Novosti

07.06.2019. Pojašnjenja za novu listu lijekova i promjene aktivnosti

Zbog čestih upita vezanih za novu listu lijekova i promjene šifri aktivnosti u nastavku donosimo postupke dobivene od strane HZZO-a:

 1. Šifra aktivnosti na slogu skupnog računa lijekova
  - HZZO je na razultatima faktura recepata postavio "Upozorenje: Nije upisan podatak aktivnosti". To je samo upozoravajuća poruka za do sad neobavezan podatak "Šifra aktivnosti" na slogu računa recepata.
  HZZO nas je jučer obavijestio da podatak postavimo na slog skupnog računa ljekarne te da nije greška ako ste već snimili i poslali fakture jer HZZO sigurno zbog toga neće umanjivati recepte.
  Učitavanjem nove verzije programa EskulapWin 1.11.26.1 navedeni podatak biti će snimljen u slog skupnog računa recepata ljekarne.

 2. Ponovljivi recept propisan na Enap
  - ako je lijek Enap propisan kao ponovljivi recept s "starom" ATK šifrom, potrebno je na eReceptu odabrati opciju "Promjeni", a zatim na prikazanom uzorku za prikaz lijekova promjeniti zadnju znamenku uzorka ATK šifre iz 1 u 2.
  Odabirom tipke Enter program će prikazati popis svih artikala s upisanim uzorkom na kojem je potrebno odabrati propisani lijek s novom ATK šifrom: 3. Ampulirani lijekovi
  - prethodnom verzijom progama, postojećim ampuliranim lijekovima automatski je promjenjena šifra aktivnosti. Bitno je samo kod uvođenja novih ampuliranih lijekova upisivati šifru aktivnosti "10014":


  *Za unos novih ampuliranih lijekova, šifra aktivnosti unosi se u pojedinačnom prikazu opcije Registri -> Artikli

 4. Posebno skupi lijekovi na recept
  - s novom listom lijekova pojavili su se posebno skupi lijekovi koji se izdaju na recept. Recepti s posebno skupim lijekovima ne razlikuju se od ostalih recepata što znaći da im nije potrebno upisivati šifru aktivnosti (kao kod ampuliranih lijekova) te ih nije potrebno zasebno fakturirati.

04.06.2019. Popis lijekova koji su promjenili ATK šifru

Poštovani, od strane HZZO-a dobili smo popis lijekova koji su listom lijekova promjenili ATK šifru:

Stara ATK Nova ATK Nezaštićeno ime Zaštićeno ime
Oblik lijeka
C09BA01 131   C09BA02 131   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL tbl. 20x(10 mg +12,5 mg)
C09BA01 132 C09BA02 132 enalapril + hidroklorotiazid Enap H tbl. 20x(10 mg +25 mg)
C09BA01 133   C09BA02 133   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)
C09BA01 134   C09BA02 134   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)
C09BA01 135   C09BA02 135   enalapril + hidroklorotiazid Enap HL 20 tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)

Navedenim artiklima potrebno je u pojedinačnom prikazu opcije Registar -> Artikala upišite novu atk šifru, režim izdavanja "R" i provjerite cijenu HZZO i iznos doplate.

30.05.2019 (18:00) Nova verzija programa EskulapWin

Poštovani, privremeno smo imali poteškoća u preuzimanju nove verzije programa EskulapWin 1.11.26.0.
Sve poteškoće su otklonjene te sad verziju možete preuzeti. Također molimo sve korisnike kojima se prikazuje greška prilikom ulaza u opciju "Primke roba" da još jednom učitaju novu verziju programa.
Hvala na razumjevanju.

30.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.26.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

23.05.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "51/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 20. svibnja 2019. godine, a primjena liste je 04. lipnja 2019. godine.

Listu lijekova LL04062019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 04. lipnja 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

22.05.2019 (09:21) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima poteškoća u radu sustava CEZIH-a. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

20.05.2019 (13:36) Obavijest HZZO-a - Nova Lista ortopedskih pomagala

Obavijest HZZO-a:
Poštovani, upravno vijeće Zavoda je 16. svibnja 2019. godine donijelo Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala Zavoda i tiskanice Potvrda o pomagalima. Sve će biti objavljeno u Narodnim novinama u ponedjeljak 20. svibnja, a isto će stupiti na snagu 21. svibnja 2019 . godine.

