Serijalizacija lijekova

Rad serijalizacije lijekova u programu EskulapWin

Serijalizacija lijekova u programu EskulapWin izvodi se učitavanjem 2D kodova s pakiranja lijeka. Za razliku od standardni EAN linearnih kodova koji se trenutno nalaze na većini pakiranja i koji sadrže samo šifru proizvoda u obliku niza od 13 znamenki, 2D kodovi osim podatka šifre proizvoda, sadrže i serijski broj, lot i rok trajanja pakiranja.

- EAN kod - 2D (DataMatrix) kod

Princip rada bazno je zamišljen na način da se na blagajni nakon unosa stavaka za izdavanje, tj. u samom trenutku naplate računa, 2D barkod čitačem učitaju podaci s pakiranja lijeka.
Učitani podaci automatski se šalju na provjeru u Nacionalnu bazu za provjeru lijekova, a odgovori provjere sa sustava prikazuju se pored svakog pakiranja.
Po završetku naplate računa program prema Nacionalnom sustavu šalje poruke da su učitani lijekovi izdani u ljekarni.


Serijalizacija, tj. provjera ili izdavanje lijekova preko Nacionalnog sustava provjere lijekova moguće je izvršiti na sljedeće načine:

Program sve trasakcije sprema na bazu podataka tako da u svakom trenutku pod opcijom "Evidencija -> Serijalizacija" možete u željenom periodu vidjeti sve provjere, izdavanja, povrata iz upotrebe i vračanja u upotrebu.
Za slučaj nedostupnosti nacionalnog servisa ili interneta, program ima opciju "Naknadno izdavanje" tj. naknadne provjere i serijalizacije lijekova.

Video primjer serijalizacije lijekova prilikom izdavanja eRecepata:

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082