Novosti

25.02.2021. Nova lista ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
U Narodnim novinama broj 14/21 od 12. veljače 2021. objavljene su:
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Iste stupaju na snagu 27. veljače 2021. godine.

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 27. veljače 2021. lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

17.02.2021 Obavijest HZZO-a - Objašnjenje za osobe sa statusom PP

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Provođenje zdr. zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja u Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj i Zagrebačkoj županiji-oznaka šifre oslobođenja od sudjelovanja u troškovima za lijek s osnovne i dopunske liste lijekova-uputa za postupanje - DOPIS

16.02.2021 Obavijest HZZO-a - Povrat recepata

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, nastavno na niz upita radi vraćenih računa i šifre oslobađanja od sudjelovanja po šifri 44, obavještavam vas da su skripte za load računa prilagođene. Molimo vas kontaktirajte ljekarne kojima su vraćeni računi (odbijeni radi prava na sudjelovanje po drugoj šifri umjesto po 44) i zamolite ih da ponovno pošalju podatke.

12.02.2021 Nova verzija programa EskulapWin (1.11.45.0)

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.45.0) koju instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

U novoj verziji programa napravljene su sljedeće izmjene:

11.02.2021 Nova verzija programa EskulapWin (1.11.44.0)

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.44.0) koju instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm Učitavanje nove verzije i prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

Prema odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u novoj verziji programa ažurirane su vrijednosti ljekarničkih postupaka, tj. ljekarničkih usluga.
Odluka je objavljena na današnji dan u „Narodnim novinama broj 12/21" u dijelu koji se odnosi na ljekarničku uslugu te stupa na snagu s današnjim danom, tj. 11. veljače 2021. godine.
Vrijednosti novih koeficjenata vidljive su u opciji Registri -> HZZO -> Laboratorijski rad:

Šifra postupka Naziv postupka
Koeficijent
LJ100 Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)
0,1383
LJ101 Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)
0,1383
LJ102 »Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu
0,2067
LJ103 Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom.)
0,0151
LJ104 Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom.)
0,0025
LJ105 Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)
1,6036
LJ106 Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti
0,7474
LJ107 Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe
0,7474

Pošto je odluka donešena iznenada savjetujemo Vam sljedeći postupak obrade recepata izdanih do današnjeg dana:

 1. Napravite fakturiranje svih recepata koji su izdani završno s danom 10.02.2021
 2. Receptima izdanim s danom 11.02.2021 popravite vrijednost usluge na sljedeći način:
  - u pregledu recepata HZZO označite sve recepte izdane s datumom 11.02.2021
  - odaberite opciju "Vrijednost boda", upišite privremenu vrijednost 7,10 i odaberite "U redu"  - nakon kratkog vremena, kad program završi unos privremene vrijednosti, ponovo odaberite opciju "Vrijednost boda", upišite 7,11 i odaberite "U redu"
  - navedeni postupak ponovo će obračunati vrijednost usluge označenih recepata na način da će uzeti nove vrijednosti koeficjenata
 3. Napravite fakturiranje recepata izdane s danom 11.02.2021
 4. Ako ste već fakturirali recepte s datumom izdavanja 11.02.2021, pričekajte umanjenje HZZO-a, a zatim postupite prema gore navedenom postupku.

22.01.2021 Obavijest HZZO-a (10:37) - Problemi na sustavu CEZIH

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu sustav CEZIH (propisivanje, dohvat, realizacija eRecepta i eUputnica) kod većeg broja korisnika. Intenzivno radimo na otklanjanju problema.

18.01.2021 Nova verzija programa EskulapWin (1.11.43.0)

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.43.0) koju instalirate na način da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Prvo pokretanje programa nakon instalacije nove verzije napravite na način da program pokrenete kao Administrator - desni klik miša na ikonu EskulapWin, a zatim pokreni kao Administrator.

Prema naputku HZZO-a, u novoj verziji programa napravljene su izmjene vezane za obradu i fakturiranje recepata osiguranika s potresno pogođenog područja.
Dopis HZZO-a u cjelosti pogledajte na poveznici: Provođenje zdravstvene zaštite za osigurane osobe s potresom razorenih područja Sisačko-moslavačke županije- uputa.pdf

U slučaju dohvata eRecepata osiguranika s potresom pogođenog područja, na zaglavlju recepta prikazat će se status "PP". Status PP svim receptima pacijenta automatski postavlja šifru oslobađanja 44 po kojoj je pacijent oslobođen plaćanja sudjelovanja i doplate lijeka.


Navedena šifra oslobađanja ne vrijedi za pomagala kao i za pacijente s policom dopunskog osiguranja kojom je pokrivena dopunska listu lijekova.
Prema naputku HZZO-a, recepti sa šifrom 44 biti će odvojeni na zasebnu fakturu.

U međuvremenu smo dobili i dodatno objašnjenje od strane HZZO-a:
Šifra oslobođenja 44 se unosi u slučaju ako osigurana osoba koja ima prebivalište odnosno boravište na potresom razorenom području ima obvezu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, a nije dopunski osigurana ili za slučaj propisivanja lijeka s dopunske liste lijekova. Dakle, za zdravstvenu zaštitu koju HZZO pokriva u cijelosti iz članka 19. ZOZO-a se pišu šifre oslobođenja za tu zdravstvenu zaštitu, a ne šifra 44. Sudjelovanje za lijekove s dopunske liste lijekova obvezno je za sve osigurane osobe HZZO-a koje nisu za taj slučaj osigurane kod drugih osiguravatelja, međutim osigurane osobe koje imaju prebivalište odnosno boravište na potresom razorenom području nemaju obvezu sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite temeljem naloga za postupanje MZ.

18.01.2021 Obavijest HZZO-a (13:26) - Nedostupnost sustava CEZIH

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,
trenutno postoje problemi u radu sustava CEZIH, u dohvatu i realizaciji eRecepta, eUputnica…Intenzivno radimo na otklanjanju. Molimo da o istome, obavijestite korisnike.

30.12.2020 Obveza ispisa QR koda na fiskaliziranim računima

Nastavno na novosti od 18.11.2020 podsjećamo Vas na izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine 70/2020) u kojima je postavljena obveza da se sa 01.01.2021 na svim maloprodajnim fiskaliziranim računima mora iskazati QR kod. QR kod će se koristiti kako bi kupac mogao izvršiti provjeru fiskaliziranog računa.

