Ugovori

Uvod

Pregled, uređenje i unos novi ugovora izvodi se u opciji Dokumenti -> Ugovori

Tablični prikaz:
- u tabličnom prikazu vidljivi su svi ugovori s podacima: broj i opis ugovora, status, razdoblje, dobavljač, aktivnost, naziv korisnika koji je proknjižio ugovor, preferirani dobavljač, podatak jesu li aktivacijom ugovora cijene poslane u BIS, iznos ugovora:

Pojedinačni prikaz:
- u pojedinačnom prikazu osim zaglavlja u kojem su podaci iz tabličnog prikaza, vidljiv je podatak: naziv artikla, šifra, kataloški broj, podaci cijene, količine i ukupnog iznosa artikla, faktor pretvorbe

Prikaz svih artikala:
- pod opcijom "Artikli omogućen je prikaz analitike ugovora po artiklima

 

Unos novog ugovora

Novi ugovor prenosi se iz poslovnog sustava ili unosi odabirom opcije "Novi". Obvezni podaci za unos novog ugovora su broj ugovora, opis, period aktivnosti, dobavljač te stavke ugovora:

Prikaz oznake ugovora

Unos ugovora s podacima skupne šifre
- za izradu ugovora skupnih šifri potrebno je u registru artikala otvoriti " Skupni artikl " iz kojeg će se uzimati cijena i količina za njemu pridodane zamjenske šifre na ugovoru.
Skupni artikl postavlje se samo kod inicijalnog otvaranja novog artikla i to na način da mu se postavi parametar "Skupni artikl"
- novootvoreni skupni artikl postavlja se kao stavka ugovora s željenim vrijednostima cijene i količine, a dodavanje njemu zamjenskih šifri odrađuje se na sljedeći način:
a) pozicionirajte se na željeni skupni artikl, a zatim odaberite opciju " Dodavanje zamjenskih artikala "
b) u izborniku artikala upišite željeni uvjet za pronalaženje zamjenskih šifri
c) odaberite sve zamjenske šifre, a odabirom opcije "U redu" program će ih kopirati u ugovor:

Spremanje unešenih promjena i knjiženje
- sve šifre dodane na gore navedeni način koristit će cijenu i količinu sa Skupnog artikla
- radi lakšeg pregleda, skupna šifra dodatno je prikazana plavom bojom dok zamjenski artikli imaju upisanu šifru skupne šifre u nastavku redka (šifra skupne šifre zapravo je BIS šifra skupnog artikla)

Kroz opcije programa, zamjenske šifre iz ugovora prikazuju se kao i bilo koja druga stavka ugovora na način da se unutar opcija prikazuje podatak aktivnog ugovora i cijena:

 

Stvaranje narudžbenice iz ugovora

Unutar pojedinačnog prikaza ugovora moguće je za odabrane stavke ugovora stvoriti narudžbenicu prema dobavljaču:

Program će stvoriti novu neproknjiženu narudžbenicu s odabranim stavkama i inicijalnim količinama 1,00.

Realizacija ugovora

U opciji Izvještaji -> Realizacija ugovora prikazan je izvještaj realizacije ugovora s detaljima ugovora:

Osim podataka koji već postoje u ugovorima (broj, opis, razdoblje, dobavljač i ukupan iznos), u izvještaju je dodan prikaz
a) Rezerviran - iznos artikala koji su naručeni ali nisu zaprimljeni od dobavljača (narudžbenice)
b) Realiziran - iznos artikala koji su zaprimljeni od dobavljača (primke)
c) Iskorištenost % - podatak koji prikazuje postotak iskorištenosti ugovora na način da se u obzir uzima zbrojen iznos rezerviranog i realiziranog iznosa

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082