Novosti

31.12.2014. Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( NN 143/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( NN 143/14) uveo je nova mjerila za primjenu stope poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 5% za određene lijekove. Kako odredba nije jasna i može dovesti do problema u primjeni donosimo Vam "Medikin" stav oko promjena PDV-a:

Sukladno dopisu u prilogu mijenjamo PDV stopu na slijedeći način:
- Sve lijekove koji se izdaju na recept (status izdavanja, a ne status na Listama lijekova) stavljamo na 5% PDV-a
Promjena je u dvije kategorije lijekova:

Zakonska osnova zbog koje radimo izmjene u PDV-u:
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, Članak 6. U članku 38. stavku 2. točka d) mijenja se i glasi:
lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode. U prilogu je dopis HZZO-a koji daje za pravo da postupimo kako sam i napisao.

Navodim i neka objašnjenja kako bi Vam bilo lakše dok razmišljate o pojedinim slučajevima:
- 5% PDV-a na sve lijekove koji se izdaju na liječnički recept - registrirane i ne registrirane; na Listi i ne na Listi HZZO-a; objašnjenje - svaki lijek koji se nalazi na tržištu ima za to neko odobrenje ?ili Odobrenje za stavljanje gotovog lijeka u promet (Rješenje) ili odobrenje (suglasnost) za interventni ili izvanredni uvoz, ili nešto drugo; odobrenje može izdati HALMED ili EMEA ili NIJE DEFINIRANO? u svakom slučaju svaki lijek ima neki put kako je stavljen na tržište i na taj način gledano svaki lijek ima neko odobrenje, dakle svi takvi lijekovi koji se izdaju na liječnički recept imaju 5% PDV-a

Sukladno dopisu HZZO-a svi lijekovi (receptni ali i bezreceptni kao npr. paracetamol i acetilsalicilna ?mono lijekovi, ili zaštićenog ali i generičkog upisa) kao i ostali proizvodi na Listama (Osnovna i Dopunska) ostaju na 5%; hrana, medicinski proizvodi, (sanitet), biocidi, dezinficijensi?
Lista ortopedskih i drugih pomagala po pitanju PDV-a nije imala nikakvih promjena
Magistralni i galenski pripravci ?sve ostaje po starom
Krv i krvni pripravci, ljudski organi i majčino mlijeko ?Zakonom o PDV-u članak 39, točka d ?stopa PDV-a - nula (0)
13% PDV-a ?nije bilo izmjena?


Početak promjene stope PDV-a je 1.siječnja 2015. godine pa navedene izmjene morate napraviti prvi radni dan u knjigovodstvenoj godini (2.siječnja 2015.) godine prije početka rada.

Prema listi artikala koju ste dobili od dobavljača (izaberite prema kojem popisu artikala želite: popis artikala Medika, popis artikala Oktal Pharma, popis artikala Phoenix farmacija) prebacite artikle iz tarife T25 u tarifu T5.
Postupak promjene PDV-a u programu EskulapWin izvodi se u opciji Cjenik -> Promjena tarifne grupe na način da prvo označite artikle kojima se mijenja PDV, nakon toga odaberete gumb "Promjeni" te na novo otvorenom prozoru odaberete novu tarifu T5.

Klikom na gumb "U redu" program će prebaciti artikle iz Tarife T25 u Tarifu T5 i generirati nivelacijske razlike.

Sukladno čl. 33.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN br. 47/95. - 87/09.) i čl. 136.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96. ?34/08.) propisano je: Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju poreza, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim porezom po novim poreznim stopama.

Zbog gore navedenog razloga potrebno je u opciji Cjenik -> Nivelacijske razlike - Roba proknjižiti nivelacijske razlike nastale iz promjene PDV-a.
Nakon knjiženja nivelacija u opciji Cjenik -> Zapisnik o promjeni cijena - Robe odabirite novonastali zapisnik te klikom na gumb "Štampanje naljepnica" odštampajte nove cijene (daljni postupak je kao kod štampanja naljepnica iz Primke roba)

30.12.2014. Nova verzija programa EskulapWin, nova lista ortopedskih pomagala i priprema za novu knjigovodstvenu godinu

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.4.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

24.12.2014. Sretan i blagoslovljen Boži?


17.12.2014. Obavijest od HZZO-a

Obzirom na izlazak HZZO-a iz Riznice s 1.1.2015,. mijenjaju se i podaci o uplatnom računu na koji se uplaćuju prihodi od participacija prikupljeni u ordinacijama PZZ-a odnosno ljekarnama. Molimo da sljedeću poruku proslijedite ordinacijama i ljekarnama čiji ste dobavljači programske podrške:

Od 1.1.2015. godine prihodi od participacije uplaćuju se na HZZO račun HR6510010051550100001

Model HR65, kojim je propisan slijedeći sadržaj:

Primjer: 5401-029-11111111111 (ukupno 20 znakova)

15.12.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.3.7).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

HZZO je na svojim internetskim stranicama promjenio adresu za provjeru statusa polica osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja (http://www.hzzo-net.hr/statos_OIB.htm) te vratio "staru" provjeru na kojoj je moguće pretraživanje i provjera preko MBO ili ID/FLID.

Pošto se navedena promjena odnosi i na provjeru police osiguranja u programu EskulapWin (na blagajni odabirom opcije "eRecept (F4) -> "Provjera police osig."), potrebno je učitati novu verziju programa EskulapWin.

12.12.2014. 13:57 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
svi problemi u radu CEZIH-a su otklonjeni

12.12.2014. 10:51 Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Predlažem da objavom na svojim stranicama ili kroz rješenja, tko može, zamolite svoje korisnike da se ne pokušavaju spojiti na CEZIH do daljnje obavijesti. Promet prema G1 ide, ali postoji problem s obradom poruka izvješća nakon posjete, recepta i uputnice te poruke dobivaju errore najčešće: „Fault msg - oracle.fabric.common.FabricInvocationException: faultName: {{http://ejb.pzz.ericsson.hr/}PzzHibernateException} messageType: {http://ejb.pzz.ericsson.hr/}PzzHibernateException} parts: {{?ili „ERR_PRESC_00001 - Interna sistemska greška:HL7:SYSERR?