Opciju ispisa potrebno je s prvim radnim danom aktivirati i spremiti u opciji Sistem -> Opcije i parametri - Fiskalizacija:
Ispis QR koda moguć je samo na termalnim printerima i ne ispisuje se na računima koji nemaju obvezu fiskalizacije (kao na primjer recepti bez doplate).
Ako se na fiskaliziranom računu ne prikazuje QR kod, znači da Vaš printer ne podržava ispis kodova te ga je potrebno zamjeniti.

30.12.2020 Postupak prijelaza u novu knjigovodstvenu godinu

Prije prijelaza u novu godinu obavezno provjerite da li je razdvojena trenutna godina od prethodne 2019. Iako je većina ljekarni tokom 2020 godine napravila razdvajanje, svakako provjerite da li u opciji Evidencije -> Knjiga popisa roba u periodu od 01.01.2019 do danas, ima prvi zapis "01.01.2020 - Početno stanje roba":- ako Vam prvi zapis nije iz 2020 godine, već "01.01.2019 - Početno stanje", znači da razdvajanje godina nije napravljeno te ga obavezno treba napraviti što prije, tj. svakako prije 01.01.2020
Više o tome pogledajte na "Upute za razdvajanje godina"

Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radi se zadnji radni dan u tekućoj godini, nakon knjiženja svih dokumenata, završno s inventurom robe i repromaterijala.
Prijelaz privremeno zadržava podatke "stare" godine, to zapravo znači:

Razdvajanje godina je postupak kojim program arhivira podatke prethodne godine u novu bazu, a podatke iz tekuće godine ostavlja u trenutnoj bazi podataka.
Postupak razdvajanja godina izvodi se na server računalu u novoj knjigovodstvenoj godini nakon što se završi s poslovima vezanim za prethodnu godinu, tj. svaka ljekarna sama odlučuje kada želi napraviti razdvajanje. Više o tome obavijestit ćemo Vas u idućoj godini.

Budući da nema razdvajanja podataka, prijelaz u novu godinu traje vrlo kratko. Molimo Vas da prije prijelaza svakako pročitate detaljne upute za prijelaz:
Upute za prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu

Pregled podataka nakon prijelaza :

29.12.2020 Obavijest HZZO-a (09:26) - Nedostupnost portala za slanje računa ljekarne

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje problemi u radu s CEZIH portalom i radimo na otklanjanju problema.

25.12.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 14. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa Posebno skupih lijekova te Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova . Prve tri odluke će uskoro biti objavljene u NN te stupaju na snagu 25. prosinca 2020. godine . Šaljemo vam eksport liste. Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova se ne objavljuje u NN, primjenjuje se s danom stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju Popisa Posebno skupih lijekova, a to je 1. siječnja.2021 . Izmijenjena je cijena lijeka pod ATK šifrom N02AB03 804 na Dopunskoj listi lijekova, lijekovima pod ATK šiframa A10BA02 185, G04CB02 171, N02AA05 981, N02AA05 982, N02AA05 983 te N02AJ13 144 izmijenjena je cijena te su prešli s Osnovne na Dopunsku listu lijekova, dok je lijekovima pod ATK šiframa N05AX12 111, N05AX12 112, N05AX12 113 izmijenjena cijena i prešli su s Dopunske na Osnovnu listu lijekova.

Listu lijekova LL25122020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napraviti klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 25. prosinca 2020 ili na kraju radnog dana 24.12.2020

NAPOMENA: Do sada smo imali slučajeve da lijek ovisno o smjernici može biti propisan na atk šifru sa osnovne ili atk šifru s dopunske liste ali na novoobjavljenoj listi lijekova HZZO je napravio iznimku za lijekove Lantus, Tresiba i Matrifen. Navedeni lijekovi ovisno o smjernici mogu biti na različitim atk šiframa ali i sa različitom cijenom HZZO i doplatom.
Privremeno postoje dva rješenja za izdavanje takvih lijekova:

 1. promjena atk šifre i cijene - ako u registru artikala imate npr. Lantus pod atk šifrom A10AE04061, a liječnik propiše isti taj Lantus za smjernicu pa20 i atk šifru A10AE04961 tada ćete u pojedinačnom prikazu registra artikala pod Lantus odabrati učitavanje promjena s liste lijekova:  i odabrati Lantus s drugom atk šifrom i cijenom doplate:


  Program će na artiklu Lantus ažurirati atk šifru, cijenu HZZO i doplatu:  Nakon navedene promjene ponovo dohvatite eRecept i napravite izdavanje po ispravnoj ATK šifri i doplati lijeka.

 2. otvorite više različitih artikala ovisno o smjernici lijeka. Na primjer Lantus s nazivom RA08 i Lantus s nazivom pa20 svaki sa posebnom atk šifrom, cijenom hzzo i doplatom na način da preuzmete podatke u pojedinačnom prikazu artikala preko opcije "Lista lijekova"

Pošto druga opcija zahtjeva prijenos zaliha parcijalnom inventurom s jednog artikla na drugi, preporuka je da privremeno koristite prvo opisan način dok kroz program ne napravimo jednostavniji način promjene lijeka.

 

 

23.12.2020. Sretan i blagoslovljen Božić

22.12.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 14. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa Posebno skupih lijekova te Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova . Prve tri odluke će uskoro biti objavljene u NN te stupaju na snagu 25. prosinca 2020. godine . Šaljemo vam eksport liste. Odluka o cijenama Posebno skupih lijekova se ne objavljuje u NN, primjenjuje se s danom stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju Popisa Posebno skupih lijekova, a to je 1. siječnja.2021 . Izmijenjena je cijena lijeka pod ATK šifrom N02AB03 804 na Dopunskoj listi lijekova, lijekovima pod ATK šiframa A10BA02 185, G04CB02 171, N02AA05 981, N02AA05 982, N02AA05 983 te N02AJ13 144 izmijenjena je cijena te su prešli s Osnovne na Dopunsku listu lijekova, dok je lijekovima pod ATK šiframa N05AX12 111, N05AX12 112, N05AX12 113 izmijenjena cijena i prešli su s Dopunske na Osnovnu listu lijekova. Napominjemo još jednom da je ovo lista koja stupa na snagu 25.12.2020. Još nije objavljena u NN, objava je rezervirana za sutra, 23.12.2020. godine. To znači, da imate dvije objave, jednu za 24.12 (ranije dostavljena lista) te jednu za 25.12.2020. godine.

