mijenjati, program automatski knjiži odobrenje s orginalnim stanjem. • automatska provjera tarifnih grupa
  prilikom pokretanja program će automatski provjeriti tarife PDV-a u Registru artikala i Registru repromaterijala te prikazati na ekranu artikle ili repromaterijal koji su u tarifnoj grupi "T22" . Popis možete odštampati pritiskom na gumb "Štampaj", a zatim popraviti u opciji Cjenik -> Promjena tarifnih grupa (Artikli) ili u Registri - Repromaterijal (Repromaterijal).

 

01.09.2009. Objavljena nova lista nevažećih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a

HZZO je objavio nove nevažeće kartice dopunskog osiguranja stoga Vas molimo da ih učitate u program.
Kartice učitavate u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO pritiskom na gumb "Internet", a zatim na "Start" (popis se ažurira početkom svakog mjeseca).

Prilikom upisa broja kartice dopunskog osiguranja na recept ili doznaku program će automatski provjeriti da li je kartica na popisu nevažećih kartica i o tome Vas obavijestiti.
Pozor: kartice koje su nevažeće jer im je istekao datum do kojeg vrijede (piše na kartici) ne nalaze se na popisu nevažećih kartica i morate sami utvrditi da kartica više ne vrijedi.

Nakon uspješnog spremanja provjerite ukupan broj nevažećih kartica. Trenutno popis nevažećih kartica dopunskog osiguranja sadrži 114 234 nevažeće kartice (vidljivo u opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO)
.

Više o unosu nevažečih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NevazeceKartice.htm

24.08.2009. Prijenos podataka u knjigovodstvo

Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu pa molimo ljekarne koje koriste program "Prijenos" da učitaju novu verziju programa.

Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Na desktopu pokrenite program "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija ili u gornji lijevi ugao na ikonu
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.8.3.0 )

Molimo Vas da učitate novu verziju prije nego što pošaljete podatke.

21.08.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.7.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin knjige ulaznih i knjige izlaznih računa ljekarne prilagođene su novom pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (NN 97/2009 od 07. kolovoza 2009.)

01.08.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.19).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa naljepnice s cijenama iz opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena roba ispisuju se abecednim redom.

31.07.2009. Promjena stope poreza PDV-a na 23%

U nastavku je opisana procedura prelaska na stopu PDV-a 23%. Početak primjene stope je od 1. kolovoza 2009. godine pa navedene izmjene morate napraviti 31. srpnja 2009. godine nakon završetka radnog dana ili 1. kolovoza 2009. godine prije početka radnog dana.

Sukladno čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95. - 87/09.) i čl. 136.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96. ?34/08.) propisano je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

Ako slijedite proceduru prelaska generirat će se Zapisnik o promijeni cijena koji u potpunosti odgovara navedenoj zakonskoj obvezi te stoga nije potrebno raditi inventuru. (iako Vas ništa ne spriječava da je napravite ako ba?hoćete)

VAŽNO: Slijedite točno proceduru točku po točku. Ne učitavajte novu verziju programa prije točke 4.

1. Proknjižite sve dokumente:

- U opciji "Dokumenti -> Primke -> Roba" proknjižite sve primke
- U opciji "Dokumenti -> Primke -> Repro" proknjižite sve primke
- U opciji "Dokumenti -> Fakture rp. HZZO -> Fakturiranje" ispostavite fakture za sve recepte
- U opciji "Dokumenti -> Doznake HZZO -> Doznake" ispostavite fakture za sve doznake
- U opciji "Dokumenti -> Fakture rp. HZZO ZZR -> Fakturiranje" ispostavite fakture za sve recepte ZZR
- U opciji "Dokumenti -> Doznake HZZO ZZR -> Doznake" ispostavite fakture za sve doznake ZZR
- U opciji "Dokumenti -> CZO -> Recepti/Doznake" ispostavite fakture za sve doznake recepte/doznake CZO
- U opciji "Dokumenti -> Računi" ispostavite fakture za sve predračune ili ih obrišite
- U opciji "Dokumenti -> Izdatnice" ispostavite fakture za sve izdatnice
- U opciji "Dokumneti -> Međuskladišnice" proknjižite sve međuskladišnice
- U opciji "Dokumenti -> Otpisi" Proknjižite sve otpise
- U opciji "Dokumenti -> Parcijalne inventure -> Roba" Proknjižite sve otpise
- U opciji "Dokumenti -> Parcijalne inventure -> Repro" Proknjižite sve otpise
- U opciji "Receptura -> Magistralni laboratorij -> Laboratorijski dnevnik -> Neproknjiženo" proknjižite sve izrade
- U opciji "Receptura -> Galenski laboratorij -> Laboratorijski dnevnik -> Neproknjiženo" proknjižite sve izrade

2. U opciji "Cjenik -> Nivelacijske razlike -> Roba" proknjižite sve nivelacijske razlike od početka godine

3. Napravite potpunu arhivu

4. S interneta učitajte novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.18)

5. U opciji "Registri -> Tarifne grupe" dodajte Tarifnu grupu T23, PDV postotak 23%, sa željenim opisom (može ostati i prazno)

6. U opciji "Registri -> Tarifne grupe" u donjem lijevom uglu kliknite na gumb "Prebaci tarifu"

U prikazanom prozorčiću odaberiti staru (T 22) i novu tarifu (T 23), način rekalkuliranja (zadržati ili rekalkulirati dosadašnje maloprodajne cijene) te kliknite na gumb "U redu" te pričekajte par sekundi dok program ne ispiše poruku "Artikli uspješno prebačeni u novu tarifu". Program će automatski promijeniti tarifu repromaterijalu koi je u tarifi T 22.

U slučaju zadržavanja maloprodajnih cijena smanjuje se postotak marže, osim za artikle kod kojih je kalkulacija preko maloprodajnog rabata za koje se računa nova maloprodajna cijena uz zadržavanje postotka rabata.
U slučaju rekalkuliranja maloprodajnih cijena postotak marže ostaje isti, a povećava se maloprodajna cijena.

NAPOMENA: Odabir načina prebacivanja tarifa ovisi isključivo o Vašoj poslovnoj politici.

7. U opciji "Cjenik -> Nivelacijske razlike -> Roba" proknjižite novonastale nivelacijske razlike.

Zapisnik o promjeni cijena nastao iz promjene tarife PDV-a ekvivalent je popisu dobara na zalihama propisanom čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost te nije potrebno raditi inventuru.

Štampanje naljepnica s cijenama iz Zapisnika o promjeni cijena

Artiklima s rabatom maloprodajna cijena će se promijeniti neovisno o odabranom načinu prebacivanja tarife pa je u oba slučaja potrebno odštampati nove cijene.
Iako se u zapisniku o promjeni cijena nalaze svi artikli koji su mijenjali tarifu, program će štampati naljepnice samo za artikle kojima se promijenila maloprodajna cijena.

1. Označite ZOPC koji je nastao iz promjene tarife PDV-a
2. Kliknite na gump "Štampanje naljepnica" (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

Prethodno opisani postupak odnosi se za slučaj kad svi artikli iz jedne tarife (T22) prelaze u drugu (T23).

U slučaju da neki artikli iz tarife T0 prelaze u tarifu T23, postupak je sljedeći:

1. U opciji "Cjenik -> Promjena tarifnih grupa" označite artikle iz tarife T0 koji prelaze u tarifu T23 i pritisnite tipku "Enter"
2. Kao novu tarifnu grupu odaberite T23 i kliknite na gumb "Uredu"

NAPOMENA: Prilikom mijenjanje tarifne grupe u opciji "Cjenik -> Promjena tarifnih grupa" nije moguće odabrati opciju zadržavanja maloprodajne cijene ve?ju program automatski rekalkulira.

 

30.07.2009. Izvješće o prometu lijekova

Ukoliko ste ovih dana dobili obavijest Agencije za lijekove da im niste dostavili (ili oni nisu dobili) Izvješće o prometu gotovih lijekova za 2008. godinu upute za slanje izvješća nalaze se pod Pitanja i odgovori - 12. Slanje izvješća agenciji za lijekove

U dopisu koji ste dobili stoji da će Agencija prihvaćati podatke isključivo ako su izrađeni aplikacijom "Farmakoekonomike". U današnjem razgovoru s gospodinom Žeželićem iz Agencije za lijekove potvrđeno mi je da navedena tvrdnja nije točna tj. da će se prihvaćati svi podaci koji su u formatu kojim se služi i Farmakoekonomika. Podaci koje kreirate u programu EskulapWin u potpunosti odgovaraju tom formatu pa ih stoga možete kreirati i poslati na opisan način.