12.12.2014. 08:50 Obavijest s CEZIHA-a

CEZIH je i dalje nedostupan, kreće se s restartom starog dijela sustava.

12.12.2014. 7:40 Obavijest s CEZIHA-a

Postoje problemi u radu sa CEZIH-om. Molimo da obavijestite Vaše korisnike da u slučaju potrebe pređu na rad propisan u „Izvarednim situacijama?(papirnati rad). Intezivno se radi na otklanjanju.

10.12.2014. 17:00 Obavijest s CEZIHA-a

Postoje poteškoće u radu sa CEZIH-om, radi se na otklanjanju problema.

09.12.2014. Provjera statusa zdravstvenog osiguranja na internetskim stranicama HZZO

HZZO je na svojim internetskim stranicama (http://www.hzzo-net.hr/provjera_statusa_osiguranja.htm) promjenio način provjere polica statusa osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja:

Sada je za provjeru statusa osiguranja pacijenta potrebno upisati njegov OIB (osobni identifikacijski broj), MBO (matični broj) te prepisati tekst koji se prikazuje ispod MBO-a (primjer na slici iznad je 2mrre).

NAPOMENA: Gore navedenu promjenu napravio je HZZO na svojim internetskim stranicama te služi za dodatnu provjeru polica osiguranja (ako automatska provjera preko HZZO web servisa prilikom dohvata eRecepta iz nekog razloga nije dostupna).

02.12.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje problemi u radu sa HZZO Portalom, intenzivno se radi na otklanjanju nastalih problema.

01.12.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje problemi u radu sa HZZO Portalom, intenzivno se radi na otklanjanju nastalih problema.

17.11.2014. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "129/2014" od 03. studenog 2014 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 18. studenog 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 18. studenog 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 18. studenog 2014 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

13.11.2014. Provjera osiguranja pacijenta nije dostupna

Primjetili smo da provjera statusa osnovnog i dopunskog osiguranja preko CEZIH-a ne funkcionira. Od strane HZZO-a nismo dobili nikakve informacije.
Ukoliko koriste "novi" način dohvata eRecepta u ovom slučaju potrebno je upisati broj dopunskog osiguranja pacijenta, a zatim odabrati status osiguranja (Aktivna):


04.11.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.10.2.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa na blagajni je prilikom dohvata eRecepata dodana mogućnost prikaza svih eRecepata pacijenta odjednom (vidi na slici):

Da bi program prikazao sve recepte pacijenta odjednom potrebno je na blagajni u opciji e-Recept (F4) neposredno prije upisa podataka za pretragu isključiti opciju "Prikaži recepte jedan po jedan":


Prednosti u odnosu na dosadašnji način prikaza jednog po jednog recepata su:

NAPOMENA: Parametri "Prikaži recepte jedan po jedan" na dohvatu recepta te "Provjera barkodom" i "Prikaži recepte prije izdavanja" na prikazu dohvaćenih podataka se mogu uključivati/isključivati ovisno o potrebama korisnika, što znači da ako na primjer aktivirate provjeru barkodom, ona će biti uključena na svakom dohvatu recepta dok je ne isključite.

Detaljne upute za novi način prikaza i izdavanje eRecepta pogledajte klikom na link Upute za rad s eReceptima - Prikaz svih recepata odjednom

Molimo Vas da nam komentare ili prijedloge vezane za novu opciju u programu EskulapWin pošaljete putem email poruke klikom na Pošalji poruku

23.10.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Od subote 25.10.2014. od 18 sati do nedjelje 26.10.2014. godine do 13 sati neće biti mogu?rad na CEZIH–u zbog nadogradnje sustava.

21.10.2014. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "119/2014" od 07. listopada 2014 objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 22. listopada 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 22. listopada 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 22. listopada 2014 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

Podsjećamo Vas da 22. listopada 2014. stupa na snagu promjena i dopuna Liste lijekova HZZO-a. Više o tome pogledajte na našim novostima od 14. listopada 2014.

16.10.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Najavljujemo nadogradnju središnjeg dijela CEZIH-a tijekom vikenda od subote 18.10. 2014. od 20h do nedjelje 19.10.2014. do 20h . U navedenom razdoblju sustav će biti spušten i nedostupan vanjskim korisnicima.Vikend radovi uključuju dodavanje prostora na bazi za potrebe Komunikacijske poruke koja do sada kao funkcionanost nije bila u sustavu CEZIH te bi se ovim radovima stavile potrebne tablice i napravila konfiguracija.

16.10.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu sa HZZO Portalom, intenzivno se radi na otklanjanju nastalih problema. Molimo da obavijestite Vaše korisnike. Hvala!

15.10.2014. Ispravak Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest od HZZO-a:

U listi lijekova uočena je dupla ATK šifra te slijedi ispravak koji će biti objavljen u NN, za lijek Plasma-Lyte 148 Viaflo, umjesto ATK šifre ''B05BB01 061 '', treba stajati ATK šifra: ''B05BB01 091 '', a umjesto ATK šifre ''B05BB01 062 '' treba stajati ATK šifra ''B05BB01 092'

Navedeni ispravak napravite ponovnim učitatavanjem liste lijekova LL22102014 klikom na gumb "Internet" u opciji Cjenik -> Lista lijekova. Na pitanje "Postoji neproknjižena lista LL22102014 Želite li ju obrisati?" potrebno je odabrati "DA".

14.10.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "119/2014" od 07. listopada 2014 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 07. listopada 2014. godine, a stupa na snagu 15. dana od objave tj. 22. listopada 2014. godine.

Listu lijekova LL22102014 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitetski materijal, tj na sve artikle koje imate zavedene na broj jedinica mjere jer su na listi jedinične cijene.
Tim artiklima treba maknuti kvačice u poljima P (promjeni) i R (rekalkuliraj) prilikom ažuriranja liste:


07.10.2014. Obavijest s CEZIHA-a

15:04 - Problemi su otklonjeni. Sustav je ponovno dostupan korisnicima.

