Serijalizacija lijekova

Uvod

9 veljače 2019. g Direktivom 2001/83/EZ u Hrvatskoj se uvodi serijalizacija lijekova. Europski parlament i Vijeće Europske Unije su 2011. godine usvojili su Direktivu o krivotvorenim lijekovima koja obvezuje sve sudionike lanca opskrbe lijekova i definira uvođenje obaveznih, usklađenih, paneuropskih sigurnosnih obilježja u vidu zaštite od otvaranja vanjskog pakiranja lijeka i jedinstvenog identifikatora koja se stavljaju na svaku kutijicu lijeka koji se izdaje na recept, što u praksi znači da će svaki pojedini serijalizacijski broj kutije lijekova koji se izdaju na recept biti unesen i dostupan u središnjoj europskoj bazi podataka kao i u nacionalnoj bazi podataka, te će u svakom trenutku biti moguće provjeriti njegovo porijeklo, odnosno autentičnost lijeka. Projekt implementaciji odredbi Direktive predvodi Hrvatska organizacija za provjeru autentičnosti lijekova ( HOPAL ). Za cilj imaju sprečavanje ulaska krivotvorenih lijekova u legalni opskrbni lanac, stavljajući u središte zaštitu i povećanje sigurnosti pacijenata .
Tvrtka Ed Borel 2018. godine uspješno je provela testiranje Nacionalnog sustava za provjeru autentičnosti lijekova!

Prije korištenja programa potrebno je kontaktirati tvrtku Hopal ( info@hopal.hr ) te zatražiti korisničke podatke za pristup nacionalnom sustavu provjere lijekova.
S dobivenim korisničkim podacima, na Nacionalnom sustav provjere lijekova (Medicines Verification Portal) završite prijavu prema uputama HOPAL-a.

Rad serijalizacije lijekova u programu PharmacyHospital

Serijalizacija lijekova u programu PharmacyHospital izvodi se učitavanjem 2D kodova s pakiranja lijeka. Za razliku od standardni EAN linearnih kodova koji se trenutno nalaze na većini pakiranja i koji sadrže samo šifru proizvoda u obliku niza od 13 znamenki, 2D kodovi osim podatka šifre proizvoda, sadrže i serijski broj, lot i rok trajanja pakiranja.

- EAN kod - 2D (DataMatrix) kod

Princip rada bazno je zamišljen na način da se na izdatnici nakon unosa stavaka za izdavanje, 2D barkod čitačem učitaju podaci s pakiranja lijeka.
Učitani podaci mogu se poslati na provjeru ili na izdavanje u Nacionalnu bazu za provjeru lijekova, a odgovori sa sustava prikazuju se pored svakog pakiranja.
Odabirom opcije izdavanje, program prema Nacionalnom sustavu šalje poruke da su učitani lijekovi izdani u ljekarni.

Serijalizacija, tj. provjera ili izdavanje lijekova preko Nacionalnog sustava provjere lijekova moguće je izvršiti na sljedeće načine:


 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, e-mail: edborel@edborel.hr, radno vrijeme radnim danom od 09:00 do 17:00, 091/2108-648 dežurni telefon za hitne slučajeve vezane uz rad s eReceptima radnim danom od 07:00 - 09:00 i 17:00 do 20:00 te subotom od 07:00 - 15:00

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082