Izdavanje recepata osobama iz BIH poplavljenih područja

 

Kod računa ljekarni za recepte izdane osobama iz BIH s poplavljenih područja potrebno je upisati kategoriju "M" te šifru oslobađanja "44".

Da bi Vam na blagajni, na papirnatom receptu bio dozvoljen unos kategorije potrebno je u opciji Sistem-> Opcije i parametri - Recepti aktivirati parametar "Unos na recepturi - Kategorija"

Prilikom obrade recepta na blagajni potrebno je upisati kategoriju "M" (Neosigurane osobe - Stranci) te šifru oslobađanja od sudjelovanja "44" (Zdravstvena zaštita osoba sa poplavljenih područja)
Polja oznake države i broj osigurane osobe nisu potrebni stoga ih ostavljate prazne.

Ako na popisu kategorija ne postoji kategorija "M" potrebno ju je upisati u opciji Registri -> Kategorije osiguranika odabirom opcije "Novi" te upisom kategorije M s opisom Neosigurane osobe - Stranci te kupcem HZZO.

Ako na popisu osnova oslobađanja od sudjelovanja ne postoji šifra "44" potrebno ju je upisati u opciji Registri -> Osnove oslobađanja od sudjelovanja odabirom opcije "Novi" te upisom šifre oslobađanja 44 te opisom Zdravstvena zaštita osoba sa poplavljenih područja.

Recepte izdane osobama iz BIH sa poplavljenih područja se fakturiraju odvojeno od ostalih recepata u pojedinačnom pregledu Kategorije M.

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082