14:29 - Idemo u restart access managera, svim korisnicima koji su spojeni će se prekinuti sesija, pa možete očekivati više poziva.
13:52 - Očito i dalje ima problema u radu sustava, nastavljeno je s analizom.
13:39 - Restartana je pm-central instanca, sve poruke su obrađene, ne vidimo drugih problema na sustavu. Ako im se i dalje javlja greška, molim lijepo javite na helpdesk.
13:37 - Ima problema u radu Poll Managera, ETK radi na rješavanju problema, na snazi je papirnati rad. Obavijest korisnicima je stavljena na ISL.
13:30 - Kontaktiran je ETK i nadzorna služba. Krenuli su u provjeru, čekamo povratne informacije. Za sad mogu samo potvrditi da se i nama javljaju korisnici s informacijom da se ne mogu spojiti na sustav.

07.10.2014. Problemi u radu s CEZIH-om

Sustav CEZIH ima 15 ulaznih poslužitelja (eng. gate server) i jedan Djelitelj opterećenja (eng. load balancer).
Prilikom spajanja na CEZIH ljekarna se prvo spaja na Djelitelj opterećenja koji ovisno o opterećenju preusmjerava vezu na najmanje opterećeni Ulazni poslužitelj.
Ako Ulazni poslužitelj "ispadne iz rada" onda automatski postane i najmanje opterećen i dok Djelitelj opterećenja to "ne sazna" on preusmjerava svaki zahtjev za spajanje na njega, a budući da taj Ulazni poslužitelj ne radi ljekarna se ne može spojiti na CEZIH.
Dakle, dok se taj Ulazni poslužitelj ne osposobi za rad ili dok Djelitelj opterećenje "ne sazna" da ne smije preusmjeravati zahtjev za spajanje na njega, ljekarna se ne može spojiti na CEZIH.

Tako se može dogodit da u jednoj te istoj ljekarne jedna kasa radi, a druga ne jer su spojene na različite ulazne poslužitelje od kojih jedan radi, a drugi ne.
Takvu situaciju smo imali jučer, a kao ilustraciju prilažemo Vam dva e-mail-a koja smio dobili od CEZIH-a tj. Ericsson Nikole Tesle.

" Poštovani,
Oko 15:30 smo nadzorom BSN sustava uočili da se ne možemo spojiti na bazu. Kontaktirani su kolege Strbad i Kopun.
Ubrzo nakon toga je došla veće količina alarma koja je upućivala na probleme u mreži i uz to je stigla prijava od strane HZZO Help deska da ljekarne imaju problema u radu te nadzorne ekipe koja je također imala problema u spajanju na sustav. Informacija od kolege Kopuna je da su postojali problemi u dijelu mreže, čeka se povratna informacija o tome što se dogodilo.
U međuvremenu je odrađen smoke test preko LB (gs13z02), sve radi osim SKZZ uputnice koja ne radi jer je pala konekcija gate servera na LDAP.
Iz tog razloga smo restartali taj gate , te ćemo nakon toga provjeriti sve gate servere. "

" Poštovani,
Gate serveri su restartani , smoke testom je provjeren rad i CEZIH uredno radi "

Na žalost mi ne možemo niti na koji način utjecati na rad CEZIH poslužitelja i jedino što nam preostaje u takvoj situacije je pokušavati se spojiti na CEZIH dok nam to ne uspije. Najuspješnije procedura koju smo otkrili za ponovno spajanje je izlazak iz programa EskulapWin do radne površine, izvlačenje pametne kartice iz čitača, umetanje pametne kartice, a zatim ponovno spajanje na VPN te ulaz u program.

06.10.2014. Problemi na CEZIH-u 15:30

Postoje poteškoće u radu sa CEZIH-om ali za sad nema nikakve informacije od strane HZZO-a o čemu se radi!

03.10.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Najavljujemo radove na središnjem dijelu CEZIH-a od subote 04.10.2014 od 16h do ponedjeljka 06.10.2014 do 5h tijekom kojih CEZIH neće biti dostupan korisnicima.

08.09.2014. Obavijest s CEZIHA-a (19:00)

Postoje poteškoće u radu sa CEZIH-om, radi se na otklanjanju problema.

08.09.2014. Obavijest s CEZIHA-a (10:36)

Poštovani,
Ima poteškoća u korištenju osiginfo servisa (provjera polica osiguranja). Problem se rješava.

03.09.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "106/2014" od 02. rujna 2014 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 03. rujna 2014. godine, a stupa na snagu 1. dana od objave tj. 03. rujna 2014. godine.

Listu lijekova LL03092014 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA: Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Na prethodnoj listi lijekova uvršten je i sanitetski materijal tako da prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitet ako ga imate zavedenog na broj jedinica mjere.

13.08.2014. Ispravak Liste lijekova HZZO-a

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova HZZO-a objavljenoj u "Narodnim novinama broj 91/2014"., uočene su pogreške te se u Narodnim novinama broj "95/2014" daje ispravak odluke o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

Promjene možete napraviti i automatski na način da u programu EskulapWin ponovo učitate listu lijekova LL10082014 klikom na gumb "Internet" u opciji Cjenik -> Lista lijekova , a zatim klikom na gumb "Ažuriraj" ažurirate promjene.

07.08.2014. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "92/2014" od 28. srpnja 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 12 kolovoza 2014. godine.

U Popisu su ugrađene baterije koje su ugovorene putem javne nabave sa Zavodom, stare baterije i ISO šifre se brišu, a tu su i prihvaćena mišljenja sa 9 i 10 sjednice Povjerenstava održanih 1.7.2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".
Program će 12. kolovoza 2014. automatski aktivirati novu listu te prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.

Podsjećamo Vas da 10. kolovoza 2014. stupa na snagu promjena i dopuna Liste lijekova HZZO-a. Više o tome pogledajte na našim novostima od 29. srpnja 2014.

