Novosti

31.12.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.0.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Ako imate grešku tijekom pokretanja prijelaza u novu knjigovodstvenu godinu molimo Vas da učitate novu verziju programa EskulapWin 1.11.0.1

30.12.2015. Nova verzija programa EskulapWin, nova lista ortopedskih pomagala i priprema za novu knjigovodstvenu godinu

1. Instalirajte novu verziju programa EskulapWin (1.11.0.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

- Verzija programa EskulapWin 1.11.0.0 važna je za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu stoga obavezno prije pokretanja prijelaza provjerite da li je verzija učitana na svim računalima.

Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator":

2. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala
- u Narodnim novinama "139/2015" od 29. prosinca 2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 01. siječnja 2016. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 01. siječnja 2016. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 01. siječnja 2016. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

3. Priprema za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu
- prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Ako ste nedavno napravili kompletnu inventuru tada je prije samog prijelaza u novu godinu dovoljno otvoriti novu inventuru, izjednačiti knjigovodstveno stanje s inventurnim, spremiti promjene i proknjižiti inventuru robe i repromaterijala. Nakon inventure izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu".

Dežurnim ljekarnama savjetujemo da ne mijenjaju datum i vrijeme na računalima zbog prelaska u novu knjigovodstvenu godinu iz razloga što se svakom naplatom računa u poreznu upravu šalje točan datum i vrijeme. Preporuka je da nešto prije kraja dana (31.12.2015. npr. 23:30) zaključe blagajne, proknjiže svi dokumenti s time da posljedni proknjiženi dokument bude inventura robe i repromaterijala, pokrene prijelaz u novu godinu, a nakon uspješnog prelaska (01.01.2015. npr 00:01) pokrene program na svim računalima i nastavi s radom.

Ako ste se ipak odlučili da prijelaz obavite u novoj godini tada promjenite datum na server računalu (npr. na 31.12.2015.), a zatim pokrenite program EskulapWin te sljedite gore navedeni postupak za prijelaz u novu godinu. Po završetku obavezno vratite ispravan datum.

Nakon prelaska podaci u prethodnim godinama pregledavaju se tako da u novoj knjigovodstvenoj godini pokrenete opciju Sistem -> Prethodna godina , a promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine u opciji Receptura -> Kontrolna traka -> Prethodna godina.

Više o tome pogledajte klikom na :
Upute za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu


NAPOMENA: Molimo sve ljekarne koje koriste Windows operativne sisteme 7, 8 ili 10 da prije pokretanja prijelaza u novu godinu obavezno pokrenu program EskulapWin kao administrator.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator":

24.12.2015. Sretan i blagoslovljen Božić

23.12 .2015. Provjera trenutne verzije programa EskulapWin

Poštovani,
nastavno na prethodnu obavijest vezanu za novu verziju programa EskulapWin, molimo sve korisnike da provjere da li su učitali verziju 1.10.6.44. te ako nisu da je obavezno učitaju danas do kraja dana.
Provjeru broja verzije možete vidjeti pokretanjem EskulapWin-a na ekranu prijave korisnika ili unutar samog programa odabirom opcije Pomoć -> O Eskulapu:

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator":

18.12 .2015. Nova verzija programa EskulapWin

Nova verzija programa EskulapWin
- m
olimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.44).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.
Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokušajte pokrenuti program EskulapWin kao administrator, a zatim pokrenite opciju Sistem -> Nova verzija programa.
Da bi program pokrenuli kao Administrator potrebno je na radnoj površini (desktopu) desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator":

Novu verziju programa EskulapWin obavezno učitajte jer je ona priprema za slijedeću verziju u kojoj se zbog potreba HZZO-a, tj. izdavanja elektronskih doznaka koriste novije tehnologije i servisi.
Nakon učitavanja nove verzije te pokretanja EskulapWin-a na nekim računalima mogla bi se pojaviti poruka za instalaciju programa potrebnog za sljedeće verzije. Ako se prikaže dolje prikazana poruka obavezno dozvolite nadogradnju na način da odaberete opciju "Run" ili "Pokreni":

Na nekim računalima moguće je da gore navedena poruka neće biti vidljiva na sredini ekrana, već na dnu kao "ikona štita":

U tome slučaju klikom miša odaberite "ikonu štita", a zatim dozvolite instalaciju programa.

NAPOMENA: Bitno je da učitate ovu verziju jer Vam u protivnom sljedeća neće raditi. Također želimo napomenuti da se gore navedeno upozorenje neće prikazati u svim ljekarnama (ili čak na svim računalima u ljekarni) jer to ovisi o sigurnosnim postavkama računala, te o verziji operativnog programa.

11.12 .2015. Nova verzija programa EskulapWin i promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

Nova verzija programa EskulapWin (potrebna zbog učitavanja nove liste ortopedskih pomagala)
- m
olimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.42).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a
- u
Narodnim novinama "132/2015" od 04. prosinca 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 12. prosinca 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 12. prosinca 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 12. prosinca 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ").

10.12.2015. Obavijest od CEZIH-a

Prenosimo obavijest sa stranica CEZIH-a:

Radovi na informatičkom sustavu: Obavještavamo osiguranike i poslovne partnere da zbog radova na informatičkom sustavu u vremenu od petka 11.12.2015. u 16h do ponedjeljka 14.12.2015. u 7h, neće raditi sljedeći servisi:
- DTS gruper
- Provjera statusa zdravstvenog osiguranja
- Online ugovaranje police dopunskog zdravstvenog osiguranja
- Iznos salda za dopunsko zdravstveno osiguranje
- Tražilica za lijekove
- Liste narudžbi
- Portal za poslovne korisnike HZZO-a (ePrijava, uvid u tiskanice T1/T2)

24.11.2015. Obavijest od HZZO-a

U nastavku Vam prosljeđujemo naše pitanje i odgovor HZZO-a vezano za obradu doznaka na kojima se nalaze pomagala sa starim ISO šiframa:

Pitanje Ed Borel-a za HZZO-u:
"Poštovani,
zbog pretvorbe starih ISO šifri u nove imamo dosta upita iz ljekarni s provedbom "starih doznaka" pa nas zanima da li bi područni uredi HZZO-a prihvatili doznaku s novom ISO šifrom dužine 13 znakova u slučaju kada je orginalna doznaka propisana sa starom šifrom pomagala dužine 12 znamenaka?
Primjer: Liječnik je propisao doznaku s pomagalom "Pelene u spoju s gaćicama", ISO šifre 093004102008 (12 znamenki), ljekarna izdaje propisano pomagalo ali u slogu skupnog računa pomagala i na računu doznake upisuje novu šifru pomagala 0930041020017 (13 znamenki).
Mislim da Vama ne bi bio problem povezati o kojem se pomagalu radi, a ljekarnama bi bilo puno jednostavnije."

