Izdavanje recepata neosiguranim osobama u statusu migranata ili izbjeglica

Uvod

Kod računa ljekarni za recepte izdane neosiguranim osobama u statusu migranata ili izbjeglica potrebno je upisati kategoriju "S", državu, šifru oslobađanja "43" te ime i prezime i datum rođenja.

Predradnje za rad s receptima kategorije "S" na blagajni:

 1. Aktivirati unos kategorije na recepturi
  - u opciji Sistem-> Opcije i parametri - Recepti aktivirati parametar "Unos na recepturi - Kategorija"


 2. Upisati kupca "Ministarstvo zdravlja"
  - u opciji Registri -> Kupci odabirom opcije "Novi" upišite novog kupca sa sljedećim podacima:
  Naziv: Ministarstvo zdravlja
  Ulica: Ksaver 200a
  Grad: Zagreb
  Poštanski broj: 10000
  OIB: 88362248492
 3. Upisati kategoriju osiguranja "S"
  - u opciji Registri -> Kategorije osiguranika odabirom opcije "Novi" upišite novu kategoriju sa sljedećim podacima
  Kategorija: "S"
  Opis: NEOSIGURANE OSOBE - IZBJEGLICE MIGRANTI
  Kupac: "Ministarstvo zdravlja"


 4. Upisati šifru oslobađanja "43"
  -
  u opciji Registri -> Osnove oslobađanja od sudjelovanja odabirom opcije "Novi" upišite šifre oslobađanja sa sljedećim podacima:
  Šifra oslobađanja: "43"
  Opis: Zdravstvena zaštita neosiguranih osoba u statusu migranata ili izbjeglica koji dođu u pratnji službene osobe MUP-a.


Obrada recepata migranata - izbjeglica na blagajni

Prilikom obrade recepta migranata - izbjeglica na blagajni osim standardnih podataka recepta obvezno je upisati sljedeće podatke:
Kategorija: "S"
Država: državu izbjeglice-migranta, npr. SYR - Sirija, AFG-Afganistan...
- ako u popisu država nije navedena željena država potrebno ju je upisati u opciji Registri -> Države. Popis država možete vidjeti klikom na link "Popis država"
Šifra oslobađanja od sudjelovanja: "43"
Ime i prezime: upisati ime i prezime osobe te datum rođenja (npr. Ahmad Ruhaid, 21.09.1960)
Broj i tip konvencije nisu potrebni stoga ih ostavljate prazne

 

Fakturiranje recepata kategorije "S"

Recepti izdani izbjeglicama - migrantima fakturiraju se odvojeno od ostalih recepata u pojedinačnom pregledu Kategorije "S" na način jedan recept - jedan račun, tj. označavanjem recepta te odabirom opcije "Knjiži".
Ako koristite opciju "Automatsko fakturiranje" program će sam fakturirati te odštampati svaki račun zasebno.

Odštampani računi glase na Ministarstvo zdravlja stoga nije potrebno snimati slog skupnog računa na disketu ili slati na portal HZZO-a, već samo fizički dostaviti račune u:
Ministarstvo zdravlja
Ksaver 200a
10000, Zagreb

 

 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082