01.08.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
Centar za izvrsnost medicinskih struka (CIMS), zamolio nas je da obavijest o 1. Međunarodnom kongresu primarne zdravstvene zaštite proslijedimo svim ugovornim partnerima primarne zdravstvene zaštite. Kongres će se održati u Opatiji od 20-23.11.2014. Pozivaju sve ugovorne partnere da se prijave na kongres kao predavači ili sudionici. Stoga vas molimo da obavijest proslijedite svojim korisnicima.
CIMS ujedno poziva i sve proizvođače programske podrške da sudjeluju na kongresu kao predavači, sudionici ili izlagači.

Više možete doznati na www.cims.hr

01.08.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.9.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Novu verziju programa EskulapWin potrebno je učitati iz razloga što je HZZO promjenio datoteke koje se koriste za učitavanje u evidenciju plaćanja računa HZZO-a.
Evidencija plačanja HZZO služi za automatsko evidentiranje uplata HZZO-a te u programu EskulapWin postoji od početka 2011. godine. Preduvjet za korištenje ove opcije je da ljekarna od HZZO-a dobije specifikaciju uplate u excel datoteci te instaliran program Microsoft Excel na računalu. Više o tome pogledajte na Evidencija plaćanja HZZO.

31.07.2014. Lista lijekova - Nekurentne zalihe

Budući da na novoj Listi lijekova dosta lijekova pojeftinjuje savjetujemo Vam da za "naglašeni" prikaz prilikom naručivanja ili izdavanja artikala koristite opciju "Nekurentne zalihe" na sljedeći način:

Inače nekurentne zalihe su zalihe artikala koje nemaju zadovoljavajući koeficijent obrtaja, tj. koje se slabo prodaju. U programa takva opcija, tj opcija obilježavanja takvih artikala postoji od početka 2013. godine ali Vam svejedno ponovo prikazujemo postupak:

Artikl se može pojedinačno ili skupno obilježiti da je nekurentan.
Pojedinačno se artikl obilježava u opciji Registri -> Artikli - Pojedinačno odabirom opcije "Nekurentan"Skupno se artikli obilježavaju kao nekurentni u opcjama Izvještaji -> Pregled zaliha -> Bez obrtaja, opciji Registri -> Artikli - Tablično i opciji Cjenik -> Lista lijekova HZZO (pod opcijom nivelacije) tako da označite željene i kliknete na gumb "Nekurentne zalihe"- artikli koji su obilježeni kao nekurentni prikazuju se crvenom bojom u sljedećim opcijama:

30.07.2014. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "86/2014" od 18. srpnja 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 2 kolovoza 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 2. kolovoza 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 2. kolovoza 2014 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

30.07.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Poštovani,
trenutno cezih stranica nije dostupna a time ni pristup HZZO Portalu. Radi se na otklanjanju problema.

29.07.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "91/2014" od 16. srpnja 2014 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 26. srpnja 2014. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 10. kolovoza 2014. godine.

Listu lijekova LL10082014 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 10. kolovoza 2014
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA: Pošto je 10. kolovoza nedjelja, listu možete ažurirati 09. kolovoza nakon rada ili 11. kolovoza prije početka rada. Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Na prethodnoj listi lijekova uvršten je i sanitetski materijal tako da prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitet ako ga imate zavedenog na broj jedinica mjere.

28.07.2014. Obavijest s CEZIHA-a (14:06)

Poštovani,
Ima poteškoća u korištenju osiginfo servisa (provjera polica osiguranja). Ericsson Nikola Tesla provjerava u čemu je problem.

14.07.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.9.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa EskulapWin dodane su sljedeće promjene:

Promjene za ljekarne koje koriste program Centralni registar:

07.07.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Mogući su povremeni ispadi u radu Centralnog informatičkog sustava - CEZIH, intenzivno se radi na otklanjanju problema.

02.07.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Pozivni broj HZZO Call Centra je sukladno najavi promijenjen u 072 11 22 33. Dobili smo dojave nekoliko partnera (liječnika i ljekarnika) koji su pretplatnici T-Com-a da dobivaju poruku tipa birali ste broj koji se ne koristi. Kontaktiran je T-com, te se nadamo da će problem tijekom sutrašnjeg dana biti otklonjen.

U slučaju potrebe mogu nas kontaktirati na helpdesk@hzzo.hr te brojeve telefona 01/33 89 905, 01/33 89 906.

30.06.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Obavijest o promjeni telefonskog broja call centra za pomo?korisnicima:
Najavljujemo promjenu pozivnog broja 062 11 22 33 za podršku korisnicima CEZIH-a. Od dana 30.06.2014 . broj 062 11 22 33 se mijenja u 072 11 22 33 .

23.06.2014. Obavijest s CEZIHA-a 10:42

Dojavljene su poteškoće u radu sa CEZIH-om, radi se na otklanjanju problema.

18.06.2014. Obavijest od HZZO-a

HZZO je objavio novi šifrarnik država s kojima RH ima ugovor o socijalnom osiguranju. Nove države u šifrarniku su Island - ISL, Lihtenštajn - LIE i Norveška - NOR, a kompletan popis država možete vidjeti na Šifrarnik država.
Nove države dodajete u programu EskulapWin u opciji Registri -> Države osiguranika odabirom opcije "Novi", a zatim upisom šifre i naziva države.
Novo dodane države nisu članice EU!


03.06.2014. Obavijest s CEZIHA-a 12:26

Imamo problema na CEZIH-u, za sad se manifestira s manjim brojem poruka, ekipe su uključene u analizu problema.

28.05.2014. Obavijest od HZZO-a

Vezano za obavijest od 29.04.2014 na kojoj smo pisali o troškovima izdavanja sredstva za čišćenje Moviprep osnovom kupovnice za potrebe kolonoskopije u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva obavještavamo Vas o ispravku cijene na 109,81 kn.

HZZO-u ispostavljate račun na način da lijeku Moviprep u Veleprodajnu cijenu upišete iznos od 104,58 kako bi ukupan iznos s PDV-om iznosio 109,81 kn.