Odgovor HZZO:
"Iz likvidature u Zagrebu kažu da ne bi imali nikakvih problema ako bi koristili novu šifru i da bi prihvatili račun."

NAPOMENA: Zaključak je da bez obzira što je liječnik propisao staru doznaku Vi na blagajni možete unositi nove ISO šifre pomagala.

20.11.2015. Nova verzija programa EskulapWin i promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

Nova verzija programa EskulapWin (potrebna zbog obrade novih doznaka)
- m
olimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.39).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a
- u
Narodnim novinama "124/2015" od 13. studenog 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 21. studenog 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 21. studenog 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 21. studenog 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ").

NAPOMENA: Kao što smo u prethodnoj obavijesti naglasili da je zbog pretvorbe starih ISO šifri ortopedskih pomagala s 12 znamenki na nove ISO šifre dužine 13 znamenki program morao obrisati stare ISO šifre za pomagala koja su do sad na listi imala jednu ISO šifru, a na novoj listi postoje s više različitih ISO šifri (osim za obloge za rane). Razlog brisanja je što nije moguće automatski odabrati koja je šifra ispravna. Iz tog razloga Vam donosimo upute na koji način sami možete odabrati ispravnu šifru:
UPUTE ZA UNOS NOVE ISO ŠIFRE ZA POMAGALA

18.11.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.38).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa napravljene su sljedeće promjene:

17.11.2015. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo Vam dopis HZZO vezan za projekt informatizacije ortopedskih i drugih pomagala:
Projekt informatizacije procesa propisivanja, odobravanja i isporuke ortopedskih i drugih pomagala - ePomagala

17.11.2015. Obavijest sa stranica HLJK

Prenosimo Vam obavijest sa stranica Hrvatske ljekarničke komore:

16.11.2015 VAŽNO!!! Novi šifrarnik ortopedskih pomagala
Kao dio projekta ePomagala, a kako bi se osigurao brži i kvalitetniji protok informacija, od danas je u primjeni *novi šifrarnik. Tijekom dana će informatičari isti ugraditi u ljekarničke aplikacije.
Stoga je preporuka da se na doznake koje se zaprime tijekom dana, pomagalo izda, no iste obradi nakon instalacije novog šifrarnika.
*Novi šifrarnik je novi samo u tehničkom (informatičkom) smislu dok se ništa drugo nije mijenjalo, odnosno šifrarnik koji je objavljen na web stranici HZZOa je i dalje važeći šifrarnik.

Kao što stoji u naputku HLJK, molimo Vas da pričekate s obradom novih doznaka te da pratite naše novosti gdje će uskoro biti objavljen novi šifrarnik pomagala te novi program EskulapWin sa svim izmjenama potrebnim za obradu doznaka koje sadrže ISO šifre od 13 znamenaka.

16.11.2015. Podsjetnik na promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Podsjećamo Vas da sutra 17.11.2015 stupa na snagu nova lista lijekova HZZO-a. Odluka je objavljena 02. studenog 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 17. studenog 2015. godine.
Listu je potrebno ponovo učitati (ako ste već učitali navedenu listu) iz razloga što je u "Narodnim novinama broj "124/2015" 13. studenog 2015 objavljena izmjena prethodno najavljene liste lijekova HZZO-a.

Listu lijekova LL17112015 možete učitati i pregledati u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite danas na kraju radnog dana ili sutra 17. studenog 2015 prije početka rada klikom na gumb "Ažuriraj".
Na pitanje "Postoji neproknjižena lista LL17112015 Želite li ju obrisati?" potrebno je odabrati "DA".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

12.11.2015. Obavijest za korisnike operativnog sustava windows XP

Od 8. travnja 2014. tvrtka Microsoft obustavila je podršku za sustav Windows XP. Ako nastavite s korištenjem sustava Windows XP kada je podrška obustavljena, vaše računalo će i dalje funkcionirati, no bit će izloženije sigurnosnim prijetnjama i virusima.
Iz tog razloga, a i zbog novijih tehnologija koje ne podržavaju navedeni sustav, a sve više se koriste u sustavima informatizacije ljekarništva savjetujemo svim našim korisnicima koji i dalje koriste Windows XP da svakako do kraja 2015 godine nadograde operativni sustava na novije windowse (minimalno na windowse 7 ali naš savjet je windows 10).

Neke tvrtke već su isključili mogućnost rada preko windowsa XP, a posljednja obavijest koju smo vidjeli je bila od Porezne uprave te od strane Zagrebačke banke koja od 10.11.2015 više nije dostupna za rad putem windowsa XP.

Vezano za prekid podrške prenosimo Vam "Tehničke podatke o životnom ciklusu sustava Windows objavljenih na stranicama tvrtke Microsoft:

Klijentski operacijski sustavi

Obustava standardne podrške

Obustava proširene podrške

Windows XP

14. travnja 2009.

8. travnja 2014.

Windows 7 

13. siječnja 2015.

14. siječnja 2020.

Windows 8

9. siječnja 2018.

10. siječnja 2023.

Windows 10

13. listopada 2020.

14. listopada 2025.

Da biste ostali zaštićeni nakon što je podrška obustavljena, imate dvije mogućnosti:

 1. Nadogradnja postojećeg računala
  - minimalno Windows 7, odnosno najnoviju verziju sustava Windows 10. Preporučujemo da na stranici sa specifikacijama sustava Windows 10 pogledate zadovoljava li vaš PC sistemske preduvjete za Windows 10.
  Bez obzira na koji operativni sustav windosa se odlučite, obavezno mora biti verzija PROFESSIONAL.
 2. Kupnja novog računala
  - ako vaše sadašnje računalo ne podržava Windows 10, možda je vrijeme da razmislite o kupnji novog.

NAPOMENA: Savjetujemo Vam da se oko gore navedenenih mogućnosti konzultirate s Vašim isporučiteljem i serviserom informatičke opreme.
Ako niste sigurni koje operativne sustave koristite u ljekarni, windowse XP možete prepoznati po ikoni u donjem lijevom uglu ekrana koja pored "zastave" ima oznaku "Start":
Bez obzira na koji operativni sustav windosa se odlučite, obavezno mora biti verzija PROFESSIONAL.

04.11.2015. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "120/2015" od 02. studenog 2015 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 02. studenog 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 17. studenog 2015. godine.