Pošto je ovo iznimna situacija da imamo dvije liste u dva dana, lista lijekova LL25122020 biti će dostupna nakon 24.12.2020
Tada ćete listu učitati u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo
ažuriranje liste napraviti klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 25. prosinca 2020 ili na kraju radnog dana 24.12.2020

NAPOMENA:
- recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.
- prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

21.12.2020. Ispravak liste ortopedskih pomagala od 01.12.2020

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, u prilogu je nova lista pomagala koja će biti na produkciji od sutra, nakon obrade koja je u planu u večernjim satima. Promjena je zbog grešaka u šifarniku E-pomagala: Na Osnovnoj listi ortopedskih i drugih pomagala Zavoda stavljena su predmetna pomagala za koja je utvrđeno da se propisuju od strane izabranog doktora putem E-potvrde. U E-šifrarniku ista imaju oznaku 0 umjesto 1 za E-potvrdu. Kod pomagala 0209031118026 , 0209031118008 su promijenjene veličine obloge.

Izmjenu liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja se maloprodajna cijena pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

14.12.2020 Nova verzija programa Prijenos

Dostupna je nova verzija programa Prijenos (2.0.6.0).
Prijenos je program koji koriste ljekarne za slanje podataka u knjigovodstvo.
Nova verzija programa ažurira se automatski prilikom pokretanja programa. Preporuka je da prvi put pokrenete program Prijenos kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu Prijenos, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju " Run as Administrator ", tj. pokreni kao Administrator).

14.12.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 13. izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke:
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odluke će uskoro biti objavljene u NN te
stupaju na snagu 24. prosinca 2020. godine. Nove liste lijekova rezultat su provedenog postupka Usklađivanja cijena lijekova koji se propisuju na recept Zavoda kroz referentne terapijske skupine i podskupine te su pojedinim lijekovima na Osnovnoj i Dopunskoj listi lijekova izmijenjene cijene, a određeni broj lijekova je prešao s Osnovne na Dopunsku listu lijekova.

Listu lijekova LL24122020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 24. prosinca 2020
Listu lijekova objavljenu u Narodnim novinama 137/2020 možete pregledati i na linku:
NN Osnovna lista, NN Dopunska lista

NAPOMENA:
- recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.
- prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

04.12.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.42.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa promjenjena je adresa autorizacijskog servisa Croatia Osiguranja. Navedeno se koristi za autorizaciju recepata i pomagala osiguranika dopunskog osiguranja Croatia osiguranja.
Iz Croatia osiguranja su najavili gašenje starih servisa u petak 11.12.2020 stoga je svakako bitno da novu verziju programa učitate do tog datuma.

02.12.2020. Ispravak liste ortopedskih pomagala od 01.12.2020

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, uvidom u zadnje isporučeni šifrarnik E-pomagala, utvrđena je greška za unesene dimenzije obloga:


Izmjenu liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja se maloprodajna cijena pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

26.11.2020 Obavijest HZZO-a (09:31) - Nedostupnost portala za slanje računa ljekarne

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno imamo tehničkih poteškoća u radu s CEZIH portalom i radimo na otklanjanju problema.

25.11.2020. Nova lista ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
U Narodnim novinama broj 126/20 od 16. studenoga 2020. objavljene su:
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Iste stupaju na snagu 1. prosinca 2020. godine.
Na Dodatnu listu pomagala Zavoda stavljena su nova pomagala generičkog naziva „Upijajuće gaćice za muškarce“, zaštićenog naziva pomagala „TENA Men Premium Fit Level 4 Medium“, Nove šifre prema ISO 9999: 093021110101 (0930211101001) i „Upijajuće gaćice za muškarce“, zaštićenog naziva pomagala „TENA Men Premium Fit Level 4 Large“, Nove šifre prema ISO 9999: 093021110102 (0930211101002) , uz dodijeljenu indikaciju br.353
Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.


Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 01. prosinca 2020. lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

21.11.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
obavještavamo vas da su na 11. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odluke su objavljenje 16. studenoga 2020. godine u NN 126/20 te stupaju na snagu 1. prosinca 2020. godine. Šaljemo vam eksport liste. Napominjemo da je u eksport uključen i Ispravak OLL, čiju objavu očekujemo u NN, a odnosi se na ispravak indikacije NV808 uz lijek Xofigo (radij-223 diklorid), koji se nalazi na OLL pod ATK šifrom V10XX03 061.

Listu lijekova LL01122020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. prosinca 2020
Listu lijekova objavljenu u Narodnim novinama možete pregledati i na linku: NN Osnovna lista, NN Dopunska lista

NAPOMENA:
- recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.
- prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

18.11.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.41.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa. Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Nova verzija programa vezana je za izmjenu Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine 70/2020).
U izmjeni stoji da se sa 01.01.2021 na svim maloprodajnim fiskaliziranim računima mora iskazati QR kod.
QR kod će se koristiti kako bi kupac mogao izvršiti provjeru računa preko njega, a sadržavat će zapis sljedećih podataka:

Ispis QR koda moguć je samo na termalnim printerima. Kako bi bili sigurni da Vaš printer ispisuje kod, potrebno je nakon učitavanja nove verziju programa u opciji blagajna, na alatnoj traci odabrati "Štampaj":


Program će ispisati testni račun s QR kodom:

Postupak ponovite na svim računalima koje koristite za ispis maloprodajnih računa.
Ako se na testnom računu ne prikazuje QR kod, znači da Vaš printer ne podržava ispis kodova.
Takve printere je do 01.01.2021 potrebno zamjeniti.

Vezano za nabavku/zamjenu POS printera molimo Vas da se konzultirate sa Vašim dobavljačem informatičke opreme. Naše iskustvo je pokazalo da svi termalni printeri spojeni preko USB priključka i sa instaliranim windows driverom uredno ispisuju QR kod.

15.10.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 7. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke:
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Odluke su objavljenje 9. listopada 2020. godine u NN 110/20 te stupaju na snagu 1. studenoga 2020. godine. Napominjemo da je u eksportu uključen i Ispravak OLL, čiju objavu očekujemo u NN, a odnosi se na ispravke ATK šifri novouvrštenih lijekova N04BA03 164 i V03AC03 191.

Listu lijekova LL01112020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. studenog 2020

NAPOMENA:

 

13.10.2020 Obavijest HZZO-a (16:35)

Prenosimo Vam obavijest dobavljača Medika:
Poštovani, radi pada sustava nismo bili u mogućnosti preuzeti Vaše narudžbe. Zahvaljujemo na razumijevanju, molim da se obratite našoj prodaji u vezi Vaših narudžbi 0800288
S poštovanjem, Vaša Medika.