26.05.2014. Obavijest s CEZIHA-a 12:20

Trenutno imamo problema u radu zaštićenog dijela CEZIH portala, radimo intenzivno na otklanjanju problema.

21.05.2014. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "59/2014" od 14. svibnja 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 29. svibnja 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 29. svibnja 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 29. svibnja 2014 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

19.05.2014. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:

Osiguranim osobama koje su izbjegle iz poplavljenih područja ugovorni doktori PZZ i ugovorne ljekarne ne moraju naplaćivati sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite u iznosu od 10 kuna po pregledu i po receptu. Na recepte, uputnice i doznake za pomagala potrebno je upisati šifru oslobađanja 44 (zdravstvena zaštita osoba sa poplavljenih područja ). Takvo oslobađanje potrebno je evidentirati, te se ordinacija i ljekarna neće teretiti za izdavanje nužnih lijekova ili pomagala.

Novu šifru oslobađanja unesite u opciji Registri -> Oslobađanja od sudjelovanja odabirom opcije "Novi".

19.05.2014. Problem sa spajanjem na CEZIH

Molimo ljekarne koje od danas imaju problem sa spajanjem na CEZIH da kontaktiraju osobu koja im održava računalnu opremu te zatraže promjenu konfiguracije routera (uređaja koji služi za spajanje na internet).

Na routeru treba promijeniti "IP adrese" računala jer je nadogradnjom CEZIH sustava u subotu 17.05.2014. promjenjena konfiguracija i više nije mogu?pristup s određenih adresa. Mi ne možemo preko interneta mijenjati IP adrese na routeru pa je potreban dolazak kvalificirane osobe u ljekarnu. Nakon promjene adrese na routeru potrebna su jo?neka prilagođavanja pa Vas molimo da nas odmah obavijestite kad tehičar koji Vam održava računalnu opremu dođe u ljekarnu.

Na žalost bili smo obavješteni samo o nadogradnji sustava CEZIH, a ne i o tome da više neće biti mogu?pristup s određenih IP adresa.

05.05.2014. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a vezanu za povrat sanitetskog materijala zbog pogrešnog PDV-a:

Poštovani,
Od 24.04.2014. na listi lijekova nalazi se novih 57 šifri za sanitetski materijal po stopi PDV-a od 5%.
Ako su se vratili računi/recepti zbog pogrešno obračunatog PDV-a pogreška je na našoj strani i ponovno ispostavite te račune.

02.05.2014. Promjene i dopune Liste ortopedskih pomagala HZZO-a

U Narodnim novinama "54/2014" od 30. travnja 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 01. svibnja 2014. godine.

Na novoj listi uvrštene su baterije za slušne uređaje, za osigurane osobe do 18. godina starosti i osigurane osobe iznad 18. godine života na redovnom školovanju na prijelazno razdoblje od 3 mjeseca.

Novu listu možete učitati odmah (program će 01. svibnja 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 01. svibnja 2014 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

29.04.2014. Obavijest od HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a vezanu za "Troškove izdavanja sredstava za čišćenje Moviprep osnovom kupovnice":

Poštovani,
vezano uz troškove izdavanja sredstva za čišćenje Moviprep osnovom kupovnice za potrebe kolonoskopije u Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva, izvješćujemo Vas slijedeće:
Ugovorne ljekarne lijek Moviprep Zaračunavaju Zavodu po cijeni za orginalno pakiranje u iznosu od 103,77 kn u skladu s odredbama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine broj 9/14 i 12/14) na teret stavke Državnog proračuna Rano otkrivanje zloćudnih bolesti (A690071).
Za samu uslugu izdavanja lijeka (postupci: 70010 - izdavanje lijeka, 71010 - obrada recepta i 71015 - upis podataka recepta) ljekarne također ispostavljaju račun uz gore navedeni lijek na teret stavke proračuna Rano otkrivanje zloćudnih bolesti (A690071
) u iznosu od ukupno 5,75 kn.
Primjena se očekuje od 28. travnja 2014. godine poradi prilagodbe informatičkog sustava.

Ukratko, navedeni lijek ispostavljate HZZO-u putem veleprodajnog računa po cijeni od 109,38 kn na način da u opciji Dokumenti -> Računi otvorite novi račun prema kupcu "HZZO", unesite lijek Moviprep te u Veleprodajnu cijenu upišete iznos od 104,30 kako bi ukupan iznos s PDV-om iznosio 109,52 kn.

 

24.04.2014. Sanitetski materijal i enteralna hrana

Novost je da je na osnovnu i dopunsku listu lijekova dodan sanitetski materijal i to s cijenom HZZO po komadu.
Isto tako je važna napomena da je dosta enteralne hrane (Fresenius, Nestle, Abbott, Nutricia..) maknuto sa HZZO šifri pod različitim okusima i zato se nalazi pod "Skinuti s liste" ali su ostavljeni na osnovnoj listi pod jednom zajedničkom ATK šifrom bez naznake okusa.

U slučaju da Vam je promakla gore navedena promjena prilikom ažuriranja liste potrebno je ručno napraviti promjene na sljedeći način:

16.04.2014. Promjene i dopune Liste lijekova i Ortopedskih pomagala HZZO-a

Promjene i dopune Liste ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "45/2014" od 09. travnja 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 24. travnja 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 24. travnja 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 24. travnja 2014 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").


Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "45/2014" od 24. travnja 2014 objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 09. travnja 2014. godine, a stupa na snagu 15 dana od objave tj. 24. travnja 2014. godine.

Listu lijekova LL24042014 učitajte odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 24. travnja 2014
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

NAPOMENA: Na novoj listi lijekova uvršten je i sanitetski materijal. Neki sanitetski materijali su novi, a neki mijenjaju ATK šifru. Nove možete odmah povezati prema postupku ažuriranja liste lijekova dok sanitetskom materijalu koji mijenja ATK šifre nemojte promjeniti ATK sve do 24.04.2014, tj. do dana ažuriranja liste.
Isto tako prilikom samog ažuriranja obratite pozornost na sanitet ako ga imate zavedenog na broj jedinica mjere.