Listu lijekova LL17112015 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 17. studenog 2015 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

30.10.2015. Obavijest od HZZO-a

Zbog čestih upita ljekarni vezanih za "problematične" eRecepte prenosimo obavijest dobivenu od HZZO-a:

"Ustanovljeno je da takvi recepti nastaju u MCS-ovom programu, ali sve analize ENT-a i MCS-a nisu dovele do nikakvog rješenja problema, i dalje se radi na tome."

Iz navedenog odgovora i stanja iz ljekarni mišljenja smo da se kod određenih liječnika koji koriste MCS-ov program događa pogreška prilikom slanja eRecepta na sustav CEZIH na način da se pojave dvostruki recepti za pacijenta!
Dok se problem na strani liječnika ne ispravi takve problematične recept možete poslati na način da:

29.10.2015. Nova verzija programa EskulapWin - Slanje podataka IMS-u

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.32).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Sve ljekarne koje šalju podatke prema IMS-u (bilo ručno ili automatski) obavezno moraju učitati novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.32) prije 01.11.2015. zbog promjena u slanju podataka.
Više o slanju podataka prema IMS-u pogledajte ovdje.

28.10.2015. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo obavijest dobivenu od HZZO-a:

Poštovani,
od sutra će na produkciji biti verzija skripte za load računa i recepata ljekarni koja dozvoljava upis količine iskazane u pakiranjima i jedinične cijene za pakiranje za lijekove Ranilon (V06DX03445), Forticare (V06DX03446), Diasip (V06DX03447) i Nutridrink Multi Fibre (V06DX03444). Svi recepti s navedenim lijekovima koji su odbijeni zbog pogrešne količine lijeka moći će se od sutra učitati pa ih ljekarne mogu ponovno fakturirati bez ikakvih ispravaka.

23.10.2015. Nestabilan rad CEZIH-a

Po broju i učestalosti poziva ljekarni zaključujemo da postoje određene poteškoće u radu CEZIH-a.
Trenutno nemamo nikakvu službenu obavijest od strane CEZIH-a.

22.09.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani, tijekom noći i jutros pojavili su se problemi u T-com mreži, moguće su poteškoće u radu korisnika.

21.09.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.20).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Vezano za obavijest Zbrinjavanje izbjeglica iz stranih zemalja objavljenu na stranicama CEZIH-a u novoj verziji programa EskulapWin dodane su promjene za unos i obradu recepata izdanih izbjeglicama iz stranih zemalja.
Na takvim receptima je potrebno upisati kategoriju "S", državu (npr. SYR - Sirija, AFG-Afganistan...), šifru oslobađanja "43" te ime, prezime i datum rođenja (npr Ahmad Ruhaid, 21.09.1960)
Popis država možete vidjeti klikom na link "Popis država"

Više o postupku unosa i obrade takvih recepata pogledajte na Izdavanje recepata izbjeglicama-migrantima

16.09.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
zbog radova na središnjem dijelu sustava, CEZIH večeras 16.09.2015 od 21:00 neće biti dostupan korisnicima. Predviđeno trajanje radova je 5 sati.

14.09.2015. 11:23 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
sustav je ponovno dostupan korisnicima.

14.09.2015. 08:55 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
postoje poteškoće na središnjem dijelu sustava CEZIH. Ide se u restart te sustav neće biti dostupan korisnicima. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama.

11.09.2015. 13:18 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
OsigInfo je dostupan korisnicima. Podaci su sa 24 sata zakašnjenja u odnosu na realne. Ostatak sustava uredno radi.

11.09.2015. 13:59 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani, središnji dio sustava CEZIH ponovno uredno radi.

11.09.2015. 11:52 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
Trenutno postoje poteškoće u radu CEZIH-a. Na snazi je papirnati rad.Pokušaji spajanja prije obavijesti o ponovnoj dostupnosti sustava produžuju vrijeme nedostupnosti.
Molimo vas ne pokušavajte se spojiti na sustav do daljnje obavijesti.

11.09.2015. 11:22 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani, središnji dio CEZIH-a je ponovno dostupan.

11.09.2015. 10:24 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
Trenutno postoje poteškoće u radu CEZIH-a. Na snazi je papirnati rad.Pokušaji spajanja prije obavijesti o ponovnoj dostupnosti sustava produžuju vrijeme nedostupnosti.
Molimo vas ne pokušavajte se spojiti na sustav do daljnje obavijesti.

11.09.2015. 08:56 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
postoje poteškoće u radu na središnjem dijelu sustava. Ide se u restart sustava. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama – papirnati rad.

09.09.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Zbog radova na središnjem dijelu sustava, CEZIH večeras 09.09.2015 od 22 sata neće biti dostupan korisnicima.Predviđeno trajanje radova je 2 sata.

08.09.2015. Problemi s radom CEZIH sustava

U nastavku Vam prosljeđujemo pitanje i odgovor HZZO-a vezano za česte prekide veza u ljekarni sa sustavom CEZIH. Tražili smo i da nam se objasni zašto u slučaju greške na sustavu pojedine ljekarne ili pojedina radna mjesta unutar ljekarne nesmetano rade s eReceptima dok se druge ne mogu spojiti:

Pitanje Ed Borel-a za HZZO-u:

"Poštovani,
zbog čestih prekida veze ljekarni sa sustavom CEZIH molimo Vas za objašnjenje rada sustava u slučaju kad na CEZIH-u postoje određeni problemi. Naime, događa nam se da se ne možemo prijaviti za rad s CEZIH-om (npr. internal system error) dok druga ljekarna ili čak druga blagajna u istoj ljekarni radi bez problema. Zbog toga magistre misle da je greška s njihovim računalom ili programom. Danas smo ponovo imali neugodno iskustvo s ljekarnom koja se nije mogla spojiti na sustav dok je susjedna ljekarna radila! Molimo Vas da nam dostavite objašnjenje koje možemo objaviti na našim internetskim stranicama kako bi u budućnosti izbjegli nesporazume s našim korisnicima."

Odgovor HZZO-a:

"Poštovani,
jutros smo imali probleme tehničke prirode uslijed čega je dolazilo do nemogućnosti otvaranja sigurnih konekcija za dio korisnika. Dio korisnika koji je prije ispada ostvario konekciju mogao je nesmetano raditi.
Ispričavamo se na poteškoćama."

08.09.2015. 07:30 Problemi na CEZIH-u

Postoje problemi sa spajanjem na sustav CEZIH. Pošto su u direkciji HZZO-a bez struje, telefonski smo dobili informaciju da se radi na otklanjanju kvara.

