Limiti po mjesecima

Uvod

Limiti služe za evidenciju potrošnje lijekova i potrošnog materijala bolnice. Vode se na principu unosa mjesečnog limita, a ovisno o potrebi bolnice mogu se voditi po tri uvjeta:

U svakoj od opcija vođenja moguća su dva načina unosa novog limita

Sve izvještaje za mjesečne limite moguće je ispisati ili izvesti u excel datoteku.

Definiranje limita po mjesecima

Unos novog limita izvodi se u opciji Dokumenti -> Limiti po mjesecima.
Ovisno o potrebama bolnice, limit možete definirati po Službama, Odjelnim skladištima ili Mjestima troška:

Nakon odabira željene podopcije, tj. načina evidencije limita, unos definicija mjesečnog limita moguća je kao:

Parametri za evidenciju limita

Za evidenciju limita potrebno je postaviti sljedeće parametre:

 1. Definirati grupe odjelnih skladišta
  - za unos i evidenciju limita potrebno je definirati grupe odjelnih skladišta (Službe).
  Definiranje se izvodi u opciji Registri -> Grupe odjelnih skladišta (Službe) odabirom opcije "Novi" u alatnoj traci, a zatim upisom naziva i interne šifre:

  Nakon unosa grupa, potrebno je odrediti koja odjelna skladišta pripadaju grupi odjelnih skladišta. Definiranje se izvodi u opciji Registri -> Odjelno skladište na način da u pojedinačnom prikazu željenog odjelnog skladišta odaberete grupu kojoj pripada:


 2. Odabrati način evidencije limita
  - u opciji programa Sistem -> Opcije i parametri - Parametri pod "Limit" postavite željeni način vođenja evidencije limita (po službi, odjelnom skladištu ili mjestu troška): 3. Odabrati artikle za koje se vode limiti
  - limiti se vode samo za artikle koji imaju oznaku "U limitu lijekovi" ili "U limitu ostalo".
  Oznaka se postavlja u opciji Registri-> Artikli pojedinačno za svaki artikl posebno ili grupno u tabličnom prikazu.
  Za grupno označavanje potrebno je odabrati željene artikle za koje želite voditi evidenciju limita, a zatim opcijom "Promjeni" postaviti jednu od opcija u limitu - lijekovi ili ostalo."
  Za unos parametra odaberite opciju "Postavi":


  NAPOMENA: Brisanje oznake limita odrađuje se na isti način, samo se u zadnjem koraku odabire opcija "Obriši"

Prikaz limita na izdatnicama

Limit je prikazan u pojedinačnom prikazu izdatnica s podacima: iznos definiranog limita, trenutno utrošeni limit i preostali iznos:

Osim na ekranu, limit se ispisuje i na pripremi za izdavanje te na obrađenoj izdatnici:

Izvještaj limita po mjesecima

Pregled izvještaj za limite po mjesecima izvodi se u opciji Izvještaji - Limit po mjesecima - pregled.
Ovisno o definiciji limita, izvještaj možete pregledati po podopcijama Službe, Odjelna skladišta ili Mjesta troška:

Financijski izvještaj:

Analitički izvještaj:

U prikazanom izvještaju vidljivi su svi podaci limita za željeni period, tj. definiran iznos limita, utošeno i preostali iznos.

Na dnu svake od podopcija moguće je postaviti filter po jednoj od željenih opcija: Službe, odjelna skladišta ili mjesta troška.

Svaka opcija ili pojedinačni limit može se izvesti u excel datoteku ili ispisati.

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082