16.04.2014. Zdravstvena zaštita žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda.

Za sve ljekarne koje imaju uključene automatske šifre oslobađanja po MKB šifri potrebno je u opciji Registri -> MKB odabrati sve MKB šifre koje imaju šifru oslobađanja od sudjelovanja 69 (sortirati po koloni "Šif.osl.sud), a zatim pritiskom na gumb "Šifra oslobađanja" odabrati šifru 45 - Zdravstvena zaštita žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda te za spremanje promjena odabrati "U redu"


11.04.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.8.5).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa aktivirane su šifre oslobađanja od sudjelovanja koje su objavljene na stranicama HZZO. U novom šifrarniku oslobađanja s 13.4.2014 zatvara se šifra 69- Zdravstvena zaštita žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda, te zdravstvenu zaštitu u vezi s medicinskom oplodnjom, a s 14.4.2014 otvara nova šifra 45- Zdravstvena zaštita žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda.

03.04.2014. Ispravak Liste ortopedskih pomagala HZZO

Danas smo od HZZO-a dobili ispravak liste ortopedskih pomagala koji se primjenjuje od 02.04.2014., a u kojem su prema primjedbama s terena ispravke na šifrarniku obloga za rane .

U programu EskulapWin potrebno je u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet" ponovo učitati listu ortopedskih pomagala.

01.04.2014. Nova Lista ortopedskih i drugih pomagala

U Narodnim novinama "34/2014" od 18. ožujka 2014. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 02. travnja 2014. godine.

Novu listu možete učitati odmah (program će 02. travnja 2014. automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Nakon uspješno učitane liste u lijevom uglu pojavit će se poruka da lista lijekova vrijedi od 02.04.2014:Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Nakon 02. travnja 2014. (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni povlačiti nove cijene HZZO (kolona "C. Doznake").

27.03.2014. Obavijest s CEZIHA-a 13:20

Problemi na servisu za provjeru statusa osigurane osobe su otklonjeni.

27.03.2014. Obavijest s CEZIHA-a 10:00

Trenutno postoje problemi u radu OsigInfo servisa za provjeru statusa osigurane osobe kojeg koriste bolnice, vanbolnički SKZZ, ljekarne, laboratoriji i ordinacije PZZ-a (provjera statusa osiguranja, pripadnost izabranom liječniku i laboratoriju, prava na pomagala, bolničko liječenje i info o glavarinama..).
Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

24.03.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.8.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U dogovoru s tvrtkom GlaxoSmithKline i Croatia zdravstvenim osiguranjem za ljekarne koje imaju sklopljen ugovor u novoj verziji programa ugradili smo štampanje autorizacija provedenih putem interneta za "Narančastu karticu" i "CZO dopunsku zdravstvenu karticu".
Odštampana autorizacija služi kao pisani dokaz uspješno provedene transakcije prema GSK ili CZO-u.

Štampanje je inicijalno uključeno, a isključiti ga možete u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Priključni uređaji pod "Štampanje autorizacije CZO" ili "Štampanje autorizacije narančaste kartice".07.03.2014. Poteškoće u radu porezne uprave (fiskalizacija)

Postoje problemi s fiskalizacijom računa. Stranice porezne uprave nisu dostupne tako da za sada nemamo nikakve informacije o kojoj vrsti problema se radi i koliko će trajati.
Rok za fiskalizaciju računa je 48 sati tako da tek kad fiskalizacija proradi potrebno je u opciji Receptura -> Kontrolna traka -> Nefiskalizirani odabrati nefiskalizirane račune, a zatim odabrati opciju "Preuzmi JIR"

27.02.2014. Nova licenca za pristup Cezih-u

Podsjećamo Vas na obavijest s naših internetskih stranica od 18.02.2014. da Vaša trenutna licenca za pristup Cezih-u (izdavanje eRecepata) vrijedi do 28.02.2014. stoga Vas molimo da provjerite da li je na svim računalima učitana verzija 1.9.7.1. s kojom je i automatski učitana nova licenca tvrtke Ericsson Nikola Tesla.

Također molimo sve ljekarne da prije navedenog datuma obavezno provjere parametar "Način spajanja" u programu EskulapWin pod opcijom Opcije i parametri -> eRecept koji na svim radnim mjestima treba biti "COM"

Ako parametar "Način spajanja" nije postavljen kao na slici (Način spajanja: COM) tada izaberite COM, a zatim spremite promjene odabirom opcije "Spremi".

19.02.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje problemi u radu CEZIH sustava. Intenzivno se radi na otklanjanju problema. Na snazi je postupanje u izvanrednim situacijama.

18.02.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Obavijest korisnicima osigInfo servisa za provjeru statusa osigurane osobe
Trenutno postoje problemi u radu osigInfo servisa za provjeru statusa osigurane osobe kojeg koriste bolnice, vanbolnički SKZZ, ljekarne, laoratoriji i ordinacije PZZ-a (provjera statusa osiguranja, pripadnost izabranom liječniku i laboratoriju, prava na pomagala, bolničko liječenje i info o glavarinama..). Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

18.02.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.7.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji promjenjeno je :

NAPOMENA: Kao i svake godine tako i ove do 28. veljače ljekarne su obvezne dostaviti izvješće o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove putem interneta tj. web aplikacije Farmakoekonomika.
Više o tome pogledajte na: Izrada izvješća o potrošnji lijekova

13.02.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO II

Na prethodnoj izmjeni i dopuni liste lijekova pogrešno je objavljena cijena za lijek:

N02AB03 964 - Durogesic flaster transd. 5x2,1 mg (12 µg/h)

Molimo ljekarne da jo?jednom učitaju listu lijekova zbog naknadnih promjena.
Za spremanje navedenih promjena potrebno je učitati listu lijekova u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a zatim ažurirati tako da pritisnete na gumb "Ažuriraj" bez ikakvih prethodnih predradnji.
Ako ste ve?jednom učitali listu LL12022014 prilikom novog učitavanja program će Vas upozoriti da ve?postoji neproknjižena te da je postojeću potrebno obrisati na što slobodno kliknete "DA".