29.07.2009. Promjena stope poreza PDV-a na 23%

Dok Hrvatski sabor ne donese konačnu odluku o promjeni stope poreza PDV-a ne možemo staviti obavijest što, kako i kada treba uraditi.

Molimo Vas da pratite novosti gdje će biti objavljene precizne upute kako postupiti.

28.07.2009. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 5. sjednici održanoj 15. srpnja 2009. godine donijelo je odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 27. srpnja 2009. godine u "Narodnim novinama broj 91/2009", a stupa na snagu 8 dana od objave tj. 04. kolovoza 2009. godine.

Listu lijekova LL04082009 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritiskom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 04.08.2009
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


NAPOMENA :

 • prije ažuriranja Liste lijekova nije potrebno fakturirati recepte
 • prije ažuriranja Liste lijekova prepuručamo da proknjižite nivelacijske razlike robe
 • štampanje "Izvještaja za prizvođače" (zbog nivelacijskih razlika nastalih ažuriranjem liste):
  - proknjižite nivelacijske razlike nastale nakon ažuriranja liste lijekova
  - u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena -> Roba u pojedinačnom prikazu zapisnika sortirajte kolonu "Proizvođa?/strong>"
  - označite artikle željenog proizvođača i kliknite na "Štampaj"
 • nakon ažuriranja nove liste lijekova obratite pozornost na izdavanje "Ponovljivih recepata". Ljekarna je dužna izdati lijek sukladno statusu lijeka na važećim listama. To znači da, ako osigurana osoba npr. kod prvog izdavanja lijeka nije bila obvezna sudjelovati u plaćanju cijene lijeka, a lijek u međuvremenu prijeđe na Dopunsku listu lijekova, osigurana osoba kod sljedećeg podizanja lijeka obvezna je platiti propisani iznos doplate i vice versa. Isto vrijedi i ako je lijek ostao na Dopunskoj listi, a došlo je do promjene iznosa doplate ili lijek više nije na listi lijekova.

 

16.07.2009. Postavljanje šifre oslobađanja za određene MKB šifre

Jo?jednom ponavljamo postupak postavljanja šifre oslobađanja na određene MKB šifre :

Postupak je sljedeći :
- otvorite opciju Registri -> MKB
- pozicionirajte se na željenu MKB šifru (ili više njih) po kojoj je pacijent oslobođen plaćanja sudjelovanja (npr. N18 Kronično bubrežno zatajanje)
- kliknite na "Šifra oslobađanja"- u novootvorenom prozoru odaberite šifru oslobođenja od sudjelovanja utipkavanjem šifre na tipkovnici ili klikom miša na određenu šifru (u navedenom primjeru za MKB šifru N18 šifra oslobađanja je 74 - Hemodijaliza i peritonejska dijaliza)- za spremanje promjena kliknite na "U redu"
- prilikom upisa gore navedene MKB šifre na recept program će automatski upisati "Sudjelovanje" DA i "Osl. od sud" 74

 

29.06.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.16).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je:

 • slanje sloga skupnog računa doznaka HZZO preko elektroničke pošte (umjesto na disketi)
  - dodana mogućnost slanja sloga skupnog računa doznaka HZZO-a elektroničkom poštom (e-mailom). Neke ispostave ne prihvaćaju ovakav način dostave, stoga, prije slanja sloga elektroničkom poštom kontaktirajte Va?Područni ured HZZO-a.
  Slanje sloga elektroničkom poštom izvodite tako da u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO -> Fakture kliknete na gumb "E-mail (slog)", upišete e-mail adresu ispostave HZZO-a i kliknete na pošalji.
 • u ponovljivim receptima dodan prikaz stanje zaliha
  - na blagajni u pregledu ponovljivih recepata pozicioniranjem na željeni lijek program prikazuje trenutne zalihe istog
 • u ponovljivim receptima dodan filter "Istekla terapija"
  Primjer: taksirate recept s dva ponavljanja i terapijom za 30 dana (sveukupno tri izdavanja - u roku od 90 dana). Nakon 105 dana ( 90 dana terapije + 15 dana valjanost recepta) program će taj recept prikazati u pregledu recepata s isteklom terapijom.
  Recepti kojima je istekla terapija pregledavate u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Ponovljivi postavljanjem filtera "Samo s isteklom terapijom". Recepte s isteklom terapijom potrebno je poništiti.
  Recepti s isteklom terapijom poništavaju se u pregledu ponovljivih recepata tako da u polje ukupni broj ponavljanja upišete broj zadnjeg ponavljanja.

  --------------->

  NAPOMENA: Da bi podaci o isteklim terapijama bili ispravni podrazumjeva se da ste na ponovljivim receptima upisivali terapije.
 • u opciji Izvještaji -> Prihodi dodana kolona "Nabavna vrijednost"
 • u pregledu izdanih recepata za Pacijenta dodana kolona 'Ponovljivi'
  -
  u opciji Registri -> Pacijenti klikom na gumb "Rp" možete vidjeti sve izdane ponovljive/neponovljive recepte odabranog pacijenta
 • nova lista nevažećih kartica
  -
  novu listu nevažećih kartica dopunskog osiguranja HZZO-a učitajte u opciji Sistem -> Nevažeće kartice pritiskom na gumb "Internet"

 

23.06.2009. Nova serija recepata

Pojavile su se tiskanice recepta sa serijom 1. Novu seriju recepta dodajte u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Recepti pod opcijom "Osnovna" u slobodno polje (vidi sliku).


04.06.2009. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.15).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Ako Vam HZZO vrati fakture zbog krive vrijednosti boda (7,30 umijesto 7,15) napravite sljedeće:

 • u opciji Dokumenti -> Fakture HZZO -> Prilozi umanjite sve recepte za vračene fakture
 • u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno odaberite period u kojem se nalaze vračeni recepti
 • označite sve recepte koji u odabranom periodu imaju staru vrijednost boda (7,30)
 • kliknite na gumb "Vrijednost boda" (dolje desno)
 • u novootvorenom prozoru upišite novu vrijednost boda 7,15
 • kliknite na gumb "U redu" i program će promjeniti vrijednost boda na odabranim receptima
 • napravite novu fakturu, odštampajte račune i snimite novu disketu

03.06.2009. Obavijest iz HZZO-a

Objavljujemo Vam naputak koji direkcija HZZO-a šalje svojim područnim uredima:

"Vezano uz primjenu Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine?63/09, u daljnjem tekstu Odluka) dostavljamo vas slijedeću uputu:
Račune ljekarni/ljekarničkih ustanova ispostavljene tijekom mjeseca svibnja po staroj vrijednosti boda potrebno je likvidirati kako su ispostavljeni, a ne vraćati ljekarnama.
Ljekarnički računi zaprimljeni nakon 01. lipnja 2009. godine trebaju biti usklađeni s vrijednošću boda sukladno Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja objavljene u Narodnim novinama broj 63/09.
"

03.06.2009. Nova vrijednost boda

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.14).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm


U Narodnim novinama broj 63. od 01. lipnja 2009 godine objavljena je odluku o smanjenju vrijednosti boda za ljekarništvo na 7,15 kn s primjenom od 1. svibnja 2009. godine.

Vrijednost boda promjenite odmah na glavnom računalu u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti upisom u polje "Vrijednost boda" i klikom na gumb "Spremi". Kako bi se nova vrijednost boda prenjela na radne stanice dovoljno je samo izaći iz opcije "Blagajna" i ponovo ući.

Receptima koji su taksirani sa starom vrijednosti boda (7,30), a nisu fakturirani potrebno je promjeniti vrijednost boda. Nefakturiranim receptima mijenjate vrijednost boda na sljedeći način :

 • u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno odaberite period u kojem se nalaze nefakturirani recepti
 • označite sve recepte koji u odabranom periodu imaju staru vrijednost boda (7,30)
 • kliknite na gumb "Vrijednost boda" (dolje desno)
 • u novootvorenom prozoru upišite novu vrijednost boda 7,15
 • kliknite na gumb "U redu" i program će promjeniti vrijednost boda na odabranim receptima

Iz pojedinih područnih ureda HZZO-a dolaze informacije da sve fakture od 1. svibnja treba popraviti, odštampati, snimiti diskete te ponovo poslati u Fond.
Direkcije HZZO-a u Zagrebu nam nije potvrdila tu informaciju, ve?nam je rečeno da jo?nije donešena odluka da li će ljekarne morati ispravljati fakture ili će razliku Fond automatski obračunati.

Molimo Vas da i dalje pratite novosti.

15.05.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.11).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Novi Lista ortopedskih i drugih pomagala
U Narodnim novinama 53/09 od 04. svibnja 2009.objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala.
U sklopu Pravilnika objavljena je i nova Lista ortopedskih i drugih pomagala te nova tiskanica doznake.