Zbog pada sustava može se dogoditi da prilikom slanja narudžbenice stigne odgovor da narudžba pod tim brojem već postoji u sustavu:

U tome slučaju provjerite s dobavljačem da li je potrebno ponoviti narudžbu pod novim brojem.
Kopiranje postojeće narudžbenice u novu izvodi se na način da na željenu narudžbenicu desnim klikom miša kliknete na naziv dobavljača, a zatim odabirom opcije "Kopiraj" napravite novu narudžbenicu:

05.10.2020 Obavijest HZZO-a (09:23)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, zbog nevremena došlo je do ispada jednog dijela mrežne infrastrukture, pa je moguće da nekim korisnicima nisu dostupni neki dijelovi sustava CEZIH-a, CUS-a, (eNaručivanja, NPP-a, eNovorođenče…). Tehničke ekipe su na terenu i intenzivno se radi na otklanjanju.

02.10.2020 Obavijest HZZO-a (10:22)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, mogući su povremeni prekidi u radu sustava CEZIH, u dijelu dohvata, rezervacije eRecepta i eUputnica. Intenzivno radimo na otklanjanju smetnji.

01.10.2020 Obavijest HZZO-a (08:25)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, korisnička podrška Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trenutno ne može pružati korisničku podršku zbog tehničkih problema na aplikativnim rješenjima sustava CEZIH. Intenzivno radimo na otklanjanju kvara.

29.09.2020. Ispravak liste ortopedskih pomagala od 15.08.2020

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, izmijenjene su datoteke liste pomagala koja vrijedi od 15.08, dio pomagala koja vrijede od tog datuma imala su pogrešnu šifru u polju eDoznaka

Izmjenu liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

08.09.2020 Obavijest HZZO-a (15:26)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavam Vas da su otklonjene nepravilnosti u radu CEZIH-a, na funkcionalnosti ePomagala (PROD3).

08.09.2020 Obavijest HZZO-a (12:29)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, molimo da obavijestite svoje korisnike da trenutno ima problema u radu ePomagala (PROD3). Radi se intenzivno na otklanjanju problema.

28.08.2020 Obavijest HZZO-a (16:00)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, CEZIH sustav je u potpunosti oporavljen.

28.08.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, Od 31. kolovoza 2020. omogućuje se izdavanje lijeka temeljem elektroničkog recepta koji je propisan u Estoniji i Portugalu, kao što je to do sada bilo moguće temeljem recepta koji je propisan u Finskoj. Dohvat podataka o pacijentu i receptima dostupan je putem NCP portala na poveznici: https://web.cezih.hr:443/web/p/ncpeh . Molimo proučite upute za korištenje portala u prilogu. Proces je isti kao i za e-recepte propisane u Finskoj:
Podaci o receptu prenose se iz nacionalne infrastrukture zemlje prebivališta u ljekarnu u Hrvatskoj preko nacionalnih kontaktnih točaka (NCP), ukoliko je pacijent za to dao suglasnost u zemlji prebivališta. Originalna PDF verzija recepta i prevedeni sadržaj elektroničkog recepta dostupan je ljekarnicima putem NCP portala kojem pristupaju iz svojeg programskog rješenja za ljekarne ili putem poveznice gore.

Pacijent mora biti upoznat o postupanju s njegovim podacima (Patient Information Notice ili PIN) stoga prije pristupa sadržaju recepta ljekarnik mora pacijentu pružiti informacije o PIN-u na jeziku pacijenta (upućuje ga na web stranicu na kojoj su objavljeni PIN) i pitati pacijenta dozvoljava li dohvat njegovih recepata. Ukoliko je pacijent potvrdio ljekarniku pravo na pristup njegovim zdravstvenim podacima, ljekarnik u NCP portalu evidentira izdavanje lijeka i time dostavlja podatke o izdanom lijeku putem nacionalnih kontaktnih točaka prema nacionalnoj infrastrukturi u zemlji prebivališta pacijenta.

Pacijent plaća ukupni iznos traženog lijeka. Nakon toga, ima mogućnost zatražiti povrat tog iznosa od svog osiguravatelja po povratku u zemlju prebivališta (zemlju u kojoj je izdan recept). Povrat sredstava se može odobriti ili odbiti, ovisno o nacionalnom sustavu zdravstvenog osiguranja.

Pristup prekograničnim eReceptima u programu EskulapWin izvodi se na način da na blagajni pod opcijom "Dodatno" odaberete opciju "NCP Portal".
Više o samom procesu i radu s prekograničnim eReceptima pogledajte na:
Proces rada NCP portala

28.08.2020 Obavijest HZZO-a (10:19)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno CEZIH sustav ima poteškoća u radu PROD1 okoline( eRecept: propisivanje, preuzimanje i realizacija recepata). Intenzivno se radi na otklanjanju poteškoća. Molimo da obavijestite svoje korisnike da pređu na rad propisan za izvanredne situacije.

14.08.2020. Nova lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "89/2020" objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a koja stupa na snagu 15. kolovoza 2020 godine.

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 15. kolovoza 2020. lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

22.07.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.40.4).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm .
Ovim putem Vas podsjećamo da obavijesti o novim verzijama programa koje nisu važne za rad ljekarne postavljamo samo kao novost na naše stranice dok se u slučaju važnih promjena obavijest o novoj verziji programa prikazuje u zaglavlju programa na svakom radnom mjestu ljekarne.

Promjene u novoj verziji programa EskulapWin su sljedeće:

14.07.2020 Ispravak liste lijekova HZZO-a IV - Nova verzija programa

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, u privitku šaljemo ispravljeni Geksport za lijek Alsemol ATK N07XX02 171. Naime, lijeku je izostavljena oznaka RS, koja je sad dodana, a greškom ostavljena DS, koja je sad brisana.

Osim gore navedene izmjene dobili smo i pojašnjenje HZZO-a u vezi izmjena za novu listu lijekova:
Pojašnjenje HZZO-a: Za lijekove koji se nalaze i na Osnovnoj i na Dopunskoj listi lijekova, listama koje su stupile na snagu 13.7. uveli smo da ista pakiranja imaju različitu ekstenziju za Osnovnu i Dopunsku listu, zbog praćenja potrošnje. Osim navedenoga, na listama su ispravljene i ATK šifre koje nam nisu bile usklađene s ATK šiframa WHO i u tom slučaju nije riječ samo o zadnje tri znamenke (ekstenzija), već je izmjena bila i na prvih sedam znamenki.