Pošto se radi o jednom lijeku promjenu možete ispraviti "ručno" u opciji Registri -> Artikli u pojedinačnom prikazu lijeka Durogesic flaster transd. 5x2,1 mg tako da promjenite cijenu:
Cijena HZZO: 26,78
Iznos doplate: 56,34

12.02.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "18/2014" od 11.02.2014. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 11. veljače 2014. godine, a stupa na snagu 12. veljače 2014. godine.

Lista lijekova nema nekih bitnih promjena osim što se dodaje 25 novih cjepiva od kojih ni jedno nije na recept. Listu LL12022014 učitajte u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a zatim odmah ažurirajte (vrijedi od danas 12.02.2013.) tako da pritisnete na gumb "Ažuriraj" bez ikakvih prethodnih predradnji.

11.02.2014. Obavijest od tvrtke GlaxoSmithKline (Narančasta kartica)

S velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da su u program Narančaste kartice uvrštena jo?tri lijeka tvrtke GlaxoSmithKline s Dopunske liste lijekova Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, a dodatno, uslijed povišenja nadoplate za Lacipil 6 mg, povišen je i iznos Narančaste kartice.

Navedene promjene sumirane su u potonjoj tablici i označene narančasto:

NAPOMENA: Program EskulapWin svakodnevno (svaki ulazak u program) provjerava da li postoje novi lijekovi uvršteni u program Narančaste kartice te ih automatski dodaje na popis u opciji Cjenik -> GSK Narančasta kartica. Molimo Vas da u navedenoj opciji provjerite da li su novi lijekovi učitani.
Ako novi lijekovi nisu učitani, učitajte ih "ručno" klikom na opciju "Učitavanje" i obavijestite nas. Lijekovi koji su u programu GSK karticem, a Vi ih nemate definirane u registru artikala pored ATK šifre neće imati naziv lijeka.

04.02.2014. Ispravak Liste lijekova i liste ortopedskih pomagala HZZO

U Odluci o utvrđivanju liste lijekova HZZO-a objavljenoj u "Narodnim novinama broj 9/2014"., uočene su pogreške te se u "Narodnim novinama broj "12/2014" od 03.02.2014. daje ispravak odluke o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

U programu EskulapWin potrebno je ponovo učitati listu lijekova LL03022014 klikom na gumb "Internet" u opciji Cjenik -> Lista lijekova, a zatim klikom na gumb "Ažuriraj" ažurirati promjene.

U istim Narodnim novinama objavljen i ispravak pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima stoga je potrebno u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet" ponovo učitati listu ortopedskih pomagala.

30.01.2014. Provjera osiguranja HZZO

Dobili smo informaciju od HZZO-a da je od jučer provjera polica osiguranja ponovo aktivna te nas traže povratnu informaciju kako servis radi, tj. da li ima problema. Stoga molimo sve ljekarne da vrate parametar za vrijeme čekanja provjere police osiguranja. U programu EskulapWin u opciji Sistem -> Opcije i parametri - e-Recepti u polje parametra "Provjera osiguranja "hzzo-net.hr" - vrijeme čekanja (sek.) postavite broj sekundi na 30, a zatim kliknite na "Spremi".

U slučaju problema obavezno nas kontaktirajte.

29.01.2014 Obavijest od Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja

Dobili smo obavijest od Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja da postojie problemi sa slanjem faktura te da bi isti uskoro trebali biti ispravljeni.
Ako Vam se prilikom slanja fakture preko interneta prikaže poruka greške "60" tada pokušajte ponovno slanje kroz par dana.

28.01.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO

U "Narodnim novinama broj "9/2014" od 27.01.2014. objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 27. sječnja 2014. godine, a stupa na snagu 03. veljače 2014. godine.

Lista lijekova se nije promjenila u odnosu na "neslužbenu verziju" koju smo objavili 24.01.2014. tako da je nije potrebno ponovo učitavati. Ako tada niste učitali listu LL03022014 učitajte je odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet". Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

Listu ažurirajte prije početka rada 03.02.2013
. tako da otvorite opciju Cjenik -> Lista lijekova i pritisnete na gumb "Ažuriraj".

27.01.2014. Provjera polica osiguranja HZZO

Ispričavamo se zbog pogrešno objavljene prethodne obavijesti, naime omogućen je samo pristup HZZO portalu (za slanje faktura HZZO), a ne i provjera polica osiguranja pacijenata. Stoga Vas ponovo molimo da u opciji Sistem -> Opcije i parametri - e-Recepti u polje parametra "Provjera osiguranja "hzzo-net.hr" - vrijeme čekanja (sek.) postavite broj sekundi na 3, a zatim kliknite na "Spremi".

27.01.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Tehničke poteškoće su otklonjene tijekom vikenda te je ponovno omogućen pristup HZZO Portalu.

NAPOMENA: Pošto sustav ispravno radi možete vratiti parametar za vrijeme čekanja provjere police osiguranja. U programu EskulapWin u opciji Sistem -> Opcije i parametri - e-Recepti u polje parametra "Provjera osiguranja "hzzo-net.hr" - vrijeme čekanja (sek.) postavite broj sekundi na 30, a zatim kliknite na "Spremi".

24.01.2014. Obavijest s CEZIHA-a 12:14

Trenutno postoje problemi u radu CEZIH sustava, tj. sustav je pao. Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

24.01.2014. Problemi na CEZIHU 12:00

Trenutno postoje problemi u radu na CEZIH sustavu ali do sad nismo dobili nikakvu službenu informaciju od strane HZZO-a.

24.01.2014. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO - NESLUŽBENA VERZIJA

Od strane HZZO-a smo dobili neslužbenu verziju nove liste lijekova koja će vjerojatno uskoro biti objavljena u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 3. veljače 2014.
Listu lijekova LL03022014 možete učitati u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet".