Nova verzija programa EskulapWin ima podešen ispis na novu tiskanicu doznake (taksiranje doznake).
Novu listu ortopedskih i drugih pomagala možete učitati tako da u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala kliknete na gumb Internet .

U opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala , osim dosadašnjih kolona (šifra pomagala, naziv pomagala, šifra proizvođača, naziv proizvođača i cijena) dodana je kolona “Količina pomagala?u kojoj je naznačena maksimalna količina koja smije biti propisana po jednoj doznaci.

Iz novog Pravilnika donosimo članak 8. u kojem je opisano kako postupiti u slučaju kad je na doznaci propisana količina koja nije usklađena s količinom pomagala u originalnom pakiranju.

Članak 8.

U članku 19. Pravilnika, iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Ako je na potvrdi o pomagalu propisana količina serijski proizvedenog pomagala neusklađena s količinom pomagala u originalnom pakiranju, te nije moguće isporučiti propisanu količinu pomagala, ugovorni isporučitelj je dužan isporučiti najbližu nižu količinu pomagala, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.

Ako je na potvrdi o pomagalu propisana veća količina serijski proizvedenog pomagala od količine koja se u skladu s člankom 3. ovog Pravilnika i količini pomagala iz Popisa pomagala može propisati jednokratno, ugovorni isporučitelj je dužan isporučiti samo maksimalno utvrđenu količinu pomagala u Popisu pomagala, odnosno najbližu nižu količinu, obzirom na količinu originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala. Pod pojmom veća količina pomagala ne podrazumijeva se propisano uvećanje količine pomagala u komadima do količine originalnog pakiranja serijski proizvedenog pomagala.?

Ostale novosti u verziji 1.8.6.11

 • dodana opcija Izvještaji -> Prihodi u kojoj se za zadani period može vidjeti prihod (naplaćeni iznos bez PDV-a) i ostvareni RUC (razlika u cijeni) za gotovinu, HZZO (uključujući HZZO ZZR i CZO), te veleprodajne račune. U tablici je i index koji prikazuje omjer RUC-a i prihoda u postotku.
 • u prilozima faktura HZZO dodana kolona “Ponavljajući?/li>
 • na ispisu faktura HZZO H kategorije (konvencije) pored šifre države dodan broj konvencije
 • u Izdatnicama dodana kolona “Mjesto isporuke?

 

23.04.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.7).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodani je

Novi pravilnik o izdavanju ponovljivih recepata

 • ako kod ponovnog izdavanja lijeka koji je propisan na ponovljivi recept trenutno nema propisanog lijeka zbog njegove nestašice na tržištu Republike Hrvatske, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka.
  - u programu EskulapWin na ponovljivom receptu možete promjeniti lijek prilikom unosa ponovljivog recepta iz opcije "Ponovljivi recepti (F8)" u blagajni. Nakon odabira ponovljivog recepta na prikazu recepta, pored naziva lijeka dodana je ikona (povečalo) za odabir zamjenskog lijeka.
  Pritiskom na ikonu program će u izborniku prikazati lijekove iste generike u kojem je potrebno odabrati željeni lijek.
 • kod izdavanja lijekova propisanih na ponovljivi recept obveza je ljekarnika osiguranu osobu izvijestiti u pisanom obliku o preostaloj količini lijeka i predviđenom roku za sljedeće podizanje lijeka, koji se određuje prema predviđenom planu propisane terapije.
  - u u programu EskulapWin postoje dvije vrste ispisa potvrde o preostaloj količini lijeka i predviđenom roku za sljedeće podizanje lijeka, a to su na "maloprodajnom računu" i na "Dnevniku ponovljivih recepata"

Promjene u obradi doznaka

 • ukoliko na tiskanici doznake inozemnog osiguranika ne postoji broj bolesničkog lista ostavlja se prazno polje
 • ako broj potvrde na doznaci nije ispravan (neki lječnici jo?uvijek šalju potvrde s krivom kontrolnom znamenkom) program će prikazati samo upozorenje i omogućiti Vam nastavak upisa.

Slanje sloga skupnog računa HZZO preko elektroničke pošte (umjesto na disketi)

 • dodana mogućnost slanja sloga skupnog računa recepata HZZO-a elektroničkom poštom (e-mailom). Neke ispostave ne prihvaćaju ovakav način dostave, stoga, prije slanja sloga elektroničkom poštom kontaktirajte Va?Područni ured HZZO-a.
  Slanje sloga elektroničkom poštom izvodite tako da u opciji Dokumenti -> Fakture rp. HZZO -> Fakture kliknete na gumb "E-mail (slog)", upišete e-mail adresu ispostave HZZO-a i kliknete na pošalji.

 

10.04.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je:

Promjena podataka na ponovljivom receptu
- u dopisu koji smo dobili od HZZO-a navedeno je da se na ponovljivim receptima ni pod kojim uvjetima ne smiju mijenjati sljedeći podaci :

 • Broj osigurane osobe
 • Serijski broj recepta
 • Šifra doktora
 • Šifra lijeka prema HZZO-u (ATK)

U novoj verziji programa na ponovljivim receptima moguće je mijenjati sve podatke (kao na običniom receptima) osim gore navedenih.

Prilozi s ponovljivim receptima prikazani zelenom bojom
- zbog lakše kontrole tiskanica recepata u opciji Dokumenti -> Fakture rp. HZZO -> Prilozi, prilozi faktura koji sadrže ponovljive recepte prikazani su zelenom bojom te u koloni "Ponavljajući" prikazan im je broj ponovljivih recepata.

U opciji Sistem -> Nevažeće kartice DO učitajte s interneta novi popis nevažećih kartica. (popis se ažurira početkom svakog kvartala). Prilikom upisa broja kartice dopunskog osiguranja na Rp program će automatski provjeriti da li je kartica na popisu nevažećih kartica i o tome Vas obavijestiti.
Pozor: kartice koje su nevažeće jer im je istekao datum do kojeg vrijede (piše na kartici) ne nalaze se na popisu nevažećih kartica i morate sami utvrditi da kartica više ne vrijedi.

 

23.03.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je:

Podjela praška u kapsule
U programu EskulapWin dodana je opcija obračuna rada 72090 ?podjela praška u kapsule. Pošto prilikom podjele praška u kapsule ljekarna koristi i repromaterijal (neutralni vehikulum, kapsule,....), da bi se razduživale utrošene komponente, obračun rada 72090 izvodi se preko Magistralnog laboratorija.
Više o tome pogledajte klikom na sljedeći link: Podjela praška u kapsule

Promjene u radu s ponovljivim receptima

 • unos više recepata prilikom ponovljenih izdavanja
  - na blagajni pritisnite na gumb "Ponovljivi recepti", upišite ime pacijenta ili br. osig. osobe, odaberite sve recepte koje želite izdati i pritisnite na "U redu". Program će na ekranu prikazivati recepte jedan po jedan na kojima je potrebno potvrditi podatke pritiskom na tipku ENTER.
 • dodan ispis imena pacijenta na "Dnevniku ponovljivih recepata"
 • dodano upozorenje prilikom unosa terapije koja prelazi zakonski rok od 180 dana (takav recept potrebno je vratiti lječniku)
 • dodana opcija "Štampanje ponovljivog recepata na maloprodajnom računu"
  - ljekarne koje koriste opciju "Dnevnik ponovljivih recepata" mogu isključiti štampanje ponovljivih recepata na maloprodajnom računu u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna - "Štampanje ponovljenog recepata na maloprodajnom računu"

Promjene u radu s doznakama

 • dodan unos doznaka preko ATK šifre
  - na blagajni možete unositi doznake tako da umjesto naziva pomagala upišete njegovu ATK šifru
  - ako postoji više artikala s upisanom ATK šifrom program nudi odabir
 • promjena ATK šifre pomagala u unosu doznake na blagajni automatski mijenja cijenu pomagala prema listi ortopedslih pomagala

Ostale promjene

 • štampanje Liste lijekova HZZO
  - u opciji Cjenik -> Lista lijekova HZZO omogućeno je štampanje liste lijekova HZZO-a. Lista lijekova može se štampati kompletna, Osnovna, Dopunska ili samo označene stavke.

 

17.03.2009. Primjena novih lista lijekova

Prenosimo Vam obavijest sa stranice Hrvatske ljekarničke komore :

" Usmenim putem, dobili smo naputak iz HZZO-a o primjeni novih lista lijekova.
Današnjim danom stupaju na snagu nove liste lijekova.
Prilikom izdavanja lijekova primjenjuje se novi propis vezan za lijek, dok boja tiskanice recepta ne mora odgovarati listi s koje je lijek propisan, ali ne smije biti starija od 15 odnosno 3 ili 5 dana.

