PharmacyHospital - Konsignacija

Konsignacija

 

Proces rada je da se pomoću dokumenta "Dostavnica" zaprimi konsignacijski materijal na željeno odjelno skladište:

Unosom dostavnice u svakom trenutku ljekarni je vidljivo trenutno stanje po željenom odjelu, dobavljaču ili samom materijalu:U slučaju potrebe konsignacijskog materijala na odjelu, (nakon ugradnje materijala) izrađuje se zahtjevnica za navedeni materijal prema ljekarni na način da se ljekarni osim artikla šalje i točna serija traženog, tj. ugrađenog materijala:

Pošto konsignacijski materijal nije evidentiran na skladištu ljekarne, iz tražene izdatnice izrađuje se narudžbenica (odjava konsignacije) prema dobavljaču.
Zaprimanjem računa dobavljača unosi se serijski broj konsignacijskog materijala nakon čega se materijal automatski prenosi s konsignacijskog skladišta na skladište ljekarne:

 

Pošto je u programu omogućena poveznica izdatnice/narudžbenice/primke, po primitku računa dobavljača moguće je automatski generirati izdatnicu za odjel iz koje će odjel moći napraviti utrošak na pacijenta te na taj način zatvoriti cjeli poslovni proces bolnice.

Unutar ljekarničkog sustava moguć je uvid u stanje svih konsignacijskih skladišta (svih odjela na koje je putem dostavnice zaprimljen materijal) te pojedinačnog pregleda skladišne kartice pojedinog materijala.

 

Ed Borel d.o.o. za informatičku djelatnost, CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB, tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082, www: http://www.edborel.hr, e-mail: edborel@edborel.hr

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 129, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082