EskulapWin - Natječaji

Natječaji

Uvod

Opcija "Natječaji" služi za definiranje "stalne" cijene željenih artikala za pojedinačno odabranog kupca. Koristi se za izradu veleprodajnih računa s cijenama definiranim u natječaju. To znači da bez obzira na promjene cijena artikala u ljekarni, program za odabranog kupca u proknjiženom natječaju zadržava definirane cijene artikala.

Rad u programu EskulapWin

Unos novog natječaja izvodi se u opciji Dokumenti -> Natječaji odabirom opcije "Novi".
Podaci koji se unose u natječaj su:

Nakon upisa željenih podatak potrebno je spremiti promjene odabirom opciju "Izlaz". Odobren natječaj proknjižite odabirom opcije "Knjiži". Nakon knjiženja, u tabličnom prikazu vidljiv je broj, status, datum knjiženja, naziv kupca i ukupan iznos natječaja:

Bez obzira na promjene cijena artikala u ljekarni, program će za odabranog kupca u proknjiženom natječaju zadržati upisane cijene artikala.

Postupak izrade ponude/računa za kupca iz natječaja izvodi se na sljedeći način:Na pitanje "Napraviti račun od "X" označenih stavaka?" odaberite "Da", a program će označene artikle natječaja kopirati u novi neproknjiženi veleprodajni račun za odabranog kupca.

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082