04.09.2015. 11:19 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani, ponovo su se javile poteškoće u radu u radu središnjeg dijela sustava CEZIH.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

04.09.2015. 11:10 Problemi na CEZIH-u

Prema broju poziva primjetili smo da i dalje postoje problemi na sustavu CEZIH ali za sad nemamo službenu obavijest od HZZO-a

04.09.2015. 10:50 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani, svi problemi u radu sustava CEZIH su otklonjeni.

04.09.2015. 10:10 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Priprema se restart sustava.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

04.09.2015. 10:00 Problemi na CEZIH-u

Prema broju poziva primjetili smo da postoje problemi na sustavu CEZIH ali za sad nemamo službenu obavijest od HZZO-a

31.08.2015.09:55 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
sustav je oporavljen. Krenula je obrada prometa.

31.08.2015.09:22 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
trenutno postoje poteškoće na središnjem dijelu sustava. Kreće se u restart. Molim vas stavite obavijest korisnicima o prelasku u izvanredni rad.

31.08.2015.09:12 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obavijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
prema boju poziva čini se da ima nekih poteškoća!

12.08.2015. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "86/2015" od 04. kolovoza 2015 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 04. kolovoza 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 19. kolovoza 2015. godine.

Listu lijekova LL19082015 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 19. kolovoza 2015 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

10.08.2015. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "86/2015" od 04. kolovoza 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 12. kolovoza 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 12. kolovoza 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 12. kolovoza 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

07.08.2015. 10:05 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obaviijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
sustav je ponovno dostupan za korisnike.

07.08.2015. 07:42 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obaviijest dobivenu od CEZIH-a:
Poštovani,
trenutno ima poteškoća na središnjem dijelu sustava CEZIH. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama – papirnati rad.

07.08.2015. 07:10 Problemi na sustavu CEZIH

Poštovani,
postoje problemi na sustavu CEZIH ali za sad nemamo nikakvu informaciju od strane HZZO-a, jedino što znamo da se prilikom dohvata recepta javlja greška "Forbidden"

29.07.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obaviijest dobivenu od CEZIH-a:
"Najavljujemo radove na produkcijskoj okolini u srijedu 29.07.2015. od 22:00 sata , trajanje radova 3 sata. Za vrijeme radova CEZIH G1 sustav neće biti dostupan."

28.07.2015. Promjene i dopune Liste lijekova

Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "77/2015" od 15. srpnja 2015 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 15. srpnja 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 30. srpnja 2015. godine.

Listu lijekova LL30072015 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 30. srpnja 2015 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

21.07.2015. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "77/2015" od 15. srpnja 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 23. srpnja 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 23. srpnja 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 23. srpnja 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

20.07.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obaviijest dobivenu od CEZIH-a:
"Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo da će u srijedu (22.07.2015.) iza 22.00h do 01.00h trajati radovi na produkcijskoj okolini te sustav Cezih neće biti dostupan. "

17.07.2015. 11:24 Obavijest s CEZIHA-a

Prenosimo obaviijest dobivenu od CEZIH-a:
"Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad."

29.06.2015. 14:28 Obavijest s CEZIHA-a III

Problem na DNS-u je otklonjen.
Svi korisnici spojeni na VPN trebali bi se odspojiti i ponovo spojiti da povuku svježi DNS.

29.06.2015. 13:49 Obavijest s CEZIHA-a II

Na CEZIH-u nema problema, obrađuje se znatna količina prometa, ali postoji problem u DNS-u. Radi se na otklanjanju.

(DNS- Često korištena usporedba kako bi se objasnio DNS je da taj servis služi kao telefonski imenik za Internet koji prevodi lakše pamtljiva imena računala u IP adrese. Na primjer, domensko ime www.primjer.com prevodi u 192.0.43.10 (IPv4) te 2001:500:88:200::10(IPv6). Za razliku od telefonskog imenika DNS se može jako brzo ažurirati, dopuštajući promjenu lokacija servisa bez da to korisnik primijeti, koji nastavlja koristiti i dalje samo ime računala. Ovo korisnici iskorištavaju koristeći URLs (Uniform Resource Locators) koji imaju neko značenje te e-mail adrese bez da imaju saznanja kako računala ustvari pronalaze servise.)

29.06.2015. 12:36 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
provjeravamo zašto nekim korisnicima puca VPN.

16.06.2015. Poremećaj opskrbe tržišta na dan 15.06.2015

Hzzo je na svojim internetskim stranicama objavio popis lijekova koji se nalaze na listi poremećaja opskrbe tržišta na dan 15.06.2015.
Listu je potrebno učitati u opciji Cjenik -> Poremećaj opskrbe tržišta odabirom opcije "Internet".

12.06.2015. Poremećaj opskrbe tržišta na dan 12.06.2015

Hzzo je na svojim internetskim stranicama objavio popis lijekova koji se nalaze na listi poremećaja opskrbe tržišta na dan 12.06.2015.
Listu je potrebno učitati u opciji Cjenik -> Poremećaj opskrbe tržišta odabirom opcije "Internet".

10.06.2015. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "62/2015" od 05. lipnja 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 13. lipnja 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 13. lipnja 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 13. lipnja 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ").

01.06.2015. Poremećaj opskrbe tržišta na dan 01.06.2015

Hzzo je na svojim internetskim stranicama objavio popis lijekova koji se nalaze na listi poremećaja opskrbe tržišta na dan 01.06.2015.
Listu je potrebno učitati u opciji Cjenik -> Poremećaj opskrbe tržišta odabirom opcije "Internet".

28.05.2015. Promjene na listi lijekova HZZO-a

Zbog promjena na listi lijekova HZZO-a potrebno je ponovno učitati listu koja stupa na snagu u subotu 30.05.2015.

Ponovno učitavanje liste lijekova LL30052015 napravite klikom na gumb "Internet" u opciji Cjenik -> Lista lijekova. Na pitanje "Postoji neproknjižena lista LL30052015 Želite li ju obrisati?" potrebno je odabrati "DA".

