Narančasta kartica

 

Podešavanje postavki
- parametri za rad s narančastom karticom tvrtke GSK nalaze se u opciji Cjenik -> GSK Narančasta kartica pod opcijom Postavke u gornjem desnom uglu ekrana.
U postavkama su inicijalno upisani svi parametri za rad ljekarne pa je potrebno samo aktivirati navedenu opciju.
Video primjer

Lista lijekova
- lista lijekova koji se subvencioniraju narančastom karticom tvrtke GSK učitavanju se u opciji Cjenik -> GSK Narančasta kartica odabirom opcije Ucitavanje u gornjem desnom uglu ekrana.
Video primjer

Izdavanje računa
- u trenutku naplate računa na blagajni sa stavkom recepta na kojem se nalazi lijek subvencioniran od tvrtke GSK otvara se prozor za autorizaciju narančaste kartice.
Nakon upisa broja kartice te odabirom opcije Autorizacija izvršava se autorizacija kartice na sustavu GSK.
Video primjer

Pregled računa
- izdane račune s popisom lijekova koji su prošli autorizaciju GSK možete pregledati u opciji Cjenik -> GSK Subvencije
Video primjer

Pregled transakcija
-
pregled transakcija s narančastom karticom tvrtke GSK nalaze se u opciji Cjenik -> GSK Subvencije. Odabirom opcije usklađenje možete vidjeti poruke svih transakcija sa sustava GSK.
Video primjer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082