Na primjer: lijek koji je s Osnovne liste prešao na Dopunsku listu izdaje se i na plavu tiskanicu recepta (ako ona vrijedi) i naplaćuje se učešće pacijenta.
Jednako tako lijek koji je s Dopunske liste lijekova prešao u Osnovnu listu izdaje se i na crvenu tiskanicu (ako ona vrijedi) bez naplate učešća."

NAPOMENA: Program EskulapWin radi u skladu s obavijesti prenešenom sa stranica HLJK, tj. dozvoliti će taksiranje lijeka s Dopunske liste na "plavi" recept, ali će, kao upozorenje, na ekranu recept prikazati crvenom bojom.

12.03.2009. Nove Liste lijekova HZZO

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 2. sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju Osnovne i dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 02. ožujka 2009. godine u "Narodnim novinama broj 27/09", a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 17. ožujka 2009. godine.

Listu lijekova LL17032009 možete učitati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova pritiskom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

ATK šifra je jedini parametar po kojem program povezuje Listu lijekova s Vašim registrom artikala. Buduću da neki lijekovi mijenjaju ATK šifru, potrebno je, neposredno prije ažuriranja liste tim lijekovima ručno upisati novu ATK šifru. Artikle koje mijenjaju ATK šifru možete vidjeti ako kliknete na sljedeći link: Popis artikala koji mijenjaju ATK šifru


Listu ažurirajte prije početka rada 17.03.2009
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".


NAPOMENA :

 • prije ažuriranja Liste lijekova nije potrebno fakturirati recepte
 • prije ažuriranja Liste lijekova prepuručamo da proknjižite nivelacijske razlike robe
 • štampanje "Izvještaja za prizvođače" (zbog nivelacijskih razlika nastalih ažuriranjem liste):
  - proknjižite nivelacijske razlike nastale nakon ažuriranja liste lijekova
  - u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena -> Roba u pojedinačnom prikazu zapisnika sortirajte kolonu "Proizvođa?/strong>"
  - označite artikle željenog proizvođača i kliknite na "Štampaj"
 • nakon ažuriranja nove liste lijekova obratite pozornost na izdavanje "Ponovljivih recepata". Ljekarna je dužna izdati lijek sukladno statusu lijeka na važećim listama. To znači da, ako osigurana osoba npr. kod prvog izdavanja lijeka nije bila obvezna sudjelovati u plaćanju cijene lijeka, a lijek u međuvremenu prijeđe na Dopunsku listu lijekova, osigurana osoba kod sljedećeg podizanja lijeka obvezna je platiti propisani iznos doplate i vice versa. Isto vrijedi i ako je lijek ostao na Dopunskoj listi, a došlo je do promjene iznosa doplate ili lijek više nije na listi lijekova.

09.03.2009. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Prenosimo Vam vijesti HZZO-a :

NAPUTAK u svezi Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

Člankom 12. Pravilnika je određeno da "u slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću, izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana, ?., uz uvjet da je zdravstveno stanje osigurane osobe prethodno bilo stabilno s istom terapijskom dozom s tim lijekom najmanje tri (3) mjeseca, osim za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari."

Slijedom svega gore navedenog, uvažavajući posebnosti za propisivanje na recept koje su u Pravilniku posebno istaknute, napominjemo da se na tzv. ponovljivi recept smiju propisivati lijekovi koji su namijenjeni za liječenje kroničnih bolesti, a ne smiju se propisivati:

- lijekovi koji se zbog prirode bolesti osiguranoj osobi moraju hitno izdati i koji su označeni oznakom "cito", "statim" ili "periculum in mora", a u količini dostatnoj za liječenje najviše do 3 dana, odnosno jedno najmanje originalno pakiranje lijeka (čl. 8. i 12. Pravilnika)
- zavojni materijal u slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, koji se može propisati najviše za potrebe liječenja do 7 dana u točno određenoj količini (čl. 10)
- dijetetski pripravci, namirnice bez glutena ili namirnice za enteralnu primjenu, koji se mogu propisati za potrebe liječenja do 30 dana (čl.10);
- magistralni pripravci
- lijekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari, koji su navedeni u tabličnom prikazu u samom Pravilniku, a kod kojih postoji posebni režim propisivanja u dva primjerka (čl.13.); lijekovi koji sadrže psihotropne tvari sukladno Popisu opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga, te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga (koji je izdalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a koji je objavljen u
"Narodnim novinama" broj 43/08), obzirom da njihova dugotrajna primjena može dovesti do stvaranja ovisnosti, te da samim time nisu namijenjeni za dugotrajnu primjenu. Tablični popis lijekova koji sadrže psihotropne tvari (članak 12. Pravilnika), prema ATK šifri koji se nalaze u Osnovnoj/Dopunskoj listi lijekova Zavoda
- lijekovi namijenjeni za liječenje akutnih bolesti, simptoma i akutnih stanja (npr. antibiotici,antibiotske kapi i masti itd.)
- lijekovi koji nisu namijenjeni za liječenje kroničnih bolesti

Kao i do sada, na jedan recept može se propisati lijek, sukladno članku 12. Pravilnika, u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, odnosno najviše do dva pakiranja lijeka. Iznimno se lijekovi iz skupine L04 mogu propisivati i u količini koja je veća od 2 pakiranja lijeka najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana. Iznimno se, na jedan recept može propisati jedno veliko pakiranje čija je količina dostatna za liječenje do 90 dana.
Svaki od ovako propisanih recepata može biti propisan i kao ponovljivi recept, ali uz uvjet da je lijek koji je propisan na recept namijenjen za potrebe trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću.
Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana. To je jedna od mogućnosti kod propisivanja terapije, a ne obveza. Na ponovljivi recept lijek se može propisati i za kraće vremensko razdoblje liječenja. O svemu odlučuje izabrani doktor koji propisuje lijek na recept. Recept može biti običan ili ponovljiv od 1 do najviše 5 puta, što znači da se lijek na jedan recept može podignuti 1, 2 ili najviše 6 puta. Za neke oblike lijekova pakiranja nisu prilagođena na način da terapijska doza "pokrije" vremensko razdoblje od 30 dana (npr. ponekad 2 kutije lijeka propisane na recept nisu dostatne za punih 30 dana liječenja (manja pakiranja lijekova), pa u takvim slučajevima ponavljanja od najviše 5x neće biti dostatna za punih 180 dana liječenja i o tome mora voditi brigu izabrani doktor medicine, ali ne može na receptu naznačiti više od 5 ponavljanja).

Napomena:
U
koliko je izabrani doktor ranije na ponovljivi recept propisao lijek koji se nalazi u grupi lijekova koji su sada gore u dopisu decidirano izdvojeni kao lijekovi koji se ne smiju propisivati na ponovljivi recept, tako propisani recepti moraju se shvatiti kao jednokratni recepti i tako propisani recepti nemaju uvjeta za ponavljanje izdavanja.
Svako eventualno ispravljanje na receptu mora se potvrditi potpisom i faksimilom doktora medicine koji je propisao lijek na recept (npr. ako je recept napisan na CEZIH-u, a rukom je na receptu dopisano "ponoviti", bez potpisa i faksimila doktora medicine, takav se recept mora smatrati jednokratnim receptom.)

06.03.2009. Izvješće o prometu gotovih lijekova za Agenciju za lijekove

Molimo Vas da za slanje Izvješća o prometu gotovih lijekova za 2008. godinu Agenciji za lijekove slijedite sljedeću proceduru:

1. U opciji Izvještaji -> Agencija za lijekove u polje Šifra isporučitelja upišite "šifru ljekarne" koje Vam je dodijelila Agencija za lijekove.
Ukoliko iz nekog razloga niste dobili svoju šifru, možete je saznati slanjem upita na e-mail info.potrosnja@almp.hr (kliknite lijevom tipkom miša na e-mail adresu) ili na telefon 01/ 4884 100 .

2. U prikazanoj tablici prikazani su svi artikli čiju potrošnju treba dostaviti Agenciji. Automatski će se povezati artikli preko ATK šifri HZZO-a, a "blijedo" će biti prikazani nepovezani artikli. Kliknite u krug lijevo od natpisa Nepovezani (u gornjem desnom uglu iznad tablice) tako da Vam u tablici ostanu samo nepovezani artikli. Pregledajte tablicu i povežite artikle koje imate u Vašem Registru artikala. Artikli se povezuju tako da se pozicionirate na željeni artikl, pritisnete tipku Enter ili kliknete na gumb poveži i izaberete artikl s kojim ga želite povezati. (npr. kao u primci).

