PharmacyHospital - Izdatnica

Obrada izdatnice u ljekarni

 

Izdatnice za odjel nalaze se u opciji Dokumenti -> Izdatnice. Knjiženjem narudžbenica za odjel stvara se neproknjižena izdatnica.
Inicijalno su prikazane sve izdatnice u odabranom periodu s oznakama:
BROJ - broj proknjižene izdatnice
STATUS - "Neproknjižen" - narudžbenica napravljena na odjelu ali nije obrađena u ljekarni i "Proknjižen" - obrađena izdatnica u ljekarni
DATUM - datum izrade izdatnice
BROJ - broj narudžbenice s odjela
ODJEL/AMBULANTA - naziv odjela/ambulante
IZNOS - ukupan financijski iznos izdanih artikala
NARUČIO - odgovorna osoba koja je izradila izdatnicu
KNJIŽIO - odgovorna osoba koja je proknjižila izdatnicu
IZDAO - odgovorna osoba koja je izdala robu sa skladišta ljekarne
PREUZEO - odgovorna osoba koja je preuzela robu za odjel
Obrada željene izdatnice izvršava se u pojedinačnom pregledu. Ovdje je prikazan naziv odjela/ambulante, datum izrade i naziv osobe koja je izradila narudžbu na odjelu te tko izdaje artikle i tko preuzima. Ispod zaglavlja prikazani su artikli s željenim količinama potrebnim za izdavanje:

Količine potrebne za izdavanje iz ljekarne upisuju se u koloni "Isporučeno-Ljekarna". Količina se izračunava koristeći sljedeće algoritme za izdavanje robe na odjele:
a) minimalne zalihe odjela - osim tražene količine s odjela, program automatski dodaje količinu potrebnu za minimalne zalihe odjela
b) orginalno pakiranje lijeka - tražena količina se automatski dopunjuje kako bi ispunila uvjete minimalnog pakiranja koje se isporučuje na odjel za naručeni artikl
- knjiženjem izdatnice skida se stanje sa skladišta ljekarne i stavlja se na stanje odjelnog skladišta
- knjiženjem izdatnice prikazat će se upozorenje za sve artikle za koje naručena količina ne postoji na skladištu ljekarne.
Za takve artikle će program prikazati upit da li se tražena količina želi preuzet ili staviti na narudžbu dobavljača.Pregled artikala koji nisu isporučeni na odjel vidljiv je u opciji Narudžbe -> Defekture odjela po artiklima:


U navedenoj opciji vidljiv je datum unosa, broj izdatnice i odjel za koji artikli nisu isporučeni te opcije:
- filtriranja po željenom odjelu
- dodavanja odabranih artikala na listu za narudžbu ili direktno na narudžbenicu
- na svim artiklima inicijalno je postavljen status "Neisporučen" koji se automatski promjeni u "Naručen" nakon postavljanja artikla na listu za narudžbu ili narudžbenicu ili u "Isporučen" u trenutku izrade izdatnica
- status artikla se u svakom trenutku može promjeniti u jedan od ponuđenih "Isporučen", "Naručen" ili "Neisporučen"
- na dnu opcije postavljeni su filteri po statusu i po odjelu

Artikl se skida sa zalihe odjelnog skladišta, tj. se smatra utrošenim u trenutku kad se u programu BIS upiše potrošnja po pacijentu.

Primjer narudžbe/izdavanja jednog artikla:
Artikl X na odjelnom skladištu ima zalihu "5",
istom tom artiklu postavljena je minimalna zaliha za odjel "10",
potreba pacijenta za artiklom X je "3",
minimalno pakiranje artikla u ljekarni je postavljeno na "10"!
Program naručuje 10 komda, a ostatak od 2 komada stavlja se na odjelno skladište!

Ako radite serijalizaciju lijekova u trenutku izdavanja lijekova, tada nakon obrade svih stavaka izdatnice odaberite opciju "Serijalizacija", a zatim učitajte 2D barkod s pakiranja lijeka.
Ako u registru artikala već postoji učitani 2D kod lijeka, program će automatski prepoznati o kojem se artiklu radi te staviti na listu na provjeru/izdavanje.
Ako nije upisan (prva obrada lijeka), otvoriti će se prikaz svih artikala s izdatnice, a na Vama je da odabirete artikl koji ste učitali čitačem:


*Na slici je prikazan primjer učitavanja 2D barkoda za artikl Ranital koji u registru artikala nije imao upisanu barkod šifru
Postupak ponovite za sva pakiranja koja izdajete, a u slučaju pogrešno skeniraog ili pogrešno povezanog artikla odaberite opciju "Briši označene" - obrisat će se unos učitanog pakiranja lijeka
Nakon što učitate sve kodove s pakiranja lijekova, odaberite opciju "Izdaj" nakon čega će program automatski poslati upit prema Nacionalnom sustavu za provjeru lijeka te Vas u polju "Status" obavjestiti o statusu pakiranja!

 

 

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082