PharmacyHospital - Storno racuna dobavljaca

Storno računa dobavljača/popravak cijena skladišne kartice

Storno računa

Storno proknjižene primke izvodi se u u opciji Dokumenti -> Primka na način da se pozicionirate na željenu primku, a zatim na alatnoj traci odaberete opciju "Briši".
Program pretvara status primke u "Storniran" te stvara novu primku s statusom "Storno" s negativnim količinama, tj. negativnim iznosom:

Nakon storna potrebno je unjeti ispravnu primku za što Vam preporučamo da korsitite opciju "Kopiranje primke"
Kopiranje postojeće primke izvodi se na način da se pozicionirate na "Storniranu" primku, a zatim odaberete opciju "Kopiranje primke".
Program stvara novu primku sa statusom "Neproknjižen".
Napravite željene korekcije, spremite promjene, a zatim proknjižiti primku.

 

Popravak cijena skladišne kartice

Popravak cijena u skladišnim karticama izvodi se ukoliko su u periodu od unosa orginalne primke do storna primke, tj. promjene cijene na primci postojale trasakcije po navedenim artiklima.
Postupak popravka je sljedeći:

  1. u opciji Zalihe -> Skladišne kartice odaberite opciju "Pregled razlika", a program će prikazati sve artikle za koje postoje razlike u cijenama:


  2. odaberite željeni artikl, otdaberite opciju "U redu", a zatim otvorite pojedinačni pregled pozicioniranog artikla
  3. odaberite izdatnice koje su izdavane u periodu od kada je vrijedila pogrešna cijena, a zatim odaberite opciju "Popravi"


  4. Ponavljajte gore navedeni postupak za sve artikle kojima ste promjenili cijenu, a imali su izdavanje u navedenom periodu

 

 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082