3. Kad ste povezali sve artikle stavite praznu disketu i kliknite na gumb "Disketa".

4. Kad ste snimili disketu kliknite na "Dopis" i odštampajte dopis

5. Diskete i dopis pošaljite do 15. ožujka 2009. na adresu:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode,
Ksaverska cesta 4,
10000 Zagreb

s naznakom "Izvješće o prometu lijekova za 2008. godinu".

NAPOMENA: Neke ljekarne dobile su dopis od Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba u kojem zavod traži od ljekarne "Izvješće o prometu gotovim lijekovima na malo u 2008. godini".
Napominjemo da ne postoji zakonska obveza ljekarne o slanju ovakvog izvješća Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba. Ukoliko ipak želite poslati izvješće snimite disketu na isti način kao i za agenciju za lijekove i pošaljite ga na adresu :
Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
Odjel za farmakoepidemiologiju
10 000 Zagreb
Mirogojska cesta 16

04.03.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je:

Promjene vezane za obradu ponovljivih recepata

 • štampanje Dnevnika ponovljivog recepta

Uvođenjenjem ponovljivih recepata pojavili su se poteškoće oko njihovog efikasnog evidentiranja i izdavanja. Slijedeći Vaše sugestije omogućili smo Vam štamapanje "Dnevnika izdavanja" ponovljivog recepta. Dnevnik se izdaje pacijentu prilikom prvog izdavanja tj. kad Vam pacijent preda tiskanicu recepta.

NAPOMENA : Štampanje Dnevnika ponovljivih recepata nije obvezno i možete ga isključiti u opciji Sistem ->Opcije i parametri -> Blagajna -> Dnevnik ponovljivog Rp

U dnevniku su podaci o vrsti i količini propisanog lijeka, datumu prvog izdavanja i datumima ponavljanja, te sadrži mjesto na kojem je moguće potpisom potvrditi svako zasebno izdavanje lijeka. Svaka ljekarna može za sebe odlučiti tko će potpisom ovjeriti izdavanje: ljekarnik, pacijent ili oboje.
Dnevnik ponovljivih recepata pacijent predočava kod svakog sljedećeg izdavanja te se na njemu potpisom ovjerava da je lijek izdan za navedeno ponavljanje.

Datumi ponavljanja računaju se prema podatku "Terapija dana" koji možete direktno upisati kod taksiranja recepata ili za njegovo računanje možete iskoristiti upis podataka "Pakiranje komada" i "Dnevna doza". Ako ne upišete terapiju, program će u dnevnik upisati datume sljedećih izdavanja u razmaku od 7 dana ( što je trenutno važeća kontrola HZZO-a).

Dnevnik ponovljivih recepata štampa se na štampaču za taksiranje recepata nakon što je odštampan maloprodajni račun (program će prikazati poruku "Stavite papir za Dnevnik ponovljivih recepata").
Dnevnik se štampa na prazan papir veličine A5 (format recepta, tj. polovica papira A4) na isti način na koji se taksira recept.

Na jedan papir stane dnevnik (datumi) izdavanja za dva ponovljiva recepta.

U ovoj verziji nije moguće štampati dnevnik za ve?izdane ponovljive recepte kao ni duplikat odštampanog dnevnika. Navedene opcije bit će omogućene u sljedećoj verziji.

 • u polje "Dnevna doza" omogućen unos decimala (0,5, 0,25...)
  - za kreme, masti kapi i slične lijekove nažalost nema mogućnosti izračuna terapije, pa Vas molimo da u tom slučaju upisujete samo podatak "Terapija za dana"
 • u opciji dokumenti Recepti HZZO -> Ponavljanje omogućena promjena terapije za ve?izdane ponovljive recepte

VAŽNO :

 • Izdavanje lijekova na ponovljivi recept jo?strože nameće potrebu svakodnevnog arhiviranja podataka (dug ljekarne prema pacijentu)
 • unos terapije i imena na ponovljivim receptima nije obvezan podatak i niste ga dužni ispisati pacijentu
 • polja "Pakiranje komada" i "Dnevna doza" služe za izračun broja dana terapije te ih možete preskočiti i direktno upisati "Terapija dana"
 • kod nove doznake program iz liste ortopedskih pomagala prema ATK šifri uzima cijenu pomagala
  (listu ortopedskih pomagala možete učitati u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom miša na gumb "Internet")

27.02.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je:

 • rad s ponovljivim receptima
  - unos terapije pacijenta (broj dana do sljedećeg izdavanja)
  - ispis sljedećeg izdavanja i broj izdanih recepata od ukupnog broja recepata na maloprodajni račun
  - u prikazu ponovljivih recepata u blagajni recepti su sortirani po datumu sljedećeg izdavanja
  - na taksiranom ponovljivom receptu pored broja recepta, ispostave i kategorije ispisuje se slovo P i broj ponavljanja

  Više o unosu i obradi ponovljivih recepata pogledajte klikom na sljedeći link: Upute za rad s ponovljvim receptima

 • Ortopedska pomagala
  - dodano učitavanje liste ortopedskih pomagala u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala - pritiskom na gumb "Internet"
  - lista ortopedskih pomagala sadrži važeće cijene HZZO-a, pa Vam savjetujemo da je obvezno učitate jer program za obračun doznake koristi cijene s navedene liste.
  - u listi ortopedskih pomagala možete vidjeti sve proizvođače ako kliknete na "Svi proizvođači" u dnu ekrana

NAPOMENA : Pri propisivanju pomagala, izabrani doktor na tiskanici popunjava rubriku ?strong>BROJ POTVRDE?koji se sastoji od 14 znamenki na sljedeći način:

 • prvih 9 znamenki predstavlja broj ordinacije izabranog doktora koji propisuje pomagalo
 • naredne četiri znamenke predstavljaju redni broj potvrde u kalendarskoj godini
 • zadnja znamenka predstavlja kontrolnu znamenku, koja se izračunava automatski

Za sve izabrane doktore koji nisu informatizirani , te koji nisu u mogućnosti dodijeliti broju potvrde kontrolni broj, do okončanja postupka informatizacije, u rubriku ?strong>BROJ POTVRDE?upisuju 13 znamenki umjesto 14 i to na način da mjesto zadnje znamenke (kontrolna znamenka) ostaje prazno. Tako da u programu za sad prilikom unosa doznaka u polje ?strong>BROJ POTVRDE?možete upisati i 13 znamenaka

PRIMJER BROJA POTVRDE - 077307730 00019

Prvih devet znamenki predstavlja broj ordinacije izabranog doktora, naredne četiri znamenke predstavljaju redni broj potvrde u kalendarskoj godini, s tim da počinje s brojem 0001, zatim 0002, 0003? do maksimalno 9999, zadnja znamenka je kontrolna znamenka.

 

20.02.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.6.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je:

NOVI SLOG SKUPNOG RAČUNA LJEKARNE

HZZO je uvjetovao da se za recepte izdane zaključno s 20.02.2009. godine disketa (slog) snimi na "stari" način, a da je za recepte izdane od 21.02.2009. u primjeni "novi" slog. U novoj verziji EskulapWina omogućeno je snimanje diskete i na stari i na novi način.. To znači da niste obvezni fakturirati recepte prije instalacije nove verzije, nego to možete učiniti i naknadno. Bitno je da se racepti izdani do 20.02. fakturiraju odvojeno od recepata izdanih nakon toga.

Da bi recepte izdane do 21.02.2009. godine fakturirali odvojeno, trebate prilikom fakturiranja odabrati datume kao na sljedećoj slici:

Disketu za recepte izdane do 20.02.2009. godine snimate tako da, nakon pritiska na gum "Snimanje na disketu diskete" postavite parametar kao na sljedećoj slici:

VAŽNO: Prilikom automatskog fakturiranja, program će disketu snimiti na "novi" način (važeći za recepte izdane od 21.02.2009. godine)


UNOS I OBRADA PONOVLJIVIH RECEPATA


U novoj verziji programa dodana je mogučnost unosa i obrade ponovljivih recepta. Izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za vremensko razdoblje liječenja, npr. za terapiju kroz 2, 3 ili više mjeseci, a najduže za terapiju do 180 dana (do 6 mjeseci) ali ne smije propisati lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari.
U ljekarni je važno osiguranu osobu upozoriti da će lijek, koji joj bude propisan na ponovljivi recept,
moći podizati isključivo u istoj ljekarni.

