Popusti u periodu

Definicija popusta u periodu

Kod definicije popusta u periodu moguće je za zadani period, izabrane artikle i određene ljekarne definirati postotke popusta.
Nova definicija otvara se klikom na ikonu "Novi" u alatnoj traci u tabličnom pregledu.

Definicije se unose na strani Centralnog registra u pojedinačnom pregledu opcije "Izvješća -> Definiranje popusta za period":


Ljekarne na koje se odnose definirani popusti određuju se u pregledu Ljekarne:

Ako se želi omogućiti popust svim ljekarnama treba kliknuti na gumb "Označi sve". Ako se želi onemogućiti popust svim ljekarnama (inicijalno stanje) treba kliknuti na gumb "Odznači sve". Pojedina ljekana može se "uključiti" ili "isključiti" klikom na Dozvoli.

Nakon što se definira period, artikli s pripadajućim popustima i ljekarne, definiciju popusta treba proknjižiti klikom na ikonu "Knjiži" u tabličnom pregledu da bi popusti bili "vidljivi" ljekarnama.

Učitavanje popusta u periodu

U programu za ljekarnu u opciji Cjenik -> Popusti u periodu klikom na gumb "Učitavanje iz centralnog registra" učitavaju se popusti u periodu koji se odnose na tu ljekarnu.
Ljekarna može vidjeti na koje artikle se popusti odnose, u kom periodu i koliki je postotak popusta:


Kod izdavanja artikala u blagajni program će automatski obračunati popust iz navedene definicije (ako je popust važeći na taj dan).


Ako je ljekarna sama definirala popust za isti artikl (u opciji Cjenik -> Definicija popusta) program će obračunati popust koji je povoljniji za kupca , ali neće odobriti kumulativni popust.

Pregled ostvarenog popusta u periodu

Pregled ostvarenih popusta po ljekarnama vidljiv je u programu CentralRegistry u opciji Izvješća -> Popusti po ljekarnama:

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082