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 21. svibnja 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

20.05.2019. Poteškoće u radu porezne uprave (fiskalizacija računa)

Postoje problemi s fiskalizacijom računa. Stranice porezne uprave nisu dostupne tako da za sada nemamo nikakve informacije o kojoj vrsti problema se radi i koliko će trajati.
Rok za fiskalizaciju računa je 48 sati tako da kad fiskalizacija proradi potrebno je u opciji Receptura -> Kontrolna traka -> Nefiskalizirani odabrati nefiskalizirane račune, a zatim odabrati opciju " Preuzmi JIR "

16.05.2019 (13:25) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima poteškoća u radu sustava CEZIH-a. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

14.05.2019 (14:01) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno ima poteškoća u radu sustava CEZIH-a na PROD 3 okolini (dohvat i rezervacija ePomagala, eFTUK, eNJUK). Intenzivno radimo na otklanjanju.

10.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin - VAŽNO!

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.25.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Zbog uočene pogreške u prethodno objavljenoj verziji programa EskulapWin 1.11.24.0 molimo Vas da učitate ispravak, tj. učitate novu verziju 1.11.25.0
Pogreška je uočena na veleprodajnim računima pa ovim putem molimo ljekarne koje su proknjižile veleprodajni račun (samo opcija Dokumenti ->Računi) s jučerašnjom verzijom 1.11.24.0 da nas kontaktiraju radi ispravka.
Zahvaljujemo na razumjevanju!

09.05.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.24.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

NAPOMENA: Nakon instalacije nove verzije programa, prvo pokretanje na kasama obavezno napravite kao Administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator").

02.05.2019 (15:34) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sustava Cezih. Intenzivno radimo na detekciji problema.

02.05.2019. Istek certifikat pametne kartice

Zbog čestih upita ljekarni vezanih za grešku prilikom potpisivanja HZZO faktura, ovim putem Vas obavještavamo da ako Vam se prikaže poruka "Privatni ključ se ne može koristiti u navedenom razdoblju":

da se vjerovatno radi o isteku certifikata pametne kartice farmaceuta. U tome slučaju potrebno je kontaktirati HZZO i zatražiti novu pametnu karticu!
Datum isteka certifikata možete provjeriti pomoću programa "Provjera pametne kartice" na radnoj površini ili na blagajni neposredno prije spajanja na sustav CEZIH na sljedeći način:02.05.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "40/2019" od 19. travnja 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 04. svibnja 2019 godine

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 04. svibnja 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

02.05.2019 (08:21) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sustava Cezih. Intenzivno radimo na detekciji problema.

19.04.2019 (08:45) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje povremeni problemi u radu sustava Cezih. Sustav radi otežano i usporeno. Intenzivno radimo na detekciji problema.

18.04.2019 (09:40) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama. Sustav Cezih je trenutno nedostupan, intenzivno radimo na otklanjanju problema.

15.04.2019 (14:12) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjene su sve poteškoće u radu sustavu Cezih-a.

15.04.2019 (09:30) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje povremeni problemi u radu sustava Cezih. Sustav radi otežano i usporeno. Intenzivno radimo na detekciji problema.

12.04.2019 (16:32) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, otklonjene su sve poteškoće u radu sustavu Cezih-a.

12.04.2019 (14:00) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo problema u radu sustava Cezih, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

27.03.2019 Slanje izvješća Agenciji za lijekove

Podsječamo Vas da kao i prethodnih tako i ove godine do 31. ožujka ljekarne su obvezne dostaviti izvješće o potrošnji lijekova Agenciji za lijekove putem web servisa ili putem web aplikacije Farmakoekonomika.
Više o tome pogledajte na: Izrada izvješća o potrošnji lijekova

20.03.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "26/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 15. ožujka 2019. godine, a primjena liste je 30. ožujka 2019. godine.

Listu lijekova LL30032019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 30. ožujka 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

NAPOMENA: Ako se lista ne može učitati s interneta potrebno je učitati novu verziju programa EskulapWin, a zatim ponoviti postupak učitavanja liste.

14.03.2019 Nova verzija programa IMS

Dostupna je nova verzija programa IMS. Program IMS koriste ljekarne koje su sklopile ugovor s tvrtkom IMS (iqvia) u svrhu slanja izvješća prodaje iz ljekarni.
Promjene u novoj verziji odnose se na automatsko tjedno i mjesečno slanje prometa iz ljekarne.
Nova verzija programa instalira se prilikom pokretanja programa IMS na radnoj površini na sljedeći način :

 1. Na obavijesti za novom verzijom (Update Available) odaberite "OK": 2. Na sljedećoj obavijesti, odabirom opcije "Install" pokrenite instalaciju programa
 3. Ako se na ekranu pojavi windows upozorenje o zaštiti računala zbog instalacije, odaberite "Dodatne informacije", a zatim opciju "Svejedno pokreni"
 4. Nakon završene instalacije pokrenite program IMS s radne površine
 5. Unutar programa odaberite opciju "Parametri", a zatim "Uvoz": 6. Na novootvorenom ekranu s popisom svih lijekarni koje koriste IMS, klikom miša označite Vašu ljekarnu, a zatim odaberite opciju "Izaberi"
 7. Aktivirajte parametar za automatsko slanje podataka,
 8. Za spremanje upisanih parametara obavezno odaberite "Spremi" :Nakon uspješno provedenog gore navedenog postupka, program će ubuduće za Vašu ljekarnu automatski slati tjedne i mjesečne podatke o prodaji prema tvrtki IMS.