Više o unosu i obradi ponovljivih recepata pogledajte klikom na sljedeći link:
Upute za rad s ponovljvim receptima

NOVA TISKANICA DOZNAKE
Od 21.02.2009 godine u upotrebi su i nove tiskanice doznaka. Razlika između novih i starih doznaka je u tome što na novim doznakama nisu napisane cijene pomagala, nego se one upisuju prilikom obrade doznake. Lista pomagala je objavljena na internetskim stranicama HZZO-a i možete ih vidjeti ako kliknete na slijedeći link : http://www.hzzo-net.hr/dload/upravno_vijece/2009/1_sj_20090127_03_01.pdf

HZZO je također propisao novi način obračuna sudjelovanja pacijenta u cijeni pomagala.
Plaćanja sudjelovanja oslobođeni su pacijenti na čijim doznakama je u polju "U cijelosti pokriva obvezno zdravstveno osiguranje - šifra" upisana jedna od važećih šifri oslobađanja.
Pacijentima koji nisu oslobođeni plaćanja, sudjelovanje se naplaćuje na sljedeći način:

CIJENA POMAGALA IZNOS SUDJELOVANJA
0,00kn - 50,00kn
iznos cijene pomagala
50,00kn - 250,00kn
50,00 kuna (bez obzira na cijenu)
više od 250,00kn
20% od cijene pomagala

Kod obrade doznake dovoljno je upisati cijenu/e pomagala, a program će automatski izračunati iznos sudjelovanja.
Doznake pacijenata koji imaju dopunsko osiguranje HZZO-a se obrađuju kao i do sad (polje "Osl. od sudjelovanja" se ostavlja prazno, u polju "Dopunsko osiguranje" odabire HZZO, a u polje "Broj iskaznice dop. osiguranja" upisuje broj kartice dopunskog osiguranja).

VAŽNO: Važeće su jo?i stare tiskanice doznaka. Stare tiskanice doznaka obrađuju se kao i do sada, samo što se u blagajni u polje VP upisuje "SD" ili "DS".

SNIMANJE DISKETE (SLOGA) POMAGALA

Iako HZZO nije naglasio da li se stare doznake moraju snimati na stari ili novi način, prilkom snimanja diskete, program će Vas pitati da odaberete želiti li slog snimiti na stari ili na novi način (kao i kod snimanja sloga recepta).

 

05.02.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.5.7).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :

 • provjera valjanosti kartice dopunskog osiguranja HZZO-a prije taksiranja recepata
  - prije taksiranja recepta u opciji Receptura -> Blagajna istovremenim pritiskom na tipku CTRL i slovo A otvora se provjera kartice
  - upišite broj kartice i pritisnite tipku ENTER ili provucite karticu kroz čita?magnetskih- program provjerava valjanost kartice dopunskog osiguranja HZZO-a i prikazuje sljedeće poruke :

ili

 • štampanje datuma izrade pripravka na signaturama
  - u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Štampanje pod "Signature" možete isključiti prikaz datuma izrade magistralnog pripravka na ispisanoj naljepnici

 • preskok unosa vrste plaćanja za "šarenu" robu
  - u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna dodan je parametar "Preskok unosa vrste plaćanja za "šarenu" robu"
  - ova opcija aktivirana je u novoj verziji programa, a funkcija joj je da prilikom unosa neke "šarene" robe (roba koja ne ide na recept ili doznaku) nakon upisa količine automatski prelazi u novi redak, a kod lijekova da prelazi na polje VP - vrsta plaćanja i upisuje 'R'.
  - ovaj parametar možete deaktivirati u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna -"Preskok unosa vrste plaćanja za "šarenu" robu"

 • u Pregledu zaliha robe dodan pregled zaliha na određeni dan
  - u opciji Izvještaji -> Pregled zaliha -> Na dan odaberite datum na koji želite vidjeti stanje zaliha i pritisnite "Osvježi prikaz"

 • u opciji Štampanje izvještaja za knjigovodstvo dodano štampanje dokumenta "Utrošak vode"

UPOZORENJE : od 01. veljače 2009. više ne vrijede potvrde (uplatnice) o plaćanju dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, tj. pacijenti su oslobođeni plaćanja sudjelovanja samo uz prikaz važeće kartice dopunskog osiguranja ili potvrde o oslobađanju (bijeli kartonči?

 

05.02.2009. Vijesti sa stranica HLJK

Sastanak u HZZO-u 04.veljače 2009

Na sastanku održanom 4. veljače 2009. godine u HZZO-u dogovoreno je:

1. Povećanje vrijednosti boda za ljekarničku uslugu u skladu s povećanjem prihoda ostalim ugovornim subjektima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

2. Izmjena Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept. Kod izdavanje lijekova na ponovljive recepte HZZO-a za terapiju do 180 dana ljekarna neće zadržavati recept u ljekarni, ve?se recept pri prvom izdavanju zajedno s računom dostavlja Zavodu.

Pri prvom izdavanja lijeka, ljekarnik u svom programu otvara elektronski zapis sa podacima o osiguranoj osobi te podacima sa recepta, temeljem kojeg će ponavljati izdavanje lijeka.
Osigurana osoba je kod svakog ponovljenog izdavanja obvezna pokazati zdravstvenu iskaznicu.
Ljekarna nakon svakog izdavanja lijeka Zavodu dostavlja račun za izdani lijek s obračunatom uslugom kao i kod izdavanja lijekova na neponovljivi recept.

Izmijenjeni Pravilnik će stupiti na snagu 15 dana nakon objave u NN, a prije objave Zavod je obvezan dostaviti naputak o provedbi te novi opis sloga računa za ljekarne.
Detaljnije izvješće sa sastanka objaviti ćemo tijekom sutrašnjeg dana.

Ova obavijest je sa stranica Hrvatske ljekarničke komore. Dok HZZO ne objavi izmjenjeni pravilnik te naputak o provedbi te opis novog sloga ne možemo napraviti nikakve izmjene u programu. Također ne znamo kolika će biti nova vrijednost boda te od kada će se primjenjivati stoga Vas molimo da i dalje pratite naše novosti.

Povrat recepata od HZZO-a

Sve ljekarne kojima HZZO vrati recepte iz siječnja ove godine s razlogom "Neispravna šira oslobađanja" molimo da pošalju e-mail na adresu Hrvatske ljekarničke komore hljk@hljk.hr (kliknite na adresu ako želite poslati e-mail) u kome će napisati naziv područnog ureda HZZO, naziv ljekarne, period iz kojeg su recepti te razlog vraćanja.
HLJK će poduzeti dalje korake temeljem zaključaka sa sastanka od 22.01.2009.

30.01.2009. Prijenos podataka u knjigovodstvo

Došlo je do nadopuna u prijenosu podataka prema knjigovodstvu pa molimo ljekarne koje koriste program "Prijenos" da učitaju novu verziju programa.

Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Pokrenite "Prijenos"
2. Na tipkovnici istovremeno pritisnite tipku "CTRL" i slovo "U" ili pritisnite na Prijenos -> Nova verzija (gornji lijevi ugao)
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.8.2.0 )

Molimo Vas da učitate novu verziju prije nego što pošaljete podatke.

30.01.2009. Vijesti sa stranica HLJK

Na stranicama Hrvatske ljekarničke komore objavljeno je da je na održanoj sjednici UV HZZO prihvaćen novi Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept kojim je utvrđeno da se za kronične bolesti može lijek propisati na ponovljivi recept u količini za 180 dana. U utorak će se sastati Vijeće komore koje će raspravljati o svim problemima u svezi provedbe reforme u ljekarništvu te utvrditi pregovaračka stajališta i daljnje postupke koje će Komora poduzimati u cilju zaštite interesa ljekarništva.

Više o tome pogledajte na stranicama Hrvatske ljekarničke komore :

Odgovor HZZO-a na zahtjeve Komore i sjednica UV HZZO-a

Sastanak u HZZO-u 22.siječnja 2009 i zahtjevi Komore

Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept HZZO-a

28.01.2009. Recepti za kronične bolesti

Recepti za lijekove za kronične bolesti vrijedit će šest mjeseci umjesto dosadašnjih mjesec dana, što znači da kronični bolesnici više neće morati svakog mjeseca odlaziti liječniku po novi recept za njihovu terapiju. Pacijent će recept ostaviti u ljekarni, gdje će kroz šest mjeseci na njega podizati potrebnu dozu lijeka, pojasnio je nakon sjednice Upravnog vijeća ministar zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinovi?ocijenivši kako će to povećati učinkovitost i rasteretiti primarnu zdravstvenu zaštitu te je učiniti dostupnijom pacijentima.

Od strane HZZO-a rečeno nam da se jo?ništa ne zna o načinu obrade takvih recepata te da prije stupanja na snagu odluka o receptima za kronične bolesti mora proći zakonsku proceduru (objavu u NN,...).