Po tome se zaključuje da na popisu lijekova koji je HZZO objavio da su promjenili ATK šifru, zapravo ne mjenjaju svi artikli ATK šifru već:

Za navedene izmjene učitajte novu verziju programa EskulapWin 1. 11. 40. 0.
Učitavanjem nove verzije programa automatski će se ažurirati ATK šifre za lijekove s režimom izdavanja RX, tj. za lijekove koji se mogu propisati na osnovnu i na dopunsku listu lijekova.
Nakon učitavanja nove verzije potrebno je još jednom u opciji Cjenik -> Lista lijekova učitati listu klikom na gumb "Internet", a zatim i ažurirati odabirom opcije "Ažuriraj".

Nakon gore provedenih radnji predlažemo da u registru artikala provjerite gore navedene lijekove na način da usporedite podatak artikla s podacima na listi lijekova:13.07.2020. Ispravak liste lijekova HZZO-a III

Dostupan je ispravak liste lijekova LL13072020 koji je u opciji Cjenik -> Lista lijekova potrebno učitati klikom na gumb "Internet", a zatim i ažurirati odabirom opcije "Ažuriraj".

NAPOMENA:

13.07.2020. Izdavanje lijekova koji su promjenili ATK šifru

Poštovani, zbog čestih upita vezanih za izdavanje lijekova koji su promjenili ATK šifru, u nastavku donosimo pojašnjenje.

Lijek koji je propisan sa šifrom koja je vrijedila do 13.07.2020 potrebno je zamjeniti za isti taj lijek s novom ATK šifrom. Ako se prilikom zamjene lijeka traženi lijek ne nalazi na popisu, potrebno je obrisati dio ATK šifre za pretraživanje. Uzmimo za primjer lijek pod nazivom Zaracet kojem je dosadašnja šifra bila N02AX52 111, dok je nova N02AJ13 111.
Navedenom lijeku potrebno je u uzorak za pretraživanje upisati samo N02A:

 

10.07.2020. Ispravak liste lijekova HZZO-a II

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, šaljem vam ispravak Geksporta (također zanovljen sheet s indikacijama radi duplih šifri pn22, RL02) i tablicu s izmjenama šifra ATK. Ispravak očekujemo uskoro objavljen u NN, a vezan je uz cijene lijeka Prasugrel (ATK B01AC22 101 i B01AC22 901) i lijeka Corprotect (ATK C10AX06 101), te dodavanje smjernice lijeku Fentagesic (ATK N02AB03 904).

Ispravak liste lijekova LL13072020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 13. srpnja 2020

NAPOMENA:

09.07.2020. Ispravak liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, pod šifrom B05BA10 070 je nastala greška. Dostavljamo novi eksport liste, čija je primjena s 13. srpnja 2020. godine.

Ispravak liste lijekova LL13072020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 13. srpnja 2020

NAPOMENA:

03.07.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo vas da su na 2. sjednici Upravnog vijeća Zavoda, a vezano za lijekove, donesene sljedeće odluke:
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te Prve dvije odluke objavit će se u NN te
stupaju na snagu 13. srpnja 2020. godine.
Također, u privitku je i popis lijekova koji se brišu s OLL i DLL i popis lijekova kojima se mijenjala ATK šifra.

Listu lijekova LL13072020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 13. srpnja 2020

NAPOMENA:

30.06.2020 Nova verzija programa Prijenos

Dostupna je nova verzija programa Prijenos (2.0.3.0).
Prijenos je program koji koriste ljekarne za slanje podataka u knjigovodstvo.
Nova verzija programa ažurira se automatski prilikom pokretanja programa. Preporuka je da prvi put pokrenete program Prijenos kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu Prijenos, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju " Run as Administrator ", tj. pokreni kao Administrator).

Promjene u novoj verziji odnose se na odabir perioda za slanje podataka u knjigovodstvo.
Nakon pokretanja programa, tj. prije slanja podataka u knjigovodstvo potrebno je odabrati jednu od željenih opcija perioda slanja: tjedni, mjesečni ili željeni period:

Kod tjednog i mjesečnog prijenosa podataka bitno je napomenuti da:

29.06.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.39.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm .

U sklopu nove verzije programa EskulapWin integrirane su i promjene u slanju podataka u knjigovodstvo i Centralni registar.
Iz toga razloga je bitno da ljekarne koje koriste dodatne programe Centralni registar i Prijenos - Glavna knjiga, svakako učitaju novu verziju.
Promjene u novoj verziji programa EskulapWin su sljedeće:

18.06.2020. Nova lista ortopedskih pomagala - Ispravak

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, dostavljamo novu verziju šifrarnika pomagala koja stupa na snagu 18.06.2020. godine.
U Narodnim novinama "69/2020" objavljena je Izmjena osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 18. lipnja 2020 godine.

Ispravak liste učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a promjene će se automatski aktivirati.
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

10.06.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a - ISPRAVAK

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, šaljemo ispravljeni eksport, primjena 15.6.2020. Ispravljen je oblik za lijek Comtan ATK šifre N04BX02 161 u tbl. film obl. 100x200 mg. U prvoj verziji su bile dvije identične ATK šifre za lijekove pod nezaštićenim imenom azacitidin te je lijeku Azacitidin Stada dodijeljena ATK šifra L01BC07 091. Također, prethodno vas nismo obavijestili da je sljedećem lijeku promijenjena ATK šifra zbog usklađivanja s podacima WHO:

Stara ATK

Nova ATK

Staro nezaštićeno ime

Nezaštićeno ime

Zaštićeno ime

Oblik lijeka

L010000 071

L01XX71 071

tisagenlekleucel

Kymriah

1,2 x 106 – 6 x 108 stanica disperzija za infuziju, 1-3 vrećice za infuziju

Iz tog razloga potrebno je ponovo učitati listu lijekova, a neposredno prije ažuriranja liste lijekova u pojedinačnom prikazu opcije registri artikli promjeniti ATK šifru gore navedenog lijeka.

09.06.2020. Nova lista ortopedskih pomagala

U Narodnim novinama "65/2020" objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a koja stupa na snagu 18. lipnja 2020 godine.

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 18. lipnja 2020 lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

04.06.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "65/2020" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 03. lipnja 2020. godine, a primjena liste je 15. lipnja 2020. godine.

