Preferirani artikl

 

Označavanje artikala kao "Preferirani" koristiti za prikaz artikala zelenom bojom u određenim opcijama programa. Artikl se može pojedinačno ili skupno obilježiti da je preferiran.

Pojedinačno se artikl obilježava u opciji Registri -> Artikli - Pojedinačno odabirom opcije "Preferirani"Skupno se artikli obilježavaju kao preferirani u opciji Registri -> Artikli - Tablično tako da označite željene artikle i kliknete na gumb "Preferirani"- artikli koji su obilježeni kao preferirani prikazuju se zelenom bojom u sljedećim opcijama:

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082