23.01.2009. Nova verzija programa

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.5.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Objavljena je nova šifra oslobađanja od sudjelovanja koju je potrebno upisati u opciji Registri -> Oslobađanje od sudjelovanja.
Novu šifru dodajete pritiskom na gumb "Novi" sa sljedećim podacima:

Za lijekove koji se koriste za farmakoterapiju opijatskih ovisnika i izdaju na ruke liječnika i osobno ih u ljekarni preuzima izabrani ugovorni doktor (npr. Heptanon tbl. i Heptanon sol.) prilikom izdavanja lijeka ne naplaćuje sudjelovanje osigurane osobe u troškovima zdravstvene zaštite.
Za navedene lijekove potrebno je u opciji Registar -> Artikli -> Pojedinačno:

 • isključiti opciju "Sudjelovanje"
 • u polje " Šifra oslobađanja od sudjelovanja" upisati 60

Program će prilikom unosa podataka na recept za navedene lijekove automatski upisati oslobađanje od sudjelovanja sa šifrom 60.

Prema (staroj) obavijesti sa stranica Hrvatske ljekarničke komore također možete za lijekove sa sljedećim ATK šiframa :
J07AG51, J07CA06, J07BF02, J07BF03, J07AJ52, J07AM51, J07AN01, V04CF01, J07BC01, J07AM01, J07AL01, J07AL02, J07BG01, J07BB02, J07BD52, J07BE01, J07BD01, J07BJ01, J07AR01, J06BB02, J06BB04, J06BB05, J06BB16

 • isključiti opciju "Sudjelovanje"
 • u polje " Šifra oslobađanja od sudjelovanja" upisati 68 ( Obvezno cijepljenje, imunoprofilaksa i kemoprofilaksa )

Program će prilikom unosa podataka na recept za navedene lijekove automatski upisati oslobađanje od sudjelovanja sa šifrom 68.

21.01.2009. "Bijeli kartonči?quot;

Primjetili smo da Vam "bijeli kartončići" stvaraju probleme, pa da jo?jednom pojasnimo prethodnu obavijest :

Ako je na "bijelom kartončiću" upisana šifra oslobađanja tada nije potrebno upisivati broj kartončića nego samo u polje Sudjelovanje upisati "Ne" s odgovarajućom šifrom oslobađanja (šifra koja piše na kartončiću).

Ako je pacijent oslobođen sudjelovanja po nekoj osnov
i (npr. dijagnozi ili je osoba mlađa od 18. godina) također nije potrebno upisivati broj "kartončića".

19.01.2009. Izdavanje narkotika i postupanje s "bijelim kartončićem"

IZDAVANJE NARKOTIKA

Danas je HZZO objavio sljedeću obavijest:

"Predmet: Izdavanje lijekova na recept za liječenje opijatskih ovisnika

Poštovani,
vezano za odredbu članka 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine?broj 150/08) koja se odnosi na obvezu sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite prilikom izdavanje lijekova po receptu u iznosu od 0,45% od proračunske osnovice, odnosno 15 kn, izvješćujemo Vas da se za lijekove koji se koriste za farmakoterapiju opijatskih ovisnika i izdaju na ruke liječnika i osobno ih u ljekarni preuzima izabrani ugovorni doktor (Heptanon tbl. i Heptanon sol.).
Prilikom izdavanja lijeka ne naplaćuje sudjelovanje osigurane osobe u troškovima zdravstvene zaštite."

U telefonskom razgovoru s informatičarima HZZO-a doznali smo da će biti objavljena nova šifra oslobađanja od sudjelovanja koja će se odnositi na izdavanje narkotika (vjerojatno 20. ili 21. siječnja), stoga Vas molimo da pratite naše novosti.

U navedenom slučaju tj. narkotike koji se izdaju na ruke liječnika i osobno ih u ljekarni preuzima izabrani ugovorni doktor molimo Vas da dok HZZO ne objavi šifru oslobađanja te recepte (narkotike) ne taksirate.


POSTUPANJE S "BIJELIM KARTONČIĆEM"

Prilikom unosa podataka na recept kod pacijenata s "bijelim kartončićem" postupate na sljedeći način :
- ako je pacijent oslobođen sudjelovanja po nekoj osnovi (npr. dijagnozi ili je osoba mlađa od 18. godina) nije potrebno upisivati broj "kartončića" nego samo u polje Sudjelovanje upisati "Ne" s odgovarajućom šifrom oslobađanja (šifru oslobađanja program sam upiše ako u registru za odabranu mkb šifru ima postavljenu šifru po kojoj je oslobođen)
- ako pacijent nije oslobođen sudjelovanja po nekoj osnovi a ima "bijeli kartonči?quot; tada u polje "Sudjelovanje" upišite Ne, u polje "Osl.od sud." (šifra oslobađanja od sudjelovanja) ostavite prazno, a u polje "Broj iskaznice DO HZZO" upišite broj kartončića
- broj kartončića treba pisati u obliku 4/xxxxxxxx za Bjelovar, 10/xxxxxxx za Čakovec, 114/xxxxxxxxx za Zagreb itd.,tj. Područni ured + znak "/" + broj
- ako Vam u polje "Broj iskaznice DO HZZO" ne stanu svi brojevi s kartončića instalirajte novu verziju programa 1.8.5.5

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

16.01.2009. CZO dopunsko osiguranje i taksiranje recepata osiguranika s "bijelim kartončićem"

Ako Vam se u ljekarni pojavi pacijent s bijelim kartončićem temeljem kojeg ne plaća sudjelovanje prilikom taksiranja recepta u polje "Sudjelovanje" upišite Ne, u polje "Osl.od sud." (šifra oslobađanja od sudjelovanja) ostavite prazno, a u polje "Broj iskaznice DO HZZO" upišite broj kartončića.

Danas je na sastanku s Croatia zdravstvenim osiguranjem dogovoreno da se pacijenatima koji imaju CZO dopunsko osiguranje do daljnjeg naplaćuje sudjelovanje u gotovini. Pacijentu se izdaje račun na ime kupca na temelju kojeg će pacijent sam od CZO-a naplatiti plaćeni iznos sudjelovanja.
Molimo Vas da i dalje pratite novosti jer vjerujemo da će uskoro doći do promjene po pitanju naplate sudjelovanja osiguranicima CZO-a.

09.01.2009. Nova verzija programa EskulapWin (1.8.5.3)

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.5.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji dodano je :

VAŽNO !!!

U novoj verziji EskulapWin-a ugrađena je mogućnost povezivanja MKB Šifre (međunarodne klasifikacije boslesti) sa Šifrom oslobađanja od sudjelovanja. Šifre možete povezati automatski ili ručno. Automatsko povezivanje napravljeno je prema popisu koji je objavljen na internetskim stranicama Hrvatske ljekarničke komore (HLJK). U razgovoru s magistrom Katicom Tomi?Vugrinči?i magistrom Matom Portolan iz HLJK saznali smo da su im te veze uručene na sastanku Upravnog vijeća HZZO dana 30. prosinca 2008. godine.
2. siječnja 2009. godine službeno smo zatražili od HZZO-a veze između MKB šifri i Šifri osnova oslobađanja od sudjelovanja u troškovima ZZ, ali do danas nismo dobili nikakav odgovor. Navedenu opciju ugradili smo u program da Vam olakšamo rad s novim propisima, ali budući da nema nikakvog službenog tumačenja HZZO-a koristite ju na vlastitu odgovornost.

Šifranik dozvoljenih MKB dijagnoza objavljen na internetskim stranicama HZZO-a (http://www.hzzo-net.hr/dload/partneri/sifrarnici/dijag_3znaka.xls) sadrži samo MKB šifre dužine 3 znaka, a na objavljenom popisu HLJK nalaze se i šifre dužine 4 znaka.

Instalacijom nove vezije programa automatski će Vam se instalirati novi Šifrarnik osnova oslobađanja od sudjelovanja u troškovima ZZ (od 5. siječnja 2009. godine), a MKB šifranik bit će proširen šiframa s popisa HLJK.

Automatsko povezivanje prema popisu HLJK možete napraviti tako da u opciji Registri->MKB kliknete na "Oslobađanje HLJK".

Za ručno povezivanje MKB šifri i Šifri oslobađanja pogledajte pritiskom na sljedeći link:
Upute za ručno postavljanje šifri oslobađanja na MKB

Prilikom upisa podataka na recept program će automatski za određenu MKB šifru upisati u polje "Sudjelovanje" DA ili NE, odnosno u polje "Osl.od sud." upisat će pripadajuću šifru oslobađanja. (npr. za MKB šifru J11. (Influenca, virus nije dokazan) u polje Osl.od.sud. bit će upisana šifra 62)

Ostale šifre oslobađanja od sudjelovanja koje ne ovise o MKB šifri, automatski će se pamtiti i ponavljati za svakog pacijenta kao i broj kartice dopunskog osiguranja.

