EskulapWin - PTDEvidencija

PTD Evidencija

Uvod

Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda ne podnosi mjesečna odnosno godišnja trošarinska izvješća propisana ZOT-om, ali je obvezan voditi evidencije propisane čl. 38. st. 1. t. 1. ZOT-a i čl. 59. POT-a.
U evidencijama oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda za svaki pogon oslobođenog korisnika moraju se voditi podatci o:

Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda mora voditi evidencije tako da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha trošarinskih proizvoda prema kategoriji, vrsti i trgovačkom nazivu odnosno tarifnoj oznaci trošarinskog proizvoda iz kombinirane nomenklature carinske tarife. Pritom može samostalno izabrati oblik i način vođenja evidencije, ako takav oblik i način osigurava propisane podatke, a mora voditi i čuvati evidencije u pogonu oslobođenog korisnika. Nadležna carinarnica može u bilo kojem trenutku zatražiti od oslobođenog korisnika uvid u evidenciju te popis zaliha trošarinskih proizvoda u njegovu pogonu.

U Narodnim novinama broj 83 iz 2009. objavljen je Zakon o trošarinama koji je stupio na snagu dana 01. siječnja 2010. Odredbama ovog Zakona uvedene su obveze plaćanja trošarina na određene proizvode, između ostalog i na alkohol. Više o tome možete pogledati na:
POSTUPAK IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OSLOBOĐENJE OD TROŠARINA ZA ALKOHOL

Označavanje repromaterijala za evidenciju trošarine prilikom zaprimanja repromaterijala

Za repromaterijale koji su oslobođeni trošarine (alkohol) potrebno postaviti parametar za evidenciju.
Parametar se postavlja u opciji Registri -> Repromaterijal - pojedinačno odabirom opcije "Trošarina (PTD)" te upisom količine repromaterijala u litrama:


 

Kreiranje izvješća

Podaci za PTD evidenciju upisuju se u trenutku knjiženja primke repromaterijala.
Ako se na primci nalazi repromaterijal koji ima oznaku "Trošarina (PTD)", u trenutku knjiženja prikazat će se obrazac za upis:

Knjiženjem primke automatski će se kreirati izvještaj u opciji Izvještaji -> PTD obrazac.
U navedenoj opciji postavite početni i završni datum perioda za koji želite kreirati izvješće te klikinite na gumb "Osvježi".
Program će prikazati tablicu s podacima repromaterijala koji su označeni za vođenje PTD-a te su u odabranom periodu zaprimljeni od strane dobavljača:
Prikazane podatke možete prepisati u PTD Obrazac ili odabirom opcije "Izvoz" na alatnoj traci programa, izdvojiti u excel datoteku.

Slanje podataka u Centralni registar

Za ljekarne koje koriste program CentralRegistry izvještaj se u trenutku knjiženja primke automatski šalje na Centralni registar!
Izvještaj je vidljiv u opciji Dokumenti -> PTD evidencija:
 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082