Listu lijekova LL01052020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 15. lipnja 2020

NAPOMENA:
- recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste.
- prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

26.05.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.38.11).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm .

Ovim putem Vas podsjećamo da obavijesti o novim verzijama programa koje nisu važne za rad ljekarne postavljamo samo kao novost na naše stranice dok se u slučaju važnih promjena obavijest o novoj verziji programa prikazuje u zaglavlju programa na svakom radnom mjestu ljekarne.

Promjene u novoj verziji programa EskulapWin:

14.05.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Produljenje rokova vezano uz ostvarivanje prava osiguranih osoba temeljem potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima Zavoda:
Dopis pogledajte ovdje

13.05.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, zbog nadogradnje Cezih portala servis će danas biti nedostupan od 16-17 sati.

04.05.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, sustav ePomagala je trenutno nedostupan, radimo na otklanjanju problema, molimo da obavijestite svoje korisnike.

21.04.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Dostupna je nova verzija programa EskulapWin (1.11.38.3).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa Više o postupku instalacije nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Zbog čestih promjena cijena repromaterijala, u novoj verziji programa isključen je parametar "Fiksna prodajna cijena magistralnog pripravka" te su napravljene promjene u pregledu i izradi magistralnih pripravaka.

Od sada se u slučaju promjene cijene komponenata zadržava vrijednost rada i ažurira prodajna cijena magistralnog pripravka.
U tome slučaju prilikom ulaza u opciju receptura pripravka i/ili opciju izrada magistralnog pripravka prikazati će se upozorenje "Cijena nekih komponenti je promijenjena od prošle izrade. Provjerite kalkulaciju."
Nakon upozorenja prikazat će se komponente sa starim i novim cijenama te kalkulacija magistralnog pripravka sa starim i novim vrijednostima:

Program će prema novim vrijednostima komponenata izračunati prodajnu cijenu pripravka.
Ako želite zadržati prodajnu cijenu magistralnog pripravka prilikom izrade isključite "Obračun cijene preko laboratorijskog rada" i ručno upišite cijenu:

Ukoliko želite promjeniti cijenu već izrađenim pripravcima možete to uraditi u opciji Receptura -> Magistralni laboratorij -> Receptura pripravka bez potrebe storna izrađenih pripravaka.

15.04.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "39/2020" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 01. travnja 2020. godine, a primjena liste je 01. svibnja 2020. godine.

Listu lijekova LL01052020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. svibnja 2020

NAPOMENA:

15.04.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, autoriziranje polica Triglav osiguranja preko osigInfoOthers servisa trenutno nije u funkciji (tehnički problem na strani Triglav osiguranja)

14.04.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.38.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa EskulapWin napravljene su sljedeće promjene:

07.04.2020 Obavijest HZZO-a - Ispravak liste ortopedskih pomagala

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, molimo da u šifrarnicima na slijedećim pomagalima promijenite šifru u polju eDOZNAKA, vrijednost „0“ u „1“ kako bi se i ta pomagala mogla propisivati samo na ePotvrdu za pomagala:
Anatomski ulošci ,Essity Hygiene and Health AB ,TENA Lady Maxi 0930041024175
Kateteri urinarni, od silikoniziranog latexa po Foley-u ,UNOMEDICAL ,Urinarni kateteri od silikoniziranog latexa po Foley-u 0924031014001
Alginatna obloga za rane s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena do 75 cm2 ,Dermascience ,Algicell Ag 5x5cm-88522 0218031104003

Promjena se se odnosi na listu koja je stupila na snagu 06.04.2020.
Ispravak liste učitajte na način da u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet" učitate navedene promjene.

03.04.2020. Nova lista ortopedskih pomagala i nova verzija programa EskulapWin

U Narodnim novinama "40/2020" objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima.
U sklopu Pravilnika objavljena je i izmjena Liste ortopedskih i drugih pomagala koja stupa na snagu 06. travnja 2020 godine.

Novu listu učitajte u opciji Cjenik -> Lista ortopedskih pomagala klikom na gumb "Internet", a 06.travnja 2020 lista će se automatski aktivirati.
Aktiviranje liste ne mijenja maloprodajne cijene pomagalima, samo se prilikom obrade doznake u blagajni preuzimaju nove cijene HZZO (kolona "HZZO cijena ")
Prije učitavanja Liste ortopedskih pomagala nije potrebno izvoditi nikakve predradnje.

NAPOMENA: na novoj listi ortopedskih pomagala HZZO je omogućio da se određena pomagala (1681 pomagalo) mogu propisivati na eDoznaku bez obveze papirnate potvrde. To znači da se od 06.04.2020. pacijentu uz predočenje zdravstvene iskaznice mogu izdati pomagala na temelju dohvaćene eDoznake.
eDoznake na kojima se nalaze pomagala koja nemaju oznaku "eDoznaka" i dalje se propisuju uz obveznu papirnatu potvrdu te je za njih obvezan podatak "Broj potvrde ili Odobrenja".

Kako bi gore navedena funcionalnost bila prikazana u programu potrebno je instalirati novu verziju programa EskulapWin (1.11.37.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator
Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

02.04.2020 Obavijest HZZO-a - Ispravak liste lijekova

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, uskoro očekujemo objavu u NN koji uključuje SAMO dodavanje novog lijeka dinutuksimab beta Qarziba pod ATK šifrom: „L01XC16 061“ i s pripadajućom indikacijom NL508 te ispravak cijena u osnovnoj listi za lijekove pod nezaštićenim imenom lenalidomid pod sljedećim ATK šiframa: „L04AX04 101, L04AX04 102, L04AX04 103, L04AX04 121, L04AX04 122, L04AX04 123, L04AX04 161, L04AX04 162, L04AX04 163, L04AX04 164, L04AX04 171, L04AX04 172, L04AX04 173, L04AX04 174, L04AX04 181, L04AX04 183, L04AX04 184, L04AX04 185, L04AX04 186 i L04AX04 187“. Navedeni ispravak također čeka na objavu u NN, a odnosi se na listu koja je stupila na snagu 1.3.2020.