Promjena se odnosi na lijek "Brilique tbl. film obl. 56x90 mg" koji je HZZO postavio na osnovnu listu lijekova pod novom ATK šifrom. Sada je navedeni lijek na obje liste lijekova ali s različitim atk šiframa i smjernicama kao što su na prethodnoj listi lijekova dodani lijekovi Lantus i Levemir o čemu smo pisali 12.03.2015 na našim novostima

Promjenu je potrebno napraviti u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Artikli za lijek "Brilique tbl. film obl. 56x90 mg" na način da upišete sljedeće:

Vezano za ažuriranje liste lijekova podsjećamo Vas da:

22.05.2015. Nova verzija programa EskulapWin i nova Lista lijekova HZZO

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.6.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa na zahtjev HZZO-a napravljene su izmjene vezane za rad s eReceptom:

 1. Prikaz smjernice
  - ako na dohvaćenom eReceptu za propisani lijek postoji smjernica na važećoj listi lijekova tada će se na eReceptu prikazati gumb "Smjernica". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za smjernicu lijeka.
 2. Prikaz defekture lijeka
  -
  ako na dohvaćenom eReceptu propisani lijek postoji na listi defekture (poremećaj opskrbe tržišta) tada će se na eReceptu prikazati gumb "Defektura". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za defekturu lijeka.
  Poremećaj opskrbe tržišta, tj defekture lijekova objavljuje HZZO. Listu poremećaja opskrbe tržišta potrebno je periodično učitavati u opciji Cjenik -> Poremećaj opskrbe tržišta odabirom opcije "Internet".
 3. Prikaz pisma zdravstvenom djelatniku
  -
  ako na dohvaćenom eReceptu za propisani lijek postoji pismo zdravstvenom djelatniku tada će se na eReceptu prikazati gumb "Prikaz zd.". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za pismo lijeka.
  Pisma zdravstvenom djelatniku objavljuje HZZO. Pisma je potrebno periodično učitavati u opciji Cjenik -> Pisma zdravstvenom djelatniku odabirom opcije "Internet".  NAPOMENA: Ako koristite dohvat eRecepata s isključenom opcijom "Prikaži recepte jedan po jedan" tada će se (ako postoje podaci) na inicijalnom ekranu, u kolonama Smjernice, Defekture i Pisama zd. prikazati opcija "Prikaži"
  (Odabirom opcije "Prikaži" ovisno o koloni u kojoj se nalazi otvorit će se dodatne informacije odabranog lijeka):


Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U Narodnim novinama broj "53/2015" od 15. svibnja 2015 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 15. svibnja 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 30. svibnja 2015. godine.

Listu lijekova LL30052015 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 30. svibnja 2015 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: BUDUĆI DA SU NA LISTI LIJEKOVA DODANE NOVE KOLONE (SMJERNICE LIJEKOVA, ISTOVRSNA SKUPINA, BOJA...) OBAVEZNO PRIJE UČITAVANJA LISTE UČITAJTE NOVU VERZIJU PROGRAMA.
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi za pojedine lijekove jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

05.05.2015. Obavijest od HZZO-a

Poštovani,
objavljena je nova verzija smjernice za izdavanje ellaOne tablete u ljekarnama i pripadajući upitnik:

Obavijest ljekarnicima
Naputak ljekarnicima o izdavanju lijeka ellaOne 30mg tableta (ulipristalacetat) sukladno protokolu Hrvatske ljekarničke komore
Smjernice za izdavanje u ellaOne tablete 30 mg (ulipristalacetat) u ljekarnama
Upitnik za izdavanje lijeka ellaOne 30 mg

28.04.2015. Izdavanje lijeka ellaOne 30mg tableta

Vezano za prethodnu obavijest HZZO-a u kojoj je objavljen postupak izdavanja ellaOne tablete 30 mg (ulipristalacetat) željeli bi samo naglasiti da je u smjernicama pogrešno napisan postupak za slanje formulara na CEZIH, naime ispunjeni formular potrebno je samo spremiti u ljekarni zajedno s privatnim receptom jer kako smo dobili informaciju od HZZO-a, funkcionalnost slanja još nije napravljena na strani CEZIH-a.

24.04.2015. Obavijest od HZZO-a

Naputak ljekarnicima o izdavanju lijeka ellaOne 30mg tableta (ulipristalacetat) sukladno protokolu Hrvatske ljekarničke komore http://www.cezih.hr/dokumenti/Naputak_ljekarnicima.pdf
Smjernice za izdavanje u ellaOne tablete 30 mg (ulipristalacetat) u ljekarnama http://www.cezih.hr/dokumenti/SOP-izdavanje%20ellaOne.pdf

17.04.2015. 10:12 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
otklonjene su sve poteškoće vezane uz središnji sustav CEZIH .

17.04.2015. 08:08 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

16.04.2015. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "41/2015" od 14. travnja 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 22. travnja 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 22. travnja 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 22. travnja 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

09.04.2015. Naputak HZZO-a za izdavanje Forticare boč. 4x125 ml

Zatražili smo pojašnjenje od HZZO-a vezano za izdavanje lijeka Forticare boč. 4x125 ml (V06DX03446) koji na listi lijekova postoji s cijenom za paket od 4 bočice te kao pojedinačno pakiranja te dobili sljedeći odgovor:

Do sada je bilo da za lijek Forticare (V06DX03446), ali jednako tako i za lijekove sa šifrom V06DX03444 (Nutridrink Multi Fibre), V06DX03445 (Renilon) i V06DX03447 (Diasip) potrebno je kao količinu upisati broj bočica umjesto broja pakiranja. (Inače, pakiranje svakog od ova 4 lijeka sadrži 4 bočice.) Također, umjesto cijene pakiranja potrebno je upisati cijenu osnovnog oblika (dakle, jedne bočice). U konkretnom slučaju za lijek V06DX03446 to znači da umjesto količine 22 treba upisati količinu 88 (22x4), a umjesto cijene 46,64 KN potrebno je unijeti cijenu od 11,66 KN. Iznos za PDV i ukupan iznos na teret obveznog osiguranja se time ne mijenjaju. Iako ovakvo rješenje, naravno, nije idealno, do daljnjega smo ga prisiljeni primjenjivati zbog kontrole na dozvoljenu količinu do 2 pakiranja po receptu. Ipak, mislim da ljekarnama ovo ne bi trebalo predstavljati problem jer na sličan način već dulje vrijeme tretiramo i neke druge lijekove iz skupine V06.

U suradnji sa programerom odlučeno je ovako: Skriptu za load računa prilagoditi ćemo tako da Forticare pod šifrom V06DX03446 može biti upisan s količinom iskazanom za pakiranja (koja može biti veća od 2) i s cijenom za pakiranje (u ovom slučaju 46,64 KN). Analogno to vrijedi i za ostale ovakve lijekove. Nova verzija će biti na produkciji u ponedjeljak. Odnosno, takve račune bi trebalo ponovo poslati idući tjedan.

31.03.2015. 09:21 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
otklonjene su sve poteškoće vezane uz središnji sustav Cezih. Molim da obavijestite Vaše korisnike.

31.03.2015. 07:58 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

30.03.2015. 14:56 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
otklonjene su sve poteškoće vezane uz središnji sustav Cezih. Molim da obavijestite Vaše korisnike.