Radi lakšeg snalaženja oko gotovine koja pripada ljekarni i sudjelovanja koje se treba uplatiti HZZO-u na zaključenju blagajne podaci znače:

 • GOTOVINA: ukupno naplaćen novac u gotovini (ono što pripada ljekarni + sudjelovanje)
 • SUDJELOVANJE: iznos sudjelovanja koji treba uplatiti na račun HZZO-a
 • GOT.-SUD.: iznos gotovine koji pripada ljekarni
 • ČEKOVI: vrijednost čekova
 • KARTICE: vrijednost slipova kreditnih kartica
 • UKUPNO: gotovina koja pripada ljekarni + čekovi + kartice

U pregledu prometa podaci znače:

 • Ukupno: ukupno naplaćena gotovina (ono što pripada ljekarni + sudjelovanje)
 • Sudjelovanje: iznos sudjelovanja koji treba uplatiti na račun HZZO-a
 • Ljekarna: iznos gotovine koji pripada ljekarni
 • Čekovi: vrijednost čekova
 • Kartice: vrijednost slipova kreditnih kartica
 • Ukupno ljekarna: gotovina koja pripada ljekarni + čekovi + kartice

Provjera ispravnosti kartica dopunskog osiguranja HZZO:

Na žalost ne postoji način provjere da li kartica dopunskog osiguranja HZZO važi, ve?samo da li je na popisu nevažećih kartica. U opciji Sistem->Nevažeće kartice DO učitajte s interneta novi popis nevažećih kartica. (popis se ažurira početkom svakog kvartala). Prilikom upisa broja kartice dopunskog osiguranja na Rp program će automatski provjeriti da li je kartica na popisu nevažećih kartica i o tome Vas obavijestiti. ( vidi sliku).
Pozor: kartice koje su nevažeće jer im je istekao datum do kojeg vrijede (piše na kartici) ne nalaze se na popisu nevažećih kartica i morate sami utvrditi da kartica više ne vrijedi.

 

03.01.2009. Nova verzija programa EskulapWin (1.8.5.2)

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.5.2).

U novoj verziji dodano je :

 • u opciji Izvještaji->Prometu blagajne - tablično prikazane su kolone :
  - Gotovina - ukupna gotovina u blagajni u kojoj je sadržano i naplaćeno sudjelovanje
  - Ukupno - zbroj gotovine, kartica i čekova
  - Sudjelovanje - iznos naplaćenog sudjelovanja koji treba uplatiti na račun HZZO-a
  - Gotovina - Sud. - iznos gotovine bez naplaćenog sudjelovanja, tj. va?prihod u gotovini
 • u blagajni prilikom taksiranja više recepata istog pacijenta broj kartice dopunskog osiguranja upisuje se samo na prvom receptu.

02.01.2009. Nova vrijednost boda

Na službenim stranicama HZZO-a potvrđena je vijest o promjeni vrijednosti boda na 7,30 kao što smo i ranije objavili na "Novostima".

Ukoliko niste promjenili vrijednost boda možete to napraviti u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Dokumenti -> Vrijednost boda.
Nakon promjene vrijednosti boda na 7,30 kliknite na gumb "Spremi", a ako imate taksirane recepte od 01.01.2009. s krivom vrijednosti boda možete ih promjeniti tako da u opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno označite sve recepte, kliknite na gumb "Vrijednost boda" i upišite novu vrijednost boda. Pritiskom na gumb "U redu" program će promjeniti vrijednost boda na svim označenim receptima.

Molimo Vas da pratite naše novosti jer očekujemo dodatna tumačenja primjene zakona od strane HZZO-a.

02.01.2009. Nova verzija programa EskulapWin (1.8.5.1)

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.5.1).

U novoj verziji ispravljeno je:

 • u opciji Izvještaji->Prometu blagajne - tablično (analitika) prikazan iznos sudjelovanja
 • u blagajni nakon brisanja artikla nekad je krivo bio prikazan iznos za naplatu (-15.00 kn).

Molimo Vas da pratite naše novosti jer očekujemo dodatna tumačenja primjene zakona od strane HZZO-a.

01.01.2009. Nova verzija programa EskulapWin (1.8.5.0)

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.8.5.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.eborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Po novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, od 01. siječnja 2009. godine uvedena je obveza osiguranim osobama za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite za izdavanje lijekova na recept u iznosu od 15,00 kuna.

Sudjelovanje od 15,00 kuna naplaćuje se po receptu na kojem su propisani lijekovi s Osnovne i Dopunske liste lijekova, a prilikom njegovog izdavanja u ljekarni.

Plaćanja sudjelovanja oslobođeni su osiguranici dopunskog osiguranja HZZO. Osim njih na stranicama Hrvatske ljekarničke komore objavljeni su slučajevi u kojima su osiguranici također oslobođeni plaćanja sudjelovanja.(pogledajte prethodnu vijest na našim stranicama ili vijesti na stranicama HLJK). Na službenim stranicama HZZO jo?nisu objavljene odluke Upravnog vijeća HZZO-a sa sjednice održane dana 30. prosinca 2008. godine pa Vam ne možemo dati preciznu insformaciju u kojim su sve slučajevima osiguranici oslobođeni plaćanja sudjelovanja. Radi cjelovitosti u program smo ugradili kompletan šifrarnik oslobađanja od sudjelovanja preuzet s internetskih stranica HZZO-a.

Osim uvođenja obveze naplate sudjelovanja, došlo je i do promjene u slogu recepta te izgledu računa HZZO.

U verziji 1.8.5.0. EskulapWin-a ugrađene su sljedeće novosti:

U Sistem->Opcije i parametri->Recepti dodan parametar ”Iznos sudjelovanja po receptu?(program će ga automatski postaviti na 15,00 kn).

U Registrima dodan je Registar ”Oslobađanja od sudjelovanja?(program će ga automatski popuniti trenutno važećim šiframa osnova oslobađanja od sudjelovanja u troškovima ZZ).

 

Blagajna

U opciji Receptura->Blagajni dodano polje ”Sud.?(Sudjelovanje) u kojem se vidi da li će za određeni recept biti naplaćeno sudjelovanje.

U opciji Izvještaji->Promet blagajne dodanu je (i u pregledu i u ispisu) polje ”Sudjelovanje?

Budući da sudjelovanje nije prihod ljekarne, evidentira se posebno u u Pregledu prometa i Knjizi IRA (stupac Sudjelovanje), a u Knjizi popisa se uopće ne evidentira.

Iznos sudjelovanje također se može vidjeti u kontrolnoj traci te u pregledu recepata.

 

Taksiranje recepata

Kod taksiranja recepata, za osiguranike DO HZZO upisuje se broj iskaznice dopunskog osiguranja, a za osiguranike koji su oslobođeni sudjelovanja po nekom od gore navedenih kategorija, upisuje se šifra osnove oslobađanja

Pacijent ima HZZO dopunsko osiguranje

•  na receptu se odabire Sudjelovanje NE (nije greška ako se i ostavi DA jer će, nakon što se upiše broj iskaznice DO HZZO, program automatski sudjelovanje prebaciti u NE)

•  upisuje se broj iskaznice dopunskog osiguranja HZZO (Polje Dopunsko ostaje prazno!!!)

Prilikom naplate, ako je plavi recept (osnovna lista) ne naplaćuje se ništa, a ako je crveni recept (dopunska lista), naplaćuje se iznos doplate (kao i prije).

Pacijent je oslobođen sudjelovanja po nekoj od osnova oslobađanja

•  na receptu se odabire Sudjelovanje NE (nije greška ako se i ostavi DA jer će, nakon što se upiše šifra osnove oslobađanja, program automatski sudjelovanje prebaciti u NE)

•  iz Šifrarnika osnova oslobađanja odabire se šifra osnove oslobađanja

Prilikom naplate, ako plavi recept (osnovna lista) ne naplaćuje se ništa, a ako je crveni recept (dopunska lista), naplaćuje se iznos doplate (kao i prije).

Pacijent plaća sudjelovanje

•  na receptu se odabire Sudjelovanje DA

Prilikom naplate, ako je plavi recept (osnovna lista) naplaćuje se 15,00 kn, a ako je crveni recept (dopunska lista), naplaćuje se iznos doplate (kao i prije) + 15,00 kn.

Osiguranici CZO dopunskog osiguranja

•  Na žalost, nismo jo?saznali da li su korisnici dopunskog osiguranja CZO također oslobođeni plaćanja sudjelovanja.

 

Fakturiranje recepata

Fakturiranje, štampanje faktura i priloga te snimanje diskete ostalo je nepromijenjeno (bez obzira na promjenjen izgled računa HZZO i novi slog recepta).

 Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082