Promjena se se odnosi na listu koja je stupila na snagu 01.03.2020, a promjene vrijede od 01.04.2020:
Obavijest u Narodnim Novinama

Ispravak liste učitajte na način da u opciji Cjenik -> Lista lijekova odaberete opciju "Internet".
Ažuriranje liste napravite odmah nakon učitavanja, klikom na gumb "Ažuriraj"
Recepte nije potrebno fakturirati prije ažuriranja liste. Prije ažuriranja liste obavezno napravite pripremne radnje prema postupku opisanom na: Postupak ažuriranja liste lijekova

27.03.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, ovim putem Vas Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obavještava da one lijekove koji su u osnovnu listu lijekova Zavoda uvršteni samo pod nezaštićenim imenom, a koji su se zbog posebne procedure odobravanja izvanrednog unosa/uvoza ispisivali na papirnatim receptima, od sada mogu propisivati na elektronski recepti. Kompletan dopis preuzmite na sljedećem linku:
Preuzimanje dopisa

Osim gore naveden obavijesti, Hzzo je na svojim internetskim stranicama objavio i popis lijekova koji se nalaze na listi poremećaja opskrbe tržišta na dan 27.03.2020.
Listu možete učitati u opciji Cjenik -> Poremećaj opskrbe tržišta odabirom opcije " Internet ".

Ako na dohvaćenom eReceptu propisani lijek postoji na listi defekture (poremećaj opskrbe tržišta) tada će se na eReceptu prikazati gumb " Defektura ". Odabirom navedene opcije otvorit će se dodatne informacije vezane za defekturu lijeka.

24.03.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.36.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Kako bi Vam ubrzali način provjere osoba u izolaciji, u novoj verziji dodana je opcija "Status osiguranika" preko koje se osim dosadašnjeg načina provjere putem matičnog broja, provjera može izvršiti i upisom imena pacijenta:

Nakon spajanja na sustav CEZIH, odabirom opcije "Status osiguranika" upišite ime ili matični broj pacijenta nakon čega će program prikazati podatke dobivene sa sustava CEZIH:


23.03.2020 Obavijest HZZO-a (15:09)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, u ovim iznimnim okolnostima, dostavljamo dopis prema kojem tražimo da informatički "odblokirate" one zabrane prema ljekarnama kod izdavanja lijekova koje se odnose na postupanje kod zamjenjivanja lijekova koji su istovrsni, a u skladu s dopisom iz privitka.
Preuzimanje dopisa

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je gore navedena zabrana u programu EskulapWin samo u obliku upozorenja. Prilikom zamjene propisanog lijeka za skuplji, prikazuje se poruka: " Cijena HZZO za zamijenski lijek veća je od cijene originalnog lijeka! "
Odabirom opcije "Nastavi" program će dozvoliti izdavanje lijeka.

23.03.2020 Obavijest HZZO-a (09:10)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, svi problemi u radu OsigInfo su otklonjeni.

23.03.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obzirom na nastalu situaciju u kojoj se određeni lijekovi, bez indikacije u kojoj bi se trebali primjenjivati, vec pod lažnim odnosno izmišljenim dijagnozama, propisuju na recept ili se u ljekarnama inzistira na njihovom izdavanju, čak i u količinama koje su neprimjerene, ovim putem se i liječnici i magistre podsjećaju na njihovu obvezu postupanja i pridržavanja pravila prilikom propisivanja na bilo koji recept, neovisno o tome radi li se o privatnom ili receptu HZZO- a, ali isto tako i prilikom izdavanja tih lijekova, koji se ne smiju izdati bez ispravnog recepta na kojem mora biti jasno naznačeno kome za lijek propisuje, za koju dijagnozu i tko je od doktora lijek i propisao. Navedeno se odnosi na sve lijekove, a ovom prilikom se upozorenje o postupanju izdaje i s obzirom na lijekove klorokin i azitromicin.

HZZO neće tolerirati postupanje ugovornih subjekata u ovoj izvanrednoj situaciji koje nije u skladu s propisima i pravilima struke.

23.03.2020 Obavijest HZZO-a (07:48)

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani,trenutno imamo problema u radu OsigInfa, intenzivno radimo na otklanjanju problema.

21.03.2020 Provjera osoba u izolaciji - COVID19

Poštovani, doradili smo sustav provjere osoba u izolaciji zbog virusa COVID19 na način da se status prikazuje i za osobe koje nemaju aktivno osnovno osiguranje HZZO-a. Navedena funkcionalnost dorađena je u novoj verziji programa EskulapWin (1.11.36.1)

Osim nove verzije, ovim putem želimo Vam i pojasniti postupak provjere osoba koje se nalaze u izolaciji.
Bez obzira što pacijent nema propisan recept ili doznaku, upisom matičnog broja pacijenta u izborniku za dohvat eRecepta (F4), a zatim odabirom opcije "Status osiguranika":

program će samo za pacijente koji se nalaze u izolaciji, u polju "Vrsta uloge" prikazati podatak "IC":

Isto tako, na prikazu recepata svi odjednom pored imena pacijenta biti će prikazana oznaka "IC" samo za pacijente koji su u izolaciji. Na prikazu pojedinačnog recepta možete koristiti opciju "Status osiguranika".

Detaljne upute o tome trebate li provjeravati svakog pacijenta ili kako postupiti u slučaju pojave pacijenta koji se nalazi u samoizolaciji možete vidjeti na stranicama HLJK:
HLJK-Provjera kršenja samoizolacije

19.03.2020 Važna obavijest HZZO-a (OsigInfo - izolacija COVID19)

U pojedinim ljekarnama može doći do prekida u radu s CEZIH sustavom zbog nove funkcionalnosti prikaza statusa osoba u izolaciji - COVID19.
Ako se ne možete spojiti na sustav CEZIH ili dohvatiti eRecepte, a prikazuje Vam se obavijest da postoji nova verzija programa, tj. nemate jučer objavljenu verziju EskulapWin (1.11.36.0) svakako ju učitajte.

Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija, a postupak možete napraviti na svakoj blagajni posebno kako ne bi zaustavljali rad svih radnih mjesta u ljekarni.

18.03.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.36.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

U novoj verziji programa dostupna je informacija o osobama koje se nalaze u izolaciji zbog COVID19 virusa (prema podacima dobivenim od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo). Pacijenti koji imaju status izolacije imat će prikazanu oznaku " IC "

Prikaz oznake vidljiv je u opciji blagajna na sljedeće načine:

 1. Status osiguranika - Upisom matičnog broja pacijenta u izborniku za dohvat eRecepta (F4), a zatim odabirom opcije "Status osiguranika"

  ---------------> 2. Prikaz eRecepta svi odjednom - na prikazu eRecepata pored imena pacijenta biti će oznaka "IC":


 

16.03.2020 Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, zbog aktualne epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) moli da za dostavu podataka o skupnim računima i receptima ljekarni koristite web portal.Upute za razmjenu datoteka na zaštićenom dijelu HZZO portala za ljekarne se nalaze na poveznici:
http://www.hzzo-net.hr/dload/partneri/slogovi/Upute_za_ljekarne_portal_v3.pdf .
U slučaju poteškoća prilikom prijave na portal ili rada na portalu upućujemo vas da se obratite help-desku na telefon 072 11 22 33 ili elektronskom poštom na helpdesk@hzzo.hr .

