CezihCard - Popravak registracije certifikata

Molimo slijedite upute...

  1. Provjerite imate li na svom računalu instaliranu zadnju verziju klijentskog uslužnog paketa CezihCard
  2. Umetnite karticu u čitač, prisjetite se PIN-a...
  3. Pritisnite gumb ... čitač bi trebao pokazati aktivnost
  4. Kad se pojavi PIN dijalog upišite PIN...
  5. Odaberite željeni osobni certifikat s popisa
  6. Instalirajte certifikat (klik na link "view properties")...
  7. Zatovrite sve dijaloge
  8. Pritisnite gumb