NAPOMENA: Kad lista lijekova bude objavljena u Narodnim novinama promjenit ćemo listu na internetu. Prije knjiženja liste obavezno morate ponovo učitati listu lijekova koju ćemo objavit nakon objave u Narodnim novinama

23.01.2014. Kriva cijena za Novofine igle za injektor III - Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest od HZZO-a:

Zbog problema s cijenama za pomagala 0321120803xx doraditi ćemo aplikaciju likvidacije računa ortopedskih pomagala i omogućiti likvidaciju računa kod kojih je razlika u fakturiranoj i priznatoj cijeni veća od 20 lipa jer je na računu neko od pomagala iz grupe 0321120803. Nova verzija aplikacije biti će na produkciji sutra. Ova tolerancija će vrijediti dok na snagu ne stupi novi, korigirani, cjenik. Molim da ne vraćate račune.

22.01.2014. Nova verzija programa Prijenos

Ljekarne koje šalju podatke u knjgovodstvo prije slanja podataka obavezno moraju učitati novu verziju (1.9.5.0 ) programa za slanje podatka.
Novu verziju programa "Prijenos" unosite tako da :

1. Pokrenite program "Prijenos"
2. Odaberite opciju Prijenos -> Nova verzija ili u gornji lijevi ugao na ikonu
3. Program se spaja na internet i skida novu verziju ( u programu "Prijenos" iznad opcije parametri treba pisati 1.9.5.0

22.01.2014. Kriva cijena za Novofine igle za injektor II

Zbog pogrešno objavljene cijene na listi ortopedskih pomagala HZZO-a o čemu smo pisali na našim novostima 16.01.2014. potrebno je u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet" ponovo učitati listu.

Obavijest od 16.01.2014:
Na listi ortopedskih pomagala koja je stupila na snagu 01.01.2014. za ISO šifru:
032112080303 - Novofine igle za injektor za terapiju šećerne bolesti
objavljena je jedinična cijena bez PDV-a u iznosu od 0,89 kn, a jedinična cijena s PDV-om 0,94 kn.

Nažalost HZZO vrši povrat navedenih doznaka pošto u programu EskulapWin kad pomnožimo jediničnu cijenu od 0,89 s PDV-om od 5% (0,89 x 1,05) dobijemo 0,9345 što je i matematički ispravno.
Dok ne rješimo problem s HZZO-om molimo Vas da prilikom obrade doznake na blagajni s gore navedenim pomagalom u polje "C. Doznake" upišete cijenu od 0,94 kn

20.01.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.6.6).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

Prenosimo vijest s CEZIH-a:

Obavijest korisnicima HZZO web servisa - osigInfo:
Trenutno postoje problemi u radu HZZO web servisa za provjeru statusa osiguranja pacijenata kojeg koriste bolnice, ljekarne, vanbolnički SKZZ, mikrobiologija i ordinacije PZZ-a (provjera statusa osiguranja, pripadnost izabranom liječniku i laboratoriju, prava na pomagala, bolničko liječenje i info o glavarinama..).
Intenzivno se radi na otklanjanju problema.
17.01.2014

Budući da provjera statusa osiguranika preko CEZIH-a ve?nekoliko dana izaziva velike probleme u dohvaćanju recepata koji se očituju u sporom radu omogućili smo Vam da možete smanjiti vrijeme čekanja na provjeru statusa osigurane osobe.
Time rizik za eventualno nepriznavanje recepata zbog neispravnog statusa osigurane osobe preuzimate na sebe.

U opciji Sistem -> Opcije i parametri - e-Recepti u polje parametra "Provjera osiguranja "hzzo-net.hr" - vrijeme čekanja (sek.) postavite broj sekundi koliko želite čekati na provjeru osiguranja. Parametar se može postaviti od najmanje 3 sekunde do najviše 30 sekundi. Kad saznate da provjera ponovo radi, vratite parametar na 30 sekundi.

Molimo Vas da nas kontaktirate ako Vam i nakon ove promjene parametra program sporo dohvaća recepte.

16.01.2014. Obavijest od Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja

Prenosimo obavijest od Croatia dopunskog zdravstvenog osiguranja vezano za probleme sa slanjem faktura CZO (greška 60):

"Nažalost, opet je došlo do zastoja nad sustavom učitavanja autorizacija od PBZa. Nadam se da ćemo kroz dan otkloniti problem"

16.01.2014. Obavijest s CEZIHA-a

Trenutno postoje problemi u radu CEZIH sustava u dijelu korištenja web servisa za provjeru statusa pacijenta. Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

16.01.2014. Kriva cijena za Novofine igle za injektor

Na listi ortopedskih pomagala koja je stupila na snagu 01.01.2014. za ISO šifru:
032112080303 - Novofine igle za injektor za terapiju šećerne bolesti
objavljena je jedinična cijena bez PDV-a u iznosu od 0,89 kn, a jedinična cijena s PDV-om 0,94 kn.

Nažalost HZZO vrši povrat navedenih doznaka pošto u programu EskulapWin kad pomnožimo jediničnu cijenu od 0,89 s PDV-om od 5% (0,89 x 1,05) dobijemo 0,9345 što je i matematički ispravno.
Dok ne rješimo problem s HZZO-om molimo Vas da prilikom obrade doznake na blagajni s gore navedenim pomagalom u polje "C. Doznake" upišete cijenu od 0,94 kn


14.01.2014. Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.9.6.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm
Obavezno provjerite verziju programa na svim računalima, a ukoliko verzija nije ista ponovite postupak na "problematičnom" računalu.

U novoj verziji programa dodana je opcija za pregled i ispravak faktura doznaka iz prethodne godine. Budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) u njoj ne smijemo mijenjati podatke. Procedura za ispravak doznaka iz prošle godine izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini (2014) u opciji Dokumenti -> Doznake HZZO-> Fakture prethodna godina.

Postupak ispravka fakture doznake iz prethodne godine:

Više o postupku umanjenja recepata i doznaka bez obzira radi li se o podacima iz prethodne godine pogledajte na:
Postupak umanjenja fakture

 

 

Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina

Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082