PharmacyHospital - Unos robe

Unos robe na skladište ljekarne

 

Primke dobavljača nalaze se u opciji Dokumenti -> Primka. Inicijalno su prikazane sve primke u odabranom periodu s oznakama:
Broj, Status, Datum, Dobavljač, Dostavnica, Račun, Nabavna vrijednost:Unos nove primke izvršava se odabirom opcije "Novi", a zatim unosom podataka u pojedinačnom pregledu:Roba se u pojedinačnom prikazu može unjeti na tri načina:
a) unosi ručno (unosom svakog artikla pojedinačno u koloni "Naziv")

b) učitavanjem podataka računa dobavljača s inteneta (program upisuje sve stavke računa)
- odaberite opciju"..." pored polja "Račun", a zatim na novootvorenom prozoru odaberite željeni broj računa dobavljača
- učitavanjem računa s interneta, novim, tj. nepovezanim artiklima naziv će biti prikazan crvenom bojom te je iste potrebno povezati za odabranog dobavljača
- unosom stavaka računa učitava se nabavna cijena artikla koja je posebno naznačena za artikle kojima cijena ne odgovara cijeni s ugovora!
Artiklima kojima se cijena povećala, cijena će biti prikazana zelenom bojom, a kojima se smanjila crvenom bojom.

c) unosom stavaka iz narudžbenice (program kopira sve stavke narudžbenice u primku)
- odaberite opciju"..." pored polja "Br. narudžbe", a zatim na novootvorenom prozoru odaberite željeni broj narudžbenice dobavljača.
Na ekranu prikaza narudžbenica za učitavanje u primku vidljiv je podatak koja narudžbenica je već učitana, tj. broj primke u kojoj je učitana:

- prilikom odabira željene narudžbenice za učitavanje prikazuju se svi artikli s potvrđenim količinama, cjenama, odgovorom dobavljača i napomenom iz ljekarne
Označavanjem željenih artikala program upisuje stavke narudžbenice u primku, a ukoliko ne označite ni jedan artikl, u primku će biti učitan samo broj narudžbenice - koristi se ukoliko je primka učitana od internet dobavljač:Spremanje unešenih stavaka primke ozvršava se odabirom opcije "Izlaz". Novonastala primka imat će status neproknjiženog dokumenta. Neproknjižena primka nije evidentirana niti u jednoj evidenciji i može se obrisati ili mijenjati prije proknjižavanja, stoga je primku nakon unosa potrebno proknjižiti.
Prilikom proknjižavanja primke program automatski nivelira artikle kojima se promijenila cijena, a kojih ima na zalihi.

Na ispisu proknjižene primke osim standardnih podataka vidljiva je i rekapitulacija poreza po kontima:

Na proknjiženoj primci (bez potrebe storna dokumenta) desnim klikom miša omogućena je promjena datuma primke, dobavljača, broja dostavnice, broja računa, broja narudžbenice i napomena:


NAPOMENA : Nakon gore navedenih radnje promjene se automatski šalju u vanjski sustav
- u tabličnom prikazu primki dodana kolona "Poslano u BIS" u kojoj se prikazuje vrijeme slanja primke u vanjski sustav

Unos odobrenja dobavljača

Odobrenje određenog artikla od strane dobavljača je zapravo povrat artikla dobavljaču. Izvodi se na identičan način kao i zaprimanje robe samo se upisuje negativna količina.
Znači, otvaramo novi dokument "Primka", upisujemo dobavljača, datum, broj narudžbe i broj odobrenja, upisujemo stavke odobrenja i u polje količina upisujemo negativnu količinu za povrat (po potrebi se mijenja i cijena):

 

 

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082