Posudbe

Uvod

Opcija Posudbe koristi se za evidentiranje artikala koji se daju na posudbu. U slučaju korištenja ove opcije program će u stanju zaliha prikazivati samo stanje zaliha u ljekarni (zaduženo stanje umanjeno za posuđene artikle). Posudbe generiraju zapise u materijalnim karticama i ne evidentiraju se u ostalim evidencijama i izvješćima. Brisanjem posudbi brišu se zapisi u materijalnim karticama i artikli se vraćaju na zalihe.
Posudbe neće biti uračunate prilikom izrade inventure tj. u knjigovodstvenom stanju bit će ispisane samo količine koje su u ljekarni - artikli koji su na posudbama se ne unose.

Unos nove posudbe

Posudbe se mogu upisati na blagajni ili u opciji Dokumenti -> Posudbe.

Unos posudbe na blagajni:

Unos posudbe u opciji Dokumenti -> Posudbe identičan je gore navedenom postupku unosa posudbe na blagajni!

Prikaz posudbi tjekom izdavanja recepta

Za aktivaciju opcije prikaza posudbi prilikom izdavanja eRecepta potrebno je u opciji Sistem -> Opcije i parametri -> Blagajna aktivirati opciju "Provjera posudbi prilikom naplate".
Ako dohvatite eRecept za pacijenta koji u Vašoj ljekarni ima upisanu posudbu za lijek koji se nalazi na receptu, program će kod polja "Količina", ispod podatka o zalihi prikazati i podatak "Posuđeno":

Kod prikaza recepta svi odjednom posuđena količina vidljiva je u koloni "Posuđeno":

Prikaz svih posudbi pacijenta vidljiv je na prikazu recepta svi odjednom, odabirom opcije "Posudbe". U tome slučaju program prikazuje propisane recepate povezane s posudbom pacijenta (sivom bojom prikazane su ostale posudbe pacijenta):

Prilikom izdavanja recepta program će prikazati upozorenje za sve lijekove koji se nalaze na posudbi za odabranog pacijenta:

Ažuriranje ili brisanje posudbe

Posudbe se mogu ažurirati ili obrisati na više načina. Na blagajni korištenjem opcije "Iz posudbe", na blagajni nakon izdavanja recepta u trenutku naplate ili u opciji Dokumenti -> Posudbe klikom na "Briši"

1. Brisanje posudbe na blagajni iz opcije "Iz posudbe"

2. Brisanje posudbe na blagajni nakon izdavanja recepta

U trenutku naplate program će samo za kontrolu na ekranu prikazati sve posudbe pacijenta, a crvenom bojom biti će označene posudbe koje će se automatski ažirirati:


Prikaz obrisanih posudbi

Obrisane (ili preuzete) posudbe vidljive su odabirom parametra "Prikaži obrisane posudbe" u opciji Dokumenti -> Posudbe

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082