 

01.03.2019 Nova verzija programa Prijenos

Dostupna je nova verzija programa Prijenos (2.0.2.0).
Prijenos je program koji koriste ljekarne za slanje podataka u knjigovodstvo.
Nova verzija programa ažurira se automatski prilikom pokretanja programa. Ako imate problema s pokretanjem, pokrenite program Prijenos kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu Prijenos, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator", tj. pokreni kao Administrator).

Promjene u novoj verziji odnose se na ljekarne koje koriste Wiener i Triglav dopunsko osiguranje za autorizaciju doplate lijeka ili sudjelovanja u cijeni doznaka.
Nakon pokretanja programa, tj. prije slanja podataka u knjigovodstvo potrebno je odabrati opciju "Odabir dokumenata", na popisu dokumenata označiti "Računi Triglav dopunsko osiguranje" i "Računi Wiener dopunsko osiguranje", odabrati opciju "Zapamti označene i postavi ih kao zadane" te za spremanje promjena odabrati "Spremi":


26.02.2019. Problemi u radu Windows 7 operativnih sustava

Iz ljekarni koje koriste windows 7 operativne sustave u posljednje vrijeme dobivamo informacije kako dolazi do problema u radu i povremenih ispada sustava. Pošto je za navedene sustave Microsoft obustavio osnovnu podršku još 13.01.2015, a proširenu obustavu planira za 14.01.2020 moguće je da neki od windows servisa koji se koriste za spajanje s vanjskim partnerima stvaraju poteškoće u radu.

Obavijest sa službenih stranica Microsofta (https://support.microsoft.com/hr-hr/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet ):

Kada je sustav Windows 7 izdan, 22. listopada 2009., Microsoft se za njega obvezao pružati 10 godina podrške za proizvod. Kada istekne to razdoblje od 10 godina, Microsoft će prestati pružati podršku za Windows 7 da bi mogao usredotočiti svoja sredstva na podržavanje novijih tehnologija i kvalitetnih novih okruženja. Datum završetka podrške za Windows 7 je 14. siječnja 2020. Nakon toga tehnička podrška i automatska ažuriranja koja doprinose zaštiti vašeg računala više neće biti dostupna za taj proizvod. Microsoft vam strogo preporučuje da prije siječnja 2020. prijeđete na Windows 10 da ne biste došli u situaciju da vam je potreban servis ili podrška, a da nisu dostupni.

Ako niste sigurni koju verziju windowsa koristite, jedan od načina da saznate je da na svakom računalu pogledate početnu ikonu u lijevom donjem uglu ekrana:

Ukoliko koristite gore navedene windows sustave 7 ili 8 i imate probleme u radu računala preporučamo Vam da se savjetujete s tvrtkom koja Vam održava računala i računalnu opremu oko nadogradnje windows operativnog sustava.

22.02.2019. Nova Lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "15/2019" od 13. veljače 2019. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 28. veljače 2019 godine

Novu listu učitajte odmah (program će automatski aktivirati novu listu).
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.
Lista ortopedskih i drugih pomagala učitava se u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet".

Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima.
Od 28. veljače 2019 (automatske aktivacije nove Liste) program će prilikom obrade doznake u blagajni preuzimati nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")

19.02.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.23.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

15.02.2019. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "15/2019" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 13. veljače 2019. godine, a primjena liste je 28. veljače 2019. godine.

Listu lijekova LL28022019 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite prije početka rada 28. veljače 2019. klikom na gumb "Ažuriraj".
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

15.02.2019 (09:16) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:

Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoće u radu. Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

11.02.2019. Obavijest HOPAL-a - Pogrešno čitanje barkoda

Ako ste od strane HOPAL-a dobili sljedeću obavijest:

Poštovani,
danas smo uočili da je kod vaše ljekarne došlo do nekih grešaka koje su uzrokovale Alerte u sustavu. Utvrdili smo, da najvjerojatnije postoji problem kod učitavanja koda. Pretpostavka je da se radi o greški u konfiguraciji skenera ., jer smo nakon izmjene znakova (velika/mala slova ili zamjena Y/Z ili slično) našli u sistemu tražene kodove (u suradnji sa proizvođačem). Molimo da provjerite konfiguraciju Vašeg scanera i ispravnost očitanja.