30.03.2015. 13:33 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

30.03.2015. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Podsjećamo Vas da 31. ožujka 2015. stupaju na snagu promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a. Više o tome pogledajte na našim novostima od 17. ožujka 2015.

Pošto je na listi lijekova uočena pogreška koje je naknadno objavljena i u Narodnim novinama broj 32/2015, potrebno je ponovno učitati navedenu listu.

Ponovno učitavanje liste lijekova LL31022015 napravite klikom na gumb "Internet" u opciji Cjenik -> Lista lijekova. Na pitanje "Postoji neproknjižena lista LL31022015 Želite li ju obrisati?" potrebno je odabrati "DA".

Vezano za ažuriranje liste lijekova podsjećamo Vas da:

25.03.2015.Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.5.9).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa napravljene su izmjene koje su tražile pojedine ljekarne:

 1. U opciji Receptura -> Kontrolna traka - Popusti
  - u navedenoj opciji odaberite period i iznos popusta za koji želite vidjeti prodaju, a program će prikazati sljedeće: 2. U opciji Izvještaji -> Pregled izlaza - Roba
  -
  u navedenoj opciji odaberite period za koji želite vidjeti izlaz, a program će prikazati sljedeće:

NAPOMENA: U obje gore navedene opcije možete "ukloniti" nepotrebne kolone (kolone koje ne želite štampati) na način da desnim klikom miša kliknete na željenu kolonu, a zatim na novo otvorenoj opciji odaberete "Makni kolonu" ili "Prilagodi tablicu".
Nakon prilagodbe kolona možete sortirati kolonu "Naziv artikla"

20.03.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.5.8).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa promjenili smo način autorizacije i fakturiranja doznaka korisnika Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja. Zbog toga molimo sve ljekarne koje imaju ugovor s Croatia dopunskim zdravstvenim osiguranjem da obavezno učitaju novu verziju programa EskulapWin.

20.03.2015. 10:13 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

18.03.2015. 11:16 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
otklonjene su sve poteškoće vezane uz središnji sustav Cezih i Osig Info o pacijentu. Molim da obavijestite Vaše korisnike.

18.03.2015. 10:18 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

18.03.2015. 07:53 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno ne radi info o pacijentu, intezivno radimo na otklanjanju problema. Molim Vas da obavijestite svoje korisnike.

17.03.2015. Promjene i dopune Liste lijekova te ispravak liste ortopedskih pomagala HZZO-a

Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "29/2015" od 16. ožujka 2015 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 16. ožujka 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 31. ožujka 2015. godine.

Listu lijekova LL31032015 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 31. ožujka 2015 klikom na gumb "Ažuriraj".
Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj. na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

Budući da na novoj Listi lijekova dosta lijekova pojeftinjuje savjetujemo Vam da za "naglašeni" prikaz prilikom naručivanja ili izdavanja artikala koristite opciju "Nekurentne zalihe" na sljedeći način:

Inače nekurentne zalihe su zalihe artikala koje nemaju zadovoljavajući koeficijent obrtaja, tj. koje se slabo prodaju. Više o tome pogledajte na: Postavljanje nekurentnih zaliha

Ispravak liste ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "29/2015" od 16. ožujka 2015 objavljen je Ispravak pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
Ispravak se odnosi na pomagala (obloge za rane) koja nisu imala šifre obloga.

Ispravljenu listu možete učitati odmah (program će automatski aktivirati promjene) u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet" te zamjeniti s postojećom listom od 01.03.2015.

16.03.2015. 10:29 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani, otklonjene su sve poteškoće, središnji sustav Cezih uredno radi. Molim da obavijestite Vaše korisnike.

16.03.2015. 09:41 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani, trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

12.03.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.5.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa ugrađena je opcija postavljanja dvostruke ATK šifre za određene lijekove na listi. Do sada je bilo pravilo da određeni lijekovi (lijekovi u režimu "RX") mogu biti na osnovnoj ili dopunskoj listi HZZO-a ovisno o indikaciji, tj. ovisno o MKB šifri i vrsti recepta koju je liječnik propisao na receptu ali sada HZZO uvodi iznimku za lijekove Lantus i Levemir.
Navedenim lijekovim HZZO dodjeljuje dodatnu ATK šifru za dopunsku listu lijekova, tj. lijekovi Lantus i Levemir imati će dvije različite ATK šifre.

Učitavanjem nove verzije programa, za Lantus i Levemir, automatski će se upisati dodatne atk šifre.
Upisane podatke možete provjeriti u opciji Registri -> Artikli u pojedinačnom prikazu :

NAPOMENA: Nije nam poznato zašto je navedena promjena uvedena jer u programu EskulapWin sve ostaje kao i do sada, tj. sve ovisi o liječniku koji određuje na kojoj listi će biti propisan lijek.

Više o tome pročitajte klikom na Obavijest HZZO-a vezana za izdavanje lijekova Lantus i Levimir

05.03.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.5.5).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa aktivirane su promjene u radu s elektronskim receptima koje je tvrtka Ericsson Nikola Tesla izmjenila u dogovoru sa HZZO-om. Najvažnije promjene su novi način razmjena poruka prilikom brisanja elektronskih recepata na novom sustavu CEZIH-a te odvajanje prometa za provjeru polica osnovnog i dopunskog osiguranja radi bržeg i pouzdanijeg rada.

03.03.2015. 10:40 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
sustav je ponovno dostupan.

03.03.2015. 10:17 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
postoje problemi u radu sustava (LDAP na NMW). Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama, zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad. Radi se na otklanjanju problema.

02.03.2015. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest od HZZO-a:

Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju dopunske liste lijekova HZZO-a, objavljene u narodnim novinama 17/15, koja je stupila na snagu danas, 28.02.2015., dolazi do grešaka oko izdavanja Levemira i Lantusa.
Naime ti inzulini nalaze sa i dalje na Osnovnoj listi lijekova (bez doplate su), ali se nalaze i na „Dopunskoj listi” lijekova uz smjernicu za izdavanje R pa20 , gdje R znači na recept, a “ pa20” znači: „ U kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima za skupinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, koji nakon 6 mjeseci kombinirane terapije maksimalnim dozama oralnih hipoglikemizantnih lijekova nisu postigli ciljne vrijednosti HbA1c < 7 %, po preporuci specijalista dijabetologa”.
28.2.2015. su sa učitavanjem nove liste lijekova ti lijekovi u nekim kompjuterskim programima u ljekarnamama pogrešno učitani kao da su samo na Dopunskoj listi.

