Dodavanje VPN konekcije

Promjena PIN-a kartice

Prije dodavanja nove VPN konekcije možete (nije obavezno) promjeniti inicijalni PIN kartice. Za promjenu koristite upute s internet stranica CEZIH-a:

http://www.cezih.hr/cezih_datoteke/aplikacije/Upute_za_koristenje_aplikacije_1_13_za_promjenu_PIN.pdf

Podešavanje VPN Cisco AnyConnect

Ako je na računalu instalirana novija verzija programa Cisco AnyConnect potrebno je:

Učitavanje certifikata kartice

  1. Umetnite pametnu karticu u čitač
  2. Pokrenite program CezihCardUtility koji se nalazi na radnoj površini računala (dektop) ili na Start -> All Programs-> Cezih Card
  3. Na novootvorenom prozoru odaberite opciju "Load data", upišite pin umetnute kartice i pritisnite "U redu"  4. Na računalima windows 7 operativnog sistema nakon gore navedenog postupaka potrebno je još na radnoj površini računala pokrenuti program CezihCard-FixCertReg-x32.hta ili CezihCard-FixCertReg-x64.hta (ovisno o verziji windowsa), a zatim sljediti upute prikazane na novootvorenom prozoru:

Dodavanje VPN konekcije

Nakon uspješno instaliranog certifikata pametne kartice u programu EskulapWin, u opciji Registri -> Odgovorne osobe u pojedinačnom prikazu željene osobe odaberite opciju "Dodaj VPN konekciju":

Nakon uspješno dodane VPN konekcije otvorite blagajnu te odaberite opciju "VPN spajanje".
Ukoliko želite na radnoj površini imati prečac za VPN konekciju željenog korisnika potrebno je u programu VPN desnim klikom miša na pozicioniranom korisniku odabrati opciju "Create Shortcut":

 

NAPOMENA: Ako se radi o promjeni prezimena ili novoj kartici korisnika obavezno obrisati stari certifikat u internet exploreru pod opcijom Tools -> Internet options, tab "Content" klikom na "Certificates":Ručno dodavanje VPN konekcije

Ako gore navedeni postupak nije dodao VPN konekciju, možete ju "ručno dodati na sljedeći način:

  1. pokrenite program Vpn.exe koji se nalazi na radnoj površini računala (dektop) ili na Start -> All Programs-> Cisco VPN
  2. kliknete na gumb "New"
  3. Nakon što se otvori dijalog za unos postavki napravite sljedeće:

 

 

 


Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082