Primjetili smo da se navedeno događa na barkod čitačima marke Zebra (Symbol).
Iz tog razloga molimo ljekarne koje koriste Zebrine čitače (bilo koji od modela) da barkod čitačem učitaju sljedeću postavku:

NAPOMENA: Ako Vaš čitač ne učitava gore prikazani kod s ekrana, potrebno je odštampati prikazanu uputu na A4 stranicu, a zatim s papira barkod čitačem učitati kod.

Ovim putem želimo podsjetiti da se osim u opciji blagajna, provjera/odjava lijeka može izvoditi u bilo kojoj opciji programa na način da na tipkovnici istovremeno odaberete tipke "CTRL" i slovo "S"
Navedena opcija može se koristiti za pojedinačnu provjeru ili za potrebe posudbe lijeka.

08.02.2019 Početak serijalizacije lijekova

9 veljače 2019. g Direktivom 2001/83/EZ u Hrvatskoj se uvodi serijalizacija lijekova.
Još jednom ponavljamo što je sve potrebno odraditi kako bi ljekarna bila spremna za rad serijalizacije:

Kompletne upute za pripremu ljekarne i rad serijalizacije u program EskulapWin pogledajte na: Serijalizacija lijekova

Program EskulapWin u potpunosti je prilagođen za rad serijalizacije te nas slobodno kontaktirajte za tehnička pitanja.
Za sva ostala pitanja molimo Vas da se obratite Hrvatskoj organizaciji za provjeru autentičnosti lijekova ( HOPAL ) koja predvodi projekt implementaciji i jedina može dati službeni odgovor.

Na zahtjev Ministarstva zdravstva, u prilogu Vam dostavljamo i dopis Ministarstva zdravstva vezano uz upravljanje upozorenjima koja će se javljati u početnom periodu rada Sustava. Ovime je omogućeno da nastavljate izdavati lijekove bez obzira na pojavu Alerta (Upozorenja, Alarma) iz sustava, u prijelaznom periodu: Prijedlog načina upravljanja upozorenjima unutar Sustava za provjeru autentičnosti lijekova u početnom periodu sustava

04.02.2019 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.22.1).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

28.01.2019 Serijalizacija lijekova - Provjera 2D barkod čitača

Ako ste nabavili 2D barkod čitače savjetujemo Vam da napravite test čitanja 2D koda s pakiranja lijeka:

22.01.2019 Serijalizacija lijekova - Provjera pristupa Nacionalnom sustavu za provjeru lijekova

Ako ste postupili prema prethodnoj obavijesti te upisali korisničke podatke serijalizacije na svakoj blagajni ljekarne, savjetujemo Vam da napravite test spajanja na Nacionalni sustav:

 

08.01.2019 Serijalizacija lijekoava - Završna priprema ljekarne za serijalizaciju lijekova

Nakon pripreme računala i nabavke 2D barkod čitača završni korak u pripremi ljekarne za serijalizaciju lijekova je dodjela korisničkih podataka za pristup Nacionalnom sustavu za provjeru lijekova.
Korisničke podatke otvarate prema uputama dobivenim od strane HOPAL-a. Ukoliko upute niste dobili, možete ih zatražiti upitom na email ivan.matasic@hopal.hr

U uputama Hopal-a posebno obratite pozornost na dio "B. Registriranje lokacije i opreme" gdje HOPAL navodi "Vaš IT provider od Vas mora za svako radno mjesto (svaki scanner) dobiti po par (2 komada) elektronskih ključeva, koje će ugradti u Vaš software za očitanje 2D kodova lijekova."
To za Vas znači da kod točke 13. navedenih uputa, tj. u trenutku dodavanja uređaja, kada će se na portalu jednokratno prikazati pristupni podaci (Client Id i Client Secret) za unešeni uređaj/kasu, da pristupne podatke kopirate/zapišete, a zatim zaljepite/unesete u programu EskulapWin na blagajni za koju se podaci odnose:Unos korisničkih podataka serijalizacije u ljekarni izvodi se na svakoj kasi posebno na način prikazan u uputama:

NAPOMENA: Gore navedenu akciju trebali bi odraditi do početka primjene serijalizacije, tj. svakako prije 9. veljače 2019 godine kada se Direktivom 2001/83/EZ u Hrvatskoj uvodi serijalizacija lijekova. U sljedećoj obavijesti biti će prezentirana nova verzija programa u kojoj čemo prikazati način provjere/izdavanja lijeka kroz Nacionalni sustav za provjeru lijekova.

Ovim putem Vam dostavljamo i trenutni popis 2D barkod čitača s kojima smo postigli uspješno čitanje svih tipova QR kodova su:

04.01.2019 (09:53) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,trenutno imamo problema u radu sustava Cezih, molimo Vas da obavijestite svoje korisnike i zamolite ih da pređu u rad koji je predviđen u izvanrednim situacijama.

 

 

 

 

Novosti - 2018 godina
N
ovosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082