U programu EskulapWin nije došlo do navedene pogreške, a ispravnost možete provjeriti na učitanoj Listi lijekova u opciji Cjenik -> Lista lijekova HZZO ili u registru artikla gdje lijekovi pod ATK šifrom A10AE04 061, A10AE04 062 i A10AE05 071 obavezno moraju imati režim izdavanja RX. Prilikom izdavanja eRecepata s navedenim lijekovima program automatski ovisno o MKB šifri i vrsti recepta koju je upisao liječnik postavlja lijek na osnovnu ili dopunsku listu lijekova.

27.02.2015.Promjene i dopune Liste lijekova i Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

Podsjećamo Vas da 28. veljače 2015. stupaju na snagu promjene i dopune Liste lijekova i Liste ortopedskih pomagala HZZO-a. Više o tome pogledajte na našim novostima od 16. veljače 2015.

Na novoobjavljenoj listi ortopedskih pomagala dodane su nove obloge za rane ali bez šifri obloga:

Pošto do danas nismo dobili potrebne podatke od HZZO-a molimo Vas da do daljnjeg pričekate s obradom navedenih pomagala.

Vezano za ažuriranje liste lijekova podsjećamo Vas da:

26.02.2015. 10:55 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
svi problemi na sustavu su otklonjeni i sustav uredno radi.

26.02.2015. 09:57 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Intenzivno se radi na otklanjanju problema.
Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

25.02.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
jučer je obrađeno 1.536.713 poruka, od čega je 93,26% prometa preko NMW. Molim prebacite preostale korisnike i funkcionalnosti na NMW.

Molimo Vas da provjerite da li Vam je aktiviran parametar za novu komponentu u opciji Sistem -> Opcije i parametri - kartica eRecept, parametar "Koristi Ericsson komponentu 3.0"
Ukoliko nije, potrebno ga je aktivirati te klikom na gumb "Spremi" spremiti. Nakon spremanja izađite iz programa EskulapWin do radne površine (desktop), pokrenite program i prijavite se na sustav!


23.02.2015. 10:00 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
problemi su otklonjeni. Sustav uredno radi.

23.02.2015. 08:50 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu središnjeg dijela sustava CEZIH. Priprema se restart sustava. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama. Zamolite korisnike za prelazak u papirnati rad.

20.02.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.5.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

 1. Zatražite korisničke podatke za naručivanje od dobavljača
 2. U pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Dobavljači za dobavljača AtlanticPharmaCentar pod "internet narudžbe" odaberite "WS:ATLANTIC", a zatim spremite promjene klikom na gumb "U redu" 3. U tabličnom prikazu opcije Registri -> Dobavljač pozicionirajte se na dobavljača AtlanticPharmaCentar, a zatim odabirom opcije "Postavke za internet naručivanje" na dnu ekrana upišite podataka dobivene od dobavljača.

NAPOMENA: Kao i svake godine tako i ove do 28. veljače ljekarne su obvezne dostaviti izvješće o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove putem interneta tj. web aplikacije Farmakoekonomika.
Više o tome pogledajte na: Izrada izvješća o potrošnji lijekova

20.02.2015. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "17/2015" od 13. veljače 2015 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 28. veljače 2015. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 28. veljače 2015. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 28. veljače 2015 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

16.02.2015. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "17/2015" od 13. veljače 2015 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 13. veljače 2015. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 28. veljače 2015. godine.

Listu lijekova LL28022015 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste.

16.02.2015. 11:10 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Teškoće u radu CEZIH-a su otklonjene i sustav je vraćen u normalan puni rad.

16.02.2015. 09:26 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Postoje poteškoće u radu CEZIH-a. Radi se na otklanjanju problema. Molimo prijeđite u rad u izvanrednim situacijama.

22.01.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Od HZZO-a smo dobili obavijest da sustav CEZIH-a uredno radi te da je potrebno vratiti spajanje na novi sustav, tj. na korištenje nove komponente Ericsson 3.0.
Molimo Vas da provjerite da li Vam je aktiviran parametar za novu komponentu u opciji Sistem -> Opcije i parametri - kartica eRecept, parametar "Koristi Ericsson komponentu 3.0"
Ukoliko nije, potrebno ga je aktivirati te klikom na gumb "Spremi" spremiti. Nakon spremanja izađite iz programa EskulapWin do radne površine (desktop), pokrenite program i prijavite se na sustav!19.01.2015. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.4.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Zbog izmjena u zakonu o zaštiti potrošača, gdje se u članku 19. navodi da:

1) Akcijska prodaja je prodaja određenih proizvoda u razdoblju ne duljem od 30 dana po cijeni koja je niža od cijene tog proizvoda u redovnoj prodaji.
2) Proizvodi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno, vidljivo i čitljivo označeni riječima »akcija« ili »akcijska prodaja«.
3) Pri oglašavanju akcijske prodaje trgovac je dužan navesti njezino trajanje.

u novoj verziji programa dodano je štampanje "akcijskih cijena", tj. štampanje naljepnica s cijenom artikala na popustu:

Štampanje naljepnica s oznakom "Akcijska cijena" moguće je u opcijama:

Nakon odabira štampanja program otvara tablicu s artiklima i njihovim trenutnim zalihama u ljekarni.
Nakon provjere željenog broja naljepnica odaberite opciju "Štampaj". Na novootvorenom prozoru možete odabrati :

Na kraju se otvara prikaz ispisa naljepnica, a za štampanje umetnite odgovarajuće naljepnice u printer ( Zweckform L4730 ili L4731 ) i pritisnite na «Štampaj»

Više o štampanju cijena iz programa na naljepnice pogledajte na: Štampanje cijena (naljepnica)

14.01.2015. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
U cilju unaprijeđena sustava CEZIH u tijeku su radovi na tehnološkoj nadogradnji sustava kako bi podignuli sigurnost cjelokupnog sustava i osigurali dugoročnu osnovu za daljnja unaprjeđenje i povećanje funkcionalnosti (eUputnica, eNalaz, eKarton, Portal za pacijente, i dr.). Uslijed navedenih radova, nažalost u proteklim danima dolazilo je do povremenog otežanog rada a u par navrata je došlo i do nedostupnosti većine servisa na sustavu CEZIH, pa se moralo preći na unaprijed definirane procedure za rad u izvanrednim situacijama. Stručnjaci HZZO i isporučitelj sustava pojačano nadziru sustav i poduzimaju utvrđene akcije u optimizaciji i stabilizaciji sustava s ciljem dovođenja sustava CEZIH u visoko dostupno stanje na koje ste i navikli. Ispričavamo Vam se na poteškoćama u radu koje ste zbog toga vi imali kao i naši osiguranici, te molimo za razumijevanje i strpljenje tijekom ovih radova kako bi našim osiguranicima osigurali nove i bolje elektroničke usluge.
Ministarstvo zdravlja i HZZO.

