Prekogranična usluga elektroničkog recepta

Uvod

Hrvatska se pridružuje elektroničkom sustavu razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure ili eHDSI) koji međusobno povezuje nacionalne usluge e - Zdravlja kako bi omogućila prekograničnu elektroničku razmjenu zdravstvenih podataka na siguran, učinkovit i interoperativan način te osigurava kontinuitet njege za građane Europe neovisno o tome u kojoj se zemlji nalaze. Usluge u eHDSI koje se postupno uvode u 22 zemlje EU do 2021. godine su eRecept (ePrescription) uključujući elektroničko izdavanje lijeka (eDispensation) i sažetak medicinskih podataka o pacijentu (Patient Summary). U ovom trenutku usluga eRecepta je dostupna u Finskoj, koja je omogućila dohvat njihovih recepata u inozemstvu i Estoniji koja prihvaća eRecepte iz drugih europskih zemalja. Hrvatska se priprema za prihvaćanje recepata propisanih u Finskoj i omogućavanje dohvata recepata u Estoniji. Planirani početak dostupnosti usluge u Hrvatskoj naknadno ćemo javiti.

Ukratko o procesu

Podaci o receptu prenose se iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ljekarnu u Hrvatskoj preko nacionalnih kontaktnih točaka (NCP), ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta. Originalna PDF verzija recepta i prevedeni sadržaj elektroničkog recepta dostupan je ljekarnicima putem NCP portala kojem pristupaju nakon ostvarene VPN veze prema CEZIH-u iz svojeg programskog rješenja za ljekarne ili kroz preglednike Chrome ili Internet Explorer na poveznici https://web.cezih.hr:443/web/guest

Prilikom prvog korištenja NCP portala potrebno je prilagoditi postavke jezika na hrvatski. U Uputama za ljekarnike, od stranice 10 stoji detaljno objašnjene kako napraviti podešavanja. Pacijent mora bit upoznat o postupanju s njegovim podacima (Patient Information Notice ili PIN) stoga prije pristupa sadržaju recepta ljekarnik mora pacijentu pružiti informacije o PIN-u na jeziku pacijenta (upućuje ga na web stranicu na kojoj su objavljeni PIN-ovi) i pitati pacijenta dozvoljava li dohvat njegovih recepata. Ukoliko je pacijent potvrdio ljekarniku pravo na pristup njegovim zdravstvenim podacima, ljekarnik u NCP portalu evidentira izdavanje lijeka i time dostavlja podatke o izdanom lijeku putem nacionalnih kontaktnih točaka prema nacionalnoj infrastrukturi u zemlji prebivališta pacijenta.

Pacijent plaća ukupni iznos traženog lijeka. Nakon toga, pacijent ima mogućnost zatražiti povrat tog iznosa od svog osiguravatelja po povratku u zemlju prebivališta (zemlju u kojoj je izdan recept). Povrat sredstava se može odobriti ili odbiti, ovisno o nacionalnom sustavu zdravstvenog osiguranja.

U prilogu dostavljamo detaljne upute za ljekarnike. Molimo proučite ih. Posebno skrećemo pažnju na upute za izdavanje lijeka navedene u poglavlju 2.10.3, od stranice 22.
Na web stranici HZZO-a dostupno je više informacija o prekograničnim uslugama ovdje .

U slučaju potrebe za podrškom, kontaktirajte nas na mail helpdesk@hzzo.hr ili telefon + 385 72 11 22 33 (radno vrijeme od ponedjeljka do petka, od 7 do 20 sati i subotom od 7 do 15 sati).

Najčešća pitanja i odgovori vezani za proces

Pristup prekograničnim eReceptima u programu EskulapWin

Pristup prekograničnim eReceptima u programu EskulapWin izvodi se na način da na blagajni pod opcijom "Dodatno" odaberete opciju "NCP Portal":Program otvara portal za razmjenu podataka na kojem se preuzimanje eRecepata izvodi prema uputama HZZO-a:
Upute za rad s prekograničnim eReceptima

Nakon preuzimanja eRecepata prema gore navedenoj uputi, zatvarate prozor portala i vračate se u program.
U programu je potebno izdati maloprodajni račun (naplaćuje se puna cijena lijeka) na ima pacijenta sa stavkama preuzetih lijekova.


 

 

 

 

 

 

 


Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082