Arhiviranje podataka

Uvod

U programu EskulapWin arhiva (backup) podataka se vrši na CD, DVD ili USB. Arhiviranje se može izvoditi u bilo kojem trenutku i ne zahtjeva prestanak rada ostalih radnih jedinica u mreži. Prilikom arhiviranja tijekom rada arhiviraju se svi podaci i sve transakcije završene do tog trenutka, a sam proces arhiviranja traje svega par minuta. Arhiviranje može biti diferencijalno (od zadnje arhive) ili potpuno (od početka knjigovodstvene godine).

Postupak arhiviranja podataka

Pokrenite opciju Sistem -> Arhiva podataka.
U slijedećem koraku odabire se Tip arhive (klik na strelicu) -> Potpuna ili diferencijalna.

Program EskulapWin omogućava izrade potpunih i diferencijalnih arhiva. Potpuna arhiva sadržava sve podatke i samim time zahtijeva više resursa (kako sa aspekta prostora na mediju tako i vremenski). Diferencijalna arhiva predstavlja razliku u odnosu na zadnju snimljenu arhivu, te na taj način omogućuje racionalnije korištenje medija i bržu izradu sigurnosnih kopija (preporuka -> barem jedno tjedno potpunu arhivu).

NAPOMENA: Diferencijalna arhiva koristi se isključivo kod snimanja na CD s time da je prva potpuna, a sljedeće diferencijalne, dok je kod snimanja arhive na USB obavezno uvijek odabrati "Potpunu" arhivu.
Preporuka je da tokom godine koristite arhiviranje na USB uređaj, a na kraju knjigovodstvene godine snimite jednu potpunu arhivu na CD medij.

Nakon odabira tipa arhiviranja i klika na Arhiviraj pojavljuje se dijalog u kojem se odabire želite li snimiti arhivu na CD ili USB uređaj (vidi sliku).

Snimanje na CD:
- a
ko ste odabrali "Snimanje na CD" umetnite CD medij i odaberite "Pohrani".
Pokreće se program za snimanje podataka na CD na kome je potrebno odabrati "Snimi" za početak snimanja podataka na CD, a na kraju snimanja pritisnite "Izlaz".

Snimanje na USB:
- ako ste odabrali "Snimanje na USB " umetnite USB uređaj (poželjni je da se umetne uvijek u isti utor na računalu) i odaberite "Pohrani".
Pokreće se program za kopiranje podataka na USB te po završetku se na ekranu pojavljuje poruka "Arhiva kopirana na USB uređaj"
NAPOMENA: Ako program prikaže obavijest da arhiva nije spremljena na USB potrebno je pod opcijom snimanja na USB odabirom odabrati "ispravan" USB uređaj.

 

 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082