12.01.2015. 15:51 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Pušten je promet na NMW i od 15:51 kompletan sustav uredno radi.

Pošto je sustav CEZIH ponovo u funkciji potrebno je vratiti spajanje na novi sustav, tj. na korištenje nove komponente Ericsson 3.0.

Postupak vraćanja na novi sustav u programu EskulapWin:

Zbog problema na sustavu koji su bili jučer tokom dana moguće je da neki recepti nisu automatski poslani na sustav. U opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno - Problematični provjerite da li postoje "problematični" recepti.
Ako postoje, problematične recepte označite te klikom na "Ponovno slanje" pokušajte poslati.

12.01.2015. 15:35 Obavijest od tvrtke Ericsson Nikola Tesla

Poštovani,
U tijeku je rješavanje problema u radu sustava, korisnici spojeni na nMW ne mogu raditi na sustavu. Očekujemo nastavak rada u kratkom periodu

08.01.2015. 14:45 Obavijest s CEZIHA-a

Stari sustav je podignut, molim javite korisnicima da krenu s radom.

08.01.2015. 13:51 Obavijest s CEZIHA-a

Intervencija s gašenjem dijela korisnika nije uspjela. Kreće se s spuštanjem starog dijela sustava.

08.01.2015. 13:19 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani, baza je povećano opterećena i približavamo se pragu nakon kojeg moramo spuštati čitav sustav.
Molim Vas izađite nam u susret i najžurnije ugasite pristup svojim korisnicima.

08.01.2015. Sustav CEZIH je ponovo u funkciji

Pošto je sustav CEZIH ponovo u funkciji potrebno je vratiti spajanje na novi sustav, tj. na korištenje nove komponente Ericsson 3.0.

Postupak vraćanja na novi sustav u programu EskulapWin:

Zbog problema na sustavu koji su bili jučer tokom dana moguće je da neki recepti nisu automatski poslani na sustav. U opciji Dokumenti -> Recepti HZZO -> Pojedinačno - Problematični provjerite da li postoje "problematični" recepti.
Ako postoje, problematične recepte označite te klikom na "Ponovno slanje" pokušajte poslati.

07.01.2015. 14:20 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Molim G8 da sve svoje korisnike – ljekarne prebacite na stari middleware. Ukoliko Vaši korisnici imaju opciju prebacivanja stari MW /NMW bez Vaše intervencije, molim plasirajte im obavijest objavom na Vašim stranicama. Ovime privremeno rješavamo problem realizacije propisanih recepata koji su pred istekom roka za realizaciju.
Za sve ostale korisnike na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama – papirnati rad. Molim sve ostale Gx koji mogu utjecati na pokušaje korisnika za prijavom na sustav da ih privremeno zaustave.

Postupak promjene na stari MW/NMW u programu EskulapWin izvodi se na sljedeći način:

07.01.2015. 13:27 Obavijest s CEZIHA-a

Nakon manualnog oslobađanja transakcija i restarta, sustav se oporavio, no puštanjem prometa ponovo su se pojavili isti problemi.
Intenzivno radimo na iznalaženju rješenja.

07.01.2015. Podsjetnik za ispravljanje faktura iz prethodne godine

Podaci iz prethodne godine mogu se pregledavati u opciji Sistem -> Prethodna godina ali budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) i u njoj ne smijemo mijenjati podatke, sve promjene (npr. ispravak recepata i doznaka) izvode se u novoj knjigovodstvenoj godini (2015).

Ispravak recepata izvodi se u opciji Dokumenti -> Fakture rp. HZZO -> Prilozi prethodna godina, a ispravak doznaka u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO-> Fakture prethodna godina.

Više o postupku umanjenja recepata i doznaka bez obzira radi li se o podacima iz prethodne godine pogledajte na:
Postupak umanjenja fakture

07.01.2015. 10:38 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani, kreće se s restartom sustava, idućih sat-dva CEZIH će biti nedostupan.

07.01.2015. 09:40 Obavijest s CEZIHA-a

Postoje poteškoće u radu sa CEZIH-om, radi se na otklanjanju problema.

05.01.2015. 16:30 Obavijest s CEZIHA-a

Idućih sat vremena sigurno neće biti riješeno. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama.

05.01.2015. 15:15 Obavijest s CEZIHA-a

Postoje poteškoće u radu sa CEZIH-om, radi se na otklanjanju problema.

05.01.2015. (13:15) Problemi u radu s GSK Narančastom karticom II

Otklonjeni su problemi u radu, tj autorizaciji Narančastih kartica tvrtke GSK.

05.01.2015. (12:20) Problemi u radu s GSK Narančastom karticom

Trenutno postoje problemi na sustavu tvrtke GSK (GlaxoSmithKline), tj. problemi s autorizacijom Narančaste kartice.
Molimo Vas da do privremeno ne koristite Narančaste kartice pacijenata dok ne dobijemo neku novu informaciju.

05.01.2015. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo Vam pojašnjenje obavijesti od 17.12.2014. obzirom na izlazak HZZO-a iz Riznice s 1.1.2015. kada se mijenjaju i podaci o uplatnom računu na koji se uplaćuju prihodi od participacija prikupljeni u ordinacijama PZZ-a odnosno ljekarnama:

Temeljem izmjene i dopune Naredbe....(NN 150/14) u kojoj su objavljeni računi HZZO-a i pripadajuće brojčane oznake vrste prihoda (s primjenom od 1. siječnja 2015. godine) za uplatu participacije predviđena je brojčana oznaka.

Primjer uplate participacije od 1. siječnja : 65 5401-019-26362-1111119
Dakle, model za uplatu ostaje isti, kao i treći i četvrti podatak poziva na broj, mijenjaju se samo prvi i drugi podatak , umjesto dosada 7005-361 upisivati će se 5401-091.
Uplate participacije od 1.1.2015. će se provoditi na račun HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – obvezno zdravstveno osiguranje na sljedeći način:

Model 65
P1 (K) = 5401
P2 (K) = 019
P3 (K) = RKP Zavoda (26362)
P4 = šifra doktora koji uplaćuju participaciju.

Za sve upite ili pojašnjenja molimo Vas da kontaktirate HZZO.

05.01.2015. Obavijest s CEZIHA-a

OsigInfo nije dostupan, otklanjanje problema je u tijeku.

Ukoliko koriste "novi" način dohvata eRecepta u ovom slučaju potrebno je upisati broj dopunskog osiguranja pacijenta, a zatim odabrati status osiguranja (Aktivna):

 

 

 

 

 

 

Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina

Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082