Digitalno potpisivanje faktura HZZO

 Postupak digitalnog potpisivanje datoteka

 1. Odabir faktura recepata
  - u opciji Dokumenti Fakture rp. HZZO - > Fakture aktivirajte opciju "Digitalno potpisivanje" (program će zapamtiti odabir za buduće fakturiranje), odaberite željene fakture, a zatim odaberite opciju "HZZO portal":


  *NAPOMENA: prema naputku HZZO-a, sve fakture recepata šalju se na portal u jednoj datoteci sloga skupnog računa, tj. nije potrebno odvajati H kategoriju recepata!
  Iznimka je za fakture recepata K kategorije (nacionalni program) koji se šalje na Ministarstvo zdravlja te ne smije biti odabran s ostalim fakturama prilikom slanja na HZZO
  Fakture kategorije "K" potrebno je snimiti na disketu ili neki drugi medij.

 2. Za pokretanje digitalnog potpisivanja odabranih faktura odaberite "U redu": 3. Inicijalno se fakture spremaju u direktorij koji od prije koristite za slanje faktura na portal ali Ako direktorij nije prethodno odabran, odaberite ga na sljedećem ekranu (koristi se za kasnije potpisivanje i slanje faktura na portal HZZO-a):
  NAPOMENA: Sami birate direktorij zbog čega se može razlikovati od prikazanog primjera na slici!
 4. Odabirite certifikat koji se nalazi u čitaču kartice:


  *NAPOMENA: Obavezno izabrati certifikat pametne kartice koji se nalazi u čitaču (pogotovo da se ne odabere FISCAL) . Ako računalo inicijalno ne ponudi željeni certifikat potrebno je odabrati opciju "More choices", a zatim odabrati pravi certifikat!

 5. U trenutku pokretanja programa za digitalno potpisivanje datoteka, na nekim računalima se iz sigurnosnih razloga može pojaviti ekran s upozorenjem na kojem je potrebno odabrati "Yes":
 6. Na novootvorenom programu za potpisivanje datoteka odaberite opciju "Učitaj": 7. Odabirite direktorij koji ste u prethodnom koraku odabrali za spremanje datoteka te odaberite željene datoteke.
  Obje datoteke označavate tako da na tipkovnici držite pritisnutu tipku "CTRL", a mišem kliknete na jednu, a zatim na drugu datoteku:


  NAPOMENA: Za svaki račun koji se šalje na portal HZZO-a treba poslati i potpisati DVIJE datoteke:
  - datoteka računa s ekstenzijom PDF npr. 114_Rn_2937293288065. pdf
  - datoteka u kojoj su recepti s ekstenzijom LXX (malo ili veliko slovo L + XX gdje je XX broj tekuće godine npr. 114_Rn_2937293288065. l18
  Ako na portal ne pošaljete OBJE datoteke HZZO će Vam odbiti platiti račun.

 8. Nakon odabira datoteka za potpisivanje je potrebno odabrati opciju "Potpiši":


  NAPOMENA: Za potpisivanje pdf dokumenata potrebno je na računalu imati instaliran pregledik za pdf. Ako preglednik nije instaliran program će upozoriti da potpisivanje nije moguće!
  Instalacija Adobe reader preglednika za pdf datoteke možete preuzeti na:
  https://get.adobe.com/reader/download

 9. Ako se pojavi pitanje "Želte li enkriptati datoteku?", odaberite "Ne" i "Zapamti moj izbor"
 10. Odabirite direktorij za potpisane datoteke, tj. isti onaj koji ste odabrali pod točkom 3. ovih uputa: 11. Na pitanje "Jeste li sigurni da želite potpisati odabranu datoteku?", odaberite "Da" (potvrda će se prikazati 2 puta - za slog i za fakture): 12. Potvrdite obavijest o uspješno potpisanim datotekama: 13. Odabirom opcije "Izlaz" Zatvorite program za potpisivanje:Razmjena podataka na portalu HZZO-a

Svaka dostava računa mora sadržavati datoteku računa u tekstualnom obliku (prema definiranom, trenutno važećem, opisu sloga) i datoteku pripadnih PDF tiskanica računa. Datoteke (UNL, PDF) koje čine poslovnu cjelinu se na portal stavljaju u paru i moraju biti digitalno potpisane HZZO pametnom karticom od strane ovlaštene osobe.

Datoteke s podacima trebaju imati sljedeću strukturu naziva:

- AAA_Rn_BBBBBBBBBCCCC.LGG.p7s
- AAA_Rn_BBBBBBBBBCCCC.LGG.pdf.p7s

gdje su:
•  AAA – šifra nadležnog regionalnog ureda/područne službe
•  Rn – konstanta
•  BBBBBBBBB – šifra ljekarne (zdravstvene ustanove) ili ljekarničke jedinice
•  CCCC – redni broj datoteke u godini
•  L – konstanta, datoteka se odnosi isključivo na račune za lijekove i sanitetski materijal izdane na recept
•  GG – oznaka godine
•  p7s – oznaka digitalnog potpisa

Program će nakon uspješno potpisanih datoteka otvoriti portal HZZO-a na kojem je nakon inicijalnog odabira certifikata kartice potrebno odabrati opciju "Razmjena podataka":Na dnu stranice "Razmjena podataka" nalazi se "Upload za ljekarne" koji služi za slanje podataka skupnih računa na portal HZZO-a.

Odabirom opcije "Browse" otvara se prozor za izbor datoteke (skupnog računa) za slanje u kojem je potrebno pronaći potpisane datoteke sloga skupnog računa i računa ljekarne (direktorij koji ste postavili za spremanje potpisaih datoteka) te jednu po jednu datoteku odabrati te opcijom "Pošalji" poslati na HZZO.

Potvrda o uspješnom prijenosu datoteke vidljiva je iz statusa zadnjeg prijenosa:

NAPOMENA: Ako na portal ne pošaljete OBJE datoteke HZZO će Vam odbiti platiti račun.

Odabirom mape Podaci (u izborniku Grupne datoteke - ljekarne) vidljiv je popis poslanih datoteka koje čekaju na obradu od strane Zavoda. Nakon obrade datoteka iz mape Podaci vaše datoteke se premještaju u mapu Arhiva. Datoteke s rezultatima load-a se dohvaćaju preko portala na identičan način: 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082