Lista lijekova

Pregled liste lijekova

Nova lista te pregled promjena u odnosu na dosadašnju listu možete pregledati u opciji Registri -> Lista lijekova HZZO:

U navedenoj opciji inicijalno je prikazana kompletna lista, a pritiskom na opcije na dnu ekrana prikazat će se slijedeće :

"Osnovna" - program će prikazati samo osnovnu listu lijekova
"Dopunska" - program će prikazati samo dopunsku listu lijekova
"Prikaži grupe" - program će prikazati ATK grupe

Također možete promjeniti prikaz liste lijekova na ekranu, tako da program pritiskom na :

Novi na listi - prikazuje artikle koji su novi na listi ili artikle koji su promjenili ATK šifru
NAPOMENA : Novi artikli na listi ne dodaju se automatski u registar ljekarne. Ako želite dodati novi artikl s liste, potrebno ga je dodati u opciji Registri -> Registar artikala.
Obrisani s liste - prikazuje artikle koji se skidaju s liste
Smanjenje cijena - prikazuje artikle kojima se smanjuje cijena HZZO
Povećanje cijena - prikazuje artikle kojima se povećava cijena HZZO

U svim navedenim opcijama možete sortirati kolone i štampati označene ili sve prikazane artikle.

Ažuriranje liste lijekova hzzo

Da bi promjene s liste bile unešene u registar ljekarne lista lijekova se obavezno treba ažurirati:
Ažuriranje je postupak u kojem program po ATK šifri lijeka ažurira sve cijene u registru ljekarne prema cijenama na listi lijekova.
Listu možete ažurirati na kraju radnog dana prije datuma stupanja liste na snagu ili na dan liste prije početka rada.
Ako odaberete ažuriranje prije datuma početka važenja nove liste npr. 02.08.2019, program će u ljekarni ažurirati cijene lijekova ali će promjene poslati u BIS sustav s datumom početka primjene od kada lista stvarno stupa na snagu, npr. 03.08.2019!

Lista se ažurira odabirom opcije " Ažuriraj "

Na prikazu promjena koje će se ažurirati potrebno je još jednom odabrati opciju " Ažuriraj "

 

Ažuriranje posebnih cijena lijekova

Za posebne cijene lijekova koje HZZO dogovori s dobavljačima, a ne nalaze se na listi možete napraviti sljedeće:

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082