NAPOMENA:

05.03.2020 Digitalno potpisivanje i slanje faktura HZZO

Kompletan proces potpisivanja faktura recepata napravljen je u programu HZZO-a. Isto tako razmjena podataka izvodi se preko HZZO portala.
Iz tog razloga te zbog čestih upita vezanih za digitalno potpisivanje i slanje faktura HZZO u nastavku Vam donosimo odgovore na najčešća pitanja:
Najčešća pitanja vezana za digitalno potpisivanje i slanje faktura recepata HZZO

04.03.2020 Obavijest HZZO-a - Novi šifrarnik dijagnoza

Od strane HZZO-a dobili smo novi šifrarnik Dijagnoza kod kojih Zavod osigurava plaćanje ZZ u cijelosti. U navedenom šifrarniku dodana je dijagnoza:

Ažuriranje šifrarnika izvodi se u opciji Registri -> MKB odabirom opcije "Oslobađanje HLJK":

01.03.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.34.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Učitavanjem nove verzije programa EskulapWin automatski će se ažurirati ljekarničke usluge. Nismo dobili nikakvu obavijest od strane HZZO-a ili Hrvatske ljekarničke komore ali odluka o promjeni objavljena je u Narodnim novinama 20/2020, a stupa na snagu 1. ožujka 2020. godine. Iz tog razloga obavezno učitajte novu verziju programa prije obrade recepata 01.03.2020.

Nakon učitavaja nove verzije programa, u opciji Registri->HZZO->Laboratorijski rad možete provjeriti ažurirane vrijednosti:NAPOMENA:

 

20.02.2020 (08:16) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, trenutno postoje tehničke poteškoće u radu CEZIH portala (HZZO portal za ugovorne zdravstvene ustanove). Intenzivno se radi na otklanjanju problema.

18.02.2020. Promjene i dopune Liste lijekova HZZO-a

U "Narodnim novinama broj "16/2020" objavljena je odluka o dopunama odluke o utvrđivanju Osnovne i Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Odluka je objavljena 12. veljače 2020. godine, a primjena liste je 01. ožujka 2020. godine.

Listu lijekova LL01032020 možete učitati i pregledati odmah u opciji Cjenik -> Lista lijekova klikom na gumb "Internet", a samo ažuriranje liste napravite klikom na gumb "Ažuriraj" prije početka rada 01. ožujka 2020

NAPOMENA:

17.02.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.33.0).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Promjene u novoj verziji programa:

 

17.01.2020 Obavijest Croatia dopunskog osiguranja

Prenosimo Vam obavijest Croatia dopunskog osiguranja:
Poštovani, u Subotu, 18.01.2020., s početkom u 15:00 sati , provest će se implementacija novog teritorijalnog ustroja u sve CO poslovne aplikacije. Završetak planirane implementacije se očekuje u Nedjelju, 19.01.2020. u kasnim večernjim satima. U slučaju ranijeg završetka biti ćete pravovremeno obaviješteni. Za vrijeme trajanja implementacije sve poslovne aplikacije i servisi neće biti dostupne za rad.

17.01.2020 (11:01) Obavijest HZZO-a

Prenosimo Vam obavijest HZZO-a:
Poštovani, obavještavamo Vas da su mogući povremeni problemi u radu sustava Cezih. Molim Vas da upozorite svoje korisnike.

10.01.2020 Nova verzija programa EskulapWin

Molimo Vas da instalirate novu verziju programa EskulapWin (1.11.32.2).
Novu verziju instalirate tako da u programu EskulapWin pokrenete opciju Sistem -> Nova verzija programa
*Ako imate problema s instalacijom nove verzije, pokrenite program EskulapWin kao administrator (na radnoj površini desnim klikom miša odabrati ikonu EskulapWin, a zatim lijevom tipkom odabrati opciju "Run as Administrator"). Više o instalaciji nove verzije možete pogledati na : www.edborel.hr/htm/NovaVerzija.htm

Od strane Atlantic Pharmacentra dobili smo obavijest kako tvrtka Fidifarm s 01.01.2020. preuzima sve prodajne funkcionalnosti Atlantic Pharmacentra, samim time i B2B s ljekarnama (elektronsko naručivanje i fakturiranje). Kako bi ljekarne nastavile naručivati i zaprimati robu, ali sada od Fidifarma, trebati će u programu otvoriti Fidifarm kao dobavljača, te upisati identične postavke i pristupne podatke kao što su to bile za Atlantic Pharmacentar (pristupni podaci ostaju isti). Postojeću konekciju na Atlantic Pharmacentar ljekarne više ne bi smjele koristiti jer će u tom slučaju naručivati od Pharmacentra, a dolaziti će im faktura od Fidifarma.

Nakon učitavanja nove verzije programa, postupak unosa postavki za internetsko naručivanje dobavljača Fidifarm je sljedeći:

 1. Ako do sad niste imali dobavljača Fidifarm dodajte ga u opciji Registri -> Dobavljači odabirom opcije "Novi"
 2. Na novododanom ili postojećem dobavljaču obvezni podaci su:
  - porezni broj: 3805182
  - OIB: 84752155355
  - Internet narudžbe: WS:ATLANTIC
 3. Spremite upisane promjene, a zatim u tabličnom prikazu pozicioniranjem na Fidfarm te odabirom opcije "Postavke za internet naručivanje" upišite podatke koje ste koristili od dosadašnjeg dobavljača Atlantic pharmacentar.
 4. Odabirom opcije "Internet", u donjem desnom uglu, učitajte katalog Fidifarm dobavljača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti - 2019 godina
Novosti - 2018 godina
N
ovosti - 2017 godina
Novosti - 2016 godina
Novosti - 2015 godina
Novosti - 2014 godina
Novosti - 2013 godina
Novosti - 2012 godina
Novosti - 2011 godina
Novosti - 2010 godina
Novosti - 2009 godina
Novosti - 2008 godina
Novosti - 2007 godina
Novosti - 2006 godina

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082