Narudžbenica za pacijenta

Unos narudžbenica za pacijenta

Narudžbenicu za pacijenta unosite u opciji Dokumenti - Narudžbenica za pacijenta odabirom opcije "Novi" :
- u narudžbenici je potrebno upisati ili odabrati pacijenta, odjel na kojem je pacijent, artikle koje želite naručiti te liječnika koji ih je propisao.
- pacijenti i liječnici se mogu pretraživati po imenu, a ako se radi o novom pacijentu, potrebno ga je dodati u opciji Registri -> Registar pacijenata.
- unosom postojećeg pacijenta bolnice automatski se ponavljanja njegova dnevna terapija (ovisno o opcijama postavljenih u programu).
- lijekovi se mogu pretraživati po nazivu i po farmakološkom djelovanju prema ATK klasifikaciji.
- unutar pojedinačnog popisa artikala moguće je prikazati interakcija lijekova (ako imate licencu tvrtke Lexicomp)
- označavanjem i knjiženjem narudžbenica pacijenata generira se narudžbenica za odjel (nastaje jedna narudžbenica za više narudžbenica pacijenata)

Mogućnost automatskog ponavljanja dnevne terapije za pacijente (ovisno o opcijama postavljenih u programu).
Označavanjem više narudžbenica za više pacijenata i knjiženjem generira se narudžbenica za odjel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082